Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebatten

 
 Svara  7 inlägg  9697 visn.  2 följer
Användarvisningsbild

Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebatten

 
#442298 Svenska Jägarförbundets ordförande Björn Sprängare (som tidigare även varit ordförande för Sveriges Skogsvårdsförbund) skriver i ett debattinlägg i ATL att "Södra pekar åt fel håll". Dels anser han att Ek överdriver ev utfodrings omfattning och betydelse för det skogliga betestrycket. Men feamför allt menar han att markägarna redan har full kontroll över jakt och ev utfodring då jakträtten följer markägandet samt att det är märkligt att Södras ordförande (i ett tidigare debattinlägg, se länk här nedan) försöker flytta över ansvaret för den här utfodrings- & viltförvaltningsproblematiken till Jägareförebundet.

Ek pekar som ordförande för skogsägarföreningen Södra ut Svenska Jägareförbundet som den viktigaste spelaren för att komma till rätta med problem där de förekommer. Sedan 1789 har dock markägaren jakträtten på sin mark. Det är även markägaren som bestämmer vad som odlas och planteras, liksom om viltet ska utfodras. Makten att avgöra hur mycket vilt som ska finnas, hur mycket naturlig föda som finns och hur mycket viltet utfodras ligger därmed i huvudsak hos markägaren.


Läs hela debattinlägget här

[ur=http://www.atl.nu/debatt/hoppas-pa-samarbete-mot-utfodring/l]Lena Eks tidigare debattinlägg hittar ni bl a här[/url]

Tidigare i veckan länkade jag in ett domslut här i en tråden Avslag på överklagan om skyddsjakt på älg. Ett domslut som innebar avslag för skyddsjakt på älg och där juristerna tydligt slog fast att markägarna har full rådighet (som det heter på juridikspråk) över avskjutningen. I det fallet hade jaktlaget inte fyllt den ordinarie tilldelningen.   TS
PW
Användarvisningsbild

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443147 Debatten om utfodring och om jägarnas kontra markägarnas ansvar för att reglera viltstammarna fortsätter på ATL:
http://www.atl.nu/debatt/jagareforbunde ... -buskarna/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443156 Överstora stammar av klövvilt i allmänhet är på många håll ett allvarligt problem inte bara för skogsbruket utan även för jordbruket, trafiken och fritidshusägare. Samtidigt fortsätter många markägare en för det vilda helt onödigt omfattande utfodring i syfte att kunna sälja attraktiva jakter utan hänsyn till de synnerligen kostsamma konsekvenserna för de oskyldigt drabbade. Jag håller med artikelförfattaren i ATL, Arne Enarsson, att det var sorgligt att inte kraftfullare beslut kunde fattas i samband med den senaste Jaktlagsutredningen. Detta kan förhoppningsvis ske i efterhand.

Bland annat borde man lagstiftat om ;

- förbud mot all annan utfordring än normal, sansad vinterutfodring ;

- rätt för markägare som arrenderar ut jakt att vid undermålig avskjutning bryta arrendeavtalet eller fritt kunna anlita
externa, legitimerade skyddsjägare ;

- rätt för jordbruksarrendatorer och ägare till grannmarker att kräva skyddsjakt vid överstora klövviltstammar och
uppenbara skador på skog och grödor.

- inrättandet av en viltskadefond, som belastar de markägare / jaktarrendatorer som hyser överstora
klövviltstammar och ersätter dem som drabbas av oacceptabla skador.

Slutligen bör markägaren aldrig kunna friskriva sig från ansvaret för viltstammarnas utveckling på den egna marken även om ett medansvar givetvis medföljer jaktarrendeavtalet.

