Skogsekonomi

Fördubblat pris på skogen inom 5 år?

276 inlägg 80861 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Fördubblat pris på skogen inom 5 år?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#15841 Fördubblat pris på skogen inom 5 år?

Vad skogspriset är om 5 år, det vet ingen men att det kommer att stiga väsentligt är åtminstone jag övertygad om.

Några skäl till detta är:
1. Allmänt höjda råvarupriser, oljepriset har höjts 50% på ett år.
2. De som eldar olja idag för uppvärmning, kommer med stor sannolikhet att gå över till biobränsle.
3. Fler och fler biobränsleanläggningar startas, exempel Dåva 2 i Umeå, den blir klar 2009 och kommer att behöva en långtradare i timmen av biobränsle. De kan idag betala minst 1000kr/ton(och kanske 2000kr/ton om 5 år) och ändå göra vinst. Det beror på att Dåva 2, ger 30MW producerat el som kommer att räknas som förnyelsebar och få elcertifikatspengar. ”Dåva 2 får en bränsleeffekt på ca 105 MW, vilket är väsentligt mer än vid Dåva 1. Tillkomsten av Dåva 2 innebär mer än en fördubbling av kraftvärmeverkets samlade kapacitet, från dagens 65 MW till 170 MW. Det gör Dåva till Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen.
Dåva 2 kommer – till skillnad från Dåva 1 som är avfallsbaserat – att eldas med biobränslen som avverkningsrester (s k grot: grenar, toppar), flis, bark, spån, torv m m. Dessa bränslen tas i huvudsak från regionen, vilket kommer att bidra till sysselsättningen inom skogs- och transportnäringen i Norrlands inland. Vid full produktion kommer Dåva 2 att kräva ett långtradarlass i timmen.” http://www.umeaenergi.se/default.asp?id=9499
4. Byggandet av trähus ökar, både i Europa och i sverige. Exempel: ”Älvsbyhus slår nytt försäljningsrekord - igen! Under året har mer än 1 800 villor sålts. Inför 2008 ställs siktet ännu högre.” http://www.pitea-tidningen.se/artikel.a ... rkiv=False
5. Enligt Skogsstyrelsens virkesbalansrapport som sträcker sig till 2014 pratar man om ett grantimmer underskott på 7 miljoner m3 bara i Götaland, eftersom Holmen och Rörvik aviserat om att bygga nya jättesågar.
6. Transportkostnaderna ökar dramatiskt, det blir svårare att importera billigt virke.
7. Satsningar på etanol, metanol och DME som fordonsbränsle kräver mer biobränsle.
8. Svenska värme och kraftvärmesektorn har utbyggnadsplaner på 13,6TWh fram till år 2015, Det motsvarar 7 miljoner m3 trädbränslen.
9. Katastrof i Kanada eftersom 1 miljard m3 skog dör fram till år 2012 pga insektsskador, detta skapar virkesbrist i världen.
10. Trä är ett bra material för att begränsa klimateffekterna och kommer att användas ännu mer i byggnation, förpackning, uppvärmning och som fordonsbränsle.
11. Länder som tidigare exporterade virke till Sverige, fyndar nu billigt svenskt virke. Exempel: Estland, Lettland, Tyskland och Finland.
12. Sverige har idag norra Europas billigaste virkespriser, de måste givetvis förr eller senare uppjusteras till våra grannländer. Tyskland har 65% högre priser. Exempel: Timmerpriser
Sverige 86$
Norge 106$
Österrike 118$
Estland 118$
Lettland 120$
Finland 128$
Tyskland 142$

13. Ryssland har redan höjt virkestullarna till 10€=94kr/m3 och hotar att höja till 50€=470kr/m3 2009.
14. Om oljan kostar 20-25kr/liter om 5 år och elen 2-3kr/KW och pellets 4-6000kr/ton då måste virkespriserna också fördubblas. Vill inte virkesköparna betala ett bra pris får man väl skaffa sig en pelletskvarn och själv sälja pellets för 4-6000kr per ton.   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

418kr/m3fub för flis

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#15873 Flispriset på väg uppåt
Priserna hos Vattenfall varierar mellan cirka 140 och 190 kronor per megawattimme för flis levererat vid kraftvärmeverk. Enligt Per A Sjöholm får man ett ungefärligt kubikmeterpris fast under bark (m3fub) genom att multiplicera med 2,2.
Omräknat blir fubpriset 308-418 kronor.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... priset%20på%20väg%20uppåt

   TS
Användarvisningsbild
masterchief  
#15875 Man kan börja undra varför man hugger massaved??
Intressant utveckling 8)

Avatar Fallback
Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#15901 Rätt. Enda sättet för oss utanför Södras förädling, är att strypa massa leveranserna så priserna går upp. Eller köpa aktier i massatillverkare.
Det har Södras ägare fått investera i för att få en hundring ytterligare per m3

Avatar Fallback

Skogsindustrin våndas

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16125 Koka och såga -blir mest elda?
Idag finns nya faktorer som driver på fortsatt strukturomvandling. Den gamla klyschan koka, såga eller elda har fått en ökad aktualitet

1. Jakten på biobränsle som stimuleras av fördelaktig skattebehandling. Där förskjuts gränserna när politikerna särbehandlar det ena eller det andra. Det högre priset på skogsråvaran, som också blir följden, driver på utslagningen och produktivitetsutvecklingen i förädlingsindustrin.

