Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
 Svara  56 inlägg  16049 visn.  6 följer
Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227413
bmbamse skrev:Här finns mycket och bra information direkt från "källan". Klicka på "Info smörjoljoroljor" i menyn till vänster.

Och INNAN ni är på mig om att det gäller tändkulor, så läs HELA artikeln! :)

http://www.tandkulan.com/


Mycket bra och vederhäftig artikel. Minns det när ni läser om oljor på nätet, väldigt mycket som står är baserat på en eller några personers förutfattade meningar. Smörjning och smörjmedel omfattas av en otrolig mängd myter och åsikter och även av en hel del inte särskilt trovärdig reklam.

Avesta ATV
Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227418
totte skrev:
bmbamse skrev:Här finns mycket och bra information direkt från "källan". Klicka på "Info smörjoljoroljor" i menyn till vänster.

Och INNAN ni är på mig om att det gäller tändkulor, så läs HELA artikeln! :)

http://www.tandkulan.com/


Mycket bra och vederhäftig artikel. Minns det när ni läser om oljor på nätet, väldigt mycket som står är baserat på en eller några personers förutfattade meningar. Smörjning och smörjmedel omfattas av en otrolig mängd myter och åsikter och även av en hel del inte särskilt trovärdig reklam.

Håller fullständigt med, artikeln lyfter information från grunden precis som min gamle vän Lindqvist brukar göra. Då förstår åtminstone machonisti så mycket lättare helheten.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227424
Bengt Frelin skrev:Tändkulan underlättade arbetet på många områden från åren kring sekelskiftet 1900. Lantbruk, kustfast, fiske, vägarbeten och många andra där förut allt arbete gjorts manuellt. Ångmaskinen fanns ju men var nog för dyr och stora för de mindre företagen. Tändkulemotorn blev i många fall den första drivkällan för dessa.

Gamla tiders smörjoljor.

Tändkulemotorns smörjbehov var enklast möjliga, endast vevaxel och cylinder smordes från en lubrikator, dvs. i en kolvpump med synglas. Den drevs oftast med en stång och spärrhjul från motorns vevaxel eller dess exenterskivor. Jag vill minnas att Åssa-lubrikatorn blev den mest omtyckta.

En enkel maskinolja ansågs duga, eftersom all olja bara passerade motorn en gång och därefter "försvann" i en kombination av förbränning och läckage. Man fick dock inte ta vilken oljeliknande produkt som helst. De trätjärebaserade smörjoljor och bränslen som såldes under de båda världskrigen tex. ställde till med en del förtret med beckbildningen. Olja måste ha lagom viskositet för att ge smörjfilm i de lågvarviga tändkulemotorerna. Nu har dock denna maskinpark försvunnit ur marknaden, och därmed de gamla oljorna, kvar idag finns endast de moderna oljorna.

Den klassiska missuppfattningen: "Moderna oljor löser gammalt sot"

Många samlare av äldre motorer är oroliga för de moderna motoroljorna. Man tror att de avancerade kemiska tillsatser som behövs i nutidens motorer kan ställa till skador, främst genom upplösning av gammalt sot. Detta är en mycket spridd men inte desto mindre felaktig missuppfattning. Den har tillkommit efter feldiagnostiserade lager- och cylinderskärningar i äldre motorer som smorts med nutida motoroljor.

För att förstå hr missuppfattningen tillkommit måste vi se hur tekniken med glidlagersmörjning fungerar. Ett glidlager är inte beroende av pumpens oljetryck på det sätt de flesta tror, utan fungerar själv som ett slags exenterpump. Den suger in olja och kan pumpa upp ett smörjande oljetryck på flera hundra bar, förutsatt att oljetillförslen aldrig understiger lagrets sugbehov. Om så skulle ske bildas gasblåsor (kavitation) i den belastade zonen, och lagret kan skadas. Det är alltså det tillförda flödet av smörjolja som är viktigt och inte inloppstycket, vilket är en vanlig missuppfattning. Eftersom lagerspelen bara är några hundradels mm är det inga stora flöden som erfodras. På lågvarviga tändkulemotorer räcker därför lubrikatorns stilla droppande, medan moderna högvarviga motorer kan fodra några liter olja per minut. Cylindern kan ha egen oljetillförsel, men smörjes oftast av ett konstant stänk av olja från vevlagrets höga utloppstryck.

