Öppna kategorin

Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

28 inlägg 3476 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

lundqvist.r  
#741760 Jag tycker mig ha sett många notiser under rätt lång tid om alla nya produkter som skogsråvaran ska användas till. Men hur mycket händer egentligen? Ett rätt nyligt inlägg i SvD verkar vara inne på den linjen. https://www.svd.se/skogsbraken-handlar-om-fel-problem   TS
Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Bosse1  
#741771 Ska jag läsa böcker köper jag hellre Karl Hedins.
Denne professorn är ju överallt och ingenstans.

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Torbjörn Johnsen  
#741857 Volymen av helt nya produkter från skogen är tyvärr än så länge ganska blygsam. När det gäller trävarusidan så har det byggts några fabriker för KL-trä (korslaminerat trä eller CLT) som definitivt utgör en vidareförädling i (för Sverige) nya produkter. Tyvärr finns, mig veterligen, inga nya investeringsbeslut på trävarusidan för annat än volymökning och att bygga bort flaskhalsar i produktionen inkl torkning och hyvlar. Här hade det varit kul att se fler satsningar på tillverkning av KL-trä, byggkomponenter eller varför inte en fabrik eller två för OSB-skivor eller andra EWP-produkter?

På massasidan jobbas det nog en del med att plocka ut nya produkter från t ex lignin. Jag vet inte hur det ser ut med volymerna men Stora Enso verkar ligga långt framme när det gäller att få ut nya grejer på marknaden. Bl a finns ligninbaserat lim för plywoodtillverkning.

Stora Enso har även tagit fram pappersbaserade "skum" som kan användas istället för frigolit eller annan plast i förpackningar. Det verkar vara produkter som är redo för marknaden.

När det gäller förpackningar jobbar både Stora Enso och andra bolag på att ersätta plastbarriärer i vätskekartong med förnybara (och återvinningsbara) material men jag vet inte om det finns lösningar ute på marknaden ännu. Billerud Korsnäs jobbar mycket med utveckling av förpackningar men det är kanske mer av nya användningsområden än om helt nya produkter från bruken.

Södra har byggt metanolproduktion vid bruket i Mönsterås där man förädlar sidoströmmar till metanol. Många bruk tar ut talloljan (som kan vidareförädlas till diesel) men den är ingen ny produkt. Huvudsortimentet för massabruken är fortfarande massa av cellulosafiber och värme/el från ligninet.

Helt klart finns en stor utvecklingspotential för nya produkter. De lägst hängande frukterna borde vara att jobba med träbaserade produkter och system för byggsektorn. Att försöka komma närmre slutanvändarna eller i alla fall byggföretagen med mer skräddarsydda lösningar och system. Här har stål- & gipssidan varit mycket framgångsrika samtidigt som sågverken fortsatt att blåsa på med bulkproduktion som någon annan fått anpassa in i byggnaderna. Här är KL-trä ett undantag som visar att det går att kortsluta nuvarande handelsstrukturer och jobba direkt mot byggprojektörerna.

Besöker man ett sågverk, och det gäller inte minst de största och "modernaste", så har man stort fokus och allt bättre koll på produktionen av centrumutbyten. Samtidigt som det sprutar ut allt mer sidobrädor. Ett sågverk som sågar 3-400 000 m3 sv per år producerar enorma mängder med sidobrädor. Varje centrumutbyte ger i snitt två sidobrädor eller mer. Många av dessa hinner knappt hanteras eller förädlas utan "bulkas" iväg till andra som kan göra något med dem. Här finns en otroligt stor utvecklingspotential av produkter och komponenter i massivträ (limning, fingerskarvning...) men då krävs det att man får ner takten på brädflödet, tänker om i sågverksstrukturerna och kopplar sig närmre kunderna och marknaden.

En annan outnyttjad möjlighet är att göra byggkomponenter av det som skiljer en rund stock från en fyrkantig träbit. Idag går alla bakar/svallar som flis till massabruken men de skulle lika gärna kunna användas för att göra OSB-skivor, PSL-balkar eller andra typer av limmade komponenter för byggindustrin. Det är bara att snegla på hur det ser ut i USA och försöka kapitalisera på trenden mot ökat träbyggande som nu kommer i EU. Ett bra bevis på att det går är Masonite Beams i Rundvik som är Europaledare på lättbalkar.

Produktuveckling inom cellulosaindustrin i all ära men de lägst hängande frukterna finns nog inom trävarusidan. Frågan är vem som är beredd att satsa kapitalet, innovationerna och entreprenörskapet som krävs för att komma framåt snabbare?

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Torbjörn Johnsen  
#741858 Väldigt intressant trådämne för övrigt @lundqvist.r 😁👍

Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

gurka  
#741892
Torbjörn Johnsen skrev: Frågan är vem som är beredd att satsa kapitalet, innovationerna och entreprenörskapet som krävs för att komma framåt snabbare?


Jag tror att dagens debatt om skogen(tv-program, EU-debatt, Skydda Skogen osv.) där dess möjligheter som leverantör av förnyelsebar råvara tonas ner och fokus istället är att förhindra/reducera skogsbruket inte attraherar investerare och produktutvecklare. Mycket av det som sker nu ser väl mer ut som att man med minimala investeringar kortsiktigt försöker maximera vinsterna.

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

skogshare  
#741902 Är det någon som har kunskap om vad som händer när det gäller utvecklingen av trä- eller biobaserade nanofiberprodukter?

Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

lundqvist.r  
#741936
Torbjörn Johnsen skrev:Produktuveckling inom cellulosaindustrin i all ära men de lägst hängande frukterna finns nog inom trävarusidan. Frågan är vem som är beredd att satsa kapitalet, innovationerna och entreprenörskapet som krävs för att komma framåt snabbare?


