Ny Teknik och Elektronik

Akut elbrist stoppar nyetableringar

648 inlägg 49365 visningar 93 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Vedproducent  
#704541
r93 skrev:Eldrivna passagerarplan?

Det är nog bara inrikes som kan bli aktuellt inom rimlig tid i alla fall. Så det behövs biodrivmedel till flygplan lång tid framöver.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

hlb  
#704547 Läste att om man ersätter jetbränslets vikt i en jumbojet med moderna batterier av Tesla-typ, blir energiinnehållet bara ca 5% jämfört med flygfotogen. Planet måste ha 5% bränsle i reserv vid landning och kommer alltså inte att få starttillstånd.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Vedproducent  
#704555 Nej stora utrikes passagerarflygplan är inte realistiskt då vikten för batterierna sätter stopp. Det som ligger närmast är små passagerarflygplan med räckvidd 40-100 mil.
https://www.energi.se/artiklar/snart-ar ... -pa-banan/

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

hlb  
#704559 Det tråkiga är, att en mycket stor andel av energin går åt för att lyfta planet till marschhöjd. Det är därför flygfabrikanter alltid anger bränsleåtgång/passagerarkilometer vid planets maximala räckvidd och inte verklighetens Stockholm- Göteborg resa. Om man lyckas banta vikten på batterier till 1/20 så är man på banan igen, dessutom skulle detta vara mumma för biltillverkare m fl.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

skogshare  
#704609
hlb skrev:Det tråkiga är, att en mycket stor andel av energin går åt för att lyfta planet till marschhöjd. Det är därför flygfabrikanter alltid anger bränsleåtgång/passagerarkilometer vid planets maximala räckvidd och inte verklighetens Stockholm- Göteborg resa. Om man lyckas banta vikten på batterier till 1/20 så är man på banan igen, dessutom skulle detta vara mumma för biltillverkare m fl.


Kanske är det möjligt med hybridvarianter även för flygplan där jetbränslet utnyttjas upp till marschhöjd då man går över till eldrift. På fartygssidan utvecklar Walleniusrederiet ett vinddrivet fartyg med stående vingar och en maskin som kan kopplas på för att garantera att tidtabellen hålls. 

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

hlb  
#704640 Ett ton extra batterivikt i ett plan medför ett ton mindre nyttolast. Batterivikt kan vara bra för lokomotiv och båtar. När batterivikten reducerats med en dryg tio-potens, kommer jag gärna med massor av nya förslag till batteridrift förutsett att priset är konkurrenskraftigt och råvarorna utvinns på ett miljövänligt sätt.
Nu skulle jag gärna återvända till originaltråden.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

skogshare  
#704653
hlb skrev: Nu skulle jag gärna återvända till originaltråden.


Bra @hlb ! Är det inte bl.a. befogat att nu successivt avveckla de konkurrenssnedvridande subventionerna till elintensiv industri / verksamhet- åtminstone under perioder med stark elbrist. - som ofrånkomligt uppammar en onödigt slösaktig elförbrukning Vem skulle för övrigt komma på tanken att staten skulle subventionera sysselsättningsintensiv industri / verksamhet - såsom tidigare sågverksindustrin - även om så vore befogat ? 

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Vedproducent  
#705126 Ja inte saknas det energi i Sverige. 138 TWh låg och ruttnade i skogen i fjol tex. Tråkigt då det hade skapat många fina arbetstillfällen med grön fin energi på landsbygden. Men här finns ju en fin reserv om/när man behöver balansera elnätet.
https://bioenergitidningen.se/opinion-d ... vGPz3Ehwcc

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Vedproducent  
#705428 Koldioxidutsläpp olika energislag ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraften tex framställs ju ofta som att den har näst intill koldioxidfria utsläpp. Men sett ur en livscykel ligger den mycket dålig till jämfört med alla förnybara energikällor. Den har 25 gånger högre utsläpp än vind tex.

https://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/kärnkraften-är-inte-koldioxidfri-och-inte-miljövänlig-1.19452714

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Vedproducent  
#705432 Får prova denna länken i stället.
https://www.miljomagasinet.se/index.php ... atvanligt/

Avatar Fallback

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Icegrip  
#708596 "Minskade marginaler märktes under vintern som gick."

https://www.svk.se/press-och-nyheter/ny ... -som-gick/

Det blir intressant att läsa rapporten om kraftbalansen som publiceras i maj.


Sedan undrar jag hur klokt det är att utländska investerare står bakom 95 % av alla nya investeringar i svensk vindkraft. Nästan 1/5 del av de investeringar som gjorts i svensk vindkraft mellan åren 2017-2022 har gjorts av ett statligt ägt kinesiskt kärnkraftsbolag.

https://sverigesradio.se/artikel/7408486

https://www.di.se/nyheter/utlandska-inv ... vindkraft/

Avatar Fallback

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

Icegrip  
#711315 Några högaktuella artiklar från Energiföretagen. Det blir många utredningsrapporter framöver...