Användarvisningsbild

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443226
skogshare skrev:Överstora stammar av klövvilt i allmänhet är på många håll ett allvarligt problem inte bara för skogsbruket utan även för jordbruket, trafiken och fritidshusägare. Samtidigt fortsätter många markägare en för det vilda helt onödigt omfattande utfodring i syfte att kunna sälja attraktiva jakter utan hänsyn till de synnerligen kostsamma konsekvenserna för de oskyldigt drabbade. Jag håller med artikelförfattaren i ATL, Arne Enarsson, att det var sorgligt att inte kraftfullare beslut kunde fattas i samband med den senaste Jaktlagsutredningen. Detta kan förhoppningsvis ske i efterhand.

Bland annat borde man lagstiftat om ;

- förbud mot all annan utfordring än normal, sansad vinterutfodring ;

- rätt för markägare som arrenderar ut jakt att vid undermålig avskjutning bryta arrendeavtalet eller fritt kunna anlita
externa, legitimerade skyddsjägare ;

- rätt för jordbruksarrendatorer och ägare till grannmarker att kräva skyddsjakt vid överstora klövviltstammar och
uppenbara skador på skog och grödor.

- inrättandet av en viltskadefond, som belastar de markägare / jaktarrendatorer som hyser överstora
klövviltstammar och ersätter dem som drabbas av oacceptabla skador.

Slutligen bör markägaren aldrig kunna friskriva sig från ansvaret för viltstammarnas utveckling på den egna marken även om ett medansvar givetvis medföljer jaktarrendeavtalet.!1 Vad är sansad vinterutfodring med hänsyn till hur många av klövvilts arterna marken håller dvs Dovhjort,Kronhjort,Rå,Älg,Vildsvin finns alla vilten på marken så räcker en rundbal dåligt. stora skillnader vart i landet marken ligger...

!2 kan markägaren bättre än jägaren säga vad x antal HA ska hålla för vinterstam för respektive viltart för att vara hållbar jaktstam? Här räcker det inte med godtyckliga gissningar och tyckande från markägaren! finns inget som heter legitimerad skyddsjägare och vem skulle i såfall legitimera dessa? vilka kunskaps krav för utom jägarexamen skulle behövas?

!3 Fullt möjligt i dagsläget hos länsstyrelsen!

!4 visst när arrende kostnaderna hamnar på en skälig nivå, som det ser ut på många håll idag så har markägaren gjort stor buiessnes på att ta hutlösa priser av tvivelaktiga Jägare/aktörer. man binder ris till egen rygg i dag

!5 Återigen VEM avgör hur mycket vilt av de olika arterna det krävs på x antal HA för att vara en jaktbar stam.

Själv skogsägare i skåne och sitter med i jägareförbundets Hässleholms krets styrelse.

Användarvisningsbild

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443342

skogh skrev :

!1 Vad är sansad vinterutfodring med hänsyn till hur många av klövvilts arterna marken håller dvs Dovhjort,Kronhjort,Rå,Älg,Vildsvin finns alla vilten på marken så räcker en rundbal dåligt. stora skillnader vart i landet marken ligger...

!2 kan markägaren bättre än jägaren säga vad x antal HA ska hålla för vinterstam för respektive viltart för att vara hållbar jaktstam? Här räcker det inte med godtyckliga gissningar och tyckande från markägaren! finns inget som heter legitimerad skyddsjägare och vem skulle i såfall legitimera dessa? vilka kunskaps krav för utom jägarexamen skulle behövas?

!3 Fullt möjligt i dagsläget hos länsstyrelsen!

!4 visst när arrende kostnaderna hamnar på en skälig nivå, som det ser ut på många håll idag så har markägaren gjort stor buiessnes på att ta hutlösa priser av tvivelaktiga Jägare/aktörer. man binder ris till egen rygg i dag

!5 Återigen VEM avgör hur mycket vilt av de olika arterna det krävs på x antal HA för att vara en jaktbar stam.

