Öppna kategorin

Strandskyddslagen

7 inlägg 2317 visningar 21 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Strandskyddslagen

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#422852 Strandskyddslagen och miljöbalken är en katastrof.
Har själv fått en kopia från kommunen där man beviljat en stugägare strandskyddsdispens på min fastighet för bland annat brygganläggning med nerfartsväg.
Något servitut finns inte.
Stugägaren har tomt på övre sidan vägen och ca 100m från tomtgränsen över min fastighet ner till vattnet.
Kommunen ger stugägaren strandskyddsdispens utan att jag som markägare tillfrågas av varken sökande eller kommunen. Jag har inte gett denne någon rättighet till markåtkomst på min fastighet .
Jag får som lök på laxen veta att jag som drabbad markägare inte heller har rätt att överklaga beviljad strandskyddsdispens.
Har kollat med länsstyrelsen och jurist som också säger att en drabbad markägare inte anses ha rätt att överklaga beviljad strandskyddsdispens.
Rätt att överklaga har bara sökande om denne inte får strandskyddsdispens, även miljöföreningar får överklaga om de anser att dispensen är fel. Av 16 kap. 12 miljöbalken, MB, framgår att överklagbara beslut får överklagas av den som beslutet angår eller avgörandet har gått denne emot. Rätt att överklaga ett beslut som medger dispens från strandskyddsreglerna har i praxis tillerkänts den som äger eller innehar särskild rätt till den fastighet som beslutet rör om beslutet negativt påverkar dennes rättsställning, exempelvis genom att det inskränker möjligheterna att nyttja den egna fastigheten eller rättigheten. Detta innebär att förekomsten av en särskild rättighet till den fastighet på vilken strandskyddsdispens har beviljats inte är ensamt avgörande för om klagorätt ska anses föreligga, utan det måste även visas att rättighetshavarens möjligheter att utnyttja sin rättighet har inskränkts till följd av den beviljade dispensen. Först om båda leden är uppfyllda kan beslutet anses ha gått klaganden emot i sådan mening att klagorätt föreligger (se. bl.a. MÖD 20] I :44)
Istället menar kommunen att ja men då får du driva det civilrättsligt, med en massa besvär , kostnader och i slutändan en ovänn i stugägaren för livet.
Men det underliga och ologiska är att den drabbade markägaren saknar rätt att överklaga eller försvara sin egendom????
Helt jävla fel och sjukt rättsröta vill jag påstå!!   TS
Användarvisningsbild

Re: Subventionerat bredband/fiber till landsbygden

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#422857 Man tar sig för pannan! Skönt att man i alla fall inte har någon sjö på sin mark i alla fall.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Subventionerat bredband/fiber till landsbygden

Elfving  
#422859
Sweden-viking skrev:Strandskyddslagen och miljöbalken är en katastrof.
Har själv fått en kopia från kommunen där man beviljat en stugägare strandskyddsdispens på min fastighet för bland annat brygganläggning med nerfartsväg.
Något servitut finns inte.
Stugägaren har tomt på övre sidan vägen och ca 100m från tomtgränsen över min fastighet ner till vattnet.
Kommunen ger stugägaren strandskyddsdispens utan att jag som markägare tillfrågas av varken sökande eller kommunen. Jag har inte gett denne någon rättighet till markåtkomst på min fastighet .
Jag får som lök på laxen veta att jag som drabbad markägare inte heller har rätt att överklaga beviljad strandskyddsdispens.
Har kollat med länsstyrelsen och jurist som också säger att en drabbad markägare inte anses ha rätt att överklaga beviljad strandskyddsdispens.
Rätt att överklaga har bara sökande om denne inte får strandskyddsdispens, även miljöföreningar får överklaga om de anser att dispensen är fel. Av 16 kap. 12 miljöbalken, MB, framgår att överklagbara beslut får överklagas av den som beslutet angår eller avgörandet har gått denne emot. Rätt att överklaga ett beslut som medger dispens från strandskyddsreglerna har i praxis tillerkänts den som äger eller innehar särskild rätt till den fastighet som beslutet rör om beslutet negativt påverkar dennes rättsställning, exempelvis genom att det inskränker möjligheterna att nyttja den egna fastigheten eller rättigheten. Detta innebär att förekomsten av en särskild rättighet till den fastighet på vilken strandskyddsdispens har beviljats inte är ensamt avgörande för om klagorätt ska anses föreligga, utan det måste även visas att rättighetshavarens möjligheter att utnyttja sin rättighet har inskränkts till följd av den beviljade dispensen. Först om båda leden är uppfyllda kan beslutet anses ha gått klaganden emot i sådan mening att klagorätt föreligger (se. bl.a. MÖD 20] I :44)
Istället menar kommunen att ja men då får du driva det civilrättsligt, med en massa besvär , kostnader och i slutändan en ovänn i stugägaren för livet.
Men det underliga och ologiska är att den drabbade markägaren saknar rätt att överklaga eller försvara sin egendom????
Helt jävla fel och sjukt rättsröta vill jag påstå!!

Fattar inte. Om det inte finns något servitut, så vad har han på din mark att göra, eller är det bara vägen ner till bryggan som går över din mark?

En genväg till att få strandskyddsdispens brukar vara att lämna in ansökanspapper på handikappanpassad brygga med tillhörande byggnader. Kommunen ser gärna att antalet handikappanpassade fritidsanläggningar ökar!

