Öppna kategorin

CO2 bindning i skog

62 inlägg 10535 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Emanuel90  
#555437
Lars Lundqvist SLU skrev:2017 producerades det 4,5 miljarder ton olja som innehöll ca 3,7 miljarder ton kol. För att få samma mängd kol i form av volym trä kan du ungefär multiplicera med 4, så för att binda lika mycket kol som det som frigjordes av 2017 års produktion av olja behöver man använda ungefär 14 miljarder kubikmeter virke. Den totala avverkningen 2016 i hela världen var ca 3,9 miljarder kubikmeter - hälften industriellt rundvirke och hälften ved/kol/energiproduktion/mm.


Jag menade inte att få det att låta som nån quickfix, och jag menade inte att vi skulle kunna fortsätta bränna fossilt och binda all den co2 i biokol.
Men jag tycker att det finns mycket potential där, man är inte heller låst till att använda flis utan allt möjligt organiskt material med vettig tshalt som går igenom en skruv funkar.
Det roligaste med detta är ju ändå att få biobränslet att bli bättre än co2neutralt :ymparty:

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Emanuel90  
#555439
Norrtälje skrev:
Emanuel90 skrev:Var hos en entusiastisk bonde på kinnekulle och tittade på Sveriges tredje pyrolyspanna i höstas


Intressant! Hur stor produktion ligger han på och har han vänt ner en massa kol på sina egna åkrar?
Biokol har klar potential och är inte så stort ännu men småsäckarna ute i handeln är för dyra för att det ska vara intressant. Ingen ska dock luras att tro det är en lösning för att binda CO2 och rädda världen bara genom det, alldeles på tok för mycket att kompensera för alla år med fossileldning. Ingen ska heller luras att tro det är en guldkantad genväg i odling, kompost är minst lika bra och både billigare och enklare där man får gödsel och kolbiologin i samverkan per automatik. Med biokol är det tomt men långsiktigt hållbart kol och näringsämnen får man fortsätta blanda in själv allt eftersom. Vore kol enklare och billigare hade det varit en idé i mitt tycke att grunda marker med en giva biokol som en långsiktig investering för en bördig jord men den löpande näringstillförseln över säsongen fortsätter som vanligt med kompost och gödsel


Jag har lite dålig koll på hur mycket kol han hade fått fram, när jag var där så eldade han sånt han hämtat gratis på svenska foders anläggning där vid kullen, damm och boss, spannmål och färdigfoder i en blandning, det gav inte så mycket kol. Det stod kanske 30 storsäckar med 0.5m3 i varje på gårdsplan och han hade sålt nån lastbil med pratade han om.
Han räknar hem investeringen genom klimatklivet och att sälja biokol till trädgårdsnäringen, på köpet får han en klimatpositiv gård vilket är kul att skryta med. Pannan värmer 2000m2 bostäder och en spannmålstork i säsong.

Det fanns en provruta där dom hade vräkt ut kol, det enda han kunde säga om det var väl att skördemätaren i tröskan steg där men då hade dom lagt på rätt mycket fastgödsel med för att "ladda" kolet,, han kommer nog inte plöja ner mer så länge han får vettigt betalt för kolet,det blir för dyrt.
Ja inte menade jag att man kan gödsla med kol men det verkar kunna ge en bördigare jord genom att mikroorganismer trivs ihop med det och att det kan hålla näringsämnen istället för att dom ska rinna ut i dräneringen, mullhalten ger inte samma sak riktigt även om den är minst lika viktig

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555456 Hej , det var intressant. Så i stället för att använda kolmila, så använder man kolugn, för att kola, och härigenom också tar till vara kolningsvärmet. Sedan plöjer man ner träkolet i åkrar och bromsar härigenom co2 avgivandet, till förhoppningsvis lägre procentavgång per tidsenhet, än co2 bindningen i motsvarande volym av skogen. Alltså får man negativ co2 avgång, för denna volym. Däremot, har jag svårare att se den stora vinsten, när man säljer träkolet, för användning, då jag inte tror att någon köper kolsäckar, för att plöja ner, mer än någon hobbyodlare, som behöver jordförbättra. Detta var ett sätt att binda co2. Men är den effektivare, än att vi låter avverkningsavfallet förmultna i skogen, och samtidigt bygga upp humuslagret?
Vet ni något om tankarna och försöken att binda co2, från luften? Vilken teknik, och hur mycket energi åtgår för bindningen, per viktenhet, etc. Hur är de uppbyggda, samt vilka arealer behöver täckas av utrustningen per viktenhet co2?
Hälsningar

   TS
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Lars Lundqvist SLU  
#555468
hansvilhelm skrev:Men är den effektivare, än att vi låter avverkningsavfallet förmultna i skogen, och samtidigt bygga upp humuslagret?

