Öppna kategorin

Politik och då främst Centern

216 inlägg 19081 visningar 27 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#768537 y
r93 skrev:
jl skrev:
r93 skrev:Kvinnan erhåller runt 7 tkr i bostadsbidrag för en lägenhet hon är skriven på men aldrig bebor.


Jag tror inte att tanken med dessa bidrag är att man ska fuska sig till dem.


Nej, men tyvärr så är det så att runt 25% gör det, har en nära bekant som jobbar med bostadsbidrag.


Så lösningen att komma åt dom 25% som fuskar är att minska bidraget för 75 % som antagligen är i stort behov av dom här pengarna?[/quote]

Just det!

Systemet måste göras om i grunden!
Löste man de 25% så hade pengarna räckt till de andra!

Systemet bygger helt och hållet på ärlighet och moral, det är borta nu!

När det ringer folk varje dag och frågar hur mycket som dom förlorar på att ta ett jobb, då är det fel![/quote]

Håller med om att det är fel om 25 % utnyttjar systemet, men tycker att det är helt fel att lösa det problemet genom att försämra tillvaron för dom 75% som verkligen är i behov av bidragen.
Den bästa lösningen borde kanske vara att se till så att en så stor andel som möjligt av dom 75% som är i behov av bidragen inte hade behövt dom.
Det är nog inte alltid så lätt att genomföra, då livet inte alltid är rättvist utan ibland slänger orättvisa motgångar emot oss, vilket plötsligt kan drabba oss alla och då tycker i alla fall jag att det är bra att det finns ett system där vi hjälps åt att i alla fall mildra motgångarna något.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

r93  
#768542 Vore alla ärliga så hade pengarna räckt i överflöd!

Vem har sagt att man ska försämra för dom som behöver det?

Ta bara barnbidraget, varför ska alla har barnbidrag?

Har en släkting som tjänar runt 300k i månaden, varför ska han ha barnbidrag?

Inkomstpröva det!

Användarvisningsbild

Re: Politik och då främst Centern

Älgfoderodlare  
#768548
jl skrev:Håller med om att det är fel om 25 % utnyttjar systemet, men tycker att det är helt fel att lösa det problemet genom att försämra tillvaron för dom 75% som verkligen är i behov av bidragen.
Den bästa lösningen borde kanske vara att se till så att en så stor andel som möjligt av dom 75% som är i behov av bidragen inte hade behövt dom.
Det är nog inte alltid så lätt att genomföra, då livet inte alltid är rättvist utan ibland slänger orättvisa motgångar emot oss, vilket plötsligt kan drabba oss alla och då tycker i alla fall jag att det är bra att det finns ett system där vi hjälps åt att i alla fall mildra motgångarna något.


Problemet idag, är att det saknas en helhetssyn mellan alla de olika delarna som är vårt "Trygghetssystem ! "
Många, inte alla, bollas idag mellan olika vård / socialssystems aktörer, utan att någon av dom har mandat / beslutanderätt över vad som är verkliga behov o inte.
Här har bl.a. vården en roll som ofta ifrågasätts av andra företrädare inom socialsystemen. Samtidigt som vården kan o har brister i sin kunskapsgrund, för att göra det lättare för beslutsfattare inom andra delar i välfärdssystemet att fatta rätt beslut.
I de flesta fall kan det vara helt / oinskränkta rättigheter till bidrag o stöd. Men det finns fall som borde o skall ifrågasättas mer. O det görs ! Försäkringskassan har ju blivit ganska duktiga på att blottlägga fusk under senare år.

Men en annan sida av myntet, är att den svenska sjukvården, för den är i sann bemärkelse en "sjukvård" ! Där många idag är / behandlas som "mer" sjuka o görs mer sjuka än vad som borde vara fallet. Vilket bidrar till att mer eller mindre underhålla eller t.o.m. försämra / utöka vissa personers behov just genom bristande kunskap.
Att det tas in statliga skattemedel, för att fördela till de som idag har problem med vårdköer, bristande vårdkontakter etc., är bara toppen på ett isberg.
Ett av de stora problemen ligger inte HUR vård administreras eller görs tillgänglig. Utan innehållet i den.

