SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Friluftsliv, Naturturism

Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

21 inlägg 3812 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#655091 Erik Hjärtfors i småländska Åseda är en av Sveriges mest kända mångbrukare med skogen som bas för sin verksamhet. Han är inte ensam på långa vägar utan det finns en växande landsbygdsverksamhet kring framför allt turismen idag. Erik är däremot en av de mest kända och passionerade mångbruksentreprenörerna och han delar gärna med sig av både erfarenheter och kunskap. Skogsforum besökte honom tidigare i våras och fick en inblick i hur det kan gå till att öka omsättningen för en liten skogsägare. Här finns en beskrivning av hans verksamhet i text och bilder samt lite längre ner även en video.

Mångbruk med tre grenar
Erik har drygt 30 ha skogsmark till sin gård i Åseda och dessa skulle som mest kunna generera 50 000 kr i intäkt per år om han säljer virke ”på vanligt sätt” i form av timmer och massaved. Sedan några år tillbaka hyr Erik ut stugor till turister. Denna uthyrning har utvecklats under åren med fler stugor och den omsätter idag knappt det tiodubbla. D v s knappt en halv miljon kronor. Den tredje grenen i Eriks mångbruk är träförädling som drivs i bolagen Lövsjö Loghouse och Wood Design. Specialitén här är att göra rustika och unika möbler, inredning eller byggnationer av riktigt grovt (och gärna gammalt) virke. Tack vare goda försäljningskanaler som jobbats upp under åren kan han omsätta en miljon kronor i träförädlingen ett bra år. Tillsammans ger den totala verksamheten både ett kassaflöde och sysselsättning för flera personer.

1594243523_a2b7c9e1-05d7-42b1-bde0-ac77a1a35139.jpeg


Störst potential i turismen
Sverige har ju som bekant allemansrätten som gör att den som vill kan besöka svensk natur närhelst den önskar utan att det kostar ett öre. Ska man tjäna pengar på turism så måste man med andra ord erbjuda något som man kan ta betalt för. Främst boende, mat eller paketerade upplevelser. Erik säger att det ibland kan vara svårt för oss landsbygdsbor att förstå vad som upplevs värdefullt och unikt för en kund som vill komma ut i naturen.
-Vi som lever mitt i naturen blir lätt hemmablinda men genom att lyssna på kunderna har jag under åren fått mycket erfarenhet om vad de uppskattar.

1594243522_ce68f883-a016-4513-b4f1-8746ae93b042.jpeg


Exklusivt att bo mitt i skogen
Tillgång till en båt och en sjö är alltid uppskattat men ett hus mitt i skogen är för många centraleuropéer magiskt och högt värderat. Eriks senaste uthyrningshus är byggt i en speciell stil och mitt i ett skogsområde. Med så lite åverkan som möjligt på den kringliggande miljön. Huset är byggt som ett stolphus med fackverk av liggande plank och med stora fönsterytor. Inomhus finns en blandning av ”ljust & fräscht” och genuint och unikt trä. En del återanvänt. Det är fullt modernt med badrum och komplett kök samt fiberuppkopplat nätverk. Mitt i skogen!

Husen hyrs ut via bokningssajt eller stugagentur i Tyskland och det går att hyra ut från tidig vår till långt fram på hösten. Sommarveckorna ger mest betalt per vecka men totalt så går det att få ut minst 150 000 kr under en säsong för det här huset. Netto efter att förmedlarna tagit sitt. Tillsammans med några fler hus så drar Erik in bortåt en halv miljon per år på stugorna.

Erik är en driven byggare och har gjort mycket av arbetet själv vilket ger en bra utgångskalkyl men med hjälp av smarta men enkla lösningar så går det att bygga en stuga till rimligt pris om man har inhyrd hantverkare som gör jobbet. Det finns skalfördelar i att bygga fler hus i närheten av varandra om man kan nyttja samma infrastruktur för t ex el, vatten, avlopp och fiber. Men då är det ändå viktigt att varje stuga har egen enskildhet så att de inte ligger vägg-i-vägg utan att alla har en egen ostörd zon och vy mot skogen.