Eftersom detta inte byggs på en tomt eller som del av jord/skogsbruksnäring så blir anläggningen tillgänglig för allmänheten via allemansrätten.

Avatar Fallback

Re: Strandskyddslagen

frågande och vetande  
#422896 Finns det någon form av naturvårdsområde, naturreservat eller liknande på föreskriver område?

Om du verkligen vill kan du gå genom naturskyddsföreningen då de redan har drivit överklagande i just denna sak. Kan vidarebefodra mål nr senare om intresse finns.

Förstår att det det inte är själva bryggan i säg som är så störande. Utan just problemet att som ägare till en fastighet bara bli totalt överkörd och att man bara ska svälja detta.

Användarvisningsbild

Re: Strandskyddslagen

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#422922 Problemet är att marken skall användas till förtätning av bostäder enligt LIS-plan som kommunen beslutat om och att jag mister mina byggrätter eftersom samma kommun har beslutat att det är viktigt för landsbygdens utveckling i strandnära lägen att kunna erbjuda attraktiva boenden och locka till sig unga som vill satsa på att bygga och bosätta sig här vilket också då ger underlag för utökad service i närliggande orter, butiker, byggföretag, installatörer, bensin stationer, vårdinrättningar ja helt enkel inflyttning och en levande landsbygd.

Med dispens för tredje part på min fastighet till brygga och nerfart blir det svårt att stycka av en tomt för mig där.
Samtidigt är det också som så att sökanden som fått dispens från samma kommun måste ha markägarens tillstånd till markåtkomst. Vilket han inte har frågat om förrän nu idag då jag fick ett mail med förfrågan.
Har inte bestämt mig ännu men eftersom denne har gjort sig skyldig till övergrepp på mina fastigheter tidigare och dessutom inte velat tala sanning och uppenbart ljuger för mig så blir det svårt för denne småkriminella småpåve att få mark åtkomst från mig när man inte gör rätt för sig.

Äganderätten innebär rimligvis att markägaren ska tillfrågas innan dispens ges till andra privata aktörer på markägarens mark.
Häpnadsväckande är också att kommunen tar ut avgift för dispensen innan rätten är säkerställd till sökanden.
Om någon ska utföra en åtgärd som innebär att annans fastighet berörs rekommenderar jag att åtgärden ska godkännas av fastighetsägaren innan prövning så att sökande har rådighet.
Som fallet är nu får sökanden sin dispens och måste betala kostnaden för handläggningen utan att kunna utnyttja dispensen om han inte får den trevlige och rätte markägarens tillstånd att nyttja marken.
Men det borde sökande förstås begripit och får allt vackert stå med Svarte Petter kvar i handen.

Myndigheterna ska bevaka allmänna intressen i gällande LIS-plan och inte enskilda intressen som saknar stöd i planen. Kommunen har också påbörjat detaljplanläggning av området enligt fastställd LIS-plan för bostäder.

Bristfällig kommunicering inom kommunen innebär att den tidigare beslutade LIS-planen som kommunen redan antagit riskerar att bli överspelad och att planeringen av detaljplanen för bostäder försvåras till den grad att möjligheten till båtplatser för befintliga stugägare och för nya avstyckade tomtplatser försämras och förhindras.
Myndigheterna skyller ifrån sig och menar att dualltid har möjlighet att driva detta civilrättsligt, med en massa besvär, tid och kostnader inget som jag önskat men man känner sig tvingad till. Trots att jag inte gjort några fel men jag drabbas av besvär och kostnader för detta att bli fråntagen byggrätter i LIS och detaljplan.
I första hand borde kommunen rätta beslutet om dispens men det verkar inte miljöhandläggaren, så nu står alltså två beslut mot varandra?

Och som sagt ovan jag önskar inte inskränkningar i min rätt att använda mark eller vatten eftersom jag äger den fastighet där visionen om en levande landsbygd skall bli verkställt med bostadsbebyggelse enligt kommunens fastställda LIS-plan.
Visionen med LIS-området är att man skall bygga mer bostäder inom strandområdet inte privata enskilda bryggor.
Givetvis var säkert avsikten med att söka dispens, att stoppa min rätt till att avstycka tomter. Sökande är troligtvis samme person som tidigare skrivit anonyma brev till kommunen i fruktlösa försök att stoppa LIS-beslutet på min fastighet för bostadsändamål av ren avundsjuka troligtvis.
Senast redigerad av Sweden-viking sön 11 dec 2016, 11:54, redigerad totalt 3 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: Strandskyddslagen

olli  
#422924 Man tror ju inte att det kan vara sant.
Hade ingen aning om att det överhuvud kan fungera på det sättet.
Jag skulle vara dj....gt obstinat i fortsättningen om det hade drabbat mig.

Avatar Fallback

Re: Strandskyddslagen

haltegarden  
#423002 Det är samma sak med frågan om bygglov, bygglov kan sökas av vem som helst på vilken mark som helst.
Beslut kan också beviljas utan att du som markägare blir informerad/hörd, absolut inte säkert att du är berörd i den mening att du kan överklaga.

Det är markägaren som till sist avgör om någon kan få nyttja bygglovet eller strandskyddsdispensen.
Så länge det inte är allmännyttigt kan du neka alla att nyttja beslutet

I ditt fall kunde det kanske vara intressant att själv ansöka om strandskyddsdispens för något du önskar göra, (blev inte riktigt klok på om det var samma yta du ville bebygga) på marken, bryggor, sjöbod etc.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).