Ståndortsindex

 Svara  4 inlägg  16823 visn.  3 följer
Användarvisningsbild

Ståndortsindex

 
#232607 Vad är Ståndortsindex?

Detta är ännu ett i raden begrepp som kan förbrylla en nybörjare i skogen och på forumet. De flesta här känner det gott, så detta inlägget riktar sig alltså mot de som ej haft förmånen att få denna kunskap ännu. Försöker mig här på en relativt enkel förklaring. Rätta eller komplettera gärna om det behövs. (Alla bilder är egna eller hämtade från icke copyrightskyddat material.)

Ståndortsindex (SI) beskriver egentligen hur bördig en mark är, hur mycket den kan förväntas producera. Den består av en inledande bokstav som beskriver trädslag. Därefter följer en siffra som beskriver vilken höjd de grövsta träden i ett bestånd idealt antas kunna uppnå vid en ålder av 100 år (50 år för björk och contorta) på den aktuella ståndorten (marken). Siffran är naturligtvis teoretisk eftersom få bestånd av t.ex. gran eller björk i produktionsskog blir 100 år.

Allt högre värde på siffran är alltå bättre. I sydsverige är t.ex. gran som beräknas kunna uppnå 34 meter vid 100 år väldigt bra och beskrivs som ståndortsindex G34.

Här är några vanliga trädslagsförkortningar:
G - Gran
T - Tall
B - Björk (och ordinärt löv)
F - Bok
E - Ek (och övrigt ädellöv)
C - Contorta

Hur tas ståndortsindex fram?
Oavsett metod kallas tillvägagångssättet vanligen "bonitering". Det finns tre huvudsakliga sätt:
- Bonitering via höjdutvecklingskurvor (medelålders/äldre skog)
- Bonitering via interceptmetod (ungskog)
- Bonitering via ståndortsegenskaper (kalmark eller mark där ovanstående ej går tillämpa)

Här ges en kort beskrivning baserat på den vanligaste: Bonitering med höjdutvecklingskurvor. Ämnat för trakthyggesbruk, dvs jämnårig skog, som är minst medelålders (för gran/tall minst 30 år) av huvudsakligen ett trädslag.

Indata är beståndets ålder och "övre höjd". Dessa används sedan för att slå i tabeller där ståndortsindex kan läsas fram. Dessa tabeller kallas höjdutvecklingskurvor och kan se ut så här:

Ståndortsindex höjdutvecklingskurvor gran.JPG

Ur denna får man alltså ett ståndortsindex. T.ex. så får man i tabellen ovan fram att vid 18 m övre höjd och 33 års brösthöjdsålder har beståndet ståndortsindex G32. Det finns även hjälpmedel på nåtet, här exempel för gran och tall: http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirek ... -och-tall/
Sök här så finner ni hjälpmedel för flertalet trädslag.

Rent praktiskt tar man ut ett antal (representativa eller slumpmässigt valda) provytor i beståndet. Dessa markeras lämpligen med en pinne. I en tio meters radie söker man de två i brösthöjd grövsta träden av det dominerande trädslaget (mäts med klave från två håll - "korsklavas", pga ev ovalitet). Dessa är provytans "övrehöjd-träd" förutsatt att de ej är skadade av t.ex. toppbrott eller annan gravt hämmande skada.

Höjdmätning.
Höjden mäts sedan med hjälp av måttband och höjdmätare (ett optiskt instrument). Man ställer sig på vanligen 10 eller 15 meters avstånd och "siktar" i instrumentet mot toppskottets översta del och ser då ett värde i instrumentet. Samma sak upprepas nedåt mot punkten där trädet möter marken, det är lätt att glömma att man vanligen har någon meter där också, särskilt om man står i sluttande terräng. Totalhöjd = "värde topp" + "värde rot". Övrehöjden för ytan blir sedan genomsnittet för de båda trädens höjd.