Skogsmiljön är viktig
Erik har byggt stugorna i en skogsmiljö med främst äldre barrskog som delvis ligger på torrare bergåsar. Beståndet har lämnats mestadels orört med en del udda träd eller ”naturelement” har röjts fram för att de ska synas tydligare. Det kan vara några krokiga träd, något enskilt lövträd, en grov tall eller några stenblock. I den närbelägna skogen har Erik markerat upp en vandringsled och på ett ställe även tagit upp ett litet hygge på 0,5 ha där det lämnats fröträd. På en liten höjd i hyggeskanten har han byggt ett fikabord typ ”rastplats”. Här kan man sitta i skymningen och titta och lyssna efter djur i skogen. Kanske inget som en van ”skogsmurvel” skulle klassa som exotiskt men för Eriks gäster upplevs det här som speciellt och värdefullt. Precis i början av stigen har han byggt en John-Bauerinspirerad stol av grova knotiga grenar för att sätta fart på fantasin.

En del av träden från hygget har han sågat upp till virke för ytterligare byggen och när sedan fröträden huggs ner ska de bli grova 10x10 (25 x 25 cm) stolpar till nya fackverkshus. Det ger ett betydligt högre virkesvärde än att sälja dem som halvdåligt talltimmer enligt Erik.

Ecolyx-hus
På tal om att såga så kommer vi in på den sista grenen i Eriks mångbruk: träförädlingen. Det är den delen av verksamheten som Erik har hållit på med längst och den som hittills ger störst omsättning. I träförädlingsverksamheten handlar det både om bygg-, inrednings- och möbelverksamhet. Nyckeln är att jobba med speciella och unika projekt. Från att t ex bygga mässmontrar eller timmerhus i Astrid Lindgrens värld till att göra restauranginredning på Liseberg. Eller helt unika bord av stora, massiva alm- eller ekplank. ”Allt från skärbrädor till nyckelfärdiga hus” för att citera sajten. Idag kan Eriks och hans sambo Charlottes företag leverera och sätta upp kompletta hus i en stil de kallar för ”Ecolyx”. Stolphus liknande det senaste som satts upp i den egna skogen.

Grovt och återvunnet
Materialet är, förutom virke från egen skog, grova lövträstockar och grov fura. Dessutom en hel del gammalt virke som återanvänds. Det kan t ex vara timmer från gamla hus eller lador som plockas ner eller t o m gamla hässjestörar som har den rätta patinan. Ordet unik blir ganska slitet när man pratar om Erik Hjärtfors verksamhet men det funkar på i princip allt han gör och det är väl antagligen det som krävs för att som liten aktör konkurrera på en stor marknad. Att kunna erbjuda det där speciella som annars är svårt att få tag i eller få till. Det mesta av virket sågas upp i den egna anläggningen med hjälp av ett företag som kommer med sitt mobila bandsågverk när Erik behöver få stockar sågade.

1594243257_5089be04-c58a-4abd-a239-7af4346a29ab.jpeg


100 000 kr per stock
En specialité är att köpa upp grova almstockar som fallit offer för almdöden. Virket är väldigt fint även om trädet har dött och stocken legat ett tag. Det är idag ganska lätt att komma över grova lövstockar och Erik säger att han betalar runt 300-500 kr/m3fub plus fraktkostnaden beroende på avstånd. I Jönköping finns t ex ett upplag med bränsleved som Sydved ansvarar för och där kan man plocka ut det man vill ha för 500 kr fuben, säger Erik. Han visar några stockar som ligger utanför fabrikslokalerna. Grova almstockar från Lyckås gård i Jönköping som han köpte av Skogssällskapet som avverkade de döende almarna. Det blev en fullastad timmerbil med släp. Flera av stockarna var runt 100 cm i diameter men den största är 140 cm och den klarar inte Woodmizern som brukar komma på besök. Så det blir till att lasta den stocken på lastbil och köra till en stor bandsåg på västkusten.
-I en metergrov stock finns det virke till produkter med ett försäljningsvärde runt 100 000 kr, säger Erik. I den här bumlingen ännu mer så det lönar sig att lägga både tid och arbete på den.

