Skogsekonomi

Planering skogsinkomster - räkneexempel?

16 inlägg 12971 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Norrbottenstorpet  
#469696 Ja, jag är fullständig nybörjare, så därför frågar jag efter kunskap här på det väldigt hjälpsamma forat. Hoppas ni kan leva med lite "dumma frågor".

Låt säga att en ren skogsfastighet nyköpt till 1 Mkr, har möjlighet till slutavverkning. Lån på fastigheten 500 000. En avverkningsrätt kan ge in nettointäkt om 300 000 (vi skippar momsen i diskussionen). Räntor på lån och andra direkta avdragsbara kostnader uppgår till 40 000 kr detta år. Ett inventarieinköp om samma år 150 000 planeras.

Någorlunda lyckas jag läsa mig till om hur olika avdrag och skattetekniska möjligheter fungerar, var för sig. Men hur får de kombineras och i vilken ordning?

Skogsavdrag
Avdragsutrymme 1 000 000 x 50% = 500 000
Av likviden från avverkningsrätten får yrkas 50% i skogsavdrag, dvs 300 000 x 50% = 150 000 som då minskar årets resultat (beskattas vid avyttring av fastigheten).

Skogskonto
Till skogskonto får föras 60% av likvid från avverkningsuppdrag, dvs i vårt exempel 60% x 300 000 = 180 000, vilket låser pengarna fysiskt på bankkonto, men minskar årets resultat.

Periodiseringsfond
Alternativ till (eller komplement till?) skogskonto är periodiseringsfond. 30% av resultatet kan yrkas som avdrag för att senast 6 år senare återföras till beskattning.
Resultat innan periodisering = 81 472 => 30% av det är 24 441

Räntefördelning
Underlaget för positiv räntefördelning är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid utgången av året.
Skogsvärde 1 000 000
Lån - 500 000
Skogsavdrag - 150 000
Inventarievärde efter årets avskrivning (30%-regeln) = 150 000 x 70% = 105 000
-----------------------------------------------
SUMMA underlag räntefördelning
1 000 000 - 500 000 - 150 000 + 105 000 = 455 000
Möjlig positiv räntefördelning 6,27% x 455 000 =   28 528


Om jag försöker omsätta detta till två räkneexempel:

Alternativ 1
Likvid avverkningsrätt + 300 000
Årets kostnader - 40 000
Skogsavdrag - 150 000
Pos räntefördelning - 28 528 (som i deklarationen istället påförs i inkomst från kapital)
Skogskontoavdrag - 81 472
-----------------------------------------------
SUMMA 0
Resultat skatt = 0, frigjorda disponibla medel (skogsavdrag + räntefördelningspengar) = ca 180 000

Alternativ 2
Likvid avverkningsrätt + 300 000
Årets kostnader - 40 000
Skogsavdrag - 150 000
Pos räntefördelning - 28 528 (som i deklarationen istället påförs i inkomst från kapital)
Skogskontoavdrag - 57 030
Periodiseringsfond - 24 441
-----------------------------------------------
SUMMA 0
Resultat skatt = 0, frigjorda disponibla medel (skogsavdrag + räntefördelningspengar + periodiseringsfond) = ca 200 000.

Är jag helt ute och cyklar, korrigera mig gärna i sådana fall.   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Norrbottenstorpet  
#469697 Jag har uppenbarligen glömt avskrivningen av inventarierna i resultaträkningen, så där blev det fel till att börja med. Borde innebära att det minskar vinsten med 45 000 (30 % av 150 000) eller?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Norrbottenstorpet  
#469809 Hade hoppats att få kommentarer, korrigeringar och andra idéer av er. Hur kan man kombinera de olika skatteplaneringsmöjligheterna vid inkomster från skogen? Någon?

   TS
Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

jannee  
#469813 Jag själv tillhör nog de mer okunniga när det gäller att sköta skogens inkomster på bästa sätt, m.a.o. bär jag med mig alla aktuella papper till min redovisningsbyrå (revisor) och hoppas att denne löser det på bästa sättet.
Du verkar vara betydligt mer insatt än vad jag själv är :oops:
Skatteregler ändras lite då och då, m.a.o. gäller det att vara påläst med aktuell information.

Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Vedproducent  
#469816 Du har fattat och skrivit viktiga punkter väldigt bra. Att du inte får fler svar är nog som Jannee skrev. Många skogsägare vill hellre hålla på med de praktiska sakerna än att gräva ner sig i de ekonomiska sakerna. Jag tar också hjälp av experter som hela tiden är uppdaterade på nya saker och det tycker jag man ska göra i alla fall om det är stora ekonomiska siffror det handlar om. Några tusenlappar extra om året i kostnad kan löna sig flerfallt. Men det beror ju förstås på hur kunnig man är själv och vilken tid/intresse man själv har.

Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

haggloader  
#469832 Du kan sätta in mera pengar på skogskontot så att du slipper räntefördela ut det eller nyttja p-fond, dock får ej resultatet bli minus.

Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Vedproducent  
#469834
haggloader skrev:Du kan sätta in mera pengar på skogskontot så att du slipper räntefördela ut det eller nyttja p-fond, dock får ej resultatet bli minus.

Utveckla det mera i så fall! Jag tolkar det som han är nybliven skogsägare utan rationaliseringsförvärv och då blir det som han skriver: Max är alltid 50 % av köpeskillingen om allt är skog. Nu gör han en averkningsrätt på 300000 kr med 60 % insättning. Kan aldrig bli mer i hans fall. Då är du inne på andra regler för storm, rationaliseringsförvärv mm och så kan inte jag tolka att så är fallet utan en normal avverkning efter ett första köp.

Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

alias  
#469842
Vedproducent skrev:
haggloader skrev:Du kan sätta in mera pengar på skogskontot så att du slipper räntefördela ut det eller nyttja p-fond, dock får ej resultatet bli minus.

Utveckla det mera i så fall! Jag tolkar det som han är nybliven skogsägare utan rationaliseringsförvärv och då blir det som han skriver: Max är alltid 50 % av köpeskillingen om allt är skog. Nu gör han en averkningsrätt på 300000 kr med 60 % insättning. Kan aldrig bli mer i hans fall. Då är du inne på andra regler för storm, rationaliseringsförvärv mm och så kan inte jag tolka att så är fallet utan en normal avverkning efter ett första köp.


Jag kanske tolkar din text fel @Vedproducent, men jag anser att det behövs ett förtydligande:

Skogskontoinsättningarnas storlek påverkas inte av om anskaffningen av skogen berättigar till nyttjande av reglerna för rationaliseringsreglerna för skogsavdrag (s.k. rationaliseringsförvärv). Däremot instämmer jag i procentsatsen för skogskontoinsättning om 60 % av nettot på en avverkningsrätt (annars rör det sig om skogskonto med förhöjd insättning eller skogsskadekonto som kan nyttjas vid större skogsinkomster i samband med bl.a. större stormskador).

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

alias  
#469844
Norrbottenstorpet skrev:Jag har uppenbarligen glömt avskrivningen av inventarierna i resultaträkningen, så där blev det fel till att börja med. Borde innebära att det minskar vinsten med 45 000 (30 % av 150 000) eller?


Korrekt att huvudregeln innebär max avskrivning är 30 % på det skattemässiga restvärdet. Kan även nyttja kompletteringsregeln - denna torde dock vara sämre för dig i din nuvarande situation.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

alias  
#469848
Norrbottenstorpet skrev:Ja, jag är fullständig nybörjare, så därför frågar jag efter kunskap här på det väldigt hjälpsamma forat. Hoppas ni kan leva med lite "dumma frågor".

Låt säga att en ren skogsfastighet nyköpt till 1 Mkr, har möjlighet till slutavverkning. Lån på fastigheten 500 000. En avverkningsrätt kan ge in nettointäkt om 300 000 (vi skippar momsen i diskussionen). Räntor på lån och andra direkta avdragsbara kostnader uppgår till 40 000 kr detta år. Ett inventarieinköp om samma år 150 000 planeras.

