Skogsekonomi

Vem ska betala för lavskrikan?

4 inlägg 9503 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vem ska betala för lavskrikan?

Skogsvaktaren  
#442578 http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6639043

I en 110 år gammal granskog i Hälsingland trivs lavskrikan.

Och Skogsstyrelsen har nu stoppat en avverkning här just för att skydda den sociala kråkfågeln.

Men markägaren får ingen ersättning och skogen har nu blivit ett rättsfall med frågan: Vem ska betala för att bevara lavskrikeskogen?

Enligt EU:s artskyddsförordning så måste lavskrikan skyddas i hela sitt utbredningsområde men det finns inga pengar att ersätta markägarna med.

Lavskrikan är beroende av skog som inte förändras så snabbt. Detta hör samman med deras beteende - att gömma mat på trädstammarna, företrädesvis bär.

Om skogen då plötsligt förändras, som vid en kalavverkning, får lavskrikan problem med att hitta och gömma sin mat.

Den vill dessutom ha skog med träd i olika åldrar, gärna unga granar som bildar ett skyddande skikt ner mot marken i den äldre skogen.

Då kan inte rovfåglar som till exempel duvhöken komma åt lavskrikorna när de letar efter föda på marken.

Lavskrikan är inte hotad enligt Artdatabanken, däremot har man sett en nedåtgående trend av lavskrikor i det sydliga utbredningsområdet, dit bland annat Hälsingland hör.

Det konstaterar Åsa Lundberg på Skogsstyrelsen i Hudiksvall. Hon är den tjänsteman som beslutade om att stoppa avverkningen för bland annat Per-Olof Löfgren i Vallsta.

– Vi har tittat på hur arten mår, både på regional och lokal nivå, och då har vi kommit fram till att den har en nedåtgående trend, säger Åsa Lundberg.

Det är artskyddsförordningen som gör att Skogsstyrelsen kan gå in och stoppa avverkningen.

– Den ger arterna rätten att få finnas kvar i hela sitt utbredningsområde, säger Åsa Lundberg.

Problemet med denna EU-förordning, och den svenska tillämpningen, är dock att man bara skyddar en art.

Då kan staten inte gå in och köpa in marken, för att bilda ett naturreservat eller något annat.

Det måste i så fall finnas fler naturvärden i skogen och det gör det inte i Per Olof Löfgrens skog, berättar Åsa Lundberg på Skogsstyrelsen.

– Så är det. När det gäller områdesskydd, som naturreservat till exempel, så gäller ganska strikta principer för vad vi kan skydda. Och dom här områdena uppfyller inte dom kraven, säger Åsa Lundberg.

Per-Olof Löfgren i Vallsta känner sig besviken:

– Myndigheternas agerande nu, det lär ju skogsägare att om de skapar höga naturvärden så riskerar du att din skog blir konfiskerad av staten, säger Per-Olof Löfgren.

Markägarna har överklagat Skogsstyrelsens beslut och ärendet ska upp till förhandling i miljödomstolen någon gång under våren 2017.

Ett liknande fall i Värmland, med den fridlysta bombmurklan, avgjordes i slutet av januari 2017 i mark- och miljööverdomstolen.

Då skickades ärendet tillbaka till länsstyrelsen i Värmland som måste besluta om området ska klassas som naturreservat, eller om markägaren ska få avverka skogen där bombmurklan finns.

Reporter är Joacim Lindwall.   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Vem ska betala för lavskrikan?

Skogsvaktaren  
#442581 Skogsstyrelsen kommenterar dom om bombmurkla

3.2.2017 16:09 | Skogsstyrelsen
Mark- och miljööverdomstolen beslutade i veckan att skicka tillbaka ett ärende till Länsstyrelsen i Värmland. Det gäller en avverkning som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Skogsstyrelsen ska nu analysera domen för att se om den påverkar andra ärenden med koppling till artskyddsförordningen.

Det aktuella fallet med bombmurklan är inte Skogsstyrelsens ärende, utan det hanteras av Länsstyrelsen i Värmland. Skogsstyrelsen har handlagt ärenden som berör arter vars fridlysning kommer från EU-direktiv, bland annat fem ärenden i Gävleborgs län. Där förbjöd Skogsstyrelsen 2016 avverkning av hänsyn till fågelarten lavskrika. Beslutet har överklagats och ska prövas av mark- och miljödomstolen.

– Vi behöver analysera om och i så fall hur Mark-och miljööverdomstolens dom påverkar andra beslut som fattas med hänvisning till artskyddsförordningens övriga paragrafer, exempelvis de ärenden som rör lavskrika, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

När det gäller handläggning av avverkningsanmälningar som berörs av nationellt fridlysta arter så behöver Skogsstyrelsen också samråda med Naturvårdsverket om hur det ska göras på bästa vis utifrån domen. De riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden som beslutades 2016 hanterar bara arter som är fridlysta utifrån EU-direktiv.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vem ska betala för lavskrikan?

Fredrik Reuter  
#446228 Svenskt Näringsliv har intervjuat Per-Olof Löfgren.

Se videon:

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor ... 71583.html

Användarvisningsbild

Re: Vem ska betala för lavskrikan?

DagL  
#446322 Det är inte övertygande bevisat att lavskrikans utbredningsområde är på väg att minska sista decenniet eller att den är på nedgång lokalt. Effekten av avverkningsförbudet för lavskrikan är förmodligen mycket liten. Myndigheternas argumentation verkar för partisk till fågelns fördel i förhållande till markägaren. Detta är närmare beskrivet i länkarna på http://daglindgren.upsc.se/Naturv/Artsk ... Lankar.pdf

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).