Skogsekonomi

Därför är skogen en framtidsbransch för den som vill tjäna p

2 inlägg 5486 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Därför är skogen en framtidsbransch för den som vill tjäna p

Skogsvaktaren  
#473921 Därför är skogen en framtidsbransch för den som vill tjäna pengar

Läs och begrunda nedan jag håller till viss del med om vi ska komma bort från fossilberoendet och skapa en långsiktig hållbarhet. Men skogen måste brukas & odlas av ägaren som har ansvaret.

http://investeringstipset.se/darfor-ar- ... na-pengar/

Drivmedel, plast, ja till och med kläder – allt du kan göra med olja kan du idag göra med råvara från skogen. Joakim Larsson, skog- och lantbruksansvarig på SEB, ser en bransch som går en grön framtid till mötes.

Ja. Digitaliseringen har gjort att efterfrågan på papper, den produkt som mest förknippas med skogsråvara, har sjunkit världen över.

- Men jag skulle säga att det inte är någon större dramatik i det, för branschen har under lång tid jobbat aktivt med att växla över till andra produktområden, säger Joakim Larsson.

- Och det man bara har pratat och forskat om tidigare har nu nått en brytpunkt och är idag på väg ut på marknaden.

Redan idag tillverkas biodiesel av råtallolja på industriell basis i Piteå. Kläder tillverkade av träfiber är redan på marknaden, och det forskas intensivt på hur nanoteknologi kan göra förpackningar för livsmedel helt cellulosa-baserade.

- Det är tydligt att med modern teknik finns det stora möjligheter att bredda användningsområdet för träråvara och ersätta oljan. Beståndsdelen kol finns i båda och idag har tekniken kommit så långt att du lika gärna kan använda de kemiska substanserna från skog som från olja.

Lägg därtill att trähusbyggandet står inför en renässans och att den delen av industrin som tillverkar prefabricerade träväggar till hus redan producerar så mycket som deras anläggningar klarar av. Sammantaget innebär det här enligt Joakim Larsson att skogsindustrin, både de som producerar råvaran och de som förädlar den, har en väldigt intressant framtid.

- Man har satsat mycket på forskning, och fortsätter att spendera stora summor för att utveckla ännu fler nya produktområden. Det som möjligtvis kan vara en utmaning nu är inte tekniken utan politiken   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Därför är skogen en framtidsbransch för den som vill tjä

Älgfoderodlare  
#476392 Det är väl lite som sägs i artikeln, en balasngång om HUR man skall få allas intressen att rymmas inom skogsbrukandet. Ex. de miljömål som är satte som kan innebära att, om man via den planerade nya naturvärdesinventeringen. Anger att mer än de förväntade 400.000 ha med värdekärnor skall sparas. Då står ju brukandet inför en ny förändring. Hur man optimerar tillväxten / areal istället för som idag / träd. För om industriföreträdarna ser TID som en viktig faktor i hur man minskar kostnader vid själva processandet av råvaran. Kommer samtidigt tiden att vara den faktor som kan ge råvaruproducenten den förvänatde volymökningen. Om det då kan innebära en samtida utökning av skogsnära "naturvärden" på större areal än de som anges. Så skulle den brukningsbara arealen kanske inte behöva minskas i sådan omfattningen naturvärdesföreträdarna önskar. Och ändå uppnå större delar av målen för bevarande av fler värdekärnor. Och brukandesidan skulle kunna få behålla brukningsbara arealer som skulle kunna ersättas via en tidspremie som baserade sig på ex. skogsbruksplanerna för resp. område. Jag tror att samhället skulle vinna mer på ett sånt system i längden. Förmodligen skulle även en del av de motsättningar som finns idag, kunna minska. För jag tror av mycket av den svenska skogsmarken har en högre volymproducerande potetial än vad som utnyttjas idag. Samt om nu även de låproducerande myrarna börjar växa igen mer. Så finns ju möjligheten till mer naturvärdesområden som också kan vara både mer utvecklande för den biologiska mångfalden. men även som upplevelseområden av socialt värde. Som spelplatser o häckningsområden för vissa fågelarter. Men även kanske som utökade jakt o bärmarker etc. Så vi har nog inte nått den övre gräns för vad brukandet kan innebära för utveckling av fler värden till nytta för samhället o vår befolkning i stort.
Skog för mig, är de träd som bildar den. Inte utrymmet mellan dom !

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).