Någorlunda lyckas jag läsa mig till om hur olika avdrag och skattetekniska möjligheter fungerar, var för sig. Men hur får de kombineras och i vilken ordning?

Skogsavdrag
Avdragsutrymme 1 000 000 x 50% = 500 000
Av likviden från avverkningsrätten får yrkas 50% i skogsavdrag, dvs 300 000 x 50% = 150 000 som då minskar årets resultat (beskattas vid avyttring av fastigheten).

Skogskonto
Till skogskonto får föras 60% av likvid från avverkningsuppdrag, dvs i vårt exempel 60% x 300 000 = 180 000, vilket låser pengarna fysiskt på bankkonto, men minskar årets resultat.

Periodiseringsfond
Alternativ till (eller komplement till?) skogskonto är periodiseringsfond. 30% av resultatet kan yrkas som avdrag för att senast 6 år senare återföras till beskattning.
Resultat innan periodisering = 81 472 => 30% av det är 24 441

Räntefördelning
Underlaget för positiv räntefördelning är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid utgången av året.
Skogsvärde 1 000 000
Lån - 500 000
Skogsavdrag - 150 000 - Vad används dessa pengar till? Om du amorterar så skall lånet minskas, om du sätter in pengarna på ett konto som är kopplat till rörelsen så skall summan på kontot räknas till tillgångarna i likhet med fastighetens anskaffningsvärde och UB-värde på inventarierna. Tar du ut pengarna och använder för konsumtion så skall de inte räkas med i "SUMMA underlag rätntefördelning" nedan.
Inventarievärde efter årets avskrivning (30%-regeln) = 150 000 x 70% = 105 000
-----------------------------------------------
SUMMA underlag räntefördelning
1 000 000 - 500 000 - 150 000 + 105 000 = 455 000
Möjlig positiv räntefördelning 6,27% x 455 000 =   28 528

Eftersom rörelsen är nystartad så har du enligt min mening ingen möjlighet att räntefördela första året, då du inte har någon IB som räntefördelningsunderlag (nystartad verksamhet - du hade inte lånat ut något kapital till verksamheten som du skall få ränta på).


Om jag försöker omsätta detta till två räkneexempel:

Alternativ 1
Likvid avverkningsrätt + 300 000
Årets kostnader - 40 000
Årets avskrivn.inv. - 45 000
Skogsavdrag - 150 000
Pos räntefördelning - 28 528 (som i deklarationen istället påförs i inkomst från kapital)
Skogskontoavdrag - 81 472
-----------------------------------------------
SUMMA 0
Resultat skatt = 0, frigjorda disponibla medel (skogsavdrag + räntefördelningspengar) = ca 180 000

Alternativ 2
Likvid avverkningsrätt + 300 000
Årets kostnader - 40 000
Årets avskrivn.inv. - 45 000
Skogsavdrag - 150 000
Pos räntefördelning - 28 528 (som i deklarationen istället påförs i inkomst från kapital)
Skogskontoavdrag - 57 030
Periodiseringsfond - 24 441
-----------------------------------------------
SUMMA 0
Resultat skatt = 0, frigjorda disponibla medel (skogsavdrag + räntefördelningspengar + periodiseringsfond) = ca 200 000.

Är jag helt ute och cyklar, korrigera mig gärna i sådana fall.


Se mina svar/kompletteringar i fetstil ovan.

Då du sannolikt inte kan räntefördela ut några pengar första året så hade jag rekommenderat i första hand högre skogskontoinsättning. Du kan heller inte komma ner till nollresultat i inkomstslaget näringsverksamhet via nyttjande av periodiseringsfonden, däremot expansionsfonden (du får dock betala in exp.fondskatt om du nyttjar denna). Både skogskontoinsättning (50 % av saldo på skogskonto får räknas med i räntefördelningsunderlaget) och avsättningar till per.fond och exp.fond sänker räntefördelningsunderlaget framgent. Vart pengarna som motsvarar beloppen man avsätter till per.fond och exp.fond eller räntefördelar ut tar vägen påverkar på samma sätt som jag skrev frågande i fetstil ovan angående skogsavdragssumman.

