Öppna kategorin

Alternativa fakta styr svanen märkningen

83 inlägg 11300 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

longframe200  
#499605
svampbob skrev:
longframe200 skrev:Om jag förstår dig rätt, kanske vi båda tycker detta är kloka ord.

http://www.gd.se/opinion/debatt/tradpla ... nokulturer

Nej ingen vill väl ha enbart plantageskogar men finns det i Sverige i någon högre grad? Det är väl då gran på gammal åkermark.
Här uppe i Västerbottens kustland är det snarast alldeles för lite av plantage och för mycket av myrland och bergknabbar.


Klippt ur artikeln

"Om man färdas längs vägarna i Norrland framgår tydligt vad som hänt. Norr om Umeå, i trakterna av Sävar, Botsmark, Robertsfors, Storsävarträsk, Ekträsk, har uppskattningsvis cirka 70 procent av de tidigare skogarna överförts till rena tallplantager. Även i delar av Västerbottens inland och i Norrbotten sträcker sig ofta monokulturerna mot horisonten, endast kring myrarna finns skog kvar.

I andra delar av norra Sverige är ingreppen mindre omfattande än så länge. Jag gjorde en beräkning utifrån Riksskogstaxeringens data som visade att år 2010 hade cirka 30 procent av skogarna norr om Dalälven omvandlats till tallplantager. Ska detta få fortsätta? "

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

svampbob  
#499617 Ja där inåt landet är det mer av bolagsskog så lite rätt har han nog när han tittar ut genom bilrutan men skulle han kliva ut ur bilen och ta en skogspromenad tror jag att procentandelen skulle sjunka markant.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

totte  
#499619 Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

longframe200  
#499641
svampbob skrev:Ja där inåt landet är det mer av bolagsskog så lite rätt har han nog när han tittar ut genom bilrutan men skulle han kliva ut ur bilen och ta en skogspromenad tror jag att procentandelen skulle sjunka markant.


Som jag förstod det är det väl inte utifrån att skåda ut igenom bilrutan han uttalar sig, utan från statistisk data eller dyl.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

longframe200  
#499646
totte skrev:Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.


Det tycker jag inte relevant, det viktigaste är väl ändå att vi gör vårt yttersta för att behålla artrikedomen. Eller?

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

totte  
#499651
longframe200 skrev:
totte skrev:Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.


Det tycker jag inte relevant, det viktigaste är väl ändå att vi gör vårt yttersta för att behålla artrikedomen. Eller?


Jo det är oerhört relevant. Det är på det här sättet som man utan korrekta fakta försöker skapa vrångbilder av hur det står till. Skydda skogen och ett flertal andra organisationer far regelmässigt med långtgående osanningar om hur det står till i de svenska skogarna. Det här synnerligen obehagliga sättet att behandla språket är bara ytterligare ett exempel på det.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#499657
longframe200 skrev:
totte skrev:Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.


Det tycker jag inte relevant, det viktigaste är väl ändå att vi gör vårt yttersta för att behålla artrikedomen. Eller?


För det första är Tottes invändning helt relevant i sammanhanget. Att påstå att planterade skogar inte är riktiga skogar är direkt felaktigt, tycker jag.

För det andra finns det ingen anledning att äventyra vare sig äganderätten eller virkesskörden, bara för att rädda några enstaka arter, med ytterst marginell betydelse i skogen.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

Lars Lundqvist SLU  
#499661
longframe200 skrev:
Klippt ur artikeln

"Om man färdas längs vägarna i Norrland framgår tydligt vad som hänt. Norr om Umeå, i trakterna av Sävar, Botsmark, Robertsfors, Storsävarträsk, Ekträsk, har uppskattningsvis cirka 70 procent av de tidigare skogarna överförts till rena tallplantager. Även i delar av Västerbottens inland och i Norrbotten sträcker sig ofta monokulturerna mot horisonten, endast kring myrarna finns skog kvar.

I andra delar av norra Sverige är ingreppen mindre omfattande än så länge. Jag gjorde en beräkning utifrån Riksskogstaxeringens data som visade att år 2010 hade cirka 30 procent av skogarna norr om Dalälven omvandlats till tallplantager. Ska detta få fortsätta? "


Det finns flera knepigheter med citatet.

Om man färdas längs vägarna så får man inte en statistiskt korrekt bild av hur det ser ut av det enkla skälet att hyggen, plantskog och ofta även ungskog kan man se hur långt den sträcker sig bort från vägen, men av äldre skog ser man bara det som är närmast vägen.

Överförts till tallplantager, från vad? Vad var det för skog innan? Huvuddelen av det som föryngrats med tall har varit tallskog innan, så det har alltså överförts från tallskog till tallskog. Den normala betydelsen av ordet plantage är att det är en för växtplatsen främmande växtart. Att föryngra med tall efter tall gör det inte till en plantage, oavsett om föryngringen skett genom, sådd, plantering eller naturlig föryngring. Så det har alltså inte skett nån överföring alls.

Riksskogstaxeringens data kan visa på hur stor andel av föryngringarna som man anvönt fröträd, men RT kan inte användas för att visa hur mycket ”tallplantager” det finns eftersom det inte går att skilja på planterade och naturligt föryngrade tallar i samma bestånd när de kommit upp en bit.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

Torbjörn Johnsen  
#499664
longframe200 skrev:
totte skrev:Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.


Det tycker jag inte relevant, det viktigaste är väl ändå att vi gör vårt yttersta för att behålla artrikedomen. Eller?


Det här debattinlägget du refererar till longframe200 är ytterligare ett i raden från organisationen Skydda skogen. De använder konsekvent men helt felaktigt beteckningen "plantageskog" för all brukad skog i Sverige.