Vad säger då C's sjukvårdsagenda ? :

"Närmare vård och fast läkarkontakt
Primärvården är den vård som finns närmast människor, som till exempel vårdcentralerna. Att primärvården fungerar är avgörande för att vården som helhet ska hålla hög kvalitet. Primärvården ska vara patientens väg in i sjukvården följa patienten genom vårdkedjan. Men idag är primärvårdens ställning inom svensk vård mycket svag. Köerna för att få träffa en läkare har ökat och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. När det är alltför svårt att få tid hos sin läkare, söker sig människor istället till akutmottagningarna med långa väntetider som följd.

Ett av de främsta skälen till problemen i primärvården handlar om bristen på läkare som vill arbeta i där. Det fattas idag mer än tusen läkare i primärvården. Många vårdcentraler bemannas därför till stor del av inhyrda läkare. Det gör att många patienter ofta får träffa flera olika läkare – något som i slutändan minskar kvaliteten och som till och med kan leda till att allvarliga sjukdomar kan missas. Att få läkare väljer att arbeta i primärvården beror på att de saknar förutsättningar att göra ett bra jobb. Primärvårdsläkaren har idag små möjligheter att påverka sin arbetssituation och har ofta ansvar för många patienter. Det gör att många läkare upplever stress. På så sätt är svensk primärvård raka motsatsen till andra länders system, där läkaren ofta kan driva sin egen mottagning med ansvar för en mindre grupp patienter som man känner väl."

Men, hur väl skulle en sån primärvård fungera ?

Under de drygt 20 år som jag arbetat med i huvudsak " Äldre o läkemedelsrelaterade problem ", så fann jag en förvånande utbredd okunskap i de flesta ämnen som rör just denna problematik. Där mycket av de fall som kommer till just Akutmott., som ökar vårdköer, väntetider, platsbrister etc. Är / borde vara de som skulle via "rätt" kunskap, kunna hanteras inom den kommunala hemsjukvården.

Vilka effekter får det då på "sjuk" - vården ?

Många kommuner som idag är ansvariga för äldrevården ( som nu senast fick ganska skarp kritik från IVO ang, vårdens innehåll o utförande ), har nedmonterat sin kunskapsnivå / vårdnivå inom flera olika fält. Till viss del beroende på bristerna kunskapsmässigt i primärvården, men också för att de minskar på sina soc. insatser till behövande ( färre boendeplatser, "för dyrt" i förhållande till vårdbehov ).

I många kommuner görs ju försök med att hålla nere kommunalskattesatsen för att locka fler inflyttade. För att lyckas göra det, så görs besparingar. Dessa besparingar görs främst inom de samhällsnyttiga funktionerna; Vård, Skola o Omsorg ! Sen ska man försöka "Sälja" sin kommun som attraktiv, just genom att ha den "goda" samhällservicen i fokus ! En paradox med andra ord !
Men då tar man till ett "behovsindex" o söker istället statliga medel för att kompensera för de behov man har i resp. kommun. Pengar byter plats mellan givare / nyttjare, beroende på vem som kan hävda sina behov / brister bäst.

Utifrån min nuvarande arbetsplats struktur o intentioner, så ska vi beh. människor i akut behov av vård vid trauman mot kroppens benstomme / rörelsesystem. Men allt som oftast har vi äldre personer, som av olika anledningar, fallit eller har ont i olika delar av kroppen utan skelettskador, o skickas därför in via den ansv. kommunala Sjuksköterskan. O allt som oftast läggs in på avd. för att utredas. O då det i flertalet fall / månad, inte rör sig om några benbrott eller skador som ska eller kan åtgärdas, blir ofta ändå personerna liggande kvar helt som en följd av resp. kommuns bristande omhändertagandenivå.
Kunskap o vårdbehov's hantering, finns i allt för låg utsträckning.