Förutom oljeflödet är lagerspelet den kritiska faktorn.

Lagerspelet måste vara lagom. För lite spel ger nypning när lagren blir varma och för mycket spel gör att belastningen koncentreras till en smal yta på lagermetallen som då blir överbelastad och lätt krossas eller smälter. Att spelet är mycket känsligt framgår av formeln för beräkning av lagrets belastningsfaktor, där spel och radie ändrar ändrar lagerbelastningen i kvadrat:

Belastningsfaktor = Lagerkraft x (lagerspel/radie)²

viskositet x lagerbredd x glidhastighet

Detta hade gamla tiders montörer lärt av bister refarenhet, och var därför mycket noga med att för hand skava in lagren till lagom passning vid renovering. Och efter en sådan behandling höll maskinen i många timmar/år.

Verkligheten bakom myten om sotbildning och moderna oljor.

En annan spridd missuppfattning är att äldre motorer går bäst om kolvringarna är sotiga, vilket skulle öka deras tätningsförmåga. I verkligheten orsakar sot att kolvringar kärvar i sina spår och tätar sämre. Möjligen kan sotiga kolvringar dämpa onormal oljeförbrukning i utslitna motorer men de ger definitivt en sämre tätningseffekt.

Misstron mot moderna oljors tänkta sotlösande effekt har uppstått av ett speciellt problem i trycksmorda motorer med dåliga oljefilter, och avser alltså inte direkt tändkulemotorer. Om en motor utsätts för en stor andel kallkörning bildar sot och kondensfukt slam. Modern olja kan hålla även detta slam i lösning utom på ett ställe. En vevsläng orsakar starka centrifugalkrafter som sakta kan packa slam till en hård plugg i oljekanalens hörn, och gradvis stypa det viktiga flödet. Då uppstår den ovannämda risken för oljebrist i lagret och vara ett dyrbart faktum. Har då motorägaren bytt till vad han tror är en mer sotlösande olja tar han för givet att den nya oljan orsakar en plötslig "propp". Bilverkstäderna brukar ha samma uppfattning, eftersom man ofta inte känner till det verkliga förloppet. De verkstäder som tar emot motorer för renovering vet däremot oftast att oljekanalernas förträngning bildas under lång tid. De brukar alltid föreslå sina mer eller mindre motvilliga kunder att bekosta en invändig rensning av vevaxelns oljekanaler i samband med lagerrenovering. Sker inte detta kan en nyrenoverad motor haverera igen när som helst.

Detta problem har alltså ingenting med de moderna motoroljors påstådda förmåga att lösa upp gammalt sot att göra. Det är visserligen sant att modern motorolja håller motorn nästan fri från invändig sotbeläggning genom att det sot som bildas av bränsle och förbränd olja hålls i suspension i oljan och försvinner ut med den. Någon större förmåga att lösa upp gamla avlagringar har oljan däremot inte, vilket folktron envist hävdar.

En viss förklaring kan var att gamla tiders sotbeläggningar hade en tendens att långsamt växa och hårdna så att skiktet till slut lossnade i formav flagor. I en motor som har vevaxelkanaler men saknar iljefilter kan en lossnad flaga naturligtvis fastna i en oljekanal och därmed öka risken för haveri, men detta gäller oavsett om man använder modern eller " gammaldags" motorolja. Det senare har för övrigt inte funnits att köpa på bensinstationer sedan början på femtiotalet!

Modern motorolja passar även tändkulemotorer förutsatt att man tar viskositet som den ursprunliga.

Viskositet avser oljans tröflutenhet och klassas enligt fordonsbranchens standardgrupp SAE i olika kategorier som framgår av tabellerna nedan. Denna klassning skaades under 1930-talet.

