Utvecklingen av vätgas och bränslecell

 
 Kommentar  23 inlägg  2365 visn.  5 följer
Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

AKKAMAAN  
#590179
Faun skrev:1. Det finns begränsad infrastruktur i Sverige för vätgas.
Vad är det för typ av infrastruktur du saknar?
2. Att tillverka vätgas med el (elektrolys) är betydligt dyrare än att omvandla naturgas till vätgas och släppa ut koloxider

Om vi nu skall minimera CO2 utsläppen varför skulle bärgas produktion med fossila bränslen vara att föredra. Solpaneler och vindkraftverk fungerar. Även om Nilsson Energy's småskaliga produktionsenheter just nu har statliga subventioner så kommer systemet säkert att vara ekonomiskt konkurrenskraftigt i serieproduktion
3. Man får stora energiförluster i elektrolysprocessen (som dock kan räknas bort i det fall man använder el som Ingeman tas till vara på annat sätt)

Lite osäker på din formulering här? ”Ingeman"??
Elkraft systemet är dimensionerat för konsumtion stolparna. Mellan dessa toppar finns överskottskapacitet som i princip är kostnadsfri vilket gör att energiförlusterna i elektrolys processen inte kostar något nämnvärt.
4. P.g.a. kostnadsnackdelen utgör vätgas som produceras med el endast en mycket liten andel jämfört med vätgas tillverkad av naturgas

Är inte hela idén med mitt öppningsinlägg att visa på möjligheterna med alternativ miljövänlig vätgas produktion?
5. Vätgasen är svår att hantera eftersom den är lätt och behöver komprimeras mer än tyngre gaser

En teknisk fråga som det redan finns lösningar på. Om vi skulle undvika allt som är svårt så skulle vi leva kvar på stenåldern

Det hade varit intressant om man i större utsträckning satsade på att använda biogas som bränsle i bränslecellerna.

Det ena utesluter inte det andra men vätgasen har överlägsen energidensitet plus att den inte lämnar några som helst förorenande restprodukter

Med det mål som Energigas Sverige har satt upp för Svensk produktion på 15 TWh skulle vi med bränsleceller kunna hantera merparten av allt bränsle som behövs för vägtransporter i Sverige.

15-20 TWh verkar rimligt för biltrafiken. Kanske behövs dubbelt mera för att täcka transport och entreprenadsektorn inkl jord/skog.
Här skulle restprodukter i skogen utgöra en viktig råvarukälla

Skogsråvara används redan som effektiv energikälla i kraftvärmeverk

Det viktigaste är dock att vi fortsätter verka för att fasa ut fossila drivmedel

Det är nog även global-warming-förnekarna överens om
Det finns flera intressanta alternativ som tillsammans kan uppnå detta.

Dela gärna med dig av vad du känner till om andra intressanta alternativ

   TS
Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#590182 @AKKAMAAN, du har rätt. Det blev ett snabbt svar från min sida.
Ville även nämna Hans-Olof egna projekt i den egna villan.

Det blir intressant att följa vätgasens utveckling i stort men framförallt i Sverige.
Omställningen till fossilfria transporter ska ske snabbt enligt de satta målen.
Nu undrar man vilka alternativ av olika energibärare som slår igenom.
Elvägar är ju under utvärdering också.
Men det får diskuteras i annan tråd.

Nu tillbaks till ämnet, vätgas.

Användarvisningsbild

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

Faun  
#590231 AKKAMAAN
1. Det finns begränsad infrastruktur i Sverige för vätgas.

Vad är det för typ av infrastruktur du saknar?

Det saknas ett ledningsnät i för vätgas i Sverige. Det finns bara ett fåtal mackar där fordon kan tanka.

2. Att tillverka vätgas med el (elektrolys) är betydligt dyrare än att omvandla naturgas till vätgas och släppa ut koloxider
Om vi nu skall minimera CO2 utsläppen varför skulle bärgas produktion med fossila bränslen vara att föredra. Solpaneler och vindkraftverk fungerar. Även om Nilsson Energy's småskaliga produktionsenheter just nu har statliga subventioner så kommer systemet säkert att vara ekonomiskt konkurrenskraftigt i serieproduktion

Kunder som köper vätgas kan komma att fokusera på kostnaden på samma sätt som kunder har gjort när det gäller naturgas och biogas. När naturgasen var billigare och valde en majoritet av kunderna den billigare varianten av gas där naturgas ingick. Liknade drivkrafter kommer att driva på i en satsning på vätgas. Preem håller nu på att bygga ett vätgasverk i Göteborg där naturgas kommer kommer att utgöra majoriteten av råvaran.

3. Man får stora energiförluster i elektrolysprocessen (som dock kan räknas bort i det fall man använder el som Ingeman tas till vara på annat sätt)

Lite osäker på din formulering här? ”Ingeman"?? Elkraft systemet är dimensionerat för konsumtion stolparna. Mellan dessa toppar finns överskottskapacitet som i princip är kostnadsfri vilket gör att energiförlusterna i elektrolys processen inte kostar något nämnvärt.

