Friluftsliv, Naturturism

Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

29 inlägg 4297 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

masyngel  
#721259 Lars!

Den kommentaren gillade jag!
Gå med i min grupp : skydda bären!

God natt.

Produkter från Skogma för Jakt & Fiske
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

Midgård  
#721306 I de gamla Landskapslagarna fanns en sedvanerätt som innebar att man på resa, ofta till fots, hade rätt att på annans mark plocka bär och nötter, "så mycket som rymdes i en handske". Detta var i en tid då det var glest mellan matställena.
Det vi idag kallar allemansrätten är ingen gammal sedvänja utan något myndigheterna hittade på någon gång på 1940 eller 1950-talen, om jag minns rätt. Detta för att få ut löneanställda i naturen för att sysselsättas när semestrarna och helgledigheterna blev längre.
Vad jag förstår är, rent juridiskt, såväl bär som svamp, markägarens egendom tills den plockas av någon då övergår ägarskapet. Mao lagligt att stjäla.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

Elmhult  
#721336 Bort med allemansrätten och fimpa strandskyddet. 👍

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

karldaniel  
#722074 Från politiskt och urbant håll framhålls det som om att det är landsbygden som vill ha en kastrerad strandrätt.
Jag kan inte se att ett avvecklande av strandskyddet skulle ge oss landsbygdsboende några fördelar. Det stugor som hamnar i strandnära lägen kommer att ägas av kapitalstarka stadsbor och användas som fritidsstugor. Ägarna som inte är skrivna och skattar i landsbygdskommunen ska ändå ha tillgång till infrastruktur, sjukvård och övrig samhällsservice under den korta period de vistas här och det är vi som bor där som ska betala det.
Blir detta verklighet kan vi också se vår egen rörelsefrihet begränsas. I alla tider har vi på landsbygden varit fria att röra oss i skog och mark, och att följa vandringsvägar längs vattendragens strandlinjer har vi gjort i årtusenden. Om tomtmark kommer att godkännas ända ner till vattnet får det till följd att vandringsstråk och strövstigar stängs av.
Jag är inte beredd att för en engångssumma ge avkall på min rörelsefrihet, för att ge plats för kapitalstarkas fritidsbyggen, och kan inte se att förlaget på något sätt gynnar oss som bor och arbetar på landsbygden utan är helt en flirt med stadsborna på landsbygdens bekostnad. Vi ska komma ihåg att detta inte är en reversibel händelse, vi avhändar oss vår frihet för framtiden.

Ytterligare en vinkel på en nedgradering av allemansrättens är att de kommer att vistas mindre människor i skog och mark. Med detta så minskar kunskaper och förståelse för naturens samspel och också om de levnadsvillkor som vi som bedriver lantbruk i någon form har. Det tar väljarkårens och politikernas kunskapsläge ännu längre bort från vår verklighet och det förlorar vi på. Då de allra flesta väljare bor under urbaniserade former och inte livnär sig i skogs och jordbrukslandskapet så ökar det risken att politiska beslut kommer att slå mot vårt sätt att leva och försörja oss.

Som Ni ser så har jag stora farhågor om utvecklingen om vi börjar tumma på allemansrätten. Dock har jag full förståelse för synpunkter om att det förekommer misskötsel och rena sabotage. Det går även förstå att de som har sina marker i stadsnära miljöer får utstå mycket näsvisa påpekanden och även rena trakasserier, men jag tror att att om vi fjärmar oss och stänger ute allmänheten så har det större framtida risker.
Det här är inga lätta ställningstaganden och vi ska noga syna vem som kommer med förslagen och vi ska tänka länge och noga, för det är ej reversibla beslut och vi leker med en kapitalstyrka som är långt över den nivå som många av oss landsbygdsbor besitter.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

Älgfoderodlare  
#722096 Många bra saker som du tar upp o har även berömvärda synpunkter. En av dom är ju just det problemet med var o hur fast. beskattningen tas ut. Att den inte sker i den kommun där fast. är belägen, utan var ägaren som person är skriven. En reformering där hade gjort stor skillnad.
Förmodligen så hade en uppluckring / förändring av strandskyddet, även gett möjlighet till att fler markägare kunnat bygga / utvecklat verksamheter med fler uthyrningsstugor på fler attraktiva platser, till gagn för en utveckling av landsbygden utan att för den delen förlora vare sig tillgänglighet o rörelsefrihet. Vad o hur mycket vi säljer / utvecklar av dessa värden, står ju i relation till vem o vilka som kan o vill göra det. De som vill ha sin "pärla" i naturen kvar för egen del, kan då få välja att bygga en liten stuga för eget bruk på just denna plats o njuta av den möjligheten som INTE finns idag. Sen ligger ju många av våra vatten så pass långt ifrån tillgängliga vägar, så det är inte bara att bygga en stuga o sen flytta in. Som markägare kan du välja själv. Som köpare kan investeringen kosta mer än den smakar.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

Skogsvaktaren  
#722139 Det är stora problem med allemansrätten som missbrukas och organiserad vinstdrivande verksamhet på skogs- och jord-brukares marker idag.
Finns ingen lag som reflerar allemansrättens innebörd.
Naturvårdsverket är inte lagskrivare av lagtexten eller allemansrättens innehåll.

