Skogsekonomi

Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

11 inlägg 7980 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Torbjörn Johnsen  
#476378 LRF Konsult presenterar en rapport över skogsgårdens lönsamhet. Underlaget till rapporten består av allt att döma av resultat- och balansrapporter från de bokslut som LRF Konsult gjort åt skogsägare under åren. Med skogsgård avses i det här fallet “enskild näringsverksamhet där andelen skogsintäkter under den senaste 10-årsperioden överstiger 67 procent av de totala intäkterna”. Rapporten redovisar ett slags index som LRF Konsult kallar för “Skogsnetto”. Med skogsnetto avses intäkter från skogsbruk (virkesföräljning, jakt mm) minus direkta skogskostnader (föryngring, avverkning mm). I kostnaderna ingår varken räntor eller avskrivningar. Förutsatt att de här siffrorna är representativa för hur det ser ut hos skogsägarna i olika delar av landet så finns det några intressanta reflektioner:

Bäst lönsamhet i det s k prisdiket?
Det som är anmärkningsvärt i rapporten, och som väcker en del frågor som är värt att diskutera är att skogsgårdarna i LRF Konsults “Region Mitt” har samma lönsamhet som syd. Den har t o m varit avsevärt bättre under den senaste 5-årsperioden. D v s skogsägarna som bor i "prisdiket" har samma ekonomi i sitt skogsbruk som de sydsvenska skogsägarna!

Medelskogsnetto för hela Riket är 99 900 kronor, lägst är det i Norr med 82 600 kronor. Mitt och Syd är jämna med 114 500 respektive 115 000 kronor. Syd har högst inkomster men även högst kostnader för skogen, vilket gör att skogsnettot för Syd ligger väldigt lika som skogsnettot för Mitt.


Har vi missat nåt? Eller är det så att den här rapporten avslöjar det tvåprissystem som det pratas om av och till i Mellansverige? Att större skogsägare som jobbar aktivt med sin virkesförsäljning får betalt med priser i nivå med Götalandspriser medan de officiella prislistorna visar en helt annan bild? Samtidigt som avverkningskostnaderna är lägre i prisdiket än längre söderut? En del i rapporten som faktiskt kan stödja tesen om tvåprissystem är att region mitt har en större andel av intäkten från skog på rot jämfört med södra Sverige där mer pengar kommer från leveransvirke.

1507807723_fordelning-skogliga-inkomster.jpg


Ingen belåning för markköp i norr?
En annan fråga som är intressant är att skogsägarna i södra och mellersta Sverige verkar öka sin skuldsättning men det gör inte skogsägarna i norr. Anledningen, om man gräver lite djupare i rapporten, verkar vara att skogsägarna i Söder och Mellan köper mer skog för pengarna. Skuldnivån ökar men inte avskrivningarna vilket då skulle tyda på att man investerar i mark snarare än maskiner eller inventarier. Vad kan den skillnaden tänkas bero på? Det skulle vara intressant att höra era teorier om varför inte Norrlänningarna ökar sin skuldsättning när skogsägarna i söder och mellan gör det?

Frågetecken
Det finns mycket att diskutera men det finns också en del frågetecken kring underlaget för rapporten tycker jag. Jag har sökt LRF-konsult för några kompletterande frågor men inte fått svar i dagsläget men återkommer här i tråden så snart något dyker upp. Det skulle framför allt vara intressant att veta hur många skogsgårdar som ingår i underlaget och hur stora dessa skogsgårdar är. Hur många ha skog har skogsgården i de olika landsändarna? Sen är det ju självklart intressant att veta hur representativa LRF Konsults skogsgårdar är i förhållande till alla landets skogsgårdar om man ska använda ett index på nationell nivå.
En annan slamkrypare i det här materialet är Stockholm. Har man utgått från skogsgårdens läge när man gjort regionindelningen eller har man utgått från vart skogsägaren bor? I Stockholm bor ganska många utbor som har sina fastigheter i andra delar av landet. Inte minst i norr. Men den stora frågan kvarstår om hur lönsamheten kan vara så bra i det s k prisdiket?

Läs hela rapporten här

1507808266_skogens-ekonomi-avverkning.jpg
   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Fredrik Reuter  
#476841 Hej,
Lite konstigt att det inte blivit några diskussioner kring detta ännu. Jag tycker det är mycket intressant och faktiskt något som jag och Torbjörn diskuterat kring och då ur ett perspektiv att detta vore intressant att ta fram data på och diskutera.

Detta får vi gräva vidare i, det vore mycket intressant att hitta på vilka faktorer som ligger med och styr här.

En sak kan ju helt klart vara att drivningskostnaden är högre är Götaland, då blir det lite som att ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen. Men jag gissar att premier och då tvåprissystem spelar in också.

Vad har ni andra för tankar om detta?

Användarvisningsbild

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Andreas99  
#476844 Jag tittade lite på det men blev inte klok på vad en skogsfastighet är i deras rapport. Är det lika stora gårdar? Varför använder man inte ett netto per hektar eller någon sådan enhet, eller missade jag den?