Eftersom många tändkulemotorer är äldre så finns ingen viskositetsgrad enligt SAE angiven i kvarvarende instruktionsböcker. Före SAE hade oljebolagen egna betsckningar för viskositet. Så småningom blev en av dessa dominerande, nämligen Vacuum Oil (nu Mobil Oil) med sin bokstavsserie A, B, C, D och E. Med hjälp av gammal litteratur kan vi göra en användbar tabell för konvertering till moderna SAE-klasser.
Beteckning i gamla instruktionsböcker. Motsv. SAE-klasser
A (motorolja vinter) SAE 30 alt. SAE 15W/40
B (motorolja sommar) SAE 60 (sällsynt, SAE 20W/50 duger bra.)
BB (motorolja sommar) SAE 50 (SAE 15W/40 alt. 20W/50 duger bra.)
C (växellådsolja) SAE 140 alt. SAE 80W-140.
CC (växellådsolja) SAE 250 (utgått)
D (motorcykelolja) SAE 50
E (kombinerad olja för T-Ford) SAE 30

De påtagligt tjocka oljorna för sommarbruk förklaras av att äldre oljor hade mycket låga viskositetsindex, dvs. de blev hastigt förtunnade vid uppvärmning. Detta fickk man därför kompensera genom att välja oljor som i kallt skick var mycket trögflytande. Överhuvudtaget hade man mycket besvär med kallstarter i forna dagar. Detta problem har nu försvunnit dels genom att alla oljor är mindre känsliga för temperaturskillnader och i synnerhet de senaste syntetsoljorna som kan praktiskt taget göras okänsliga för kyla oavsett vilken viskositet de har i varmt tillstånd.

Moderna motoroljor ger överlägset korrosionsskydd.

De dyraste syntetsoljorna betalar sig kanske inte i tändkulemotorer som är samlarobjekt. Däremot är det ett faktum att moderna motoroljor har mycket god effekt som "konserveringsmedel" dvs. korrosionskydd. För enheter som bara körs korta stunder och med långa uppehåll emellan är korrosion och rost som bekant den värsta fienden.

Motoroljornas förmåga i detta avseende har stärkts genom ökad alkalitet (anges i form av sk. bastal, förkortning TBN) och har lett till att de särskilda konserveringsoljorna för vinterupplagda båtmotorer i princip inte behövs länge.

Flertalet motoroljor med API-beteckningar SF, SG, CD eller CF har bastal över 10, vilket var karven för de tidigare konserveringsoljorna. Lagom användningstid är ett år om motorn har sumpsmörjning. Man byter på hösten och den enda konservering som behövs är ett par skvättar med samma olja ur en oljekanna in i cylindern inför länge uppehåll. Och i flertalet tändkulemotorer behövs ju inte ens oljebytet! Men som sagt, se till att den moderna oljans viskositet ligger nära instruktionsbokens rekommenderade värde som möjligt.

Bengt Frelin, MOBIL OIL, Stockholm


Källa: http://www.tandkulan.com/olja.htm

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227428 Vissa saker är bra o lyfta fram andra inte.
Att skriva i en artikel som sak kunnig att det går bra att blanda vilken olja från vilken typ anser jag vara väldigt missvisande för så är det absolut inte.

Olika oljors egenskaper finns av anledning. Man ska passa sig noga att mixtra med detta och försöka följa tillverkarens råg så gott det går.

Att oljans smörjande egenskaper försämras efter tid det är ofrånkomlig fakta!
Det finns syntetiska motoroljor som med bra filter inte behöver bytas.

Värme och motorns konstruktion påverkar en hel del.
Värme ledande är en av oljans viktiga egenskaper lika viktig som den smörjande.
Olika temperaturer påverkar oljans egenskaper i alla sätt, inte bara dessa två...
Renande egenskaper på olika sätt..

Olika motortyper funkar olika o vill ha olika oljetyper.
En stänk smord motor utan filter är lite känsligare än en pump smord med filtrering.

Olika bränslen påverkar även de val av oljor.

Olika faktorer spelar in i valet av olja till en motor. Även yttre faktorer som Klimat, körning av motorn, bränslen och en mängd annat.

Att lyss till säljare är helt ok. Likaså att lyssna på "sakkunniga" och erfarna mekaniker.
Men slutligen vill jag påstå att tillverkare av motor i fråga har bra tyngngd i mitt val av olja.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227452
Mange skrev:Vissa saker är bra o lyfta fram andra inte.
Att skriva i en artikel som sak kunnig att det går bra att blanda vilken olja från vilken typ anser jag vara väldigt missvisande för så är det absolut inte.


