Öppna kategorin

CO2 bindning i skog

62 inlägg 12531 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#554867 Först av allt. Ett stort tack för ert engagemang, i mina funderingar. Ni har givit mig mycket mer att fundera på. Jag återkommer när jag funderat klart. Men jag föredrar att vi använder vårt virke till viktigare saker än att ge förespeglingar till att vi mycket väl kan fortsätta att bränna oljor, eller ännu värre öka, och känna att vi är bra för naturen, Detta oavsett vad oljorna görs eller tas. Min oro , när det gäller detta, är att vi kortsiktigt får en fortsatt ökning , som sakta äts upp. Men som sagt, jag skall fundera ett tag till. Ha det bra så länge,

   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Lars Lundqvist SLU  
#554881 Tanken med biobränslen, oavsett råvara, är att ersätta fossila råvaror som olja så man kan sluta pumpa upp ny olja och på det viset sluta öka koldioxidhalten i atmosfären.
Enda sättet att hindra värre klimatförändringar är att helt sluta förbränna olja och stenkol.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#554923 Hej, så långt har jag också förstått. Där är det olika effekter. Vi har ju brist på mineraloljor, tyvärr inte stenkol. Med biooljor minskar tyvärr bristen, med effekt med eventuell ökning av dess förbränning. Sedan till de kommentarer om att biobränsle är co2 neutral. Ja över lång sikt. Bara tanken på våra skogsbränder, de ökade ju co2, men kanske hinner återplantering och ny vegetation på brandplatserna kompensera, men inte i nutid, utan om ca 20-40 år. Samma ser jag med bioinblandningen i bränsle, kompenseringen kommer mellan ett kvarts och ett halv sekel senare. Här kan anledningen till att vi hamnar i en tiltpunkt. Detta kan bara beskrivas genom grafer på avgivande av co2 och bindande per tidsenhet. Tyvärr har jag inte de kunskaperna, att jag själv klarar att göra det. Svaret kan bli det sköna ni försöker att få mig att känna, eller att tiltpunkten hinner komma, och härmed upptining av permafrost, uppvärmning av havet, och kanske reversering av Golfströmmen och Labradorströmmen. Känner någon av er till om dessas gemensamma rotation är jordrotationsstyrd, eller temperatur styrd, eller det troligast en kombination av dessa. Och då vilken är starkast. Så osäkerheten för mig kvarstår ett tag till. "Kanske Putin och Trumph, löser det genom sina nukleära krafter. Men i så fall finns vi inte kvar och kan säga, hur det var." Ta sista meningen som ett skämt". Hoppas ni kommer med era svar eller komentarer.

   TS
Avatar Fallback

Re: CO2 bindning i skog

Norrtälje  
#554929 Du vill så gärna få alla tankar att gå ihop men problemet är att du har lite för mycket på gång samtidigt.

hansvilhelm skrev:Sedan till de kommentarer om att biobränsle är co2 neutral. Ja över lång sikt. Bara tanken på våra skogsbränder, de ökade ju co2, men kanske hinner återplantering och ny vegetation på brandplatserna kompensera, men inte i nutid, utan om ca 20-40 år.


Här tycker jag du kan fokusera din logik, Lokala CO2 aspekter för en skogsbrand någonstans på jorden inom jordens kretslopp och vilken effekt det får på hela jordens kretslopp.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Lars Lundqvist SLU  
#554931
hansvilhelm skrev:Vi har ju brist på mineraloljor, tyvärr inte stenkol.

Var har du fått det ifrån? Produktionen av fossil olja ökar linjärt över tiden. Det produceras mer fossil olja nu än för 5 eller 10 år sen. Det finns ingenting som tyder på minskande produktion inom överskådlig tid.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

totte  
#554933 Det är ganska ironiskt att för inte så länge sen så varnades det kraftigt för vad som skulle ske efter det som kallades "peak oil", alltså den vändpunkt när oljetillgångarna skulle börja sina och bli allt knappare och dyrare att utvinna. Då var alltså den stora faran att oljan inte skulle räcka för våra behov.

