Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oacceptabla

 
 Svara  10 inlägg  5519 visn.  6 följer
Användarvisningsbild

Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oacceptabla

 
#470203 Håller med att allemansrätten missbrukas och vantolkas av många.
Problemen uppstår när markägare och nyttjanderättsinnehavare blir drabbade till följd av att någon hävdar sin rätt genom allemansrätten.
Anser också att det är fel när kommersiella vinstintressenr i olika skepnader utnyttjar möjligheten till att tjäna pengar på någon annans egendom.
Då det i lagtexterna inte är definierat vad som är exakt tillåtet enligt allemansrätten, vore det önskvärt att lyfta denna diskussion. Gärna med utgångspunkt i att brukanderätten av en mark alltid går före användandet av allemansrätten.
Då det i lagtexterna inte är definierat vad som är exakt tillåtet enligt allemansrätten, vore det önskvärt att lyfta denna diskussion. Gärna med utgångspunkt i att brukanderätten av en mark alltid går före användandet av allemansrätten.
Vi anser också att störningar av brukanderätten skall leda till konsekvenser. Vidare vill vi att myndigheterna klargör vilka befogenheter man som brukare med stöd av äganderätten har när verksamheten störs med hänvisning till allemansrätten.

http://www.aftonbladet.se/a/62og0
Hösten börjar göra sitt intåg i Sverige och med den högsäsongen för att vistas i skog och mark. Skogarna fylls med bär och svamp och jakt premiärerna duggar tätt: bockjakt, andjakt, björnjakt, ripjakt och älgjakt.
Med högsäsong i skogen är risken för konflikter mellan olika intressegrupper större. I Sverige har vi en unik möjlighet genom allemansrätten att vistas och ta del av naturen. En möjlighet som inte går att finna någon annanstans i världen. Tyvärr ser vi också att denna möjlighet missbrukas på många håll. Kommersiella krafter i olika skepnader utnyttjar möjligheten vi har för friluftsliv till att tjäna pengar på någon annans egendom. Detta i sig är inget bekymmer.

Problemen uppstår när markägare och nyttjanderättsinnehavare blir drabbade till följd av att någon hävdar sin rätt genom allemansrätten. Varje år så kommer det nya historier om bärplockare som etablerar läger i skogen och utnyttjar markerna långt utöver vad allemansrätten ger dem rätt till.
Nedskräpning, olovligt användande av vägar, överutnyttjande av resurser är andra exempel som vi ser rapporter om i dessa tider. Med en ökad närvaro i naturen ökar också riskerna för konflikter mellan olika grupper, till exempel mellan jägare och andra nyttjare.
Med allemansrätten följer rättigheter, såsom möjligheten att plocka bär och svamp och röra sig över någons mark, rättigheter som många är välbekanta med. Men likväl som att det finns rättigheter så följer det också skyldigheter. En grundförutsättning för allemansrätten är att nyttjandet av allemansrätten inte får negativt påverka markägarens eller brukarens ekonomiska intressen.
Vidare så har man som nyttjare av allemansrätten en skyldighet att ta hänsyn till växt och djurliv.
Detta förhållande klarlades till viss del i en dom från Högsta Domstolen (HD) 1996, där ett företag hade anordnat kommersiell forsränning på en fastighet med hänvisning till allemansrätten utan markägarens tillåtelse.
Den kommersiella verksamheten hade resulterat i åverkan på naturen, genom eroderade jordar, upptrampade stigar och så vidare. Verksamheten har också påverkat så att jakten och fisket på fastigheten avsevärt har försämrats eller omöjliggjorts. HD tryckte på i sin dom att arrangören klart hade överskridit vad fastighetsägaren måste tåla med avseende på allemansrätten och dömde till dennes fördel.
Jakträtten följer med äganderätten som är grundlagsskyddad och åtnjuter ett starkt rättsligt skydd. Grundprincipen är att man som ägare av en mark har rätt att bestämma över sin egendom. Det här innebär att rätten att utöva jakt på sin mark har företräde gentemot de som nyttjar marken med hänvisning till allemansrätten.
Med jakträtten följer också en skyldighet, både juridisk och moralisk, att anpassa jakten efter tillgången på vilt. Om det är mycket vilt ska jägarna alltså jaga mer, och tvärt om. Återigen – där det finns en rättighet finns det också en skyldighet.
Vi har under senare år sett ett antal exempel på när djurrättsaktivister rör sig i markerna med hänvisning till allemansrätten, med syfte att störa (läs: förstöra) jakten. Detta har blivit extra tydligt kring vargjakten, där det är mera regel än undantag att jägarna möts att djurrättsaktivister i skogarna.
Men även när grävlingsjakten startade i år, så har det förekommit aktiviteter vars enda syfte har varit att sabotera jakten, detta med hänvisning till att man använder sig av allemansrätten för att vistas i skog och mark. Detta är ett oacceptabelt beteende och en olaglig handling
Andra fall kan vara desto mer diffust, när kan man anse att ens svampplockning övergår från att vara inom ramen för allemansrätten till att övergå i en oacceptabel störning? Då det i lagtexterna inte är definierat vad som är exakt tillåtet enligt allemansrätten, vore det önskvärt att lyfta denna diskussion. Gärna med utgångspunkt i att brukanderätten av en mark alltid går före användandet av allemansrätten.
Med denna utgångspunkt är det rimligt att användandet av allemansrätten är begränsat under jaktsäsongen. Detta skulle innebära att kommersiellt nyttjande av allemansrätten till exempel bärplockning inte är tillåtet under jaktsäsong om det kan tänkas störa jakten.
Det borde i dessa fall åligga den som nyttjar allemansrätten att försäkra sig om att ens verksamhet inte stör annan verksamhet. Det åligger dessutom nyttjaren att försäkra sig om att ens aktiviteter inte påverkar växt och djurliv på ett menligt sätt. Denna gränsdragning är inte enkel och det en hel del gråzoner kring vad som anses kan störa brukanderätten.
Då det i lagtexterna inte är definierat vad som är exakt tillåtet enligt allemansrätten, vore det önskvärt att lyfta denna diskussion. Gärna med utgångspunkt i att brukanderätten av en mark alltid går före användandet av allemansrätten.
Jägarnas Riksförbund jobbar för att ta till vara jägarnas och markägarnas intressen. Vi anser att brukande av mark alltid har företräde gentemot kommersiella intressen och andra aktörer som nyttjar allemansrätten.
Vi anser vidare att myndigheterna bör klargöra att störningar och inskränkningar i brukanderätten, inklusive jakt, som följer av det rörliga friluftslivet med hänvisning till allemansrätten är oacceptabla.
Vi anser också att störningar av brukanderätten skall leda till konsekvenser. Vidare vill vi att myndigheterna klargör vilka befogenheter man som brukare med stöd av äganderätten har när verksamheten störs med hänvisning till allemansrätten.

