Öppna kategorin

Underpresterar svenskt skogsbruk

15 inlägg 3143 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Underpresterar svenskt skogsbruk

skogshare  
#408365 Reviderad och förhoppningsvis lättillgängligare version av " En optimal skogsnäring "

" Sedan 1960-talet har det svenska skogsbrukets utveckling, menar jag, styrts av att de stora skogsbolagen - fiberindustrin byggt sin lönsamhet på kontinuerliga strukturrationaliseringar och en därmed växande, kostnads-effektiv bulk- och volymproduktion med allt högre mekaniserings- automatiseringsgrad ända ut i skogen. Skogsbruket har blivit teknikstyrt och alltmer okänsligt för de naturliga produktionsfaktorerna. Systematiskt värdeskapande investeringar i kvalitetsskog och i en högförädlande, konkurrenskraftig trämekanisk industri med god och hållbar betalningsförmåga för timret har i princip uteblivit.

Denna utveckling har enligt min uppfattning lett till att skogsbruket nu kraftigt underpresterar såväl volym- som värdemässigt i förhållande till vad skogsmarken förmår att producera och vad marknaden är beredd att betala för en optimala sammansättning av produkter med timret som fortsatt draglok. Bidragande orsaker till underprestationen är också undvikbara vilt-, storm- och drivningsskador, barkborreangrepp samt det faktum att allt fler skogsägare inte längre ser en god skogsvård och virkesproduktion som överordnade syften med sitt skogsägande

Det vore intressant att ta del av era synpunkter på ovannämnda resonemang och hur ni anser att en antagen underprestation fördelar sig på följande alternativa åtgärdsbrister och följdskador i olika faser av virkesproduktionen. Lägg gärna till egna förslag och stryk de alternativ som ni anser är av mindre betydelse i sammanhanget.


Föryngring

- undermålig
- utebliven under rimlig tid
- ej ståndortsanpassat trädslagsval
- utebliven befogad markberedningRöjning

- utebliven
- undermålig
- för sen


Förstagallring

- för sen
- för sen och för svag
- för sen- och för hård

Andragallring

- för tidig
- för tidig och för svag
- för tidig och för stark
- för sen
- för sen och för svag
- för sen och för stark
- ej optimal apteringEv. timmerställning
- som andragallring


Ev. fröträställning

- för tidigt
- för tidigt och för gles
- för tidig och för tät
- för sent
- för sent och för gles
- för sent och för tät
- undermålig eller utebliven markberedning


- Slutavverkning

- för tidig
- för sen
- ej optimal aptering


Följdskador på skog och virke

- drivningsskador inkl. rotröta
- storm- och snöskador
- insektsskador
- viltskador
- övrigt "


Thomas Åkerblom
Nyköping   TS
Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

halvproffs  
#408378 Förstår egentligen inte vart du vill komma fram till? Fiberindustrin är kostnadseffektiv skriver du men har det kommit oss tillgodo? NEJ!
Skulle alla markägare sköta skogen absolut optimalt som du vill så blev det ju typ plantager och inte en varierad skog. Och skulle skogen ge optimalt med virke per ha skulle ju även priserna på virket rasa naturligtvis. ALLTID tillgång som styr ett pris.
Skogsbruket har blivit okänsligt för de naturliga produktionsfaktorerna. Förstår inte vad du menar med detta? Inte heller systematiskt värdeskapande investeringar i kvalitets skog? Ska vi börja stamkvista utan att få betalt för det för industrin betalar ju bara sand för sånt och inte guld. Skulle virket vara av stort värde var det nog många fler som engagerade sig i skogen och inte bara köpte den för att jaga etc. Nu har ju jag bara 9 år i grundskola så jag har kanske tolkat texten fel.

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

skogshare  
#408380 Jag menar att fiberindustrin lyckats upprätthålla sin lönsamhet genom att ensidigt jaga kostnader i stället för ökade intäkter, men att man nu rimligen kommit till vägs ände, då jag inte tror att kostnaderna inte kan pressas mycket mer. I synnerhet inte råvarukostnaderna ! Eller vad säger ni som skogsägare och avverkningsentreprenörer ? I stället anser jag återigen att det är hög tid att satsa på högförädlade och effektivt producerade träprodukter, som kan ge industrin en god betalningsförmåga för virket och då inte minst kvalitetsvirket.

