Ensamarbete vindfällen

38 inlägg 12838 visningar 10 följer aktivt Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301249 Här är en bra länk jag hittade. Arbetsmiljölagen med kommentarer. :) Jag är verkligen ingen jurist, om någon hittar en mer professionell analys å gäller den före min amatörmässig kommentarer. Men jag vill gå igenom det här för mig själv så jag vet vad som gäller vem och vad.

http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf

Vi börjar från början. Arbetsmiljölagen bestämmer inom vilka ramar AFS gäller.

Arbetsmiljölagen, kap 1:

"2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning."

Okej, inte självverksamma alltså. Men!

"5 §
I fråga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och med
stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Detsamma
gäller när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver
verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten
bedrives endast av medlemmar av samma familj.
Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig
verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denna lag och
med stöd av den har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och ämne,
som kan föranleda
ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt
arbetsställe.
Av 4 kap. 10 § framgår att föreskrifter får meddelas om skyldigheter
även i andra avseenden.
"

Jaha, vad står i 4 kap. § då? Jo!

"10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
de ytterligare föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om allmänna
skyldigheter i fråga om arbetsmiljön som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också
meddela föreskrifter om att den som ensam eller gemensamt med en
familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan någon anställd ska
följa denna lag och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen
när det gäller skyldigheter i andra avseenden än som framgår av 3 kap.
5 § andra stycket."

Så AFS gäller alltså även för den självverksamme som driver yrkesmässig verksamhet, vad gäller säkerhet och olycksförebyggande. "Denna bestämmelse har i praxis tolkats så att den tar sikte på föreskrifter om skydd mot risker från tekniska anordningar och risker
från farliga ämnen." Motorsågar går ju klart in under punkten, men hur är det angående vindfällen?

Det står också i kommentarerna att någon arbetsmiljöansvar mellan beställare och entreprenör inte gäller. Så om du anlitar grannen till att hugga upp dina vindfällen, så blir inte DU ansvarig för hans arbetsmiljö.

I kommentarerna står det "närmaste familj" som förtydligande till familjemedlem. Det tror jag betyder de man bor ihop med bara. Tveksamt om två vuxna syskon som är gifta och har barn var för sig räknas som närmaste familj?

   TS
Husqvarna New generation chainsaws 2020
Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301255 Okej, snabbt över till AFS 2012:1, den om sågar:

Här är andra stycket §3:

"Arbetsgivare som utför arbete för egen räkning och den som ensam
eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan
anställd undantas från bestämmelserna i:
1. 5–7 §§,
2. 10 §, Bilaga B om
– ensamarbete, punkt 2,
– instruktioner för arbetet, punkt 3.1 och punkt 4.4, första meningen, och
– kommunikation mellan arbetstagare, punkt 4.4, andra meningen, samt
3. 16–18 §§."

Alltså, undantagen ovan gäller mig som självverksam eller egen företagare. Men, stycket efter!

"Undantagen i andra stycket gäller dock inte den som använder en motorkedjesåg
eller en röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller inom byggnadsoch
anläggningsarbete."

Okej, jobbar jag ihop med någon så kan vi bortse från ovan undantag. Men vad är undantagen i Bilaga B?

Bilaga B, punkt 2:
"2 Ensamarbete
2.1 Vid ensamarbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska fungerande
och regelbunden kommunikation ordnas med en utsedd person.
2.2 De arbetsuppgifter som avses i avsnitt 4–6 ska utföras i närvaro av andra
medarbetare."

Okej, detta behöver vi alltså INTE följa som självverksam.

Sammantaget min slutsats: Om man är självverksam och jobbar själv, behöver man inget motorsågskort. Man får också jobba ensam, även med vindfällen. Man får även jobba ensam med att upparbeta grannens vindfällen utan motorsågskort, om man räknas som självständig entreprenör och inte arbetstagare.

Någon däremot? :)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

mghg  
#301259
Tobbenil skrev:Vore kul om någon kan förklara varför S-kortet finns, då det verkar vara en bantad version av C. Det kan väl inte ersätta C så att säga? Konstigt..

C, Avancerad trädfällning, innefattar fällning av svåra träd (fram-, bak- och sidolut), nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd (spänningar).

S, Skadade träd, är som du skriver en bantad version av C. Det mesta är lika men man har tagit bort fällning av svåra träd (framförallt svåra baklut).

Min uppfattning är att S-kortet togs fram för att vissa aktörer tyckte att C-kursen är för omfattande och kostsam, de tyckte det var bra med en kurs som behandlade vindfällda träd, men tyckte det var onödigt att behandla svårt bakåtlutande träd som kräver montering av vinsch. Jag antar att framåtlut ingår i S eftersom det kan räknas som stormskada.

Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

anersimyra  
#301297
mghg skrev:
Tobbenil skrev:Vore kul om någon kan förklara varför S-kortet finns, då det verkar vara en bantad version av C. Det kan väl inte ersätta C så att säga? Konstigt..

C, Avancerad trädfällning, innefattar fällning av svåra träd (fram-, bak- och sidolut), nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd (spänningar).

S, Skadade träd, är som du skriver en bantad version av C. Det mesta är lika men man har tagit bort fällning av svåra träd (framförallt svåra baklut).