@Thorbjörn, tack för fyllig kommentar, mycket mer detaljer än jag själv kände till. I mina elakare stunder känns det dock som om de exempel som dyker upp mest är alibin. Industrin kan visa att de visst gör något. Men det kanske ändå är seriösa försök.

Om vi antar att marknadsmekanismerna ändå inte kommer att räcka för att nya produkter ska utvecklas, finns det annat som kan göras? Riktat stöd till forskning? Nya skatter på "enkla" produkter med lågt förädlingsvärde? Subventioner av produkter med högre förädlingsvärde? Vad önskar vi oss?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Lars Lundqvist SLU  
#741979 Produkter utvecklas när det finns någon som tror att det finns en marknad för de tänkta nya produkterna. Det går inte att tvinga fram produktutveckling om det inte finns kunder som vill köpa det nya. Det är kundernas efterfrågan som styr i marknadsekonomi, inte råvaruleverantörernas önskan om att få mer betalt för råvaran.

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Torbjörn Johnsen  
#741981 Ja, till stor del är det så men som producent kan man alltid välja hur långt fram i leverantörskedjan man vill vara med. Enbart som råvaruleverantör av bulk-produkter eller längre fram mot kund med anpassade och högre prissatta produkter/system?
Martinsson (numera Holmen) är ett bra exempel på sågverksföretag som gått längre fram i förädlingskedjan. De var tidigt ute med att tillverka KL-trä och fick därmed både närmre kontakt med kunderna och bättre betalt/högre lönsamhet. Jämför t ex med Sävar som har Sveriges mest avancerade såglinje (?) men saknar hyvelkapacitet. Det mesta virket lämnar sågen ohyvlat och de exporterar bl a stora volymer ohyvlad furu till Egypten.

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Lars Lundqvist SLU  
#741982 Dom gör sannolikt bedömningen att de gör större vinst på ohyvlat. Det finns ju inget självändamål i att förädla. Det förutsätter ju att det finns köpare som vill betala det extra arbetet tillräckligt bra. Ni resonerar oftast som om kedjan slutar hos industrin och det gör den ju inte. Den slutar hos en slutkund.

Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

jannee  
#741984 Du har både rätt och fel Lars.
Det är just i förädlingen pengarna ligger, å andra sidan är det enklare att bara specialisera sig.
Enklare menar jag med att det är "lättförtjänta" pengar att köra bara en sak i stor skala.
Ser i min närhet ett typexempel.
Bergs sålde alla sina sågverk till Vida, men behöll Jarl Trä där de just förädlar/hyvlar.
Något ekonomiskt skäl borde ligga bakom till just agerande.
Det fodras förmodligen en helt annorlunda försäljningsorganisation och strategi för att lyckas.
Södra har väl tidigare själva även hyvlat en del men lönsamheten har troligtvis inte varit direkt lysande.
Varför kan man fråga enär andra kan få en bra lönsamhet.
Är väl också lite som med vedförsäljning.
Enklare att sälja ved i storsäck men bättre betalt att sälja i småsäckar, framförallt om du kan sälja direkt till någon storkund.

Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Lars Lundqvist SLU  
#741989
jannee skrev:Enklare att sälja ved i storsäck men bättre betalt att sälja i småsäckar, framförallt om du kan sälja direkt till någon storkund.

Vad tänker du dig för slutkund som köper mängder av ved i småsäck?

Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

lundqvist.r  
#741997
Lars Lundqvist SLU skrev:Produkter utvecklas när det finns någon som tror att det finns en marknad för de tänkta nya produkterna. Det går inte att tvinga fram produktutveckling om det inte finns kunder som vill köpa det nya. Det är kundernas efterfrågan som styr i marknadsekonomi, inte råvaruleverantörernas önskan om att få mer betalt för råvaran.


Det kanske stämmer i vissa sammanhang, särskilt med "enkla" produkter men knappast överallt. Så fort systemen blir komplexa verkar det ofta vara fåfängt att vänta på efterfrågan från kunder på marknaden. Och Sveriges industrihistoria ger väl om något exempel på att samhälleliga satsningar behövts. Inte hade väl lilla Sverige haft tillverkning av kärnkraftverk eller stridsflygplan inom landet om staten inte stått för beställningarna.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

Lars Lundqvist SLU  
#741998 I ditt exempel är staten slutkund.
Ett bättre exempel är i så fall järnvägsbygge. Där förutsätts att det finns resenärer och gods som vill transporteras via järnväg istället för med andra transportmedel.

Men en bättre jämförelse är med hö. Titta in i en djuraffär och kolla kg-pris…

Avatar Fallback

Re: Inlägg i debatten: vad ska skogen användas till?

jannee  
#742000 Det är just det som är problemet.
Bensinmackar är för små konsumenter men kan tänka mig typ handelsträdgårdar, byggvaruhus eller granngården.
Samma ställen som där du kan köpa pellets till att börja med.
Bauhaus, Biltema tar troligtvis endast från centrallagret och styrs centralt.
I dag ser man att matvaruaffärer säljer snart sagt allt.
Blommor men även kläder (bl.a. Lidl), ved har jag dock inte sett ännu.
Lokala odlare säljer idag bl.a potatis i ICA butiker.
Tror att liknande i passande affärer även skulle fungera för ved.
När affärer har mage till att ta 99 kr för 10 kg ved i säck måste det finnas pengar att hämta även för dig (grossist/leverantör) likväl som för försäljningsstället.
Gäller bara för den driftige att komma på var.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).