2. EU:s planer på att ersätta fossila bränslen med biomassabaserade är offensiva. Klart är dock att man lutar sig väldigt mycket mot de nordiska skogarna som en viktig bränslekälla under det närmaste halvseklet.

3. Energipriset som på grund av marknadsanpassning och internationell handel numera ligger på samma nivå som i omvärlden. Så var det inte tidigare. Men om exportvärde och vinster uppstår i energisektorn eller i skogsindustrin har inte så stor betydelse för den svenska ekonomin.

4. Import av rysk skogsråvara är inte längre realistiskt eftersom de ryska politikerna har infört höga exporttullar.

5. Till detta kommer ovanligt stora lönehöjningar, men skogsindustrin är en av de branscher som kan bära hyggliga löner, särskilt när den behöver färre och färre anställda för samma eller större volymer.
http://www.skogssverige.se/aktuellt/lasmer.cfm?20546

   TS
Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16131 Gran slår ut tall.
Om granen gynnas av ett varmare klimat och ger mer biobränsle vid avverkning, så kommer allt fler plantera gran på sina marker.
Varmare klimat=längre växtperiod=högre tillväxt=högre priser på skogsmark."Varmare väder gynnar granen i norr

Klimatförändringarna innebär att granen kommer ge högre produktion än tall på många marker i norr. Det konstaterandet gör Skogsstyrelsen i en rapport.

Granen har framtiden för sig i norr.

De pågående klimatförändringarna kommer att gynna granproduktion framför tallproduktion på många marker.

Skogsstyrelsen anser att det på många av dagens medelgoda marker, där tallen växer lika bra eller något bättre än granen, i framtiden kommer att vara granen som ger högst produktion. "Klimatförändringarna ger därför anledning att i högre grad satsa på granföryngring på sådana medelgoda marker", skriver Skogsstyrelsen i sin rapport.

Störst förändring i norr
"Ett förändrat klimat med en ökad lufttemperatur leder till en ökad marktemperatur. Detta kommer att öka den biologiska aktiviteten och mineraliseringen, vilket leder till ökad barr/bladmassa och tillväxt. Effekten är sannolikt betydligt större i norra jämfört med södra Sverige, dels på grund av att näringsutbudet idag generellt är lägre i norra Sverige jämfört med södra", skriver myndigheten vidare, som en förklaring till tillväxtökningen."
http://www.ja.se/nyheter/visaNyhet.asp? ... highlight=
"Priserna fortsatte att stiga

Priserna på sågtimmer och massaved fortsatte att stiga under sista kvartalet 2007, visar Skogsstyrelsens skogliga statistik som presenterades nyligen.

Priserna på sågtimmer och massaved steg med 10 procent 4:e kvartalet 2007, jämför med 3:e kvartalet. Och sågtimmer- och massavedspriserna ökade mest i region Syd, med 9 respektive 12 procent.

Den totala prisökningen under hela 2007 var i hela Sverige för;

sågtimmer: 17%
region Syd: 21%
region Nord: 21%
region Mellan: 12%

massaved: 27%
region Syd: 35%
region Nord: 32%
region Mellan: 12%

Den markanta prisökningen i region Syd förklaras enligt Skogsstyrelsen främst med det goda utbudet på stormvirke till låga priser under 2006.
http://www.ja.se/nyheter/visanyhet.asp?nyhetID=9079

   TS
Användarvisningsbild
Fredrik Reuter  
#16145 Hej och tack för en informationsrik tråd!
Jag är också optimistisk när det gäller framtiden, ska bli intressant att se hur bioenergi-sortimentet utvecklas!

Lägger till några länkar i din tråd med delvis mycket intressant läsning:

http://www.skogssallskapet.se/skogsvard ... 4/sv22.php

http://www.skogssallskapet.se/skogsvard ... 4/sv18.php

http://www.skogssallskapet.se/skogsvard ... 4/sv15.php

Ett citat från länkarna ovan (Skogssällskapets tidning "SkogsVärden"):
- Hela EU-området har som mål att 20% av energin ska vara förnybar redan 2020 och hittills har man bara nått 6 procent. Att gå från 6 till 20% blir en mycket smärtsam process, menar Petteri Pihalajamäki.

- Om målet till 2020 verkligen skulle uppnås och skogens andel av bioenergin skulle vara samma som idag, så skulle det innebära en total konsumtion av skogsråvara på 600 miljoner m3/år. Betänk då att idag är den totala förbrukningen inom hela skogsindustrin 400 miljoner m3/år! Potentialen för ökad användning och därmed råvaruprishöjningar finns alltså. Inom de kommande två till tre månaderna kommer vi veta betydligt mer om hur det blir.