Nu har jag läst igenom artikeln på "tändkulan" tre ggr, sen jag kom hem från mor min, utan att hitta stället där det ska stå att man kan blanda olika oljetyper hur som helst. Vart står det?

Mange skrev:Olika oljors egenskaper finns av anledning. Man ska passa sig noga att mixtra med detta och försöka följa tillverkarens råg så gott det går.


Håller fullkomligt med! Förmodligen har motortillverkaren provkört motorn nåt tusental timmar i olika förhållanden i lab innan den ens blev påtänkt för att monteras i ex.vis den ny bilmodellen... Att då tro att man "vet bättre" än konstruktören tycker jag är magstarkt. (Jo jag har själv "trott mig vetat bättre" en gång i tiden men blivit nertagen på jorden av en bekant och ägare till verkstad :) )

Mange skrev:Att oljans smörjande egenskaper försämras efter tid det är ofrånkomlig fakta!
Det finns syntetiska motoroljor som med bra filter inte behöver bytas.


Dessa två meningar tycker jag inte passar ihop alls... Skulle aldrig falla mig in att köra något utan oljebyte hur dyr olja man än köper! Anser dessutom att "longlife-oljor" är nys! Hellre få ur lorten ur motorn med vettiga oljebytesintervall än att dra runt samma skitiga olja så länge det går för att man inte har råd att byta. När dessutom moderna filter tenderar att bli mindre och mindre (dvs mindre och mindre area effektivt renande yta de flesta filter består fortfarande av veckat papper) så så vill jag verkligen inte köra för länge på oljan.

Mange skrev:Värme och motorns konstruktion påverkar en hel del.
Värme ledande är en av oljans viktiga egenskaper lika viktig som den smörjande.
Olika temperaturer påverkar oljans egenskaper i alla sätt, inte bara dessa två...
Renande egenskaper på olika sätt..

Håller med...


Mange skrev:Olika motortyper funkar olika o vill ha olika oljetyper.
En stänk smord motor utan filter är lite känsligare än en pump smord med filtrering.

Ytterligare en sak att tänka på är att det vanligaste reningssystemet, dvs fullflödesfilter inte är så speciellt bra på att rena som vi tror... Pga av att HELA oljepumpens flöde ska passera filtret innan oljan går in i motorn, så för att inte sätta igen filtret på direkten så renar dessa filter bara från partiklar ner till 20-40 micron's storlek, där som jämförelse ett mänskligt hårstrå är ca 50 micron i diameter. I de flesta smörjsystem ingår dessutom en by-pass-ventil som öppnar när flödesmotståndet genom filtret blir för högt, dvs om filtret är för igensatt eller oljan är för tjock. Då passerar oljan orenad ut i motorn. -Ytterligare en god anledning att byta filter i rimliga intervall.

Dyrare/exklusivare motorer har, förutom fullflödesfilter, ett by-pass filter som delar ifrån ca 10% av pumpens flöde och låter det gå igenom ett filter som fångar partiklar ner till ungefär 5 micron, vilket är i storleksordningen som en blodcell, om man får tro "Baldwin filter's Farm equipment maintenance &filter guide" från år 2000.

Min gamla T-22 har just ett by-pass-filter...

Mange skrev:Olika bränslen påverkar även de val av oljor.

Olika faktorer spelar in i valet av olja till en motor. Även yttre faktorer som Klimat, körning av motorn, bränslen och en mängd annat.


T.ex. Vätet (H) i bränslet (vi kör ju på kol-väten) bildar tillsammans med syre (O) bla vatten (ånga) 2H2+O2 -> 2H2O
Är motorn varm håller ångan sig i gasform och försvinner med avgaser och vevhusventilation, men är den kall så kondenseras den och finns det mycket svavel i bränslet så riskerar det att reagera med vattnet och blida svavelsyra... (SO3 + H2O -> H2SO4 som ju inte är så bra att ha i motorn.