När trädrester förmultnar i skogen så återgår kolet till atmosfären i form av koldioxid, och det sker ingen kontinuerlig uppbyggnad av humuslagret i våra skogar. Det byggs upp en bit men sen blir det andra processer som startar och därefter sker en kontinuerlig omsättning av humuslagret. Om så inte skedde så skulle vi ha enorma humuslager ute i våra skogar, och det har vi inte.

Avatar Fallback

Re: CO2 bindning i skog

Norrtälje  
#555486
hansvilhelm skrev:låter avverkningsavfallet förmultna i skogen, och samtidigt bygga upp humuslagret?


Som Lars är inne på så kan man höja mullhalten men över tid så återgår det till den balansen som var med platsens växtlighet innan.

Torv är ännu inte nämnt dock och det får väl sägas är en stabil form av kol. Kol från organismer som en gång levde på ytan och tog upp CO2 från luften.

Vet ni något om tankarna och försöken att binda co2, från luften? Vilken teknik, och hur mycket energi åtgår för bindningen


Den bästa tekniken är att nyttja solen direkt och då har vi växters fotosyntes, en uppfinning äldre än människan. Solen driver på hela tiden och den energin finns i överflöd. Som konstaterat räcker det dock inte till för att ersätta all den fossila energi vi pumpar upp. Problemet är att vi är för många helt enkelt men skulle vi dö ut imorgon så vore miljöhotet automatiskt avvärjt.

Det andra mer realistiska är solceller som har kommit tillräckligt långt, med solel kan vi ersätta en stor mängd fossilt bränsle om vi ville. Det viktigaste är alltså att ersätta all fossilt bränsle med förnyelsebar energi (plugga båten som läcker in vatten) och först sedan kan man titta på olika möjligheter att lagra in kol i jorden igen (börja länsa båten om den flyter för dåligt). Bygga torvlager t.ex men kanske måste vi helt enkelt acceptera en högre CO2 halt i atmosfären så länge det inte tippar över i en skenreaktion och miljökatastroferna blir allas verklighet. T.ex raderar ut alla koraller, börjar omsätta all torv på mark som nu är permafrost osv.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

DagL  
#555505 Ny bra argumentation av en auktoritet att skogen inklusive skogsbruk med avverkning ger en stor och långsiktig effekt på kolet i luften och gagnar vår framtid. https://www.entreprenor.se/nyheter/experten-hugg-i-skogen-for-klimatets-skull_732633.html

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555512 Detta argument förstår jag. Vi skall i princip låta skogen växa, tills den är fullvuxen och inte låta den bli pensionär, sedan ersätta den med nyplanterat, så tätt som det går, för att maximera co2 upptaget. Sedan successivt gallra, så att tillväxten inte hindras av för stor konkurrens. Kräver tyvärr manuellt arbete, utan direkt betalning. Hur man sedan skapar torvmossar, som har tillväxt, så de påverkar luftens co2 mängd, vet jag inte. Sedan så håller jag också med om solenergi. Jag besökte en man utanför Jönköping, som kopplat lös sitt hus från elnäten, då han via sina solceller klarar all el året runt, samt även laddning av sina elbilar. Hans problem var lagringen, som han till slut fick ordna genom att överskottet skapar vätgas, och sedan vi bränsleceller för vätgas ger el under den mörka och kalla delen av året. Här är min fundering, om man inte också skulle komplettera med solvärme, så man under delar av året, slipper transformeringsförlusterna. Valet av vätgas, gör att behovet av stora eller enorma ackumulatorceller inte behöver installeras, och tack och lov, inte återvinnas. Då den processen är besvärlig. Men för att återgå till skogen som vår räddare. Så är det viktigt, att lyckliga politiker, inte tror att : vi har skogen, så vi har energin, och det är bara att gasa. Vi får inte ta ut mer, än vi kan binda co2 mängden för, och vi måste förstå tidsgapet jag tjatat om.

