vem bestämmer om älgen?

 
 Kommentar  15 inlägg  10259 visn.  6 följer
Avatar Fallback

vem bestämmer om älgen?

VickyPollard  
#314006 Som nybliven skogsägare och helt ointresserad av jakt själv blir jag bombarderad av släkt, vänner och löst folk om vem som ev ska få jaga. Så jag försöker sätta mig in i hur det funkar-- det går sådär, så nu prova jag att fråga här :

Min mark är inte något licensområde utan "oregistrerad jaktmark" om jag läser på länsstyrelsen sida. Då får man tydligen skjuta kalvar under vissa 5 dagar? Rätt?

Men den ingår i ett större "älgskötselområde". Påverkar det mig som markägare eller en eventull jaktarrendator på något sätt?
Hur funkar det?   TS
Användarvisningsbild

Re: vem bestämmer om älgen?

Seb macahan  
#314053 Ingår din mark i ett älgskötselområde så är det den avskjutningen för det området som gäller. Dvs. Reglerna är olika för olika skötselområden. Troligtvis bildar din fastighet tillsammans med några till en "yta" inom området. Denna yta bestämmer hur många djur som får skjutas. Du bör nog kolla med skötselområden vem som jagar på din mark. Vilket dom gör med all rätt så länge den ingår i området. Kolla vilket område du tillhör och vad laget heter som din mark tillhör. Prata sen med ordförande eller jaktledare i laget. Du kommer nog stöta på rätt många frågor i ämnet då det inte är helt enkelt. Låt dig inte bli övertygad om uppgörelser innan du funderat igenom bara.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

VickyPollard  
#314060 Tack för svar!
Finns jaktlag och områden registrerade någonstans så man kan söka fram dem och kanske se gränserna och hitta rätt personer? Eller det blir att fråga sig fram?

   TS
Användarvisningsbild

Re: vem bestämmer om älgen?

Baggböla  
#314064 Älgskötselområden registreras hos Länsstyrelsen, de kan leda dig till rätt personer om du inte känner någon i trakten.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#314079
Seb macahan skrev: Du bör nog kolla med skötselområden vem som jagar på din mark. Vilket dom gör med all rätt så länge den ingår i området.


Stämmer detta verkligen? Jakträtten har markägaren, Sä här säger länsstrelsen i Västerbotten:

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotte ... fault.aspx

"Fastighetsägaren är alltid jakträttshavare om jakträtten inte exklusivt upplåtits till annan."

Dert verkar även vara frivilligt, så det är bara att gå ut om du vill jaga kalv själv. Vicky.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

Bybonden  
#314089 Skulle väl vara något i ditt köpekontrakt om jaktmarken.
Ingår marken i ett älgskötselområde skall du ta kontakt med ordföranden i älgskötselområdet.
Sedan har du inte talat om hur många hektar jaktmark vi pratar om ?

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

Hugin  
#314093 Mangan har rätt; skötselområdet har ingen uppgift att bedriva jakt, det svarar för att administrera jakt och tilldelning (älg och i förekommande fall kronhjort) inom anslutna jaktlag. Det är också så, att det alltid är markägaren som beslutar om vem som skall ha rätt att jaga på hans mark (- möjligen med vissa särbestämmelser om marken ingår i viltvårdsområde (heter det så?).

Jag gissar att du är relativt nybliven skogsägare och inte har kunskap om hur jakten bedrivits (upplåtits?) tidigare? - Då kanske inte tillgång till dessa fakta finns från tidigare markägare?

Ett uppslag kan då vara att kontakta markägande grannar för att förhöra sig om hur det föreligger med din mark. Kanske ingår den i ett jaktlag, där flera grannmarker slutit sig samman och anslutit jaktlaget till älgskötselområdet, eller att det finns något tidigare upplåtelsekontrakt (- arrende - ) beträffande jakten? Mitt förslag är att du, före det att du kontaktar länsstyrelsen med fråga om vem som svarar för älgskötselområdet, gör denna koll i närområdet! - Om marken ingår i ett jaktlag, så är det ansvarshavaren för detta, som du skall kontakta i första hand. Naturligtvis har du även inom jaktlaget rådighet över din mark. Men det är lämpligt att väga storleken på egen mark i förhållande till den sammantagna arealen på jaktlaget, och att också överväga för- och nackdelar med att fortsatt vara ansluten (om det kärvar) innan man börjar "brösta sig".

