Skogsekonomi

Fördubblat pris på skogen inom 5 år?

276 inlägg 80846 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Massapriserna stiger.

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#24649 Massapriserna stiger.

"Nu annonserar statliga Sveaskog att man kommer att driva igenom prishöjningar på massaved av alla sorter. "
http://di.se/PDFTidning/Ettan/20080328Ettan.pdf

   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Prisökning

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25108 Min tolkning är att 2008 blir ett mellanår med bara 3-5% prisökning på skogsfastigheter, men att from 2009 så stiger det igen till tvåsiffriga årliga prisökningar.
En prisökning 15% om året ger en fördubbling av priset vart 5 år.

"I det korta perspektivet kommer priserna att fortsätta uppåt, men bara med tre till fem procentenheter per år. På lite längre sikt tror jag att vi kommer att ha tvåsiffriga ökningar. Jag har sagt tidigare att jag tror att uppgången ska avta, det har inte stämt, men jag tror att jag får rätt snart, säger Lars Wesslund med ett skratt.
Däremot, menar han, är den som sitter på råvaran nästan säkert en vinnare på sikt -råvarubehovet kommer att stiga, inte minst på grund av ökad energianvändning från skogen. Det kommer att sätta ytterligare fart på skogsmarkspriserna."
Citat från tidningen Skogseko 31 mars.

   TS
Avatar Fallback

Sortimentet fanérbjörk kan nu få sitt genombrott i Sverige.

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25197 "Sortimentet fanérbjörk kan nu få sitt genombrott i Sverige. Hemligheten är att lösa den dyra logistiken. Men lösningen finns – om du säljer virket på export till Finland kan du få ut betydligt mera för björken.

- Det ser mycket lovande ut, säger Henning Backman, UPM:s inköpschef i Sverige. Hela 30-35 procent av björkvolymen faller ut som fanér.

Nu väntar ett spännande kulturarbete när svenskarna ska lära sig att björken har ett värde. Ett värde som vida överstiger massavedens! "
http://www.skogssallskapet.se/skogsvard ... 1/sv08.php

   TS
Avatar Fallback

Priserna på råvaran måste höjas

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25550 Om priserna på råvaran inte höjs så kommer man att hamna i en ond cirkel. Om priserna är så låga att skogsägarna inte kan göra de produktionshöjande åtgärder som enkelt kan göras
(Kraftsamling skog har ju som mål att höja produktionen med 50%)
så minskar tillväxten rejält och alla som är beroende av råvaran hotas.

Priset på råvaran kan bli så låg att skogsägarna helt enkelt avverkar ett minimum, i hopp om att det blir bättre priser vid ett senare tillfälle."Sverige har Europas lägsta virkespriser - ändå kan skogsindustrin inte skapa vinst - då måste något vara fel"
-Trots att vi tillsammans med Ryssland har Europas lägsta virkespriser är lönsamheten i Sveriges skogsindustri usel, säger den internationella skogsexperten professor Sten Nilsson vid IIASA.

- Det tyder på något allvarligt fel med skogsnäringen, morrar han.

- Svensk skogsindustri skjuter sig själv i foten år efter år. De är bara intresserade av att pressa sina kostnader. Detta kommer att påverka virkesförsörjningen till industrin.

-Låt mig göra en jämförelse: Under många år har man pressat skogsentreprenörerna så att det idag är problem med att t ex rekrytera maskinförare. Jobben är inte attraktiva längre.
Skogsägarna behöver lönsamhet
- Låga virkespriser är ett hot mot hela näringen eftersom skogsägarna behöver hög lönsamhet för att kunna öka produktionen och kunna möta alla krav på skogsbruket som ställs idag. Det måste understrykas att vi behöver en starkt lönsam skogsindustri för att kunna bedriva ett lönsamt skogsbruk i framtiden.