1594243259_10913a78-4485-46d3-89f7-d8c1179d3cd3.jpeg


1594243260_ff2f06b9-aa2b-491d-b547-1881c45f0f18.jpeg


Helt rätt i tiden
Idag har trä och unika trämöbler blivit väldigt populära. Speciellt bord byggda av en eller två riktigt grova lövplank. Eriks bord och inredning har varit med i flera inredningsmagasin och det är något som hjälper till att hitta nya kunder. Annars är en bra och personlig webbsida med fina bilder en bra marknadsföringskanal. Den viktigaste framgångsfaktorn för försäljningen är nog (utöver attraktiva produkter och en bra sajt) tid. Erik har hållit på länge med både möbler och inredning och har över tid fått många kunder i Stockholm. Både privatpersoner men även företag som jobbar med speciella projekt.

1594243257_d903d000-b19c-45ce-b5a8-9240c47883e5.jpeg


Livsstil
Eriks mångbruk kommer kanske inte att fylla kassakistorna till brädden men det ger möjlighet till ett liv och en försörjning på landsbygden för flera personer. Och det erbjuder möjligheten att kunna leva ett bra och intressant liv. Erik är ju en mångsysslare av rang och det kanske inte är alla som är händiga nog att bygga sina stugor själv. Men det finns ändå många möjligheter och ofta kan man hitta lokala samarbeten. Erik planerar t ex att samarbeta med en lokal entreprenör kring ett utökat mat- och upplevelseerbjudande för sina stuggäster.Nätverk och organisationer
Det märks att det börjar röra på sig när det gäller att utveckla fler ben att stå på för jord- & skogsägare. Oavsett om det handlar om turism eller småskalig förädling så verkar det som om fler och fler inser att vi sitter på stora men oexploaterade värden i den svenska landsbygden. Det finns idag flera bransch- eller intresseorganisationer, både för mångbruk och naturturism. Erik själv är aktiv i den relativt nybildade föreningen Skogens Mångbruk. Föreningen skriver på sin sajt gällande skogsindustrin idag:

Efterfrågan är stor och växande - de senaste 60 åren har världens behov av papper och sågade trävaror mer än fördubblats. Så något problem att få avsättning för sina träd har inte skogsägarna. Däremot finns problem med lönsamheten. Under de senaste 60 åren har betalningarna till Sveriges skogsägare halverats i reala termer. Minskningen av den sysselsättning som skogsbruket ger är än mer radikal. För 60 år sedan hade en miljon svenskar sin utkomst från avverkningarna. Nu finns bara ca 45 000 jobb kvar och väldigt få av dem i glesbygd. De flesta jobb som skapas idag hamnar i eller nära tätorters industrier.


Men skriver vidare att:

Sverige ska naturligtvis fortsätta vara en ledande skogsindustrination. Men genom att skapa ett bredare mångbruk av skogarna kan de sammanlagda inkomsterna öka. Nya metoder kan ge ekologiska och ekonomiska fördelar. Vi ser redan hur duktiga företagare tjänar mer pengar på småskalig träförädling, nytt sorts skogsbruk, guidningar, hantverk, jakt, turism, mat. Fler verksamhetsområden kommer till hela tiden.


1594242953_mångbruk.png


I projektet eller ”framtidsplattformen” Future Forest som drivs av SLU har nyligen skrivits en kort rapport från en studie där bl a skogsägare intervjuats. I rapporten beskrivs mångbruk så här:

Mångbruk bedrivs i många både kommersiella och icke-kommersiella former. Exempel på kommersiella former av mångbruk är renskötsel, fäbodbruk, konferens- och övernattningsmöjligheter i skogsmiljö, förädling av skogliga produkter och tjänster som timring och småskaligt trähusbyggande, bär- och svampförädling, och upplevelse- och äventyrserbjudanden som till exempel skogsbad, kanot- och båtfärder, jakt- och fiskturism eller guidade vandringar. För utförararen kan mångbruk utgöra en huvudsyssla, men många har det också som en bisyssla vid sidan av till exempelvis skogsbruk. Exempel på icke-kommersiella former av mångbruk inkluderar självhushållning, som viltkött, bär och svamp, men även att skapa rekreationsmöjligheter för sig själv och för andra i bygden genom att till exempel ställa i ordning en grillplats eller att skapa vackra skogsmiljöer kring populära promenadstråk. I studierna lyfter de intervjuade fram naturturism, men även vidareförädling av olika råvaror och äventyrsbaserade aktiviteter som mångbruksverksamheter med kommersiell potential. Det framgår samtidigt tydligt att många skogsägare inte har intresse av att utveckla kommersiellt mångbruk på sin mark, men att de ställer sig positiva till att andra gör det.