Älgskötselområdet har uppgift att årligen samverka med anslutna jaktlag (eg. markägare). Vanligen representerar då ansvarshavaren i jaktlaget. Men ÄSO är skyldigt att se till att markägare får kallelse (inte ovanligt att jaktledaren givits detta ansvar av ÄSO).

Slutligen: Ha ett öppet sinne, då du borrar i detta! Vanligen sköts detta på ett öppet och klokt sätt! De flesta misstankar och osämjor beror på dålig information och/eller dålig kunskap ... .

Användarvisningsbild

Re: vem bestämmer om älgen?

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#314094 Ett helt perfekt och nyanserat svar med fakta i, i mitt tycke av Hugin.

Användarvisningsbild

Re: vem bestämmer om älgen?

Seb macahan  
#314173 Absolut.
Men ingår marken i ett ÄSO (älgskötselområde) och är sammanslagen med andra marker så har väl de andra i sammanslagningen rätt att jaga på även den fastigheten? (även Vicky har rätt att jaga på sin egen mark).
Min fastighet ingår i ett ÄSO och en grupp fastigheter som bildar en större areal inom "vårt" ÄSO. Där har mina jaktgrannar jakträtt på min mark och jag på deras (gäller älgjakt).
Ingår Vicky´s mark i ÄSO för sig själv är det ju givetvis bara han/hon som har jakträtt där om inget annat är skrivet.

Användarvisningsbild

Re: vem bestämmer om älgen?

Seb macahan  
#314177 Vill tillägga. Om din mark ingår i en sammanslagning med andra marker och i ett ÄSO. Ska detta framgå i köpekontraktet på fastigheten. Men läs ska, det är inte alltid som säljaren meddelar detta. Du kan som markägare gå ur ÄSO eller bilda ett eget område inom ÄSO om du nu skulle tycka det var mer fördelaktigt. Men som tidigare talare: Hör med grannar och i byn, jakt ska vara trevligt och är ett ypperligt sätt att hålla i hop gemenskapen på landsbygden. Man kan vara med i ett jaktlag utan o jaga om man nu inte har det intresset.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

VickyPollard  
#314419 Så ÄSO bestämmer hur många älgar får skjutas t.ex ”Jaktlag A får skjuta såhär många och jaktlag B såhär många, och du markägare c vars mark inte ingår i något jaktlagsområde får skjuta såhär många” ?

Följdfrågor: Är om man går med i, eller blir invald , eller hur det praktiskt går till i ett jaktlag, ingår då den egna jaktbara marken i detta ”automatiskt” ?
Om jag arrenderar ut min jakt kan jag då hänvisa till närliggande jaktlag där denne kan höra sig för om han vill eller får var med ?

Jag ska självklart prata med ”gubbarna” i trakten men tyckte jag ville ha lite koll på det mest grundläggande innan

   TS
Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

opekka  
#314422 När blev färsk skogsägare fick jag många frågor från personer som var sugna på jakträtten. Jag valde att svara "jag måste lära mig mer om hur det fungerar, jag vill inte ändra något nu".

Det var (och är) en jaktvårdsförening som hyrde jakträtten på min mark. Föreningen fungerar bra och de är dessutom måna om att släppa in nya jägare, vilket behövs eftersom medelåldern på jägarna är ganska hög. Jag är ju mån om att det jagas (främst älg, med tanke på betestrycket).

Se till att bli bekant med de som jagar i området och dina markgrannar. Skynda långsamt och börja absolut inte med att säga upp eller sparka ut den/de som sköter jakten. För somliga är jakten näst intill helig och kan lätt bli en källa till onödiga motsättningar och ovänskap.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

Hugin  
#314423
VickyPollard skrev:Så ÄSO bestämmer hur många älgar får skjutas t.ex ”Jaktlag A får skjuta såhär många och jaktlag B såhär många, och du markägare c vars mark inte ingår i något jaktlagsområde får skjuta såhär många” ?

Följdfrågor: Är om man går med i, eller blir invald , eller hur det praktiskt går till i ett jaktlag, ingår då den egna jaktbara marken i detta ”automatiskt” ?
Om jag arrenderar ut min jakt kan jag då hänvisa till närliggande jaktlag där denne kan höra sig för om han vill eller får var med ?