Om man ser på de naturgivna förutsättningarna i Sveriges boreala skogar så är det en naturligt artfattig skogstyp med två barrträdarter som är väl anpassade för de växtbetingelser som råder här. Många områden (speciellt utefter älvdalar där många av vägarna i norr går) har torra sediment (sand) jordar där varken gran eller lövträd klarar att växa p g a att det inte finns nog med vatten. Enbart tallar med sina djupa rotsystem trivs här och då blir det naturliga monokulturer. På samma sätt har granen en förmåga att alltid ta överhanden på lite bördigare jordar även om det finns mycket löv i yngre bestånd. Sveriges boreala skogar har ekosystem som även utan människans inblandning utsätts för stora störningar p g a återkommande skogsbränder. Forskare har räknat ut att stora delar av skogsmarkerna har brunnit en gång per 100-årsperiod. På vissa ställen ännu oftare.

Dagens svenska "plantagesskogar" har samma arter som naturskogarna. Skillnaden har varit att naturskogen haft mer av död ved och grova träd. När det gäller denna skillnad så sker nu en stor förändring tack vare den generella hänsynen som tillämpas sen några årtionden tillbaka, där en del träd lämnas som evighetsträd och mer död ved lämnas. Men det tar 100 år för en 100-årig tall att bli 200 år så man får ha lite tålamod.

Sen finns säkert skillnader i hur enskilda skogsägare sköter sin skog mot hur bolagen gör och mycket kan säkert göras bättre men att lura folk att en gammal typ av skog ersatts med något helt annat är bara dumt.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

MilanJo  
#499670
totte skrev:Sen är det faktist ett riktigt fult debattknep att omdefiniera begreppet "skog" till att bara gälla sådana skogar som man själv gillar. Att omdefiniera språket har alltid varit en omtyckt metod bland alla de som anser sig ha rätt att bestämma hur andra skall handla.

På spiken!

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

svampbob  
#499675
longframe200 skrev:
svampbob skrev:Ja där inåt landet är det mer av bolagsskog så lite rätt har han nog när han tittar ut genom bilrutan men skulle han kliva ut ur bilen och ta en skogspromenad tror jag att procentandelen skulle sjunka markant.


Som jag förstod det är det väl inte utifrån att skåda ut igenom bilrutan han uttalar sig, utan från statistisk data eller dyl.


Det finns ju redan en app som tar itu med baksätesförarnas kommentarer och jag tror att det skulle behövas en liknande som bemötte soff-ekologernas påståenden.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

longframe200  
#499693 Efter all tid igenom åren som jag har tillbringad i skyddad skog, alltså opåverkad av människan sedan minst 200 år. Blir facit av min observation att den onekligen har mycket större artrikedom och är mycket mera levande på alla sätt än en icke skyddad ”skog”

Alla "lobbar" vi för vad vi tror på, och jag tror, som ni säkert har förstått nu på levande skog med stor artrikedom osv. Att göra det på ett forum vars förmodligen största delen av medlemmarna är skogsägare är nog ganska korkat, men ytterst lärorikt. Tack så mycket.

Nu ska jag nog göra lite inlägg bland mina ”jasägare” :)

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

totte  
#499694
longframe200 skrev:Alla "lobbar" vi för vad vi tror på, och jag tror, som ni säkert har förstått nu på levande skog med stor artrikedom osv. Att göra det på ett forum vars förmodligen största delen av medlemmarna är skogsägare är nog ganska korkat, men ytterst lärorikt. Tack så mycket.


Det som är riktigt urbota korkat är att tro att skogsägarna i allmänhet inte alls är intresserade av artrikedom och levande skog. Den stora majoriteten av privata skogsägare är oerhört mån om sina naturvärden. De skulle vara det mycket mer om de inte ständigt riskerade att få marken konfiskerad eller ekonomiskt värdelös genom olika åtgärder, på grund av just sådana som du och dina gelikar som inte har den allra minsta förmåga att respektera andras egendom eller andra perspektiv än era egna och som dessutom i allmänhet har en fruktansvärt grund kunskap om skogsbiologi och skogshistoria.

Tyvärr finns det inom politik och förvaltningar gott om folk som är så otroligt okunniga eller illvilliga att de lyssnar på era osanningar.

En fotnot: Jag vägrar att använda begreppet "alternativa fakta". En osanning är en osanning och inget annat.

Avatar Fallback

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

isteskog  
#499695 Det du pratar om är naturskogar och vanligtvis finns där en större artrikedom än i en yngre produktionsskog, konstigt vore annars! Plantager inom skogen är väl möjligtvis igenplanterad åkermark med gran och skog med salix och liknande, men det är nog mer åt hållet jordbruksgröda.

Användarvisningsbild

Re: Alternativa fakta styr svanen märkningen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#499696
longframe200 skrev:Efter all tid igenom åren som jag har tillbringad i skyddad skog, alltså opåverkad av människan sedan minst 200 år. Blir facit av min observation att den onekligen har mycket större artrikedom och är mycket mera levande på alla sätt än en icke skyddad ”skog”

Alla "lobbar" vi för vad vi tror på, och jag tror, som ni säkert har förstått nu på levande skog med stor artrikedom osv. Att göra det på ett forum vars förmodligen största delen av medlemmarna är skogsägare är nog ganska korkat, men ytterst lärorikt. Tack så mycket.

Nu ska jag nog göra lite inlägg bland mina ”jasägare” :)


När tjuvarna är lösa, är det bom och lås som gäller. I skogsbruket innebär lås och bom att i preventivt syfte röja och gallra bort potentiell naturvård i tid, innan skogen riskerar att bli så "värdefull" att den blir stulen/"skyddad". Trist men dessvärre helt nödvändiga åtgärder - om markägaren vill behålla rådigheten över sin skog! För rådigheten över den egna skogen är helig, anser många
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).