Själv skogsägare i skåne och sitter med i jägareförbundets Hässleholms krets styrelse


!1. Det primära är att det bara är nödvändig vinterutfodring, som ska tillåtas, med en försiktig inmatning under senhösten och sedan en upptrappning under vintern efter behov. I första hand bör dock naturligt foder göras tillgängligt såsom avverkningsrester, fällda lövträd, en och medvetet sparat lövuppslag. Hur mycket foder som sedan behöver tillföras är som du säger dels en fråga om var i landet marken ligger, dels givetvis omfattningen av det acceptabla viltbeståndet - både totalt och per viltslag.

!2. Jag menar att en god kunskap om vad som kan anses vara hållbara viltstammar under olika förutsättningar finns hos Naturvårdsverket / länsstyrelserna, SLU och Svenska Jägareförbundet och hoppas att de gemensamt kan ta fram lämpliga rekommendationer för både markägare och jägare.

Legitimering av skyddsjägare, i den mån en sådan anses befogad, bör lämpligen ske genom Svenska Jägareförbundet eller länsstyrelsens / länsjaktvårdarens försorg. Utöver jägarexamen bör skyddsjägare generellt ha god jakt- och naturvana, vara en god skytt, ha ett gott omdöme och tillgång till en godkänd eftersökshund. Därtill torde speciellt jägare utan tillgång till egen mark ha den extra motivation som krävs för ett bra arbete. En grupp som bör utnyttjas är jägare som anlitas för eftersök av trafikskadat vilt.

!3. För att en organiserad skyddsjakt ska bli meningsfull krävs att den görs obligatorisk också för den mark, som i huvudsak hyser de skadevållande viltbestånden.

!4. Detta är väl pudelns kärna att många markägare med konstlat uppblåsta viltstammar tar hutlösa priser av tvivelaktiga jägare till betydande men för alltför många. Här behövs någon form av självsanering.

!5. Som !2

Användarvisningsbild

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443349 Som medlem i Södra kan jag inte annat än beklaga att vi har förtroendevalda som gör dessa utspel. Vi behöver inte ha mer regleringar och lagar som styr oss markägare i vår förvaltning av marken vi äger och brukar. I ägandet ingår rätten att jaga. Viltskadeproblem löses inte genom att vi klagar på andra. Se istället till vad man själv kan göra. Om man är missnöjd med hur jakten på sin mark fungerar så åtgärda det! Viltstammarna ska regleras med jakttryck och inte svält. Skadorna på grödor och skog skulle bli totala innan viltstammarna minskar. Avledande utfodring även under vegetationsperioden kan vara nödvändig för att hålla skador på acceptabel nivå.
Jag är lättad över att varken regeringens eller alliansens förslag om regler kring viltutfodring har blivit verklighet.

Avatar Fallback

Re: Sprängare tycker att Södra pekar åt fel håll i viltdebat

 
#443355
skogh skrev:
skogshare skrev:Överstora stammar av klövvilt i allmänhet är på många håll ett allvarligt problem inte bara för skogsbruket utan även för jordbruket, trafiken och fritidshusägare. Samtidigt fortsätter många markägare en för det vilda helt onödigt omfattande utfodring i syfte att kunna sälja attraktiva jakter utan hänsyn till de synnerligen kostsamma konsekvenserna för de oskyldigt drabbade. Jag håller med artikelförfattaren i ATL, Arne Enarsson, att det var sorgligt att inte kraftfullare beslut kunde fattas i samband med den senaste Jaktlagsutredningen. Detta kan förhoppningsvis ske i efterhand.

Bland annat borde man lagstiftat om ;

- förbud mot all annan utfordring än normal, sansad vinterutfodring ;

- rätt för markägare som arrenderar ut jakt att vid undermålig avskjutning bryta arrendeavtalet eller fritt kunna anlita
externa, legitimerade skyddsjägare ;

- rätt för jordbruksarrendatorer och ägare till grannmarker att kräva skyddsjakt vid överstora klövviltstammar och
uppenbara skador på skog och grödor.

- inrättandet av en viltskadefond, som belastar de markägare / jaktarrendatorer som hyser överstora
klövviltstammar och ersätter dem som drabbas av oacceptabla skador.