Min uppfattning är att S-kortet togs fram för att vissa aktörer tyckte att C-kursen är för omfattande och kostsam, de tyckte det var bra med en kurs som behandlade vindfällda träd, men tyckte det var onödigt att behandla svårt bakåtlutande träd som kräver montering av vinsch. Jag antar att framåtlut ingår i S eftersom det kan räknas som stormskada.
S riktar sig främst till personal inom räddningstjänst, linjearbetare e.t.c, alltså främst till sådana som kan komma att hantera träd, men inte har trädfällning / skogsarbete som yrke.. :?:

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301316 Är det inte för losskapare framför allt? Då borde S räcka?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

herjman  
#301324 Är det egentligen inte så att bara a kortet är det som krävs? Det är ju där man lär sig den grundläggande säkerheten.
C kort för stormskog ska vad jag förstår inte krävas även om det är vettigt

Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

anersimyra  
#301328
herjman skrev:Är det egentligen inte så att bara a kortet är det som krävs? Det är ju där man lär sig den grundläggande säkerheten.
C kort för stormskog ska vad jag förstår inte krävas även om det är vettigt
AB brukar anges i upphandlingar, resten är upp till beställaren. AMV kommer troligen endast kolla att AB finns som är lägsta krav vid skogsarbete / trädfällning.. :geek: .. :?:

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301330 Det lär väl inte dröja förren det krävs mer.

   TS
Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Tobbenil  
#301344
mghg skrev:C, Avancerad trädfällning, innefattar fällning av svåra träd (fram-, bak- och sidolut), nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd (spänningar).

S, Skadade träd, är som du skriver en bantad version av C. Det mesta är lika men man har tagit bort fällning av svåra träd (framförallt svåra baklut).

Min uppfattning är att S-kortet togs fram för att vissa aktörer tyckte att C-kursen är för omfattande och kostsam, de tyckte det var bra med en kurs som behandlade vindfällda träd, men tyckte det var onödigt att behandla svårt bakåtlutande träd som kräver montering av vinsch. Jag antar att framåtlut ingår i S eftersom det kan räknas som stormskada.


Bra svar! Tack :P Känns som att C är kortet man faktiskt skulle behöva.. hehe . Synd att det är så fruktansvärt dåligt med kurser här uppe. Konstigt med tanke på hur mycket skog vi har :grin:


Någonting jag saknade i B-kursen var fällning av grövre träd, det var som att allt över 25 cm är övergrovt(på B-kursen). Hade gärna lärt mig dubbla instick osv.. tas det upp i nån annan kurs eller är det bara övning som gäller?
Fällde en tall idag som var 60 cm diameter, hade 18" svärd så det gick bra ändå, men har märkt att det är lätt att missa första insticket när man ska såga dubbla instick.

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Tobbenil  
#301349
Mangan skrev:
Sammantaget min slutsats: Om man är självverksam och jobbar själv, behöver man inget motorsågskort. Man får också jobba ensam, även med vindfällen. Man får även jobba ensam med att upparbeta grannens vindfällen utan motorsågskort, om man räknas som självständig entreprenör och inte arbetstagare.

Någon däremot? :)
Läst allt du skrev, vet ärligt talat inte om jag blev mer eller mindre klok :grin:

Men som det stod i broschyren jag länkade här på sida 1 stod det ju:

" Ensamarbete med stormfälld skog får inte förekomma vid motormanuell upparbetning. Ett stormfällt träd är tillräckligt för att en olycka ska hända. "

MEN som du sa, det stod ju inte om det var en rekommendation eller lag. Däremot hette broschyren minimiKRAV, så jag tolkar det som att man inte får arbeta ensam i stormfälld skog, helt enkelt. Men som du och många säger, man kan tolka regelverket lite väl fritt just nu känns det som.

Har hört om intervjuer där folk från AMV själva knappt kan förklara vad för regler som gäller när man måste och inte behöver ha motorsågskörkort, så jag vet inte riktigt vem man ska fråga :lol:

(Reportaget handlade om huruvida ideela föreningar skulle behöva ha motorsågskörkort eller ej..)

Det enda jag vet med säkerhet är att man är garderad om man har rätt körkort för arbetet som ska utföras. :wink:

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301352 I sådana där glättiga informationsbroschyrer så förenklar man säkert en hel del. Inte finns alla undantag med, och givetvis vill de att alla jobbar så säkert som möjligt.

Lagar, förordningar och föreskrifter gäller. Informationsbrocshyrer är alltid förenklingar och innehåller ofta en hel del bör-krav.

Jag vet inte om jag har rätt, men så länge ingen kan motivera en feltolkning så känner jag mig nöjd.

Vad jag förstod, så var det ej heller alla krav som man kunde få böter för. Men det är en annan fråga. :)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

T Landström  
#301356 Men nu är det ju AV...och det du gör på fritiden är ju inte arbete om du gör det åt dig själv...
Så jag kan tänka mig att alla glättiga foldrar som delas ut av AV riktar sig nog till de som är anställda...samtidigt som det säkert även är tänkt som en rekommendation till alla självverksamma skogsägare...

Men sedan finns det ju som alltid en gråzon... ;)

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#301357 Om det vore på min fritid, hade inte utgifterna varit avdragsgilla i näringsverksamhet. ;)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ensamarbete vindfällen

T Landström  
#301361 Som sagt...en gråzon ;)

Avatar Fallback

Re: Ensamarbete vindfällen

hakans  
#301378 Kort hit kort dit hur var det med den makedonska lastbilskusken med falskt körkort här om dagen :p liite off topic men

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).