Solveig Larsson, förbundsordförande Jägarnas riksförbund
Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent, Jägarnas riksförbund   TS
PW
Avatar Fallback

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470240 Är de så att bakom skogvaktarens alias står alltså representater från toppen av jägarnas riksförbund ?

Användarvisningsbild

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470251 Jag trodde att forumet var till för enskilda personer och inte organisationer eller företag som försöker få gratisreklam.

Avatar Fallback

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 
#470288 Nu är inte jag med i den organisationen men jag tycker ändå budskapet är viktigt när just allemansrätten i allt högre grad används för att hindra markbruk, huggning, jakt osv. Kanske hade varit bättre om skogvaktaren bara länkat ut denna artikel och skrivit en egen tolkning likväl så hade vi kanske varit på spåret till en nyttig diskussion.

Användarvisningsbild

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470298 Tycker också att insändaren är viktig och diskussionen borde fokuseras på insändarens budskap.

Att allemansrätten alltmer missbrukas är mycket beklagligt och beror nog mycket på att myndigheterna fokuserar mycket mer på rättigheterna än de åtföljande skyldigheterna. Här borde myndigheterna satsa stort på att upplysa folket om skyldigheterna i allemansrätten.

Dessutom struntar myndigheterna i att lagförslag folk som klart bryter mot allemansrätten principer, utan detta överlåts till markägaren att på egen bekostnad driva sådana fall. :evil:
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470304 Visst är debatt om allemansrättens missbruk viktig samtidigt måste ha koll på när organisationer skriver i vårat forum.
De är inte första inlägget från detta alias

Användarvisningsbild

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470306 Inte första inlägget för varsesig min eller din del heller...

Å jag tror inte att signatur Skogvaktaren representerar mer än sig själv.

Men låt oss som sagt diskutera allemansrättens avigsidor här.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 
#470313 Skogvaktaren har först skrivet ett stycke själv och därefter klippt in hela artikeln, hade räckt med länken...

Avatar Fallback

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#470359
morco skrev:Skogvaktaren har först skrivet ett stycke själv och därefter klippt in hela artikeln, hade räckt med länken...

Ja de insåg jag inte förrän du påpekade de
Sorry för jag misstänkliggjort skogsvaktaren :oops:

Användarvisningsbild

Re: Störning av djurrättsaktivister & svampplockare oaccepta

 
#470379
gnisten83 skrev:
morco skrev:Skogvaktaren har först skrivet ett stycke själv och därefter klippt in hela artikeln, hade räckt med länken...

Ja de insåg jag inte förrän du påpekade de
Sorry för jag misstänkliggjort skogsvaktaren :oops:


Jag är markägare & planetskötare och inte någon höjdare i jägareorganisatinen.
Men jag tycker debatten om allemansrätten måste tas.
Bifogar en intressant artikel som jag läste idag.
Skall bli intressant att se om det ger någon reaktion och effekt till förändring:
Om att staten har övergivit allemansrätten...
Då bör också markägarna överge allemansrätten..
Allemansrätten 20170817 Skogsaktuellt Staten har övergivit allemansrätten.pdf

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Radio störning från datorn av Johan_84 - fre 07 feb 2014, 18:48
i Skogsmaskiner (stora skogsmaskiner)
11 svar
6379 läst
av ÅsaNisse     
tis 12 aug 2014, 15:59
Annonser