- Givetvis är det en fördel för de som äger skogen. Skogsägarna kan vara mycket trygga för framtiden. Svensk och finsk skogsindustri är relativt stark och de kommer inte att förlora i den globala konkurrensen.

Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16317 Lite info.

"1 meter3 olja kan ersättas med...
10 kubikmeter skogsbränsle, till exempel grot.
3,5 kubikmeter eller 2,2 ton pellets.
10 kubikmeter flis.
15,75 kubikmeter kutterspån."
http://www.sveaskog.se/templates/PageExt____13287.aspx

1m3 olja kostar 11.500kr
Då borde man ha följande priser: 1m3 Grot eller flis, 1150kr.
Värmeverken kan betala ännu högre pris redan idag
då många får ut 30% av biobränslets effekt som el vilket betalas ännu bättre än fjärrvärme.
Som lök på laxen får de 15-20öreKw/h i elcertifikatspengar,
så värmeverkens betalningsförmåga kan vara 12-1400kr per m3
grot eller flis, redan idag.

   TS
Avatar Fallback
timberjack810c  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16326 1m3 olja har väl högre energivärde än 1m3 grot?? det är väl en orsak till att det e dyrt samt att det bara finns en begränsad mängd?? :?

Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16329
timberjack810c skrev:1m3 olja har väl högre energivärde än 1m3 grot?? det är väl en orsak till att det e dyrt samt att det bara finns en begränsad mängd?? :?


Förtydliganden.
1m3 olja =10m3 grot.

1m3 olja kostar 11500kr
10m3 grot*1150kr=11500kr

Alltså borde 1m3 grot kosta 1150kr.
Men värmeverken har vanan att köpa grot väldigt billigt,
den vanan kanske dom får sluta med och börja betala ett marknadsmässigt pris.

   TS
Användarvisningsbild
Fredrik Reuter  
#16583 Hej,
Jag delade denna tråd och lyfte ur vedpris-diskussionen till:

http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=1703

Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16649 Prisrally på Norrlands gröna guld
I LRF Konsults prisstatistik över svenska skogsfastigheter pekar siffrorna från helåret 2007 återigen uppåt.

I Norrlands inland har prisökningen varit störst i landet och ökat med hela 36 procent.

- Det handlar verkligen om Norrlands gröna guld för den som har investerat i skogmark i norra Sverige under de senaste åren, säger Lars Wesslund, ansvarig för mäklerifrågor på LRF Konsult i ett pressmeddelande.
- Samtidigt har prisuppgången fortsatt över hela Sverige och allt fler ser skogsfastigheter som en stabil och trygg investering under rådande börsklimat, säger han.
De som har investerat i skogsfastigheter under de senaste fem åren har sett en stor värdeökning.
Snittpriserna på skogsfastigheter i Sverige har stigit med 77 procent sedan 2002.
I Norrlands inland, där priserna är lägst i landet, har ägare av skogsfastigheter sett en snittökning på 104 procent under samma period.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... srally%20på%20Norrlands%20gröna%20guld

   TS
Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16772 "Ryssland stoppar timmerexport
Ryssland stänger den viktigaste utförselpunkten för timmer, Salla, i södra Finland.
Virke från Ryssland ska bara kunna passera vid gränsstationer i norra Ryssland."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... mmerexport

Mindre virke=högre priser.

   TS
Avatar Fallback
nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16849
Zalman skrev:"Ryssland stoppar timmerexport
Ryssland stänger den viktigaste utförselpunkten för timmer, Salla, i södra Finland.
Virke från Ryssland ska bara kunna passera vid gränsstationer i norra Ryssland."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... mmerexport

Mindre virke=högre priser.


Vill inte sabba stämningen,men höga priser kan på sikt medföra att vi får lägga till en rejäl transportkostnad när virket skall skeppas dit industrin överlevt.

Avatar Fallback
Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16853
nisse skrev:
Zalman skrev:"Ryssland stoppar timmerexport
Ryssland stänger den viktigaste utförselpunkten för timmer, Salla, i södra Finland.
Virke från Ryssland ska bara kunna passera vid gränsstationer i norra Ryssland."
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... mmerexport

Mindre virke=högre priser.


Vill inte sabba stämningen,men höga priser kan på sikt medföra att vi får lägga till en rejäl transportkostnad när virket skall skeppas dit industrin överlevt.


Visst kan det bli högre transportkostnader på vissa håll,
men gamla ineffektiva industrier som måste ha låga virkes/massapriser
och låga elpriser ser jag ingen framtid för.

Nya effektiva industrier tar över.

Ska man köpa dyrt virke måste man förädla sin produkt för att kunna vara konkurrenskraftig. Martinssons som tillverkar limträ är ett exempel
de tar väldigt bra betalt för sina produkter men får sälja allt de kan tillverka i alla fall eftersom de har en högkvalitativ produkt.
Dessutom kan man numera med limträ bygga höghus, i Växjö bygger man ett 8-våningshus som en referens.
Detta med att bygga höghus i trä skapar en helt ny marknad.

Det är en omtumlande tid för skogsindustrin eftersom 50% av morgondagens marknad inte finns utbyggd ännu.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).