Jakt och Fiske

Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

27 inlägg 2172 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Fredrik Reuter  
#815939 SVT Aktuellt hade igår ett inslag om älgstammen och skogsbruket i Sverige. Älgstammen minskar och vissa jaktlag har ställt in årets jakt. En av anledningarna säger jägarna är att skogsbolagen (eller markägarna) har för stort inflytande på avskjutningen.

För Landsbygdsminster Peter Kullgren så är troligtvis frågan väldigt känslig. Dels så vill han värna om den svenska skogsindustrin och “jobben” men samtidigt vill han inte bli persona non grata i jaktkretsar. Detta märktes igår då han intervjuades i Aktuellt. Transkriberingen nedan är hela intervjun.

Ja, du hör här. Man struntar i älgjakten på flera håll för att det finns så få älgar. Hur reagerar du på det?

Tja alltså det, det är väl det är väl till syvende och sist upp till dom här älgförvaltningsgrupperna och det system vi har och bestämma hur stor avskjutningen vi ska ha. Jag tror att det är en bra ordning att vi har en så regional och lokal förvaltning av älgen som möjligt. Jag förstår oron, älgstammen har har minskat så jag jag kan.. Jag kan känna med alla de som vill att vi ska ha en livskraftig älgstam i Sverige och att man känner en oro kring det här. Samtidigt så har vi ju mål om att vi ska ha balans mellan fodertillgång och viltstammar och att vi har den balansen.. Mm.. Och därifrån så har ju regeringen agerat så till vida att jag har bjudit in företrädare både för jägarorganisationer men också från skogsägarföretag och skogsägarorganisationer för att föra samtal om det här. Det kommer jag att göra igen eller har gjort det igen på en högre nivå för att vi ska försöka och komma framåt och att man hittar den här balansen.

I det här nya förslaget då från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om att minska antalet säljare ännu mer. Hur ser du på det?

Ja, vi håller på att analysera det på regeringskansliet just nu, så jag har inget konkret att säga om det här i det här läget. Men samtidigt så kan man inte bara ensidigt se på älgen precis som nämns i det här inslaget, så det är flera orsaker som kan påverka och någonting som är oerhört centralt är ju att vi ser på samma verklighet. Både skogsägar- och jägarintresset.

Kan det vara så att svensk skogsindustri har en stark tradition i Sverige, att det är så viktigt att det är värt att älgbeståndet kanske minskar och älgjakten på sikt till och med försvinner. Skulle du kunna göra den avvägningen på det viset?

Så är det självklart, att vi ska ha älgar kvar i de svenska skogarna. Men det gäller att se på hela orsakssambandet och det är väldigt centralt att vi har en gemensam uppfattning om.

Men här finns det ju uppenbarligen en konflikt och vi hör jägarna som är oroliga för att älgen till och med ska bli en rödlistad art. Jag vet att SLU har varnat för det för några år sedan också. Hur orolig är du? För det?

Nej, men men vi har vi har fortfarande en bra älgstam i Sverige. Vi är relativt älgtäta fortsättningsvis. Men med det sagt inte att jag inte förstår den oro som finns och mitt besked är ju att vi ska ha en livskraftig älgstam i Sverige, men vi måste också se på alla orsakssamband kring hur vi kan förhindra för stora skador på skogen, som också är en oerhört viktig näring för Sverige.

Det är svårt att förstå här när man hör dig, är det någon part som du tycker har mer rätt? För det är ju ändå två olika synsätt här.

Min ambition är att de här parterna ska komma överens om hur vi ska ha det. Alternativet tror jag ingen vill och det är ju att politiken går in och petar ännu längre i det här och det är mitt mål med kommande möten med de här parterna, att de ska se till och komma överens om det här.

För då menar ju jägarna att det är skogsbolagens intressen som får dominera i dom här förvaltningsgrupperna som du talar om och som finns regionalt för då så har ju skogsbolagen utslagsrösten. Är det någonting du kan tänka dig att ändra på så att jägarna får en lika tung roll så att säga.

Men det är ju tre-tre tror jag. Det är tre jägarintressen och tre markägarintressen.

Och så har markägarna utslagsrösten av dem.

Ja, det har de, men tanken är ju inte att man ska sitta där och vara oense, att vi ska ha en linje där det är tre-tre hela tiden att det är utslagsrösten som avgör. Vi har inget förslag på bordet från oss över att se över den här förvaltningsmodellen nu. Jag hoppas som sagt att de här intressena själva ska komma överens, att vi kan ha en riktning framåt som är hållbar. Men som sagt, vi utesluter ingenting.