Energiföretagen har nyligen gjort en analys över framtida elanvändning. Deras bedömning är att Sveriges elanvändning kommer öka med 120 % till 2045 :
https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2021/ny-analys-sveriges-elanvandning-kan-landa-pa-310-twh/Debattartikel från Energiföretagen angående EU's taxonomi:
https://www.energiforetagen.se/pressrum/debattartiklar/2021/EUs-taxonomi-skapar-parallell-miljoreglering/Remisssvar till Regeringskansliet angående "Minskande anslutningskostnader för el-produktion till havs..."
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/sa-tycker-vi/remisser/remissvar-i2020-02973_energiforetagen-sverige.pdf

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

hlb  
#715792 Lite sanning, som miljöpartisterna förtiger, saxat ur SIK-aktuellt, för den som orkar läsa:
Information om Sydvästlänken
av SIKs medlem Bo Killander
Bo har bl.a. arbetat med driftsättning av
kärnkraftverk i Sverige och Finland, 400
kV transformatorstationer och kabelförbindelse till Danmark, samt vattenkraftverk och vindkraftparker.
Red. anmärkning.
Bakgrund till informationen
Mitt intresse för projektet Sydvästlänken eskalerade då jag i november 2020 läste i Sydsvenskan
att driftsättningen av anläggningen senarelagts på grund av
brister i förmåga att klara onormala driftfall. Förseningen är hitintills 6 år.
I kontakt med Svenska Kraftnät
har jag fått ta del av upphandlingsdokument och genom dem fått insikt i upphandlingen. Jag ifrågasätter valet av leverantör utifrån specificerade krav.
Om Sydvästlänken
Sydvästlänken ägs av Svenska
Kraftnät (SvK) och är en ersättning
för den minskade eleffekt som
Sydsverige förlorade efter stängningen av Barsebäcksverken Bvt 1
och 2. Dessa försåg transmissionsnätet med 1210 MW under mer än
10 månader om året.
Den tekniskt komplicerade delen
av Sydvästlänken är HVDC länken
som innebär en cirka 2x600 MW
likströmsförbindelse mellan två
omformarstationer i 400 kV transmissionsnätet. Den ena omformarstationen finns i Barkeryd i Småland och den andra vid Lyby utanför Hörby, benämnd Hurva. Omformarstationerna transformerar
400 kV växelström till likström respektive likström till 400 kV växelström. Den i upphandlingen specificerade typen av HVDC länk benämns HVDC-VSC och är mer
komplicerad än HVDC-LCC eftersom den även kan spänningssätta och starta upp ett elnät som
blivit spänningslöst.
Anläggningen skulle vara klar
2015, men efter den senaste informationen om driftsättningen,
som antytt att anläggningen inte
klarat onormala driftfall, ska dessa
vara åtgärdade i augusti 2021. Jag
är undrande till tidpunkten eftersom onormala driftfall ofta utgör den grundläggande svårigheten.
Ekonomisk betydelse
Den ekonomiska betydelsen för
länken är i första hand den möjlighet den ger i form av ökad företagsamhet och investeringar i infrastruktur som är beroende av säker
tillgång på el, men även lägre elpris
för konsumenter samt miljömässigt genom minskad import av fossilproducerad el från Tyskland och

Polen. Med ett kraftpris på 500
kr/MWh blir det årliga värdet vid
1200 MW cirka 5 000 Mkr.
Enligt uppgifter i media nämns
samhällets merkostnader hitintills
för förseningen i storleksordningen 10 000 Mkr. Dessa kostnader belastar elkonsumenter i södra
Sverige.
Upphandlingen
Vid upphandlingen av HVDC-VSC
omformarstationerna som påbörjades 2010, med SvK som byggherre, prekvalificerades ABB, Siemens och Areva. Upphandlingen
grundades på ekonomisk värdering av offerter, där en mängd
aspekter vägdes in utifrån ett
översänt förfrågningsunderlag.
En viktig aspekt för att få lämna anbud var tilltron till förmågan att
kunna leverera en fungerande anläggning. Av det skälet ställdes vid
prekvalificeringen ovillkorliga
krav, att anbudsgivare skulle visa
en motsvarande anläggning, fortfarande i kommersiellt bruk, som
levererats under de senaste 10
åren med uppgift om kund, genomförandetid och var den finns. Vid
prekvalificeringen accepterade
SvK att Areva visade en 25 MW
demonstrationsanläggning i en fabrik i Stafford (England).
Efter utvärdering tilldelades Areva
kontraktet. Den av SvK utvärderade prisskillnaden till ABB var
132 481 925 kr vid en totalsumma
av cirka 3 000 000 000 kr.
Areva ingick i efterhand ett samgående med Alstom som 2017 sålts
till General Electric (GE).
ABB uppfann HVDC tekniken för
mer än 50 år sedan och är världsledande med många i drift varande
HVDC-VSC projekt i hela världen.
Mitt ifrågasättande av upphandlingen av projektet
Hur är det möjligt att SvK tillät
Areva att lämna offert på Sydvästlänken, detta mycket viktiga projekt för el till södra Sverige, av en
leverantör som vid prekvalificeringen inte uppfyllt det självklara
och förnuftiga ovillkorliga krav på
referensprojekt som ställts?
En statlig kommission ska nu detaljgranska projektets upphandling och genomförande.
Senast redigerad av hlb tor 10 jun 2021, 17:58, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

svampbob  
#715794 Du har kopierat för mycket text. Det har kommit med en massa annat som inte hör till artikeln.

Användarvisningsbild

Re: Akut elbrist stoppar nyetableringar

hlb  
#715814 Jo, jag vet, men orkade inte redigera. Med lite god vilja kan man ändå få fram mycket sanning om projektet. Annars är det bara att hoppa över eller för admin att ta bort. Jag har gjort en liten redigering nu. Hoppas det blev lite bättre.

Annons:
Eco Log skördaraggregat
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).