Den som avlossar den salvan är ingen mindre än vice VD vid den internationella tvärvetenskapliga forskningsorganisationen IIASA, professor Sten Nilsson. IIASA med säte i Laxenberg strax utanför Wien, är initiativtagare till en lång rad tvärvetenskapliga och internationellt uppmärksammade forskningsprojekt. IIASA är bland annat en av de ledande forskningsorganisationerna bako IPCCs uppmärksammade klimatrapporter som ledde till Nobels Fredspris förra året.

Professor Sten Nilsson, som är ledare för skogsforskningsprogrammet fortsätter:

- Skogsindustrin har hållit en hög importandel för att kunna pressa priserna på hemmaplan. Man kan betala rejält för importkvantiteterna om man slipper att höja priset på huvuddelen av virkesförsörjningen som kommer från Sverige. Den har avsiktligt försökt blockera utvecklingen av bioenergi från skogsråvara i alla år för att inte bidra till ökad efterfrågan på råvaran. Den har bara utvecklat ny teknik för att sänka produktionskostnaderna inom befintliga produktområden, inte satsat på framtiden.
Inte sett på risker
- Till råga på allt har företrädarna för skogsindustrin inte alls identifierat de hot som följer av sin egen strategi. T ex betydelsen av de växande markanvändningskonflikterna runt om i världen.
http://www.skogssallskapet.se/skogsvard ... 1/sv10.php

   TS
Avatar Fallback

Ryska tullar bra för skogsägare

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25844 Priserna stiger rejält 2009.


"Onsdag 9 april 2008

Ryska tullar bra för skogsägare
Höjda ryska virkestullar ger den europeiska trävaruindustrin ett uppsving nästa år. Skogsägare får bättre betalt, förutspår ett finländskt forskningsinstitut.

Skogsägare i Finland, Sverige och Baltikum kan se fram emot en ökad efterfrågan på både massaved och sågtimmer under 2009. Om Ryssland höjer sina virkestullar som aviserat från 15 till 50 euro (cirka 470 kronor) per kubikmeter vid årsskiftet kommer den ryska exporten att minska drastiskt.
Speciellt i Asien får sågverken svårt att hitta ersättning för den ryska råvaran och produktionen sjunker.

Export till Asien
Rysslands förädlingsindustri är inte tillräckligt utbyggd för att på kort sikt kunna exportera trävaror istället för timmer till Asien. Det kan betyda en växande efterfrågan på europeiska trävaror i Asien, skriver det finländska ekonomiforskningsinstitutet Pellervo i en färsk prognos.
Finland har importerat mycket mer rundvirke från Ryssland än vad till exempel Sverige gjort. Den finska industrin har köpt både timmer till sågverken och massaved till massabruken, till skillnad från den svenska industrin, som i princip bara importerat massaved.

10 procent mera avverkning
Om tullarna höjs 2009 upphör exporten från Ryssland till Finland helt och volymerna måste ersättas med ökad inhemsk produktion och import från Sverige och de baltiska länderna.
Enligt forskningsinstitutet Pellervos prognos kommer bristen på rundvirke att öka de kommersiella avverkningarna i Finland med över tio procent under 2009. Det resulterar i en höjning av virkespriserna med i snitt fem till sju procent. "
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... %20bra%20för%20skogsägare

   TS
Avatar Fallback

Betalar Sveaskog bäst?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25947 Betalar Sveaskog bäst?

"Lokala jämförelser avslöjar bästa prislistan

Slutavverkning, tall. I testskogen som användes ger Sveaskogs lista bäst betalt med 447 kronor per m3fub. Weda Skog ligger snäppet efter med 443 kronor per m3fub medan Mellanskog ger ytterligare omkring 15 kronor per m3fub längre, 430 kronor per m3fub. "
http://www.skogen.se/pub/render?id=1833

   TS
Avatar Fallback
Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#25964 Mellanskog har sänkt priset på timmer efter nyår utan att larma om det.
Sveaskog höjer men levererar till samma industri!
Mellanskog verkar motsvara detalj handelns ÖB eller Rusta för virkesindustrin

Avatar Fallback
Nolltax AB  
#25966 Priset på råolja torde vara fördubblat inom fem år.
EU har bestämt att priset på el ska vara knutet till priset på olja.
Priset på skogsråvara lär följa efter....