   TS
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555638 När det gäller solenergi, och annan högteknologiska lösningar för att mer eller mindre direktomvandla solenergi till lagrings och transportbar energi, kräver i dagsläget en i det närmaste utarmning av de sk. sällsynta jordmetallerna, samt i lagrings delen stora mängder giftiga, och svår återvinningsbara ämnen och metaller. Hur ren omvandlingen av trä eller vegitarier, till transportbara flytande, eller på annat sätt lätthanterad energi, som helst skall kunna användas i våra förbränningsmotorer, såsom kolv-, reaktions- eller raket- motorer, är och hur energieffektiv, samt kostnadseffektiv är den, om man ser på hela produktions och transport cyckeln?

   TS
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

welle1981  
#555691 Hittade en som är inne på helt rätt spår enligt mig, det pratas sällan om vad som skulle hända om vi slutade bruka skogen av motståndare till skogsbruket bara att allt skulle bli frid å fröjd å binda en jätte massa kol.


https://www.entreprenor.se/nyheter/expe ... 32633.html

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555728 Visst har han rätt, åtminstone under trädens medelålder, då de binder co2 som mest. Men hur som helst så , då bindningen är en faktor av trädets gröna del, så binder inte nyplanterade träd, särskilt mycket co2 per ha. Tyvärr tar det också tid tills träden , har hunnit binda upp den co2 som frisläpps om virket används som bränsle. Så då är vi tillbaks till den tid det tar, tills de ersättande träden har hunnit binda den co2, som det uppbrända bränslet som skapats av det avverkade virket. I dagens situation, när vi ännu inte kommit upp i de volymer, som ersättning av flyg, och annat bränsle kommer upp i de tänkta volymer som man talar om. Det är tyvärr den tidsförskjutning, och de stora biobränsle volymer, som flyg, och vägtransporter behöver, so bekymrar mig. Detta då de avger co2, samtidigt, som co2 bindningskapaciteten av skogen minskar, då nödig virkesvolym, ju har avverkats, och därför inte kan bidra, i co2 bindningen på långa vägar, under några år, tills träden kommit upp till medelåldern. En lucka på ca 15 - 20 år. Eller finns det så stor extrakapacitet i skogen, så den direkt kan öka sin co2 bindning, när stora avverkningar skett?

   TS
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Vedproducent  
#555736 Känns som det är lite rundgång i hela resonemanget. Ju mer vi avverkar desto mindre kol blir kvar som binds i skogen naturligtvis. Men om den ersätter fossil energi till flyg, transporter mm så minskar ju utsläppen därifrån. Men det är helt klart att man inte kan äta upp hela kakan och samtidigt ha den kvar. Gäller för övrigt det mesta så inget konstigt med det.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Nyborg  
#555737 Och om vi planterar ny skog så tar den upp mycket mer.....

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

welle1981  
#555761
hansvilhelm skrev:Visst har han rätt, åtminstone under trädens medelålder, då de binder co2 som mest. Men hur som helst så , då bindningen är en faktor av trädets gröna del, så binder inte nyplanterade träd, särskilt mycket co2 per ha. Tyvärr tar det också tid tills träden , har hunnit binda upp den co2 som frisläpps om virket används som bränsle. Så då är vi tillbaks till den tid det tar, tills de ersättande träden har hunnit binda den co2, som det uppbrända bränslet som skapats av det avverkade virket. I dagens situation, när vi ännu inte kommit upp i de volymer, som ersättning av flyg, och annat bränsle kommer upp i de tänkta volymer som man talar om. Det är tyvärr den tidsförskjutning, och de stora biobränsle volymer, som flyg, och vägtransporter behöver, so bekymrar mig. Detta då de avger co2, samtidigt, som co2 bindningskapaciteten av skogen minskar, då nödig virkesvolym, ju har avverkats, och därför inte kan bidra, i co2 bindningen på långa vägar, under några år, tills träden kommit upp till medelåldern. En lucka på ca 15 - 20 år. Eller finns det så stor extrakapacitet i skogen, så den direkt kan öka sin co2 bindning, när stora avverkningar skett?