Här finns länkar till:
Lövsjö Loghouse/Wood Design

Föreningen Skogens Mångbruk

Föreningen Naturturismföretagen

SLUs folder om Mångbruk

Det skulle vara intressant att höra mer från er som driver någon typ av mångbruk om vilka möjligheter och utmaningar ni ser i att bredda basen för er skogliga verksamhet.   TS
Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655125 Intressant att stuguthyrning kan ge så mycket inkomster. Frågan är ju bara om det kostar något att bygga och underhålla dessa stugor, avskrivningstid etc. Eller bygger husen sig själva, så som de tycks göra utanför Hällefors?

Samma sak med almstockarna, som tydligen köps in för mer eller mindre massavedspris, men som sedan säljs i en förädlad form för ca 100 000 kr/m3.

Kort sagt, ta även upp kostnadsbiten för dessa udda projekt, så blir det enklare att avgöra om det kan bli lönsamt eller ej för oss andra att satsa på.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

salix  
#655127 Med positivt tänkande kan man komma långt.

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655135 Med objektivt tänkande kommer man längre...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Vedproducent  
#655150
Niking skrev:Intressant att stuguthyrning kan ge så mycket inkomster. Frågan är ju bara om det kostar något att bygga och underhålla dessa stugor, avskrivningstid etc. Eller bygger husen sig själva, så som de tycks göra utanför Hällefors?

Samma sak med almstockarna, som tydligen köps in för mer eller mindre massavedspris, men som sedan säljs i en förädlad form för ca 100 000 kr/m3.

Kort sagt, ta även upp kostnadsbiten för dessa udda projekt, så blir det enklare att avgöra om det kan bli lönsamt eller ej för oss andra att satsa på.
/Niklas
Jo lite mer ekonomiska termer är alltid intressant. Ser man på resultatet Lövsjö loghouse Ab 2018 så är omsättningen ju blygsamma 418000 kr. Så det är ju bara 4 stora Almstockar om året i förädlad form. Verkar lite konstigt tycker jag så mer information hade varit roligt.

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Fredrik Reuter  
#655166 Torbjörn skriver ju att huset som är med i artikeln genererar 150.000 kr per år i nettointäkt. Vi vet inte vad det kostade att bygga, men en backaffär är det nog inte m.a.p avskrivning, ev banklån etc.

Och i ärlighetens namn, hur ofta räknar vi krasst på ekonomin för en ATV, skogsvagn, motorsåg mm?

Sedan verkar Erik driva snickeriet i sin enskilda firma, den har högre omsättning. Det skulle kunna vara så att han har årlig omsättning på drygt 2 miljoner kronor för sina 30 hektar tillsammans.

Ett "problem" med företeelsen kan vara att man som skogsägare inte vill ha "fölk på gårn". Man trivs med det liv man har och känner kanske mer ångest än njutning när det kommer en familj från ex Tyskland som ska bo i stugan en vecka?

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655168 Tja, att hyra ut lillstugan på tomten, skulle inte falla mig in, men att hyra ut en avskild stuga, som ligger säg 500 m hemifrån eller mer,
skulle jag nog kunna tänka mig.

Beträffande inköp av motorsåg och dylikt, så ligger ju en sådan på helt andra (och mycket mindre) pengar än en ny stuga. Skulle tro att många här (åtminstone emellanåt) har tillräckligt på bankkontot för ett (eller flera) impulsköp av en ny motorsåg, men knappast för ett impulsköp av en ny stuga.

Å ska det lånas pengar till en stuga (eller andra större investeringar), så brukar de flesta bankerna vara rätt intresserade av trovärdiga kalkyler...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655170
Fredrik Reuter skrev:Torbjörn skriver ju att huset som är med i artikeln genererar 150.000 kr per år i nettointäkt. Vi vet inte vad det kostade att bygga, men en backaffär är det nog inte m.a.p avskrivning, ev banklån etc.