Mange skrev:Att lyss till säljare är helt ok. Likaså att lyssna på "sakkunniga" och erfarna mekaniker.
Men slutligen vill jag påstå att tillverkare av motor i fråga har bra tyngngd i mitt val av olja.


Det är ungefär så jag resonerar också. :)

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227472
bmbamse skrev:T.ex. Vätet (H) i bränslet (vi kör ju på kol-väten) bildar tillsammans med syre (O) bla vatten (ånga) 2H2+O2 -> 2H2O
Är motorn varm håller ångan sig i gasform och försvinner med avgaser och vevhusventilation, men är den kall så kondenseras den och finns det mycket svavel i bränslet så riskerar det att reagera med vattnet och blida svavelsyra... (SO3 + H2O -> H2SO4 som ju inte är så bra att ha i motorn.


Ifall vevhusventilation är tilltäppt delvis eller helt kan inte vattenångan lämna motorn utan övergår i oljan. Är oljan grå av vatten brukar första tanken vara glykol i olja men den kan komma pga dålig vevhusventilation. Då rostar motorn snabbt invändigt forcerat av syrabildningar.
Bild0206.jpg

Koksbildning syns tydligt på sugsilen. En liten genomgång av min Valmet 411 motor.
Bild0208.jpg

Tiden får utvisa om glykol eller dålig vevhusventilation är boven. Lite svårt att bedömma eftersom kylarens översida har varit dålig under flera års tid.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227510
bmbamse skrev:
Mange skrev:Vissa saker är bra o lyfta fram andra inte.
Att skriva i en artikel som sak kunnig att det går bra att blanda vilken olja från vilken typ anser jag vara väldigt missvisande för så är det absolut inte.


Nu har jag läst igenom artikeln på "tändkulan" tre ggr, sen jag kom hem från mor min, utan att hitta stället där det ska stå att man kan blanda olika oljetyper hur som helst. Vart står det?

Det står i en av articklarna som länkades:
http://absolutman.wordpress.com/2011/11 ... r-om-olja/
...Likaså går det alldeles utmärkt att blanda syntet- och mineralolja...
bmbamse skrev:
Mange skrev:Att oljans smörjande egenskaper försämras efter tid det är ofrånkomlig fakta!
Det finns syntetiska motoroljor som med bra filter inte behöver bytas.


Dessa två meningar tycker jag inte passar ihop alls... Skulle aldrig falla mig in att köra något utan oljebyte hur dyr olja man än köper! Anser dessutom att "longlife-oljor" är nys! Hellre få ur lorten ur motorn med vettiga oljebytesintervall än att dra runt samma skitiga olja så länge det går för att man inte har råd att byta. När dessutom moderna filter tenderar att bli mindre och mindre (dvs mindre och mindre area effektivt renande yta de flesta filter består fortfarande av veckat papper) så så vill jag verkligen inte köra för länge på oljan.


Var med o fick provat detta i en traktor o en personbil.
Traktorn gick ca 7000h o bilen ca 12000mil utan oljebyte, dock filterbyte o påfyllning var 500 mil på bilen, byte filter 3gg/år och påfyll vid behov på traktorn.
Traktorn var ny vid test start, bilen hade gått 3000 mil vid test start.

Kan inte säga att jag rek. det, men har nog aldrig sett så rena motorer inuti nån gång före eller efter.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227513
Mange skrev:
bmbamse skrev:
Mange skrev:Vissa saker är bra o lyfta fram andra inte.
Att skriva i en artikel som sak kunnig att det går bra att blanda vilken olja från vilken typ anser jag vara väldigt missvisande för så är det absolut inte.


Nu har jag läst igenom artikeln på "tändkulan" tre ggr, sen jag kom hem från mor min, utan att hitta stället där det ska stå att man kan blanda olika oljetyper hur som helst. Vart står det?

Det står i en av articklarna som länkades:
http://absolutman.wordpress.com/2011/11 ... r-om-olja/
...Likaså går det alldeles utmärkt att blanda syntet- och mineralolja...-Ja, den var jag oskyldig till...

Mange skrev:
bmbamse skrev:
Mange skrev:Att oljans smörjande egenskaper försämras efter tid det är ofrånkomlig fakta!
Det finns syntetiska motoroljor som med bra filter inte behöver bytas.