Superkort bara syftet med förvaltningen. Det var ju att skadorna skulle minska och så har antalet älgar minskat. Men skadorna har inte minskat. Är det inte dags att tänka om kring hela upplägget då?

Det säger ju en hel del om hur komplext det här är, att det inte bara är en orsak till att vi ser det vi ser nu.


Peter Kullgren väljer alltså här att bli “sammankallande” till möten mellan parterna och duckar på frågan om någon har mer rätt än den andre. Detta kan vara intressant att diskutera vidare. Speciellt eftersom han är väldigt bestämd i ex. vargfrågan. Till och med till den grad att han, enligt källor till en jakttidning, var rasande över Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt av varg. Hans partikollega Kjell-Arne Ottosson funderade också om det inte varit värt att bli KU-anmäld för att tillrättavisa Naturvårdsverket i frågan(!).

Vill du se inslaget så finns en länk till SVT-play här: https://www.svtplay.se/video/K1am9EX/ak ... id=K1am9EX   TS
Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Sjögården  
#815944 Ja det var den mest intetsägande intervjun jag hört på länge.Medvetet otydlig.
Sen håller jag med om att många ÄFG fungerar bra och kommer till resultat och bra älgförvaltningsplaner.
Det kanske inte skall vara en mänsklig rättighet att få skjuta en älg varje år bara för att man vill om kostnaden för världens älgtätaste älgstam kostar både tillväxt och kvalitet.
Alternativet i Södra Sverige börjar handla om massiva stängselprojekt eller ytterligare granifiering vilket absolut inte ökar jaktupplevelsen.
Att halvera rådjur och hjortstammarna skulle räcka långt i Södra Sverige men det var ju heller inge landsbygdsministern tryckte på..😉

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

LesterCGarreth  
#815945 Tycker det var dåligt att Kullgren inte tog ställning för äganderätten dvs att det här helt naturligt att det skall vara markägarna som har utslagsröster.

Det är ingen som tvingar arrendejägare att jaga,

Tycker personligen att Svenska Jägareförbundet har skämt ut sig med sin propaganda om älgen, tror de tappar mera medlemmar n de vinner på detta. Jag överväger att lämna när det nu framkommer vad SJF tycker om äganderätten samt hur de är extremt vårdslösa med sanning och är veteskapsförnekare.

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Alvarsson  
#815946 En politiker utan ryggrad. Populist. Värnar äganderätten när det passar.

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Castor fiber  
#816090 Ja, det är märkligt att man kan minska älgstammen med mer än hälften och de stora markägarna hävdar att beteskadorna är för stora. Vad blir det för viltförvaltning om markägarna har utslagsröst och anser att älgstammen alltid är för stor? Kan man inte bara vara ärlig och säga att man inte vill ha några vilda djur i sitt trädplantage?

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Alvarsson  
#816109 Nu är det inte bara de stora markägarna som tycker stammen är för stor. Enligt skogsutredningen 2019, så förorsakar klövviltet skador på skogen av 7 miljarder kronor årligen. Detta är helt oacceptabelt.

Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Sjögården  
#816119 Ingen tvekan om att skadorna är för stora, 5 % skador varje år i ett tallbestånd innebär att 70 % av stammarna är skadefria vid förstagallringen.
Med 12 - 15 % är mellan 40-45 % av stammarna vid förstagallringen av allt annat än bra timmerkvalitet.
Faktiskt inte rimligt att hålla viltstammar som år efter år leder till ungskogar som blir allt annat än värdefullt timmer i förstastocken.
Vi som har kommit ner till rimliga skador i Äbin tycker det är fantastiskt att se fin tallskog växa upp igen. Förstår inte varför privata skogsägare inte är lika uppmärksamma på skadorna som de stora skogsbolagen.Även om de är jägare och byter kostym till det i helgerna..

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

hfab  
#816146
Alvarsson skrev:Nu är det inte bara de stora markägarna som tycker stammen är för stor. Enligt skogsutredningen 2019, så förorsakar klövviltet skador på skogen av 7 miljarder kronor årligen. Detta är helt oacceptabelt.

Är det småskogsägare som står bakom skogsutredningen?
Eller är det en politisk utredning som gjorts av okunnigt folk som haft storskogsbruket som informations källa?

Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Saläng  
#816174 Visst är det lite underligt ändå, vi har kraftigt skjutit ned älgstammen sedan den nya förvaltningsmodellen infördes. Skadorna minskar knappt märkbart, borde inte slutsatsen då bli att det inte är älgen som är problemet.

Missförstå mig inte, jag har också betesskador.
Jag tycker bara det vore på sin plats att tänka i andra banor, vi har skjutit ned stammen, skogsbolagens lösning är att skjuta mer. När det inte hjälper.. Ska vi skjuta lite till då?

Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#816178 Ja, så länge älgkalvvikten fortsätter att sjunka, så är det definitivt för mycket älg till det foder som ändock finns.

Å självfallet finns det inget motsatsförhållande mellan att fortsätta skjuta älg och att hålla efter annan klövvilt, så som rådjur samt kron och dovhjort.

Var ligger älgstammen på i Finland? 3-4 vuxna/1000 ha? Inte undra på att de då kan få upp rak och fin björk.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

gurka  
#816179
Niking skrev:Ja, så länge älgkalvvikten fortsätter att sjunka, så är det definitivt för mycket älg till det foder som ändock finns.

Å självfallet finns det inget motsatsförhållande mellan att fortsätta skjuta älg och att hålla efter annan klövvilt, så som rådjur samt kron och dovhjort.

Var ligger älgstammen på i Finland? 3-4 vuxna/1000 ha? Inte undra på att de då kan få upp rak och fin björk.
/NiklasFrån HBL Finland
"Älgstammen i Finland har det inte lätt. På 2000-talet har antalet älgar halverats och nu har jägare uppdagat en oroväckande tendens: kalvar som slaktas är mellan 10 och 20 kilo lättare än de var förr."

Källa: https://www.hbl.fi/artikel/1bbc1d36-3ba ... 824798571b

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Castor fiber  
#816182 Om det nu finns för många älgar i förhållande till foder, trots att älgstammen är så mycket mindre nu, och mängden betesskador inte minskat i samma omfattning, så borde ju logiskt sätt fodermängden minskat. Och älgar äter kanske något mer än tallplantor?

Jag hade fram till nyligen 20 hektar mestadels tall i åldern 30-60 år. Tät fin skog. En "omöjlig" skog med tanke på älgstammen under dess uppväxt.
Kan det vara så att vi i vårat nutida skogsbruk missat en viktig balans för att få borde fin skog och fin viltstam?

Avatar Fallback

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Robur Clivus  
#816185
Castor fiber skrev:Om det nu finns för många älgar i förhållande till foder, trots att älgstammen är så mycket mindre nu, och mängden betesskador inte minskat i samma omfattning, så borde ju logiskt sätt fodermängden minskat. Och älgar äter kanske något mer än tallplantor?

Jag hade fram till nyligen 20 hektar mestadels tall i åldern 30-60 år. Tät fin skog. En "omöjlig" skog med tanke på älgstammen under dess uppväxt.
Kan det vara så att vi i vårat nutida skogsbruk missat en viktig balans för att få borde fin skog och fin viltstam?


Ja, den balansen mellan foder och viltstam är passerad sedan länge, omöjligt att föryngra med tall eller björk, resultatet blir gran på allt, vilket leder till ytterligare problem. Vi behöver vända trenden, i de områden med för höga skador behövs nog fri avskjutning av alla hjortdjur, när väl tall-återbeskogning åter är ekonomiskt möjligt kan trenden vända och viltpopulationerna åter öka!

Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Badger  
#816194 Håller med om att det är inte älgen som är huvudproblemet. Det finns många studier som visar att det är den allmänna fodertillgången som är problemet. Det finns för lite mjölkört, bärris, olika lövträd och annat som älgen äter i första hand och då äter de tallskott som egentligen inte är favoritfödan. Det är lite som på julbordet, när alla godsakerna är slut måste även jag äta en brysselkål.

I mitt område så rättade Gudrun till en del av obalansen. Det kom fler områden med självförynging här och de innehåller allt möjligt älggodis och därför ser man områden med fin självföryngrad tall här och var. Min far och hanses far har alltid lämnat lite rönn, fågelbär, aplar och annat mest som pynt i skogen. Nu har jag lärt mig att det är bra för resten av skogen. Det första som våra älgar äter är ympsorter av äpple. I andra hand nyfälld asp på vintern. Så när det finns tillhands och det är få älgar som nu klarar sig tall, ek och björk bra. Så en bredare informationsspridning om varierat skogsbruk och viltfoder tror jag mer på. Den som vill gå helt fri från viltet får väl stängsla in eller plantera något riktigt stixigt jäkelskap som Sitka kanske.

Användarvisningsbild

Re: Kullgren duckar den känsliga frågan om älg och skogsbruk

Knagge  
#816204 Naturhänsynen som alla använder idag med att man skall spara stora aspar och sälgar är inte bra.
Aspen och sälgen är anpassade efter bäver så de skjuter massvis med rotskott och stubbskott.
Men resultatet blir ofta dåligt om teoretiska professorer skall ta beslut om praktiska saker.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).