Slutligen bör markägaren aldrig kunna friskriva sig från ansvaret för viltstammarnas utveckling på den egna marken även om ett medansvar givetvis medföljer jaktarrendeavtalet.!1 Vad är sansad vinterutfodring med hänsyn till hur många av klövvilts arterna marken håller dvs Dovhjort,Kronhjort,Rå,Älg,Vildsvin finns alla vilten på marken så räcker en rundbal dåligt. stora skillnader vart i landet marken ligger...

!2 kan markägaren bättre än jägaren säga vad x antal HA ska hålla för vinterstam för respektive viltart för att vara hållbar jaktstam? Här räcker det inte med godtyckliga gissningar och tyckande från markägaren! finns inget som heter legitimerad skyddsjägare och vem skulle i såfall legitimera dessa? vilka kunskaps krav för utom jägarexamen skulle behövas?

!3 Fullt möjligt i dagsläget hos länsstyrelsen!

!4 visst när arrende kostnaderna hamnar på en skälig nivå, som det ser ut på många håll idag så har markägaren gjort stor buiessnes på att ta hutlösa priser av tvivelaktiga Jägare/aktörer. man binder ris till egen rygg i dag

!5 Återigen VEM avgör hur mycket vilt av de olika arterna det krävs på x antal HA för att vara en jaktbar stam.

Själv skogsägare i skåne och sitter med i jägareförbundets Hässleholms krets styrelse.


1. Finns det inte tillräckligt med foder i markerna för att viltstammarna skall kunna överleva en normalvinter så kan man fundera över om den sammanlagda mängden vilt är för hög. Jag har för mig att jag har sett siffror angående hjortdjurens foderbehov som sa att en älg motsvarar två kronhjortar eller fyra dovhjortar alternativt sju rådjur. Sen finns det ju viss skillnad mellan arterna gällande vad de föredrar för föda. Nu gillar jag inte förbud av olika slag, men jag har svårt att se att viltet behöver ett tillskott av några kubik sockerbetor eller morötter för att överleva - skogarna höll ju faktiskt vilt innan massutfordringen drog igång.

2. Där kan man kontra med att det inte duger med godtyckliga gissningar och tyckande från jägarna heller (vet att det mellan ingående ÄSO:n inom samma ÄFO är väldigt stor skillnad i hur seriöst man inventerar älgstammen inför upprättande av älgskötselplanerna). Sen är frågan kanske snarare vilka numerär man anser är en jaktbar stam. För markägaren så är det sannolikt mer intressant att det är viltstammar som möjliggör att man kan få upp tillräckligt antal oskadda huvudstammar av rätt trädslag på rätt mark.

Vad är en jaktbar stam? Räcker ett sådant antal individer att arten bibehåller GYBS?

MVH
Alias, skogsägare och jägare

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Virkespriser 2015 pekar uppåt av Fredrik Reuter - ons 22 apr 2015, 15:06
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
0 svar
1708 läst
av Fredrik Reuter     
ons 22 apr 2015, 15:06
Håll Sverige Rent kör Allemansrättskampanj av Kroken3 - ons 11 mar 2015, 19:18
i Friluftsliv, Naturturism
0 svar
1055 läst
av Kroken3     
ons 11 mar 2015, 19:18
Håll avstånd vid jobb nära kraftledningar av Niking - lör 23 maj 2015, 00:49
i Skogsnyheter
1 svar
1162 läst
av jannee     
lör 23 maj 2015, 05:07
Hashtagar kan ge svent skogsbruk skjuts åt rätt håll av Niking - tis 24 nov 2015, 20:53
i Skogsnyheter
1 svar
705 läst
av Mangan     
tis 24 nov 2015, 21:46
Håll gränsen av Niking - fre 05 feb 2016, 23:43
i Skogsnyheter
0 svar
798 läst
av Niking     
fre 05 feb 2016, 23:43
Annonser