Avatar Fallback

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

80-90  
#476850 Kan inte svara på hur det är i Sverige ! Då det inte är så många stora skogsgårdar i v Värmland !! Men vet att i Norge klarar de stora gårdarna å få en god del mera för virket ! E ganska säker på att det är så i Sverige med !!

Avatar Fallback

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

trädsamlare  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#479947 Det är tveklöst en intressant rapport och intressanta frågeställningar. Det är dock ganska få som har insyn i virkesmarknaden och samtidigt kan/får/vill kommentera eller beskriva prispolitik och liknande. Jag tror på ganska goda grunder att det beryktade "prisdiket" inte är så djupt som det kanske ser ut när man enbart tittar på prislistor. Skillnaden mellan listpriser och de verkliga virkespriserna (vid konkurrensutsatta affärer) är i regel betydligt större när det är bra sug efter virke än när köparna är "mätta". För den som är aktiv, följer marknaden och har möjlighet att välja när man vill (slut-)avverka går det att få betydligt bättre priser än vad som syns i prislistorna. Utrymmet för "premier" på massavedspriset har i alla fall tidigare varit generellt varit större i Svealand än i Götaland, i alla fall i bra lägen (konjunktur och transportavstånd)

Användarvisningsbild

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Anna 3219  
#479975 Upplever det ofta förekommande i södra Norrland och även bekräftat av vissa av skogsbolagens inköpare att större markägare erbjuds högre premier - kanske också förståeligt.

Avatar Fallback

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#480059 Visst är det ett tvåprissystem i Mellansverige precis som överallt annars. Men att dra några slutsatser om prisnivån kan man inte göra utifrån det där underlaget. Rätt så oseriöst av LRF konsult. Man tar inte hänsyn till att större fastigheter rimligtvis omsätter mer pengar än små eller att lönsamheten på en skogsfastighet måste ses i ett längre perspektiv. De som förlitar sig på LRF-konsults kompetens borde dra öronen åt sig.

Användarvisningsbild

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Torbjörn Johnsen  
#484288 Danske Bank skriver om Mellansveriges tvåprissystem för virke i sitt senaste nyhetsbrev och förutspår justeringar i prislistorna:

Det speciella i denna marknad är att vi har ett tydligt tvåprissystem. Mellanskog, Holmen, med flera höjde
barrmassavedspriset redan i somras medan Stora Enso, BillerudKorsnäs och några andra aktörer inte har
höjt (vid vår pressläggning). Nu har detta tvåprissystem hållit på väldigt länge. Mitt emellan står skogsägarna.
Följden är att marknaden svämmas över av olika premier, tillägg, planteringsbidrag, etcetera. I nuläget får vi hela
tiden signaler om affärer som gjorts med väldigt stora påslag och vi frågar oss hur länge denna situation kan
pågå. Det är ett ställningskrig som är svårbedömt, men frågan är om det imagemässiga priset börjar bli för
högt för de aktörer som inte höjt priset. I så fall lär det bli en utjämning av prisnivån en bit in i 2018. Detta
bygger på att konjunkturen håller i sig till dess.


Mer specifikt skriver banken ang Mellansveriges timmermarknad:

Vårt stalltips är att om sågkonjunkturen håller i sig så kan vi få se en prishöjning på
tallen en bit efter årsskiftet. Generella prishöjningar är heller inte uteslutna i området


Danske Banks rekomenndationer till skogsägarna i Mellansverige lyder så här:

Bra läge för avverkning, men var noga med att säkerställacatt du får ”rätt” pris.

• Fortsätt med röjning så länge snöläget tillåter, självklart anpassat efter betningshöjd och
älgsituation.
• Gallra tidigt, det är en investering. Gå inte och vänta på högre priser.
• Bra läge för slutavverkning. Efterfrågan på tall är på väg tillbaks, säkerställ ett vettigt pris.


Vill ni läsa hela DanskeBanks nyhetsbrev med analys av markander för timmer, massaved, trävaror, massa och skogsfastigheter så hittar ni det här.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Tosca  
#503186 Det var förhållandevis många visningar på denna tråd, månne väcker frågan intresse i många läger.

Användarvisningsbild

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Torbjörn Johnsen  
#503193
Tosca skrev:Det var förhållandevis många visningar på denna tråd, månne väcker frågan intresse i många läger.


Ja, det här är nog ganska intressanta frågor för många. Jag passar på att slå ett slag för Virkesrapporten. Alltså möjligheten att anonymt delge oss det nettopris man har fått för en rotpost, ett leveransrotköp eller ett avverkningsuppdrag. Uppgifterna lämnas helt anonymt via den här länken: virkespriser/virkesrapporten.php

Just nu är det mer än 76 000 m3fub redovisat över hela landet och när vi kommer upp mot 100 000 ska vi börja redovisa resultat. Få vi in många virkesrapporter så kan vi få ett ganska gott faktaunderlag över hur de verkliga priserna ser ut.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsindex avslöjar tvåprissystem i prisdiket?

Bosse1  
#503201 m3sk !

http://www.rotpost.com/statistik

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).