Och i ärlighetens namn, hur ofta räknar vi krasst på ekonomin för en ATV, skogsvagn, motorsåg mm?

Sedan verkar Erik driva snickeriet i sin enskilda firma, den har högre omsättning. Det skulle kunna vara så att han har årlig omsättning på drygt 2 miljoner kronor för sina 30 hektar tillsammans.

Ett "problem" med företeelsen kan vara att man som skogsägare inte vill ha "fölk på gårn". Man trivs med det liv man har och känner kanske mer ångest än njutning när det kommer en familj från ex Tyskland som ska bo i stugan en vecka?


Tar ju naturligtvis ett antal år innan det går med vinst och så är det väl med allt.

Kommer ihåg när fler började köpa skogsvagnar och ekonomerna dömde ut köpen som näst intill värdelösa.

Hitta rätt nisch så kan det bli bra ekonomi även i ett mindre snickeri.
Ett litet snickeri här lade om golven och slipade dem åt kungen för 10 år sedan. Snickeriet fick jobbet pga kvalite och inte lågt pris. Tror det tog ett år jobbet.

"Fölk på gårn" är nog rädsla för olika språk som inte behärskas helt och då kommer rädsla.

En kompis till mig byggde några stugor för uthyrning tillsammans med fiske i Dalälven. Stugorna var helt uthyrda under sommarhalvåret så jag tror det gick jättebra för honom.
Fick sälja en hel del virke dit så det var även bra för mig. Han kallade stugorna för sin pensionsförsäkring. Tyvärr gick han bort i strupcancer ifjol så han fick inte uppleva sin pension. Drabbar personer som får sura uppstötningar ofta.

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Torbjörn Johnsen  
#655315
Kort sagt, ta även upp kostnadsbiten för dessa udda projekt, så blir det enklare att avgöra om det kan bli lönsamt eller ej för oss andra att satsa på.
/Niklas


Man kan ju ta ett enkelt räkneexempel:

Köp 30 ha skogsmark i Småland för låt oss säga 3 miljoner kr (troligen t o m lite dyrare enligt senaste prisstatistik från Ludvig & co).
Fastigheten ger i snitt 50 000 kr netto per år = ca 1,7% avkastning vilket inte räcker till att både betala ränta och skriva av (amortera).

Låna ytterligare 1,5 milj och bygg en uthyrningsstuga. Nettointäkt 150 000 kr/år - 50 000 kr i drift och direkta omkostnader = 100 000 kr/år.

Ny nettoavkastning för skogsfastigheten och stugan (4,5 milj i investering) blir då 150 000 kr = 3,33% vilket är dubbelt så bra som för enbart fastigheten. Räcker nästan till ränta och avskrivning. Stuguthyrningen bidrar med andra ord till att stärka skogsfastighetens ekonomi.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Torbjörn Johnsen  
#655316
Vedproducent skrev:[Jo lite mer ekonomiska termer är alltid intressant. Ser man på resultatet Lövsjö loghouse Ab 2018 så är omsättningen ju blygsamma 418000 kr. Så det är ju bara 4 stora Almstockar om året i förädlad form. Verkar lite konstigt tycker jag så mer information hade varit roligt.
Jag tror att träförädlingen drivs i bolaget Wood design AB de senaste åren och att den ekonomin redovisas där.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Torbjörn Johnsen  
#655320
Samma sak med almstockarna, som tydligen köps in för mer eller mindre massavedspris, men som sedan säljs i en förädlad form för ca 100 000 kr/m3.


Att köpa stock för massavedspris och förädla till mångdubbelt högre belopp ger ju i Eriks fall utrymme för att finansiera transport, lokaler, verktyg, insatsvaror, löner samt försäljningskostnader.

Förädlingsvärdet som nämns i artikeln är 100 000 kr/stock. En enmetersstock håller ca 2,5 m3fub och den kostar då 1000-1200 kr/stock + transportkostnad på låt säga en femhundring. Grovt räknat 2000 kr/stock i kostnad ger en bruttomarginal på 98 000 kr/stock eller knappt 40 000 kr/m3fub. Den marginalen tål ganska mycket kostnader. Utmaningen är försäljningsarbetet.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655322
Torbjörn Johnsen skrev:
Kort sagt, ta även upp kostnadsbiten för dessa udda projekt, så blir det enklare att avgöra om det kan bli lönsamt eller ej för oss andra att satsa på.
/Niklas


Man kan ju ta ett enkelt räkneexempel:

Köp 30 ha skogsmark i Småland för låt oss säga 3 miljoner kr (troligen t o m lite dyrare enligt senaste prisstatistik från Ludvig & co).
Fastigheten ger i snitt 50 000 kr netto per år = ca 1,7% avkastning vilket inte räcker till att både betala ränta och skriva av (amortera).

