Öppna kategorin

Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

9 inlägg 3094 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

anersimyra  
#483202 Skogsstyrelsen har hittills skyddat ca 65 000 hektar skog, fördelat på nästan 13 000 områden, via biotopskydd och naturvårdsavtal. I majoriteten av dessa områden behöv naturvårdande skötsel för att bevara de höga naturvärdena. Till skillnad från länsstyrelserna och deras skötsel av naturreservat har Skogsstyrelsen ännu inget specifikt anslag för att utföra denna skötsel. Som en följd av detta har skötselbehoven i de skyddade områdena vuxit.

År 2014 genomfördes en landsomfattande upphandling av skötselentreprenörer, för att genomföra den allra mest brådskande skötseln. Upphandlingen gav oss nuvarande ramavtal där ni är en av de listade entreprenörerna. Vid tidpunkten för ramavtalets tecknande var förhoppningen att varje distrikt inom Skogsstyrelsen skulle genomföra skötsel för motsvarande 200 000 kr per år. Brist på medel för naturvårande skötsel har dock gjort att endast ett fåtal distrikt nått denna målsättning.

Skogsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen äskat om ett specifikt skötselanslag från statsbudgeten. Senast i våras äskades om 20 miljoner kronor för 2018 års skötselarbete och därefter 40 miljoner kronor efterföljande år. I riksdagens budget antagen den 22 november finns också, för första gången, ett specifikt skötselanslag till Skogsstyrelsen. Anslaget är på 50 miljoner kronor för år 2018 men inga medel för efterföljande år. Regeringskansliet har dock uttryckt förståelse för Skogsstyrelsens behov om en långsiktig lösning och förhoppning finns att anslaget ska permanentas i nivå med vårt äskande.

Ovanstående innebär att Skogsstyrelsen med säkerhet kommer avropa skötselåtgärder i storleksordningen 10 miljoner kronor under 2018. Under efterföljande år har Skogsstyrelsen för avsikt att avropa skötselåtgärder för ca 20 miljoner kronor per år, under förutsättning att regeringen tilldelar medel för detta.Inför sista förlängningsperioden vill vi göra vissa förtydligande för gällande ramavtal 2014/4728 Naturvårdande arbeten i biotopskydd- och naturvårdsområden.
Optionen på sista förlängningsperioden löper fr.o.m. 2018-03-31 och t.o.m. 2019-03-31 där efter upphör avtalet att gälla.
Vi vill förtydliga följande i ramavtalet.
• Priset för tilläggstjänsterna är de priser som framgår av ert anbud.
• Arbetstid för resor accepteras inte.
• Planering av åtgärder på tilltänkta skötselområden innan kontrakt godkännes inte.
• Ersättning för traktamenten och övriga boendekostnader accepteras inte.
Enligt 1.1.3.3 i ramavtalet finns möjlighet till omförhandling av avtalade priser (omförhandling utifrån indexuppräkning). I övrigt gäller ramavtalets villkor.
Accepterar ni ovanstående förtydliganden skall svarsblanketten skickas in till Skogsstyrelsen senast 2017-12-12, det går bra att skicka blanketten via vanlig post eller skanna in blanketten.
=)) Hur tänkte man här? Är man intresserad av att förlänga avtalet ställs krav på att entreprenören bjuder på restiden, tack, men, nej tack.. :-o   TS
Användarvisningsbild

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

Seb macahan  
#483207 Nej, o dessutom brukar deras åtagande sträcka sig inom hela län vilket ofta leder till att resorna kan vara en betydande del av arbetstiden.

Avatar Fallback

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

bgl  
#483216 Gäller detta nya sätt att räkna arbetstid/ restid även myndighetens egen personal?
Gäller det även de projekt som pågår för introduktion av nyanlända?
Det krävda upplägget skulle även kunna få betydelse för skattemyndigheternas sätt att bedöma använda fordon.

Avatar Fallback

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

Vilsten  
#483233 Ojoj. Jämfört med länsytrelsernas ramavtal (i alla fall min länsstyrelse) var det där rena skräpet!

När ni anbud 2014 gick det då att ta betalt för resor?

Hos länsstyrelsen får man ju uppskatta tidsåtgång inför varje objekt. Fungerar det lika hos skogsstyrelsen?

Användarvisningsbild

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

Vardon  
#483236 Jag fattar inte varför de i upphandling aldrig kan betala vad det kostar att få jobbet ordentligt gjort.

Nu kommer alla bara sitta och leta kryphål...

Användarvisningsbild

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

anersimyra  
#483262
Vilsten skrev:Ojoj. Jämfört med länsytrelsernas ramavtal (i alla fall min länsstyrelse) var det där rena skräpet!

När ni anbud 2014 gick det då att ta betalt för resor?

Hos länsstyrelsen får man ju uppskatta tidsåtgång inför varje objekt. Fungerar det lika hos skogsstyrelsen?

Förutom betald restid hade jag angett en kilometerkostnad på 7 kr kilometern. Helt klart är att skogsstyrelsen tänker driva dessa projekt med anbud från utländska, alternativt svenska företag där slavlika förhållanden råder, för mitt vidkommande kan de högaktningsfullt dra åt helvete.. :-bd

   TS
Avatar Fallback

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#483270 Ge ett timpris som täcker allt istället. Jag får varken betalt för restid eller kilometer.

Användarvisningsbild

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

anersimyra  
#483274 Så var upphandlingen inte utformad, de begärde separata kostnader för timtid och bilkostnader. Sen när de storsint erbjuder förlängning accepterar de inte avtalade kostnader som de själva specificerat, snacka om att upphandlande ” tjänstehen ” borde byta arbetsuppgifter.. =)) =))

   TS
Avatar Fallback

Re: Ett erbjudande som man lätt kan tacka nej till.

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#483276 Okej, ja det lät ju lite knepigt om de ändrade sig. :grin:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).