Enkel matematik, skrikig polemik i mitt tycke...

Avatar Fallback

Importpriserna fortfarande högre än i sverige

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#27331 Trots att importpriserna sjunker så är de fortfarande högre än i sverige.
Nu är de "bara" 150kr/m3 dyrare mot 350kr/m3 för ett år sedan.
Vore det inte bättre för alla parter att höja priset med 100kr/m3 i sverige
och slippa dyr import?

"Så kostar transporterna
- Det motsvarar 350 kronor vid bilväg, men det är inte de 600 kronor som man såg för ett år sedan. Det är timmerpriset och viljan och tillstånden att slutavverka som i mångt och mycket drar avverknings- och virkeskarusellen, säger Lars-George Hedlund.

Han berättar att fartygstransporten från Lettland kostar 100 kronor per kubikmeter plus två gånger 25 kronor i hamnavgift. Ved för 400 kronor kostar alltså 550 kronor i Sverige. Svensk bilvägsved kostar cirka 400 kronor på bruket.

- För dagen är importveden bara 150 kronor dyrare för skogsindustrin i Sverige jämfört med svensk ved, säger Lars-George Hedlund."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... nyhetsbrev

   TS
Avatar Fallback
Nolltax AB  
#28008 Höja priset i Sverige å slippa dyr import............
Jaha...

Användarvisningsbild
th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#28069 Eftersom importen bara är en mindre del av förbrukningen i Sverige kan man ju förstå hur skogsindustrin agerar. Det blir ju billigare att hålla ner priset på svensk skog och betala extra för den importerade. Om importen är 10% av totalmarknaden så betyder 100 kr extra på importen ingefär samma kostnad som om man höjde med 10 kr på det inhemska virket och fick 10% mer levererat.

Det är ju inte på alla marknader som detta resonemang fungerar. Titta t.ex. på elmarknaden. Där får ju alla kunder i stort sett betala marginalpriset, och Vattenfall som producerar billig vattenkraft får lika mycket betalt per kWh som importerad kolkraft (lite förenklat resonemang kanske eftersom det finns storförbrukare som har egna prisavtal).

Avatar Fallback
Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#28091
th skrev:Eftersom importen bara är en mindre del av förbrukningen i Sverige kan man ju förstå hur skogsindustrin agerar. Det blir ju billigare att hålla ner priset på svensk skog och betala extra för den importerade. Om importen är 10% av totalmarknaden så betyder 100 kr extra på importen ingefär samma kostnad som om man höjde med 10 kr på det inhemska virket och fick 10% mer levererat.

Det är ju inte på alla marknader som detta resonemang fungerar. Titta t.ex. på elmarknaden. Där får ju alla kunder i stort sett betala marginalpriset, och Vattenfall som producerar billig vattenkraft får lika mycket betalt per kWh som importerad kolkraft (lite förenklat resonemang kanske eftersom det finns storförbrukare som har egna prisavtal).


På elmarknaden säljer/köper alla mot Nordpool. Tillgång och efterfrågan sätter priskrysset för affär. Sedan så går viss elproduktion inte att stoppa. Skogsägareföreningarna borde fungera som Nordpool, medlemmarna talar om vad de kan tänka sig att sälja för och industrierna vad de kan tänka sig att köpa för.

Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#28551 Nu när man får lite konkurens från Finland så kan man tydligen höja priserna med 75kr/m3.


"Fredag 9 maj 2008

Norra ger 400 för massaveden
Norra skogsägarna firar sitt 75-årsjubileum genom att höja grundpriset på massaved med 75 kronor per fastkubikmeter.
En krona för varje år sedan bildandet 1933.