Låna ytterligare 1,5 milj och bygg en uthyrningsstuga. Nettointäkt 150 000 kr/år - 50 000 kr i drift och direkta omkostnader = 100 000 kr/år.

Ny nettoavkastning för skogsfastigheten och stugan (4,5 milj i investering) blir då 150 000 kr = 3,33% vilket är dubbelt så bra som för enbart fastigheten. Räcker nästan till ränta och avskrivning. Stuguthyrningen bidrar med andra ord till att stärka skogsfastighetens ekonomi.

Om man då antar ca 30% beläggning på stugan, sett över ett helt år, så snackar vi i runda slängar en hyra på åtminstone 1250 kr per dag eller knappt 9000 kr per vecka. Känns si så där i dessa Corona-tider...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655323
Torbjörn Johnsen skrev:
Samma sak med almstockarna, som tydligen köps in för mer eller mindre massavedspris, men som sedan säljs i en förädlad form för ca 100 000 kr/m3.


Att köpa stock för massavedspris och förädla till mångdubbelt högre belopp ger ju i Eriks fall utrymme för att finansiera transport, lokaler, verktyg, insatsvaror, löner samt försäljningskostnader.

Förädlingsvärdet som nämns i artikeln är 100 000 kr/stock. En enmetersstock håller ca 2,5 m3fub och den kostar då 1000-1200 kr/stock + transportkostnad på låt säga en femhundring. Grovt räknat 2000 kr/stock i kostnad ger en bruttomarginal på 98 000 kr/stock eller knappt 40 000 kr/m3fub. Den marginalen tål ganska mycket kostnader. Utmaningen är försäljningsarbetet.

Det krävs nog en hygglig snickeriverkstad, med tillhörande maskiner och verktyg, innan man kan börja producera några större mängder säljfärdiga snickeriarbeten. Därtill krävs det en hel del jobb i verkstaden, för att göra dessa produkter. Sedan gäller det ju att hitta någon som är beredd att betala för produkterna också.

Inte omöjligt projekt för rätt person, men definitivt inte lämpligt för var och var annan skogsägare.
/Niklas
Senast redigerad av Niking fre 10 jul 2020, 08:57, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

FredrikB  
#655326 Har ett par pensionärer som grannar. De tänkte dra till Österlen nu under sommaren i Corona tider. Mest för att känna på att ströva där nu när det inte skulle vara så turisttätt. Jag har inte själv efterforskat. Men fick veta att det i princip är fullbokat nu under semestern.
Likväl med alla stugor som häromkring säljer för nästan dubbla utgångspriset efter runt en vecka på hemnet. Vissa av dem borttagna och sålda innan ens den planerade visningen. En hyra på1250kr per dygn för kallt och varmt vatten. Bäddade sängar och normala bekvämligher. Tillsammans med känslan av att bo
"i naturen och skogen". Jag minns när jag bodde i lägenhet i byn. Jag hade utan problem pröjsat det för att komma iväg en helg då och då. Det kanske inte passar barnfamiljen som väljer all inclusive på sol och badsemestern. Men det finns betydligt större kundkrets än bara dem i turistvärlden. Likväl är det måhända "enklare kundgrupp än barnfamiljerna" fast det är ju ren gissning från min sida. 🙃

Användarvisningsbild

Re: Mångbruk hos Erik Hjärtfors (video)

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655331 Hörde på radio Gävleborg häromdagen att uthyrningsstugor var belagda till nästan 100%.
Sommarstugor har priset ökat på så till den grad att mäklaren sa att han var tvungen att förklara varför.
Husbilar och husvagnar säljer väldigt bra.
Hotell och restaurang gick betydligt sämre och det väl pga distans som ska hållas.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).