Ståndortsindex beräkning höjdmätare.JPG

Ståndortsindex princip höjdmätning.JPG

Åldersbestämning.
Vidare mäts åldern i brösthöjd, 1,3 meter över mark. Detta görs vanligen genom att borra ett hål med tillväxtborr. Från "trissan" man får ut kan man räkna årsringar. Viktigt därför att sikta väl så man träffar märgen. Ett sätt som nämns ibland är att räkna grenvarv men det är ett mycket vanskligt sätt att åldersbestämma som ej lämpar sig på äldre skog. Är det egen skog kanske man har tur och vet planteringsåret och kan då addera 2-3 år beroende på plantålder.

Ståndortsindex beräkning tillväxtborr.JPG

Nu har man alltså det man behöver för att läsa fram ståndortsindex ur tabell.
Här ska man tänka på att man av praktiska skäl mätt åldern i brösthöjd, vilket också är indata i tabeller i de flesta fallen. Dock finns undantag för ek och bok där totalålder används. Trädets totalålder är äldre då det tagit ett antal år för plantan att nå brösthöjd. Men även här finns tack och lov tabeller för ett träds totalålder baserat på brösthöjdsålder. Se tabellen nedan.

Ståndortsindex - antal år till brösthöjd.JPG

När man är klar så får man ett ståndortsindex per provyta. Beståndets ståndortsindex är ett genomsnitt av de olika provytornas. Normalt brukar ståndortsindex anges i tvåmetersintervall, t.ex. G28, G30, G32 osv.

Vad används ståndortsindex till?
Det brukar stå i skogsbruksplanen som ett mått på beståndets bördighet. Det används även för att räkna fram bonitet, som är ett värde på ett bestånds genomsnittliga tillväxt per år under en omloppstid. Även detta tas fram via tabeller, se nedan.

Ståndortsindex bonitetsberäkning.JPG

Det finns även verktyg för att ur ett ståndortsindex ta fram bonitet på nätet: http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirek ... g/Bonitet/

Ovanstående är en mycket kort beskrivning, då det finns väldigt många fler aspekter och villkor att ta hänsyn till. Men förhoppningsvis ger det en första inblick i hur de siffror man ser i skogsplanen tas fram.

För den nyfikna finns det en hel del mer om bonitering (där att ta fram SI är en del). Se t.ex. skogsstyrelsens publikationer:
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098 ... _del_1.pdf
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098 ... _del_2.pdf
Eller Sydveds: http://sydved.se/file.aspx?id=309

Utrustningslista exempel:
Höjdmätare: http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s1010
Tillväxtborr: http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s1060   TS
Användarvisningsbild

Re: Ståndortsindex

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#232637 Kan lägga till ett tips vid höjdmätning av träd. För bästa höjdnoggrannhet så bör man inte stå närmare trädet än trädets höjd. Alltså att den uppmätta höjdvinkeln mellan topp och rotbas är större än 45°.

Annars lysande artikel Towes. ^:)^ ^:)^ ^:)^
/Niklas
Senast redigerad av Niking sön 04 aug 2013, 22:49, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Ståndortsindex

 
#232643
Niking skrev:Annars lysande artikel Axwell. ^:)^ ^:)^ ^:)^
/Niklas


Jag hade gärna tagit åt mig äran av artikeln, utom att stå så nära vid höjdmätning där så är möjligt.
Towes är den som skall äras, bravo !

Användarvisningsbild

Re: Ståndortsindex

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#232730
axwell skrev:
Niking skrev:Annars lysande artikel Axwell. ^:)^ ^:)^ ^:)^
/Niklas


Jag hade gärna tagit åt mig äran av artikeln, utom att stå så nära vid höjdmätning där så är möjligt.
Towes är den som skall äras, bravo !


:oops: Jo, jag ändra just i mitt originalinlägg. Självfallet är det Towes som ska hedras för den lysande artikeln, men även du Axwell har bidragit med mycket värdefull kunskap på forat genom åren...
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Annonser