Ett hett tips är att ladda ner och skriva ut PDF:erna för bilaga NE, N6 och N8 på Skatteverkets hemsida. Där finns hjälptexter med för i vilken ordning man skall räkna (mycket nyttigt på framförallt N6- och NE-bilagan) och man kan se på bl.a. sida 2 på NE-bilagan i vilken ordning de olika resultatregleringarna kommer.

Blev ett långt inlägg, hoppas att vad jag skrev blev det jag menade...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

haggloader  
#469854
Vedproducent skrev:
haggloader skrev:Du kan sätta in mera pengar på skogskontot så att du slipper räntefördela ut det eller nyttja p-fond, dock får ej resultatet bli minus.

Utveckla det mera i så fall! Jag tolkar det som han är nybliven skogsägare utan rationaliseringsförvärv och då blir det som han skriver: Max är alltid 50 % av köpeskillingen om allt är skog. Nu gör han en averkningsrätt på 300000 kr med 60 % insättning. Kan aldrig bli mer i hans fall. Då är du inne på andra regler för storm, rationaliseringsförvärv mm och så kan inte jag tolka att så är fallet utan en normal avverkning efter ett första köp.

Kanske fick du svar längre upp men jag skrev om skogskontot, du skrev om skogsavdrag.

Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Vedproducent  
#469856 Nu rör ni allt till det för trådskaparen. Max är alltid 50 procent av köpeskillingen vad gäller skogsavdrag. Beträffande hans avverkning så är det 60 procent av 300000 kr precis som han skrev. Så han är helt rätt på det!

Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Vedproducent  
#469859
haggloader skrev:
Vedproducent skrev:
haggloader skrev:Du kan sätta in mera pengar på skogskontot så att du slipper räntefördela ut det eller nyttja p-fond, dock får ej resultatet bli minus.

Utveckla det mera i så fall! Jag tolkar det som han är nybliven skogsägare utan rationaliseringsförvärv och då blir det som han skriver: Max är alltid 50 % av köpeskillingen om allt är skog. Nu gör han en averkningsrätt på 300000 kr med 60 % insättning. Kan aldrig bli mer i hans fall. Då är du inne på andra regler för storm, rationaliseringsförvärv mm och så kan inte jag tolka att så är fallet utan en normal avverkning efter ett första köp.

Kanske fick du svar längre upp men jag skrev om skogskontot, du skrev om skogsavdrag.

Det är ju det han inte kan mer än dom 180000 kr som han skriver. Vad får dig att tro annat och utveckla det i så fall.

Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Norrbottenstorpet  
#469866
jannee skrev:Jag själv tillhör nog de mer okunniga när det gäller att sköta skogens inkomster på bästa sätt, m.a.o. bär jag med mig alla aktuella papper till min redovisningsbyrå (revisor) och hoppas att denne löser det på bästa sättet.
Du verkar vara betydligt mer insatt än vad jag själv är :oops:
Skatteregler ändras lite då och då, m.a.o. gäller det att vara påläst med aktuell information.


Okunnig är jag, både i själva skogsskötseln och bokföringen. Men samtidigt är jag en envis rackare som lite lätt dum-envist "kan själv" eller åtminstone vill lära mig för att kunna själv.

Med andra ord, anmäld till skog-skötsel-kurs och redovisningsböcker inköpta.

Så vad får du betala för en revisor? Är det hela bokföringen som revisorn gör, eller "bara" deklarationen?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Planering skogsinkomster - räkneexempel?

Vedproducent  
#469867 En känd bugg gjorde att det jag skrev försvann. Försöker igen då. Alias jag förtydligar om någon kunde missuppfatta. 50 procent är det totala skogsavdraget du kan göra och 60 procent är maximalt det du kan sätta in på en enskild avverkning på skogskontot. Precis som trådskaparen var inne på. Om det nu inte är annan form av avverkning typ storm, brand mm.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).