Om man tänker sig att ingen brytt sig om skogen efter stormen Gudrun tex å bara låtit allt virke ligga på marken och låtit marken själv föryngra sig hur lång tid skulle det ta då innan den arealen tar upp samma mängd koldioxid
Skulle tro den föryngringen blir rätt ut dragen med alla träd utspridda över marken om man någonsin kommer upp i samma mängd bunden koldioxid

Utsöndringen av koldioxid hade ju givetvis blivit mer utdragen under förruttnelsen

Eller kanske inte längre än om man upparbetar träden som tex får bli brädor och reglar i ett hus i 50år, det som eldas upp inom ett år är ju en rätt liten del av trädet

Och mängden barkborrar hade kanske blivit betydligt större om träden fått ligga och ännu mer döda träd som följd

Bara några tankar hur det blir om man inte brukar skogen

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

DagL  
#555775 När vi ersätter gammal skog med nyodlad så höjs tillväxten (dvs CO2 upptaget) bl a genom att utsädet (fröna) tack vare den skogliga växtförädlingen ger avsevärt ökad tillväxt.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555820 Ja, jag vet inte om ni följt, de senaste rapporterna, i DN idag https://dagens.dn.se/#pages/226090/2/16, om miljöhotet, och de i det närmaste omöjliga i att hålla oss inom 1,5 grader, frågan är hur många grader temeraturökning vi får inom en generation, och vilka dess konsekvenser får.
Att skogen är ett mycket starkt försvar mot detta, om vi inser inom vilken tidsrymd, vi måste agera, och vilka agerande, som ökar temeraturökningstakten, i närtid för att efter ca 20-30 år gå ner till lägre takt. Och vilka som ger temeraturökning i närtid, och sedan bromsar på lång tid. Om man uppskattar hur mycket avverkning behövs för 1 MWh, och hur mycket co2, förbränningen för samma effekt som frigörs, och också beräknat, hur lång tid det tar för den återplanterade skogsarealen, att binda motsvarande co2 ut atmosfären.
Jag tycker, att vissa av de svaren jag fått, i princip, tycker att den lilla extra ökningen av frisläppt co2 inte kan göra någon skada, då jordens skogsarealer är så stora. Ja om det bara var den lilla ökningen som jag tagit upp, men tyvärr, är det inte bara några i Sverige, som tänker sig att lösa problemet med biodrivmedel som ersättning för bränsle. Lite käns det också som om man tycker att denna lilla ökning kan man ta, den är bara någon promille. Problemet, är att om man bara tittar på våra erfarenheter, så ser man inte vad som kan ske, då det ju gott bra än så länge. Men för att ta ännu en av mina jämförelser:
Du har en innerslang i ett däck, och pumpar upp den. Du pumpar lite till, och lite till, och allt går bar, så då kan du pumpa lite till. Och så fortsätter det. Men tyvärr, så helt plötsligt, har vi kommit till gränsen, och då spricker slangen. Och tyvärr tog vi inte lärdom av att slangen började se konstig ut, då det ju gick bra.
Jag tror att för alla skogsägare, bästa, men tyvärr inte kortsiktigt lönsamt, vore att snabbt som ögat återplantera alla kala ytor, och tyvärr också gå in på våra vackra öppna natur- och hag- ytor, som gör vårt land så vackert. Tyvärr skulle vi också ge fn i skyddade naturområden med urskogsliknade natur, där co2 bindningen planat ut . Självklart skall energibolag, försöka producera sin energi, med så lite skadliga procedurer som möjligt. Här kommer kärnkraft version 4 som använder vårat kärnavfall som bränsle, sol el, vindel, våg el, , självklart ökad isolering i alla uppvärmda byggnader. Begränsningar på effektuttag i vägtransporter och en massa andra saker, vilka alla måste vaägas mot sin miljöskada på kort och lång sikt, samt sina risker för kumilerade risker.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).