Skogsägarna i norra Sverige har de senaste åren kunnat glädjas åt rekordhöga priser på i princip samtliga sortiment.
I anslutning till föreningens 75-årsjubileum lanserar nu Norra skogsägarna ett jubileumspris på massaved, som innebär ytterligare 75 kr per fastkubikmeter."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... %20400%20för%20massaveden

   TS
Avatar Fallback
Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#28567
Zalman skrev:Nu när man får lite konkurens från Finland så kan man tydligen höja priserna med 75kr/m3.


"Fredag 9 maj 2008

Norra ger 400 för massaveden
Norra skogsägarna firar sitt 75-årsjubileum genom att höja grundpriset på massaved med 75 kronor per fastkubikmeter.
En krona för varje år sedan bildandet 1933.

Skogsägarna i norra Sverige har de senaste åren kunnat glädjas åt rekordhöga priser på i princip samtliga sortiment.
I anslutning till föreningens 75-årsjubileum lanserar nu Norra skogsägarna ett jubileumspris på massaved, som innebär ytterligare 75 kr per fastkubikmeter."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... %20400%20för%20massaveden


Då är vi äntligen tillbaka på 89-års nivå. Fattas 150 kronor till 70-talets nivå.

http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4 ... ckling%20sågtimmer%20och%20massaved).xls

Avatar Fallback

Billigt virke en björntjänst

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#28977 Äntligen börjar det gå upp för näringen att låga priser inte gynnar någon.

"Har ni tänkt på att den skogsaktör som betalat bäst för virket under många år är den som också tycks ha bäst lönsamhet och den effektivaste industrin? "


"Billigt virke en björntjänst

Svensk skogsindustri är i kris, hävdar Magnus Hall, koncernchef i Holmen, i en intervju i Svenska Dagbladet.
Nej, inte kris, men väl en svår period där "flera kostnadsfaktorer pekar åt fel håll", menar Marie Arvidsson, VD i Skogsindustrierna, i samma tidning.
Oavsett graden av kris har skogsindustrin problem, och det handlar inte bara om konjunktur och ryska tullar. Trots billig energi och virkesråvara har utdelningen till aktieägare gått före en tillräckligt långsiktig process- och produktutveckling.
Medan skogsbruket hela tiden tvingats rationalisera och vässa sin verksamhet har industrin, likt en gökunge, suttit och svalt allt billigt virke den kommit åt. Nu har verkligheten hunnit i kapp och det kommer att ta ont på många håll. Flera koncernledningar har redan tvingats till bistra beslut och anställda kommer att förlora sina jobb.

Vad som säkert kan kännas bittert för många skogsägare är att de varit med och subventionerat den här utvecklingen, eller snarare brist på utveckling.
Att det verkligen är så har kanske aldrig varit tydligare än vid Mellanskogs stämma i förra veckan. Där lanserades den fullständigt fantastiska idén att föreningen successivt ska börja arbeta för "mer marknadsanpassade priser"!
"Tidigare sålde vi till den industri som ligger närmast. Nu säljer vi till den som betalar bäst", sade Börje Lagerquist, Mellanskogs ordförande. Där fick medlemmarna veta att deras toppföreträdare sålt deras virke billigt för att bevara en industri som, nu när det bränner till, inte klarar att producera varor lönsamt. Snacka om björntjänst.
Visst bör en råvaruleverantör måna om sin marknad. Att ha hyggligt stora kunder i närområdet är en styrka, men den prispress på virke som föreningen uppenbart bidragit med under många år skapar inget förtroende. Att Mellanskogs ordförande och styrelse kan sitta kvar gör en förundrad &

Har ni tänkt på att den skogsaktör som betalat bäst för virket under många år är den som också tycks ha bäst lönsamhet och den effektivaste industrin? Det finns säkert flera skäl till att Södra klarat detta. En viktig aspekt är att föreningens marknadsmässiga, högre virkespriser tvingat de egna bruken att vara främst i allt resursutnyttjande. I sanning tänkvärt."
http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=36392

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).