Dessa två meningar tycker jag inte passar ihop alls... Skulle aldrig falla mig in att köra något utan oljebyte hur dyr olja man än köper! Anser dessutom att "longlife-oljor" är nys! Hellre få ur lorten ur motorn med vettiga oljebytesintervall än att dra runt samma skitiga olja så länge det går för att man inte har råd att byta. När dessutom moderna filter tenderar att bli mindre och mindre (dvs mindre och mindre area effektivt renande yta de flesta filter består fortfarande av veckat papper) så så vill jag verkligen inte köra för länge på oljan.


Var med o fick provat detta i en traktor o en personbil.
Traktorn gick ca 7000h o bilen ca 12000mil utan oljebyte, dock filterbyte o påfyllning var 500 mil på bilen, byte filter 3gg/år och påfyll vid behov på traktorn.
Traktorn var ny vid test start, bilen hade gått 3000 mil vid test start.

Kan inte säga att jag rek. det, men har nog aldrig sett så rena motorer inuti nån gång före eller efter.


Spännande försök!

Själv var jag en gång anställd åt ett åkeri som hade en volvo FH16 som drog så mycket olja att man nästan var tvungen att kolla oljan inför varje skift på den. -Den byttes ingen olja i heller, bara filter då man räknade med att omsättningen på olja i den motorn motsvarade bytesintervallet... :D

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227514 Maskiner ska stickan upp på vid start/vart skift! eller allra minst 1ggr/dygn vid daglig användning.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227515
Mange skrev:Maskiner ska stickan upp på vid start/vart skift! eller allra minst 1ggr/dygn vid daglig användning.


Den stod still mellan 01 och 03 på natten i bästa fall...och drog man upp stickan så blev det oftast att man slog i 2-4l... ;)

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227521 Den länken va jag skyldig till Mange... :wink:
Men han skriver dock...
Likaså går det alldeles utmärkt att blanda syntet- och mineralolja, nackdelen är att de goda egenskaperna från syntetoljan kommer på skam. Du får helt enkelt räkna blandningen som enbart mineralolja smörjningsmässigt.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227522 Då går det väl inte utmärkt...

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227523
Mange skrev:Då går det väl inte utmärkt...


Jag vet inte...jag är en simpel snickare... ;)
Så du kan väl förklara för oss ovetande :)

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227527 Beror ju på om man med "utmärkt" menar att det i alla fall inte blir en för motorn skadlig blandning, även mineralolja smörjer ju. Men det säger ju också kanske något om det som brukar kallas "halvsyntet", är troligtvis inte bättre än den ingående mineraloljan.

Användarvisningsbild

Re: Gammal öppnad dunk med alkylat.

 
#227528
totte skrev:Beror ju på om man med "utmärkt" menar att det i alla fall inte blir en för motorn skadlig blandning, även mineralolja smörjer ju. Men det säger ju också kanske något om det som brukar kallas "halvsyntet", är troligtvis inte bättre än den ingående mineraloljan.


Det va lite så jag tolkade det som stod skrivet...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
vilken dunk av forest. - ons 18 maj 2016, 08:08
i Motorsåg och handhållet
7 svar
2874 läst
av T Landström     
lör 21 maj 2016, 19:06
Hällpip 25 l dunk? av Axl - tis 11 okt 2016, 23:04
i Motorsåg och handhållet
10 svar
2406 läst
av Robertberg     
ons 12 okt 2016, 12:59
Stor plast dunk av BM 35 - lör 10 jun 2017, 16:09
i Öppna kategorin
2 svar
1059 läst
av BM 35     
lör 10 jun 2017, 19:30
Byta 95 oktan mot alkylat i HVA242? av Anders_Nilsson - fre 10 jun 2011, 16:05
i Motorsåg och handhållet

123
39 svar
9596 läst
av Bengt.Svensson     
tor 08 sep 2011, 11:21
Skillnader på olika Alkylat? av Skutt - tis 04 okt 2011, 21:49
i Motorsåg och handhållet

12
20 svar
17171 läst
av SawTroll     
sön 01 jan 2012, 18:07
Annonser