Vad kan då skillnaden vara / bli ?

I mitt tidigare yrkesliv, så anv. jag all den befintliga kunskap som jag då kunde hitta, för att motverka / förhindra utvecklingen av problem som skulle behöva orsaka sjukhusvård / inläggning. Att det vart mycket lyckosamt, har inte bara utmärkelser o önskan om föreläsningar o utbildning i mitt arbetssätt vittnat om. Effekterna hos de äldre o anh.'s förundran över förändringarna / förbättringarna som kan skapas / ske, genom att använda rätt kunskap där den behövs. Har varit mer än tillfredställande.
Men det jag ser idag, är att samma typ av grunder som jag motverkade för att inte skapa problem som krävde sjukhusvård. Kommer in o åter ( ibland flera gånger ) hos äldre. Utan att sjukvården verkar kunna göra något åt det.
Där finns de brister i kunskap, hos vår stramt "nischade" sjukvård, som har svårt att samarbeta, blundar för kunskapsutveckling, är för "hemtam" o går på rutin. Därför har vi vårdköer o platsbrist !

Allt detta bidrar till en utarmning o förlångsamning i vårt soc. välfärdssystem. D.v.s.: Bristande kunskap hos vårdansvariga, förlångasammar processen att för andra ansv. att kunna fatta rätt beslut om Soc. insatser.
Primärvården ägnar sig i huvudsak mer idag åt att "släcka" småbränder " ( ge snabbast möjliga lindring, till oftast egentliga outredda problemgrunder ), medan man med den andra handen häller mer bensin på redan befintliga lågor.
Man anv. inte idag ALL den befintliga kunskap som borde styra vår verksamhet, utan går mer på lite som skogsbruket, där det är de mest gynnade av systemet, som också styr händelseutvecklingen.

Ett ex. av de många hundratalet äldre som jag hjälp via rätt kunskap. Den efterfrågas inte ens längre, fast problemen är långt större nu än tidigare. Därför har vi även en stor del av de problem vi har idag, men få ser eller kan ens presentera en lösning.

Det är den helhet som styr oss, man måste kunna förstå rätt, för att hjälpa rätt.

https://www.expressen.se/nyheter/medici ... doda-rune/

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Umea  
#768648 Kopplingen mellan Vänster partiet och Stalin kommer förmodligen upp den dagen Vänstern skriver sin vita bok.

Ha en bra vecka !

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

ÅsaNisse  
#768653 På tal om historik i partierna så undrar jag om ingen kollat centerns ursprung. Bondeförbundet hade inte så fina tankar när de skrev sitt program 1933. Kan vara läsvärt i sammanhanget.
Att Centerpartiet ofta byter åsikt och sida är ju heller inget nytt. Hedlunds uttalande " Vi i centern vill och har velat och kommer alltid att vela....."

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Hema  
#768658 För att va en politisk tråd på skogsforum, så får vi väl sträcka på oss, att det inte spårat ut, utan att vi verkar hålla det en hyffsad nivå. Kul! 👍

