Sida 2 av 2

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 09:56
av Sjögården
Om vi markägare tar ansvaret för balansen mellan vilt och tillgången på naturligt foder genom att vi styr viltförvaltningen som just markägare så skulle allt gå mycket bättre.
Många svär över skadorna, viltbehandlar sina egna plantor och tar emot småpengarna för jaktarrenden,ibland på symboliska nivåer.
Men struntar i helheten.
Jakt och vilt är alldeles för viktigt för lämnas till jägarna att styra ensamma.
Har katastrofområden ikring mig med 200 dovvilt per 1000 ha, kron per tusen ha och ett antalet rådjur där man samtidigt försöka öka älgstammen uppemot 5 per 1000 ha.
Det går bara inte om man skall kunna bedriva något vettigt jord och skogsbruk.
Och markägarna bryr sig inte.
Jägarna tar ofta ansvar bara man är tydlig som markägare om vad man vill uppnå är min erfarenhet.😉

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 11:38
av jannee
Jägarna har en syn på hur det ska se ut i skogen, skogsägaren oftast en HELT annan, om denne inte också är jägare, jämka dessa två helt skilda uppfattningar är nog omöjligt.
Ska vi producera virke till industrin?
Eller mat för nöjessektorn ?

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 12:44
av Sjögården
Min erfarenhet är att med goda argument kommer man långt och att när man visar skadorna i skogen på plats så förstår jägarna.
Dagens jägare och för all del också många markägare går inte i sin ungskog. Från vägen kan det se helt oskadat ut men kommer man in i beståndet så är det mycket tydligare hur skadorna är.
Tyvärr gäller detta ofta också markägarna som också är jägare. Det är nästan bara röjarlagen som rör sig i skogen och de bryr sig garanterat inte om viltskadorna..😉

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 16:58
av Reymond
I pressen rapporterats om vargföryngring utanför Kosta. Viltvårdshandläggare kommenterade med att vargstammen kommer öka snabbt i södra Sverige. Dessutom att vargen är bättre än jägarna på att stärka älgstammen då dom tar mest kalvar och vuxna i sämre skick. Dessutom anmodades de som har får att se över sina stängsel. Rovdjursavvisande stängsel fungerar mycket bra va också en klar kommentar.
Tyvärr tror jag att vargstammen kommer tillåtas öka ännu mer på grund av att stammen av rådjur dov o kron tillåts vara så hög.
Som tidigare nämnts jägare får aldrig nog av vilt som förstör för jord o skogsbruk.
Jag värnar räv och lo. Dock inte varg då jägarna då inte kan släppa sina hundar och bedriva sin hobby etc.
Men som sagt misskött förvaltning under många år gör troligen att klövviltet minskar men nog inte som jägarna tänkt sej.

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 17:00
av jannee
Vi har kronhjort som fejar på träden, jägarnas försvar blir att den är svårjagad, dessutom ska tydligen jaktlaget bara fått rätt att skjuta 1 - EN styck.
M.a.o. ingen anstränger sig.
Däremot att rensa upp skjutgator + försöka mata in älgen med äpple är det inga problem med.
Men när det gäller älg ska det sparas och inga kalvar eller djur utan krona ska avlivas.
Samma med bockjakten, då sitter jägarna mangrant några dagar för att försöka lägga ned den största fästingbäraren de kan uppbringa.
Man märkte också att när det blev lovligt att jaga lo var jägarna på hugget, (o)tur eller oskicklighet, några lon fälldes ej.
Inbillar mig att dagens jägare blivit bekväma, inte som förr när man jagade både för köttet men även för sitt brinnande intresse.
Börja bara inte nämna gris, enligt jägarna har de blivit riktigt svårjagade - enormt skygga, men när sanningen kryper fram är den att det är obekvämt - sena kvällar sedan blir det inga pengar över- tvärtom kostar för mycket och ingen vill ha några betar på väggen.

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: lör 26 aug 2023, 21:28
av torpöbo
Att frysa ut ägare av och jakt med drivande hundar med argumentet att det stör ställande spetshundars arbetssätt är ett effektivt sätt att minska effektiviteten i jakten på älg, gris och kron i södra Sverige. Välj era jaktledare med omsorg.

Slår ett slag för att komplettera med plantering av viltbete i gränsen mellan produktiv och icke produktiv mark för skogsproduktion, salix i lednikgsgator etc.

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: sön 27 aug 2023, 06:24
av jannee
De som jagar på vår mark är t.o.m. så fräcka att de veckan innan älgjakten alltid kommer med en förfrågan:
- Har du sladdat skogsbilvägarna !
Låter kanske som en fråga men är mer ett påstående.
Nu är det släktingar (kusiner) som har jakten, men ändå.
De kan också undra lite över om JAG har rensat upp deras skjutgator - annars får väl vi gå dit ?

Re: Mer viltfoder genom att hårdgallra i granskog?

Postat: sön 27 aug 2023, 08:00
av Sjögården
Har de betalat bra kan de begära service. I annat fall kan det ju vara roligt att hjälpa till ändå.
Här har vi ett acceptabelt arrende men ändå får vi ett par dovhjortar styckade, plastade och klara för infrysning.
Vi försöker hålla vägarna öppna från betesdjur m.m under älgjaktsveckan så också vid bockjakten som i vårt fall innebär jakt på kronhind och kalv.
Skall man skjuta kron är det då det är möjligt, sedan är det ren tur om det lyckas. 😉