Jag ska självklart prata med ”gubbarna” i trakten men tyckte jag ville ha lite koll på det mest grundläggande innan


Se inte ÄSO som något "överordnat", det är en sammanslutning av anslutna jaktlag, där jaktlagen (eg. markägarna) deltar i besluten i en demokratisk process. ÄSO:t årliga totala tilldelning av älg (och kronvilt) föreslås i en treårig plan, som slutligen beslutas av länsstyrelsen. - Själva fördelningen mellan jaktlagen inom ÄSO beslutas sedan årligen av ÄSO. Detta sker vanligen efter en princip där X ha genererar 1 st. älg. Hur fördelningen sedan sker vuxen/kalv kan följa olika principer (beroende på hur ditt ÄSO beslutar).

ÄSO beslutar inte hur fördelningen skall hanteras till "icke anslutna" jaktlag, det gör länsstyrelsen.

Föreslår, i syfte att diskussionen inte skall tyngas av frågor som är ovidkommande i ditt fall, att du först tar kontakten med markägande grannar för att klarlägga:

Ingår marken i något jaktlag? Vilken areal omfattar jaktlaget totalt? Viken är din aktuella areal? Hur har jakten hanterats av tidigare markägare - utarrenderad (i så fall vilken arrendetid och vilket vederlag, uppsägningstid)? Observera att ett alternativ kan vara att din mark (utan samverkan med grannar) kan eventuellt anslutas som ett unikt jaktlag. Ofta betraktar man det som en fördel om aktuell mark är "för liten", att gå ihop och bilda ett större jaktlag, då det ger en "jämnare årlig tilldelning".

Om marken inte ingår i ett jaktlag: Finns fördelar och möjligheter att tillskapa ett sådant med grannar? (En sådan fråga bör du som markägare ta ställning till, inte en ev. framtida jaktarrendator!).

Om fråga om anslutning till ett ÄSO uppkommer: kolla om ÄSO:t då har några särskilda krav/regler för anslutning (ÄSO har ingen skyldighet att ta in den som ansöker, de kan exv. ha krav på minimiareal).

Föreslår således att du kollar upp detta och återkommer med fakta, så kan vi stegvis hjälpa med råd och synpunkter inför din beslutsgång! Härigenom riskerar vi inte att tynga din process med underlag som inte är relevant i ditt fall.

Lycka till och återkom!

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

Risarvaren  
#314559 När jag köpte min fastighet så arrenderades redan min areal ut till en jaktklubb. Klubbens areal består av medlemmars arealer plus ytterligare arrende från fastigheter där ägarna inte är jaktintresserade själva samt från Holmen. Total areal ca 2500ha. JAg blev erbjuden att bli medlem i klubben men valde att avstå men låta min areal fortsättningsvis arrenderas ut till klubben.

Ytterligare som kan vara intressant är att klubben "hyr" en lada av mig på 50 år som ligger i anslutning till gårdscentrum. Här hängs älgen upp och styckas.

Arrendet för jakten är lågt, har för mig 13,50 per ha men jag ser ett stort värde i arrangemanget.
Jag bor inte på fastigheten och under jaktperioden så kommer någon ur jaktlaget upp i stort sett varje helg "och tittar samtidigt till" att inget ser konstigt ut. För några år sedan så upptäckte de att jag fått inbrott vilket gjorde att jag kunde åka upp och fixa till fönster mm innan saker frös sönder.

Att låta arealen stå kvar under jaktklubben betyder för mig grannsämja vilket är extra värdefullt för mig som utsocknes.

Även jag fick många propåer om möjligheten att jaga och om inte jag skulle börja jaga själv. Många andra frågor om det inte gick att "bli av med klubben" från ägorna på något sätt m.m.

Det finns många hänsyn att ta innan man fattar sina beslut och jag kom tidigt fram till att "orubbat bo" passar mig alldeles bäst idag och om inte förutsättningarna i jaktklubben skulle förändras väldigt mycket i framtiden.

Avatar Fallback

Re: vem bestämmer om älgen?

stektlök  
#314561 Arrendera ut till högstbjudande.
Bra avkastning för dig om du bor på rätt ställe.
Så slipper du bry/oroa dig.
Sa jag jakt e vanligtvis dyrt= bra för dig :)

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).