   TS
Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

jannee  
#768661 Att partier byter "åsikter" mellan valen är ofrånkomligt, allt handlar egentligen INTE om deras politik utan möjligheterna att få vara med om att synas och bestämma.
VP och Centern är väl ändå de partier som vinglar mest = de man borde ha MINST förtroende för.
KD,SD och M är väl i princip mer eller mindre rena högerpartier, medans L däremot mer eller mindre kämpar för sin överlevnad.
Är man arbetare ska man självfallet rösta på S, så vart det i alla fall förr och är i mångt och mycket samma idag.
Är man arbetslös, frivilligt eller ofrivilligt är också S det parti man självklart stöder - annars är man dum i huvudet.
Vilken politik kommande regering tänker bedriva är något man blir varse - FÖRST efter valet, absolut inte innan.
Det politiker säger att de SKA genomföra är nämligen inget annat än på sin höjd löften eller förhoppningar i fall att det finns utrymme för deras "löften".
Vi bör alla vara fullständigt medvetna om att vi bara har EN kaka att dela på, någon - några blir lidande medans andra blir gynnade, men tro inte att vi ska få det bättre - för den tiden är för länge sedan förbi.
Det var på det glada 70 och 80 talet när vi lånade oss till förbättrat välstånd - nu är den tiden förbi.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Sörlänningen  
#768669 Det oresonliga hatet mot C har hållt på ganska länge och det är inte bara tråkigt, utan baseras nästan enbart på missförstånd.

När jag väljer parti brukar jag välja det parti som just då står längst till höger, mätt så som historiskt brukar mäta i Sverige - i ekonomisk politik. De senaste tio åren har ju det utan tvekan varit C. Tittar man på partiprogrammen stämmer det fortfarande, men även jag måste medge att ett allt närmare samarbete med S smärtar en gammal borgerlig väljare. Därför kommer jag i år rösta på L eller M, förmodligen L. Men båda är ju smärtsamt långt till vänster i ekonomiska frågor, men det finns inget annat val just nu).

Men. Det finns en historieskrivning om de två senaste decenniers politik som inte stämmer. Reinfeldt, som ju också numera svartmålas av samma personer som sprider hat mot C, sänkte under sina åtta år som statsminister skattetrycket mer än någon tidigare. Och här kommer det fantastiska: Efter Reinfeldt har Sosseriet styrt i åtta år utan att höja skattetrycket alls! Sverige ligger en bra bit från EU-toppen för högst skattetryck, vilket man inte kunde tro någonsin skulle hända. Och man kan säga mycket om C:s samarbete med S de senaste åren, men det är självklart att C varit den största anledningen till att de inte har lyckats öka skattetrycket.

Om SD skall det sägas att det är klart att många av oss som har invandrare i familjen tycker att det är jobbigt med ett part som har folkmord och rasism inskrivet i sina officiella, rådande, policy-dokument som grunder för partiet (ja, det är lätt att hitta, även om det av någon anledning inte brukar diskuteras). De flesta i partiledningen är också uttalade antidemokrater. Personligen tycker jag att strandskydd och extremt hög skatt troligen är mer skadligt än mindre folkmord. Därför röstar jag borgerligt ändå. Men det borde inte överraska någon att de av oss som lever i rasblandade familjer tycker att det är lite jobbigt.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Sörlänningen  
#768670
jannee skrev:Att partier byter "åsikter" mellan valen är ofrånkomligt, allt handlar egentligen INTE om deras politik utan möjligheterna att få vara med om att synas och bestämma.
VP och Centern är väl ändå de partier som vinglar mest = de man borde ha MINST förtroende för.
KD,SD och M är väl i princip mer eller mindre rena högerpartier, medans L däremot mer eller mindre kämpar för sin överlevnad.
Är man arbetare ska man självfallet rösta på S, så vart det i alla fall förr och är i mångt och mycket samma idag.
Är man arbetslös, frivilligt eller ofrivilligt är också S det parti man självklart stöder - annars är man dum i huvudet.
Vilken politik kommande regering tänker bedriva är något man blir varse - FÖRST efter valet, absolut inte innan.
Det politiker säger att de SKA genomföra är nämligen inget annat än på sin höjd löften eller förhoppningar i fall att det finns utrymme för deras "löften".
Vi bör alla vara fullständigt medvetna om att vi bara har EN kaka att dela på, någon - några blir lidande medans andra blir gynnade, men tro inte att vi ska få det bättre - för den tiden är för länge sedan förbi.
Det var på det glada 70 och 80 talet när vi lånade oss till förbättrat välstånd - nu är den tiden förbi.