Felskrivning, energiförlusten som man får när man gör om el till vätgas kan räknas bort i de fall vi har ett överskott på el som inte kan tas om hand. Det har ännu inte hänt i Sverige men skulle kunna uppstå vid en stark utbyggnation av en oreglerbar kraftproduktion som inte följer elanvändningen. Med den stora reglerkraft som vattenkraften utgår i Sverige så finns det i dagsläget mycket få tillfällen där elen är såpass billig att processen inte kostar något nämnvärt eftersom reglerkraften är prisstabiliserande. Men länder men mindre reglerkraft uppstår sådana situationer redan i dag. I Danmark har det uppkommit flera tillfällen då det timbaserade elpriset för tillverkare har varit negativt.

4. P.g.a. kostnadsnackdelen utgör vätgas som produceras med el endast en mycket liten andel jämfört med vätgas tillverkad av naturgas[/quote]
Är inte hela idén med mitt öppningsinlägg att visa på möjligheterna med alternativ miljövänlig vätgas produktion?

För att det skall kunna fungera måste det finnas ekonomi för aktörer att agera. Vi behöver beakta utmaningen som de som väljer ett mer miljömässigt sätt att framställa vätgas står inför. Att tala om vätgas (eller el) som ett zero emission alternativ kan vara vilseledande eftersom det är hela produktions- och konsumtionskedjan som man behöver ta hänsyn till.

5. Vätgasen är svår att hantera eftersom den är lätt och behöver komprimeras mer än tyngre gaser[/quote]
En teknisk fråga som det redan finns lösningar på. Om vi skulle undvika allt som är svårt så skulle vi leva kvar på stenåldern

Det är en komparativ nackdel Mot t.ex. biogas som man inte bara kan bortse från eftersom den bygger kostnader.

Det hade varit intressant om man i större utsträckning satsade på att använda biogas som bränsle i bränslecellerna.

Det ena utesluter inte det andra men vätgasen har överlägsen energidensitet plus att den inte lämnar några som helst förorenande restprodukter

Som jag skrev så behövs flera olika tekniker. Man behöver dock förhålla sig till att endast en fragmentarisk del av vätgasen tillverkas genom elektrolys i dagsläget. Dessutom behöver man förhålla sig till om förnybar elektricitet som tillverkas i Sverige på systemnivå gör bäst nytta som att producera bränsle eller ersätta den kolbaserade elproduktionen i Europa.

Med det mål som Energigas Sverige har satt upp för Svensk produktion på 15 TWh skulle vi med bränsleceller kunna hantera merparten av allt bränsle som behövs för vägtransporter i Sverige.

15-20 TWh verkar rimligt för biltrafiken. Kanske behövs dubbelt mera för att täcka transport och entreprenadsektorn inkl jord/skog.

Den totala energiåtgången för vägtransporter är 80-90 TWh i Sverige inklusive transportsektorn. Energieffektiviteten i en modern dieselmotor är ca 40 % om man genom bränsleceller kan öka den till ca 90 % så skulle det krävas 35-40 TWh biogas. Det finns ytterligare potential i biogasproduktion över 15 TWh men det krävs även andra bränslen.

Här skulle restprodukter i skogen utgöra en viktig råvarukälla.
Skogsråvara används redan som effektiv energikälla i kraftvärmeverk

Samt i syntetisk diesel. Men det intressanta med biogastillverkning av skogsreservatet är att vi skulle kunna använda grot som idag kan ha såpass lite värde att det inte tas till vara i skogsbruk.

Det viktigaste är dock att vi fortsätter verka för att fasa ut fossila drivmedel
Det är nog även global-warming-förnekarna överens om

Det finns flera intressanta alternativ som tillsammans kan uppnå detta.
Dela gärna med dig av vad du känner till om andra intressanta alternativ

Den stora utmaningen vi har är att vi går från huvudsakligen diesel och bensin och kommer att behöva ersätta dem med flera andra alternativ eftersom det inte finns något enda alternativ som kan hantera det totala behovet. Här finns det stora möjligheter med t.ex. biogas, vätgas, etanol, batterier, syntetisk diesel med ursprung från biomassa, induktiva vägar. Det finns dessutom ett ytterligare antal tekniker.

Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

Hema  
Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

AKKAMAAN  
#591025
Tack för den artikeln. Den verifierar i princip allt jag "antog" i öppningsinlägget.

Kaliforniens sista kärnkraftverk stängde sin sista reaktor år 2013. Då försvann cirka 2 000 MW effekt över en natt.

Visste faktiskt inte att Californien hade "avrustat sitt sista kärnkraftverk" :-?
Artikelförfattaren måste ha missuppfattat den information han fick
Enligt vad jag kan komma framtill så finns fortfarande 2 st 1000 MW reaktorer i drift, utanför San Luis Obispo CA norr om Los Angeles CA i Diablo Canyon som ligger alldeles vid havet och kyls med havsvatten och har beslutats att stängas ner år 2025.
Bild

   TS
Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

AKKAMAAN  
#591031
Bra reportage video utdragen ur Elinstallatörens artikel

   TS
Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

Hema  
#591201 En kille som räkna på att installera snabbladdare hemma.
1571257791_screenshot_20191016-215839.png

Avatar Fallback

Re: Utvecklingen av vätgas och bränslecell

lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#591221
Hema skrev:En kille som räkna på att installera snabbladdare hemma.
1571257791_screenshot_20191016-215839.png

Ser ut som han har tänkt sig en egen snabbladdarstation hemma, verkar lyxigt. :ymparty:
Han kanske har en egen bensinstation hemma på tomten nu och då är väl en snabbladdare billig skulle jag tro i jämförelse.
Med den elförbrukningen per månad ser det ut som han tänkt köra cirka 1500 mil per månad.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).