Douglasgran – resultat från nya försök

 
 Kommentar  1 inlägg  1058 visn.  1 följer
Användarvisningsbild

Douglasgran – resultat från nya försök

Torbjörn Johnsen  
#587629 En av exkursionspunkterna visade ett försök med Douglasgran i en drygt 10-årig plantering. Douglasgranen har planterats i ringa omfattning tidigare och det går att hitta bestånd på skånska gods. Däremot har det inte funnits något bra forskningsunderlag som stöd för en bredare introduktion av arten i Sverige.

Det här är en av en hel serie trådar från Föreningen Skogens Höstexkursion 2019. Här hittar ni de andra trådarna:
Från Föreningen Skogens höstexkursion 2019 (starttråd)
Avverkning i Nyckelbiotop och naturvärden i kulturlandskapet
Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?
Barkborreåret 2019
Tallen och viltet


Kristina Wallertz från SLU presenterade de första resultaten från en försöksserie där sju olika provinienser av douglas har testats på ett antal försökslokaler i Sverige. Tre inlandsprovinienser och fyra kustprovinienser. Ett av försöken har anlagts i Steningaryd som vi besökte.

1568976655_skärmavbild_2019-09-20_kl._12.49.45.png


Frostkänslig
Douglas förekommer naturligt i västra delarna av Nordamerika där man pratar om en kustproviniens längst ut i väster och en inlandsproviniens längre in i landet. I Tyskland och Frankrike har douglas planterats sedan lång tid tillbaka. Tidigare erfarenheter i Sverige har visat att den kan vara svår att etablera p g a sin frostkänslighet i yngre åldrar. Därför har plantavgång och dödlighet varit en viktig del att mäta i försöken.

1568976655_skärmavbild_2019-09-20_kl._12.50.12.png


Efter sex år i fält har mellan 50-60% av plantorna av kustproviniens överelevt i hela försöksserien och ca 70% av plantorna med inlandsproviniens. Dödligheten för inlandsproviniensen mostavarar i stort sett avgången för den gran som finns med i försöksytorna. I Steningaryd (dygt 200 m ö h) var avgången större än medel.

Hög tillväxt
Efter sex växtsäsonger var det ganska liten skillnad i höjdtillväxt mellan kust- och inlandsprovinienserna men något högre för kustprovinienserna. Nu hade försöket i Steningaryd mätts upp igen efter ytterligare fyra växtsäsonger (totalt 10 år) och då kan man se att kustproviniensen drar iväg och idag snittar en knapp meter högre. Douglasgranarna i Steningaryd växer hittills i samma takt som den inblandade granen men då ska man veta att det granen är av bästa tänkbara skogsodlingsmaterial.

1568976655_skärmavbild_2019-09-20_kl._12.50.28.png


Varför douglasgran?
Vad finns det då för anledning att välja douglas? Och vad finns det för skäl att låta bli? En anledning kan vara att bättre matcha ett varmare klimat. Douglas växer bra länge söderut i Europa och borde därmed kunna trivas i Sverige även om det blir varmare. En form av riskspridning helt enkelt.

Douglas producerar också ett värdefullt virke. Det kallas för ”Oregon pine” i trävaruhandeln och är ett formstabilt, beständigt och vackert virke.

När det gäller olika skaderisker så är douglas relativt stormkänslig som ung men möjligen stabilare som äldre träd. Trädslaget är rötbeständingt som virke betraktat men det finns idag inga garantier för att douglas inte blir drabbat av rotröta. När det gäller barkborreangrepp så är det enligt forskarna svårt att uttala sig om men i de enstaka försök som gjorts visar sig granbarkborren även gå på douglasgranen.

Södra inte redo för douglas
I diskussionen kring douglas markerade Södra att man inte var redo för en storskalig introduktion av trädslaget i dagsläget utan mer forskning behövs.   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).