Som vanligt har du helt fel,
Vi har inte *en* kaka. Och man skall absolut inte rösta på det som gynnar en själv bäst. Man skall rösta på det som gynnar samhället mest och som växer kakan mest. Och det är inte S-politik.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

LesterCGarreth  
#768674 Att Annie Lööf är polare med Fredrik/Ursula Federley och försvarar att han väljer sina vänner och pojkvänner bland personer som förgriper sig på barn borde få varje normal människa att undra vad det är för parti egentligen. Sen som någon påpekat så är många i partiet Nyans sprungna ur Centerpartiet. Även Maud Olofssons som vägrar komma på KU förhör får en att bli väldigt besviken.

Stureplansfalagen är helt galen det märkte jag själv under min tid i ungdomsförbundet för så där 15 år sedan. Då pågick en maktkamp mellan de normala och Maud Olofsson lärljungar som Federley och Lööf. Det pratades mest om att föräldraförsäkring måste tvångsdelas, homosexuellas särrättighetet stärkas, månggiften gränsernas öppnade och förintandet av fackföreningarna. Sen lämnade någon sjuk j*vel in en motion om att incest måste legaliseras för att lagarna mot det är grundade i kristen moral...

Finns någon enstaka i Stureplansfalagen som jag tycker är vettig för de är liberaler på riktigt och inte tokliberaler som enbart fokuserar på skitfrågor som egentligen inte betyder något för gemene man

Sen så verkar centern, cuf och LRF vara rörelser som det verkar krylla av nepotism där olika höga jobb byts inom familjerna. Fast eftersom folkrörelsernas Sverige nu är borta så blir det väl lätt så.

Men är man en storbonde och storskogsägare och gillar penningar så förstår jag att man kan lockas med i deras löften om att de med mycket ska få mer på bekostnad av att vi ska importera ett nytt landsortsproletariat och ett trasproletäriat i städerna, samtidigt som man själv håvar in multum i bidrag och stöd.

Allt är inte mätbart i kronor och kubik och att man skulle rösta på ett särskilt parti bara för att man är skogsägare låter väldigt dumt. Har till och med gått så långt för min del i avskyn mot centern att jag hellre ser en ren S regeringen än en där Centern deltar för de kommer kräva en massa skit som S fattar att folket inte vill ha längre.

De som jag tyckte var bra med Centern förr om åren var att de trodde på att decentralisering är bra och var småföretagarevänliga. Det tror jag faktiskt att de fortfarande tycker men de tycker samtidigt så mycket annat stolligt att man blir ju högröd i ansiktet när man tänker på det. C har hindrat en borgerlig regering ända sedan 2014, i och för sig kanske det kvittar för under pandemin kom Kristersson med det ena auktoritära utspelet efter det andra.

Det jag vill ha utan inbördes ordning är: låg skatt, el när jag slår på strömbrytaren, ett fungerande utbildningssystem, lag och ordning, ett starkt försvar helst utan NATO(men det skeppet har nog seglat), ett mera decentraliserat EU eller utträde(även det skeppet har nog seglat), starkare frivilligt nordiskt samarbete, totalt asylstopp och återvandring av de som fuskar sig till asyl eller medborgarskap, att kvinnor inte ska behöva åka 20-40 mil för att föda barn, nej till EUs coronafond som gör att svenska skattebetalare ska gå i borgen för misskötta sydeuropeiska staters ekonomier(Italien har en utlandsskuld på härliga 2500 miljarder Euro...)