Nu är den stora faran att oljan finns och används i alltför riklig mängd.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Torbjörn Johnsen  
#554936 Ett grundläggade fel som t ex många representanter för "miljöorganisationer" gör är att man tittar på co2-balansen för det enskilda hektaret eller det enskilda hygget. Man måste så på hela skogen. Ta t ex exemplet med bränderna:

Det brann ca 20 000 hektar skogsmark i somras. Grovt (och kanske lite högt) räknat stod kanske 150 m3sk/ha i virkesförråd som brann upp vilket motsvarar ca 3 miljoner m3 stamved. Därtill biomassa från grenar, barr och löv samt från växter och humus i markskiktet.

Svensk skog växer enligt SLUs Skogsdata 2018 med ca 128 milj m3sk (glidande femårsmedelvärde 2013-2017) och den totala avgången (avverkning, röjning, död) ligger runt 100 miljoner m3sk/år. Det innebär att virkesvolymen ökar med mer än 25 miljoner kubikmeter per år stamved (plus motsvarande ökning av barr/lövmassa mm).

De tre miljoner kubik stamved som brandskadades blir till vis del tillvaratagna och räknas in som avverkning och till viss del bara "avgång" i form av död ved som blir kvar i skogen. Det innebär att den svenska skogen inte blir en kolkälla ens ett skogsbrandår som 2018 utan fortsätter att vara en kolsänka som suger upp mer kol än den släpper ut. All avverkning och avgång inräknad.

Att då en stor del av denna biomassa kan användas för att ersätta produkter eller produktion som tidigare har skett med fossil olja eller fossilt kol blir en klimatvinst hur man än räknar.

Som väntat går nu Greenpeace, Skydda skogen m fl miljörrörelser "bananas" efter gårdagens förslag att blanda in biobränsle i flygsoppan för att minska klimatpåverkan för flyget. De fortsätter att sila mygg och svälja kameler.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Lars Lundqvist SLU  
#554961
hansvilhelm skrev:Bara tanken på våra skogsbränder, de ökade ju co2,

Den ved som brann upp blev koldioxid men när brandfälten återkoloniseras av alla möjliga växter så binds återigen stora mängder kol, omedelbart. Du måste se på hela tidsförloppen och alla växter, inte bara tall och gran.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#554970 Jag lär mig mycket av er, Tack. Men visst skall man inte bara titta på en viss yta, däremot kan man titta på vissa ytors avverkning eller tyvärr bränning. Till detta takten av återplantering, vilken vad jag förstår, var lägre under 2018 då det var för torrt. Så man väntar på 2019 års återplantering, vilken redan nu drabbats av plantbrist. Detta gör då att vi fått ett års extra försening i bindningen av co2. Sedan våra skogars goda co2 bindning jämfört med utsläppen, har till viss mån balanserats av att vi inte bara tar ut bränsle, utan till mycket stor del virke och pappersproduktion, vilken har en mycket låg co2 avgift per tidsenhet. Så om vi fokuserar på att möta energi och transport behovet eller önskan, med energiproduktion från skogen, kommer återbindnings tidsglappet att öka ännu mer. Då tror jag att de grafer vi behöver rita, blir ännu tydligare.

   TS
Avatar Fallback

Re: CO2 bindning i skog

jannee  
#554986 Co2 är en global gas fastän det vill vill inga miljömuppar erkänna.
Visst det brann "något" i Sverige, kanske inte "något" för de skogsägare som drabbades men ändå.
Hur stor var inte branden i Kalifornien eller de som drabbade södra Europa under förgående år - Australien nu i vinter.
Sedan inte att förglömma dessa bränder som årligen återkommer i bl.a Amazonas men framförallt i Sydostasien.
Ändå är dessa bränder en piss havet gentemot de utsläpp som kommer från vulkanutbrotten :!:
Dessa utbrott (utsläpp) är något miljöivrarna borde förhindra (förbjuda) :mrgreen:
Borde inte Löfven med anhang där göra en riktig konsekvensutredning :?:
Tjafsa om bilismens små utsläpp är som att sila mygg men svälja kameler.