Exakt var gränserna går för allemansrätten är oklart.
Någon samlad reglering av allemansrätten finns inte.

I de två utredningar där man under senare år har haft anledning att överväga om allemansrättens innebörd bör lagregleras (Fri- och rättighetskommittén och Miljöbalksutredningen) har det inte ansetts lämpligt att införa en sådan reglering.
bl.a. av den orsaken att sedvanan varierar mellan olika delar av landet

Frågan om ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten ska vara tillåtet har diskuterats i flera lagstiftningsärenden, bl.a. i samband med miljöbalkens tillkomst. I propositionen till miljöbalken föreslogs att organiserat friluftsliv skulle betraktas som en verksamhet enligt miljöbalken. Därmed skulle balkens generella regler för verksamheter, t.ex. hänsynsreglerna i 2 kap. MB och regler om miljökvalitetsnormer, omfatta även organiserat friluftsliv, oavsett om det är kommersiellt eller ideellt (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 302 f.) bet. 1997/98:JoU20). Överträdelser av hänsynsreglerna är inte straffsanktionerade.

I 12 kap. 6 § första stycket MB föreskrivs anmälningsplikt för verksamheter eller åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i balken. Anmälan för samråd ska i så fall göras hos den myndighet som utövar tillsynen, vilket oftast är länsstyrelsen.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

svampbob  
#722145 Vilken skrämmande inställning till allemansrätten från miljöinspektören.
Kan jag kräva att han tar bort låset på sin ytterdörr så att jag när det passar mig kan kliva in och ta en öl från kylen och titta på OS?

https://sverigesradio.se/artikel/miljoi ... men-langre

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

kalhuggo  
#722153 Spot on! tänkte samma om ulf1, det skulle bespara honom mycken ilska och bitterhet om han först bad att få se lagfarten på hyggena som upprör honom så mycket.
Står inte hans namn där så kan han ju lungt släppa saken och gå vidare

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

rejser  
#722160 Göra så att allemansrätten inte gäller tyskar?
Dom förstör mest här nere. Ser man en tysk husbil är det bara att ta en runda och släcka eld, samla skräp och skrika högt "Måtte djävulen ta alla tyskar!!!" (är dock halvtysk).
Bäst var tysken som hävdade allgemeinschaft när han parkerat i min trädgård och tagit fram ihopfällbart fikabord och bordsgrill.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

tallen100  
#722164 Det är ju helt åt h-vete både med utlänningar som inte respekterar eller inte vet vad som är tillåtet eller lämpligt, och även många stadsbor.
Och likaså alla utländska bärplockare som är hittagna och många gånger är och sopar rent på bär intill husknuten åt folk.

Annars så ska folk givetvis få plocka bär och svamp och röra sej fritt.
men dom där bäruppköparna borde ju inte få ta hit och skicka ut stora gäng med bärplockare och göra rent på bär hur som helst och var som helst.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

jannee  
#722166 Är benägen att hålla med ovan.
Är nog inte mening (kanske inte ens lagligt) att företag ska kunna nyttja allemansrätten i vinstsyfte.
Undrar om det är fullt lagligt för ICKE EU medborgare att arbeta (plocka bär) utan arbetstillstånd.
Det tar ju hus i helvete om man har jordgubbsplockare utan arbetstillstånd.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

ymer  
#722167 Enligt den version av allemansrätten, som jag har hört så tillkom den så här:
Förr fanns det nästan inga vägar i skogen eller i landskapet. Det var omöjligt att nå sin fäbod, skog eller åker utan att passera någon annans mark. För att inte nån osämja skulle blockera t ex en stig så sas det att "man har rätt att passera annans mark för att nå sin egen"
Det uppstod alltså p g a väglös terräng. Då handlade det ju om att gå till fots, valla kor eller använda en häst.
Alltså en måttlig påverkan.
Även idag vill jag påstå att en traktorväg kan tas fram i samförstånd a la allemansrätten.

-Sen har tidens gång lagt till diverse olika "rätter" till allemansrätten.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

wigge  
#722173 Beklagligt att utländska turister inte kan respektera allemansrätten, tycker dock det är än mer beklagligt med svenska hundägare som tycker sig ha rätten att alla sina hundar kan springa lös året om utan att respektera djur och fåglars parningstider och födslar. Påpekas detta Till hundägare så resulteras detta i en spydig kommentar.

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten — bevara, avskaffa eller?

jannee  
#722180 Är benägen att i viss mån hålla med Wigge. Hundar som kan vara till allvarlig skada för det övriga djurlivet bör hållas i koppel (jakthundar).
Om en pudel eller liknade småhund med minimal jaktinstinkt går lös, tycker jag, må vara hänt.
Då är dessa strykarkatter sju resor värre men även alla som har en kattlucka (vanligt förekommande i samhällen), runt deras hus är fågellivet i alla fall minimalt.
Katter gör betydligt mer skada på djurlivet än en kringströvande hund, men det är tydligen helt ok - undrar varför?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).