Min önskelista kan ingen uppfylla men med en borgerlig regering uppfylls åtminstone några och med en S-ledd kanske ett fåtal. Med får centern eller Miljöpartiet något inflytande införs inte något. 🍀=🤮

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

jannee  
#768679 Våra politikers löften är exakt lika mycket värda som de som "spår" väder.
Frugan tvättade idag 3 tvättar, hängde ut tvätten TROTS att vi blivit lovade upp till 10 mm regn.
Hon har nu tagit i HELT TORR tvätt, trots det s.k. idoga regnandet :?: :?:
Förstår självklart att det är knepigt med dagens bristfälliga resurser att förutsäga vädret = som politikerna har svårt eller är ovilliga att hålla vad de lovar.
Vi blir m.a.o ständigt manipulerade av en massa snacksaliga individer som egentligen inte har en aning om vad de pratar om, eller vad det skulle innebära om de verkligen genomförde vad de lovar.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Sörlänningen  
#768680
jannee skrev:Våra politikers löften är exakt lika mycket värda som de som "spår" väder.
Frugan tvättade idag 3 tvättar, hängde ut tvätten TROTS att vi blivit lovade upp till 10 mm regn.
Hon har nu tagit i HELT TORR tvätt, trots det s.k. idoga regnandet :?: :?:
Förstår självklart att det är knepigt med dagens bristfälliga resurser att förutsäga vädret = som politikerna har svårt eller är ovilliga att hålla vad de lovar.
Vi blir m.a.o ständigt manipulerade av en massa snacksaliga individer som egentligen inte har en aning om vad de pratar om, eller vad det skulle innebära om de verkligen genomförde vad de lovar.


Det här har du i och för sig rätt i. Så har politik alltid funkat.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

LesterCGarreth  
#768682 Kommer att tänka på vad det påstås Axel Oxenstierna sade till sin son.

”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Sörlänningen  
#768683
LesterCGarreth skrev:Det jag vill ha utan inbördes ordning är: låg skatt, el när jag slår på strömbrytaren, ett fungerande utbildningssystem, lag och ordning, ett starkt försvar helst utan NATO(men det skeppet har nog seglat), ett mera decentraliserat EU eller utträde(även det skeppet har nog seglat), starkare frivilligt nordiskt samarbete, totalt asylstopp och återvandring av de som fuskar sig till asyl eller medborgarskap, att kvinnor inte ska behöva åka 20-40 mil för att föda barn, nej till EUs coronafond som gör att svenska skattebetalare ska gå i borgen för misskötta sydeuropeiska staters ekonomier(Italien har en utlandsskuld på härliga 2500 miljarder Euro...)


Trots att jag värderar Stureplanscentern helt annorlunda än vad du gör (jag tyckte generellt bra om den, även om jag förstår poängen med att de inte fokuserade på det väsentliga) så håller jag med om nästan hela din önskelista. Ett 100% asylstopp tror jag inte på, men invandringen måste vara arbetskraftsbaserad i första hand. Men det du räknar upp ingår i statens huvuduppdrag.

Avatar Fallback

Re: Politik och då främst Centern

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#768693 C, som varit ett parti som ingått i borgerliga regeringar i modern tid men plötsligt möjliggör grön/röd kommunistiskt grundad aktivistpolitik borde lämna tillbaka rösterna till sina kärnväljare. De som trodde deras röster skulle komma borgerliga sidan till godo. Men nu kommer det att bli byte i C där tidigare kärnväljare vilsna hamnar i KD, M och SD samt L. C ska nu försörja sig med opportunistisk inlockade och lättrörliga väljare.
Rätt eller fel att parti omformas får var och en avgöra. Men svekfullt mot alla de som trodde deras C-röst i senaste valen inte skulle leda till rena rama världsrekordet av vänsteraktivism under mandatperioden. Fullständigt frontalangrepp på landsbygdskultur som jakt, äganderätt, vargar samt vindkraft och ingen utförd sk. landsbygdspolitik. Däremot fri invandring och HBTQ-profilering och sossegullande, nedlagd samhällsservice samt höjda bränsleskatter som många centerpolitiker ute i landet inte vet hur de ska hantera vid kyrkkaffet. Ett exempel på hur man kuppar åt sej ett parti.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).