Sida 1 av 1

Köra markberedare för första gången

Postat: fre 29 jun 2018, 23:26
av caseih99
Hallå, ska eventuellt köra markberedare senare i år och undrar vad som är viktigt att tänka på. Jag antar att det är bäst att börja köra i bakkant på skiftet. Hur blir det med vändtegar? De bereder man sist antar jag. Om hygget är cirkelformat ska man då köra i cirklar tills man är klar eller är det viktigt att undvika att köra med maskinen där det redan är markberett? kör man med högläggare så kanske man ska undvika att köra uppför ? har inte kört markberedning tidigare så kom gärna med lite tips om hur man ska lyckas bra.

Re: Köra markberedare för första gången

Postat: mån 02 jul 2018, 01:30
av Kse
Kopierar ett svar jag skrev i tråden
Köra markberedare för 7 år sen.
Anonymous - Köra markberedareöra+markberedare#p138496

Tänk säkerhet.

Tänk alltid säkerhet när du kör, en besvärlig passage kan lämnas som tekniskt impediment , även om många sätter prestige i att köra varenda mm. Ta det försiktigt vid vändningarna speciellt i brant terräng. Planera körningen så du undviker onödig skråkörning. Ha alltid med dig telefonen när du lämnar maskinen.

Ta raster.

Markberedning tar på kroppen oavsett vilken maskin du kör, ta raster med jämna mellanrum och rör på dig. Ta en tur runt maskinen och kolla att allt är ok, det vinner alla på.
Man är inte cool för att man inte lämna maskinen på 8 timmar och äter lunchen på halvgas.

Ta provytor.

Som ny förare är det viktigt att ta ut provytor ofta för att försäkra sig om att jobbet blir bra. Markberedning är en dyr åtgärd för markägaren och blir inte resultatet bra är det du som förare som är skyldig. Lär dig ställa in aggregatet för olika markförhållanden.

Kör inte fast!

En fastkörning blir oftast kostsam och kan i dom flesta fall undvikas, håll koll på när bärigheten blir sämre.
Även vid dålig bärighet går det oftast att passera en gång, problem uppstår oftast vid vändningar då man måste backa över sina egna spår. Xtra försiktighet då avslutet blir mot en myr, eller en sjö.
Håll ögonen på svackor i terrängen och var uppmärksam om bärigheten försämras slag för slag, avbryt i tid. Om maskinen sjunker så är det sällan kvicksand så ta det lugnt, lyft markberedaren och få koll på läget. Finns det nått i närheten att få under däcken för att öka bärigheten? Ofta krävs det inte mycket för att få den lilla extra bärighet som krävs.
Var är bärigheten bäst? Rakt fram, höger, vänster eller kanske bakåt? Har alla hjulen sjunkit ner? Har bara framändan sjunkit finns det kanske möjlighet att backa sig ur problemet.
Är det bara mjukt en bit ska man givetvis utnyttja att maskinen är i rörelse för ibland är bästa medicinen bara full diffspärr rakt fram med plattan i mattan men är det nog mjukt så hjälper inte en de.
Man måste lära sig att läsa terrängen helt enkelt.

En början iaf.

Re: Köra markberedare för första gången

Postat: mån 02 jul 2018, 01:42
av Kse
Ja sen kan jag ju tillägga att köra i cirklar, eller tegkörning som det kallas inte är nån vidare bra metod.
Markberedningen är väl inga problem men det blir värre vid planteringen.

Var man börjar markbereda på området är ju svårt att säga från fall till fall.
Förut brukade jag börja med att köra ett varv runt hygget för att mäta upp arealen och täckte då upp vändsonen i hyggeskanten.
Nu har vi bättre gps och dator som mäter upp faktisk markbered areal så någon rundkörning är inte nödvändig av den orsaken.
Det fina i kråksången är ju att inget hygge är det andra likt så man måste hela tiden tänka och fundera hur man ska angripa hygget.

Lycka till.

Re: Köra markberedare för första gången

Postat: mån 02 jul 2018, 07:26
av bgl
Jag har aldrig kört markberedare, men blev för längre sedan vittne till en detalj som är viktig.
Markberedaren gled i sidled och gick fast i ett fröträd som jag fällde och upparbetade. När sen markberedaren skulle försöka ta med sig virket ut till avlägg gjorde han en bister upptäckt.
Det var en skotare som byggdes om på våren till markberedning, kranen var parkerad och dessutom fastspänd och hade så suttit hela sommaren och en bit in på hösten. Den var aldrig rörd och framför allt aldrig smord under dessa många körtimmar. Båda lederna på huvudarmen var helt fettomma och bussningarna var så hårt skurna att slitaget hade gått genom och in i godset!
Finns kran på markberedaren så motionera och smölj på vanligt sätt!

Re: Köra markberedare för första gången

Postat: ons 04 jul 2018, 18:38
av zeetorg
Jag tycker att KSE får med det mesta i sitt förnämliga svar.

Jag vill bara tillägga att du bör sträva efter att få så långa och raka slag som möjligt då det är vändningarna som stjäl tid. För mycket svängar, speciellt skarpa, är inte att rekommendera då det är svårt att följa slagen exakt.
Är hygget väldig oregelbundet så brukar jag ibland sikta och lägga ett rakt slag nästan i kanten och sedan köra det som är innanför, sedan blir det lättare med resten av hygget.

Undvik att köra för mycket kors och tvärs eftersom det blir svårare för plantörerna sedan.

Re: Köra markberedare för första gången

Postat: tor 05 jul 2018, 08:23
av Lars Lundqvist SLU
zeetorg skrev:Undvik att köra för mycket kors och tvärs eftersom det blir svårare för plantörerna sedan.


Markberedningen har ett enda syfte - att underlätta föryngringen. Det är inte som att plöja eller harva en åker, där det är viktigt att hela arealen bearbetas och det inte gör nåt om du kör två gånger över samma markfläck.

Men eftersom det är föryngringen som är det viktiga så krävs lite mer uppgifter för att kunna svara på hur du ska göra.

Vad är det för markberedare? Högläggare? Harv?
Ska hygget planteras? Då ska markberedningen göras så att du får ett jämnt förband av bra planteringspunkter på hela hygget och med slag som plantörerna kan följa.
Är det naturlig föryngring under fröträd? Då spelar mönstret mindre roll eftersom ingen behöver följa det. Då är det viktiga att du får lagom täckning på hela ytan.

En mycket viktig sak saknas i tidigare svar: Kultur- och fornlämningar

Kolbottnar, odlingsrösen, gravar, etc. är skyddade av lag och både markägaren och du som entreprenör är skyldiga att känna till var det finns lämningar och att se till att de inte skadas.

Du är skyldig att ta reda på om det finns nåt skyddsvärt på objektet, och det gäller både tidigare kända och okända kultur- och forminnen. Förhoppningsvis har den som avverkat lämnat kulturstubbar runt det man hittat men om man missat det så är du fortfarande skyldig att se till att du inte skadar kultur- eller fornlämningar.

Det finns en bra skrift från Skogsstyrelsen om detta:

https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... en-pdf.pdf