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555010 Hej jag håller med dig, om förbud mot vulkaner, men då kanske även vätebomber, men som arbetande i bland annat domstol, så ser jag vissa svårigheter med detta. Jag vet också att de svenska skogsbränderna var små i förhållande till Kalifornien , Australien och Amazonas samt Sydostasien men tyvärr har de alla hänt, och lägger co2 till vårt lilla bidrag, med flyg, bil och andra nödvändiga eller icke nödvändiga resor. Men bara för att man inte är störst, så får man väl tänka sig för. Din tanke om Löven eller nuvarande regerings agerande, att de bör göra en total konsekvensutredning, som klargör både korttids och låntidskonsekvenserna, samt de olika riskerna. Men då han och övriga i regeringen är politiker, så måste de ju också tänka på att hålla sig populära. Som jag ser stödjer de precis som många andra sig på myter, i stället för att försöka se helheterna. Tyvärr så kanske jag har fel, fast jag inte stödjer mig på , eller försöker att undvika att stödja mig på myter.

   TS
Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

Vedproducent  
#555021
jannee skrev:Co2 är en global gas fastän det vill vill inga miljömuppar erkänna.
Visst det brann "något" i Sverige, kanske inte "något" för de skogsägare som drabbades men ändå.
Hur stor var inte branden i Kalifornien eller de som drabbade södra Europa under förgående år - Australien nu i vinter.
Sedan inte att förglömma dessa bränder som årligen återkommer i bl.a Amazonas men framförallt i Sydostasien.
Ändå är dessa bränder en piss havet gentemot de utsläpp som kommer från vulkanutbrotten :!:
Dessa utbrott (utsläpp) är något miljöivrarna borde förhindra (förbjuda) :mrgreen:
Borde inte Löfven med anhang där göra en riktig konsekvensutredning :?:
Tjafsa om bilismens små utsläpp är som att sila mygg men svälja kameler.

Nja du överdriver vulkanutbrottens koldioxidutsläpp lite väl mycket.
https://cornucopia.cornubot.se/2016/11/ ... r-co2.html

Avatar Fallback

Re: CO2 bindning i skog

jannee  
#555050 När Yellowstone får nästa utbrott kan vi alla ändå hälsa hem :grin:

Avatar Fallback

Re: CO2 bindning i skog

Norrtälje  
#555054 Alla utom vulkanexpert Bear Grylls!

Användarvisningsbild

Re: CO2 bindning i skog

hansvilhelm  
#555136 Hej, då fortsätter vi: Ni har förklarat för mig, att co2 från vegetarisk massa är i balans, men vadå balans. Ni har också förklarat att jag inte bara skall titta på den yta, som avverkas och förbränns. Sedan skulle jag nästan skrämmas av vulkanutbrottens co2 utsläpp. Ja ju mer jag tänker på det så fungerar det som ett relativt enkelt reglersysten, men återkopplingsförsök till balans. Om vi ser atmosfären som en båt, vilken läcker, samt grödans co2 bindning, som länspump. Så länge länspumpen har samma kapacitet, som läckaget, är vi i balans. Men när jag samtidigt plötsligt ökar läckaget (Avverkning och förbränning) så minskar jag pumpkapaciteten, under ca 30 år. Då kommer båten att successivt fyllas. Hur fort , beroende på skillnaden mellan pumpens kapacitet och det inträngande vattnets inströmning per tidsenhet. Skulle av någon anledning pumpkapaciteten överstiga inströmningshastigheten, så stiger båten (co2 mängden minskar i atmosfären). (Justering av pumpkapaciteten och eller tätning av båten kan jämföras med återplantering). Enkelt. Se sedan båtens sjunkning, som tiltpunkten. Av detta ser vi att ersättning av mineralolja med vegitalolja eller vegital bränsle, ger ökning av co2 i atmosfären. Här har jag sedan inte tagit upp eventuella fuktigetsändringar i atmosfären, då de är svåra att prediktera. Det enda vi säkert kan prediktera, är att vi får våldsammare väder och väderomslag, då energimängden i atmosfären ökar, genom uppvärmningen. I princip mer av allt, men inte samtidigt. Ser ni någon kullerbytta i detta?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).