   TS
Avatar Fallback

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

jannee  
#408382 Sverige har successivt blivit en bulkvaruproducent. Största och avgörande orsak är att vi är för få i Sverige och eller har för långt till konsumenten av slutprodukten.
Industriägarna vill i stället skylla på det höga kostnadsläget (löneläget) och i.o.f.s. kan de i viss mån ha rätt. Den totala lönekostnaden i Sverige/arbetad timme är kanske oproportionell hög i förhållande till utfallet.
Detta kan man med statistik bevisa men man kan även med statistik bevisa motsatsen = man kan m.a.o. få fram det man önskar = politik.
Jag har ibland kört för ett åkeri som sysslat med import och exportgods.
Av frakthandlingarna har man kunnat utläsa att åkeriet nästan uteslutande kört kundanpassat (konsumtionsgods) på importen medan exporten till nästan 100 % bestått av bulkgods = gods som ska till fabrik för att förädlas.
Ex, vi skickar virke till Italien, av detta virke tillverkas möbler som Sverige i vissa fall importerar, samma med Danmark.
Avesta Järnverk och SSAB i Borlänge vräker ut stålrullar som i sin tur bl.a. går till Tyskland/Italien/Spanien där det vidareförädlas innan materialet går vidare.

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

skogshare  
#408387 Även om vi har långt till många exportmarknader, skulle svensk träindustriföretag, gärna tillsammans kollegor i övriga Norden / Europa och avnämare i aktuella mottagarländer, ha allt att vinna på att utveckla koncept för avancerade träprodukter, som kan konkurrera framgångsrikt med motsvarande produkter av konkurrerande materialslag ( inte minst betong, tegel, plast, stål och aluminium ) Med träets alla odiskutabla fördelar och rätt använt finns definitivt potential för stora exportframgångar och en betydligt större, global efterfrågan på trä. Vi behöver inte till varje pris tillverka aktuella slutprodukter i Sverige men ändå ligga betydligt högre upp i förädlingskedjan än nu och dessutom i möjligaste mån även vara involverade i slutförädlingen. Denna utveckling pågår redan men behöver förstärkas ordentligt genom kapitalstarka, engagerade och industriella aktörer. Inte minst handlar det om kraftigt ökade satsningar på forskning och utveckling, logistik, effektiva produktionssystem och lobbying / marknadsbearbetning.

   TS
Avatar Fallback

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

jannee  
#408389 Vi har ju förut producerat för direktleverans till kund men den tillverkningen har upphört. Forska i VARFÖR.
Omedelbart efter krigsslutet var det just Sverige bl.a. som hade förmåga att producera konsumtionsvaror, men det försprånget har vi inte lyckas behålla.
I många fall vet jag att det är producenter i länder med större befolkning som köpt upp och lagt ned fabriken i Sverige :evil:
EX, Gislaved Gummi.
Volvo tillverkas i Sverige - MEN hur många % av bilens delar är tillverkade i Sverige :?:
Det är snart sagt så i alla konsumtionsvaror.
Det Södra lever på är att tillverka massa för avsalu = bulkproducent och ibland går det bra ibland mindre bra.
Såga sönder en stock för att tjäna pengar är de mindre bra på, dock är de bra på att hålla ned priserna. :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Sunilorblede  
#408390 Du skriver att du anser att skogbruket underpresterar värdemässigt i förhållande till vad marknaden är beredd att betala för en optimal sammansättning av produkter och sen söker du anledningarna till detta i skötselåtgärderna såsom röjning och gallring? Idag finns väl i princip två produkter från skogsbruket: massaved och timmer. Där talltimmer fortfarande kan ge mer betalt vid god kvalité, men inte tillräckligt mer betalt för att ekonomiskt kunna motivera skötselåtgärder för att höja kvalité (typ stamkvistning) eller vänta länge på kvistfritt virke. Vilka produkter tänker du dig ska komma ur skogsbruket för att minska underprestationen och vem/vilka utgör marknaden som ska vilja betala mer?

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

skogshare  
#408397 Det är enligt min uppfattning fortsatt timret som måste vara det givna givna dragloket för skogsbruket, men då krävs bättre priser, som bara kan uppnås om träindustrin, som framgår ovan, förmår att till fullo tillvara träets potential genom konkurrenskraftig produktion och export av högförädlade / intelligenta produkter. Då uppnås, enligt min uppfattning en bättre väsentligt bättre betalningsförmåga för råvaran, genom dels en väsentligt ökad, global efterfrågan på trä, dels ett uthålligt, högt värde på slutprodukten. Slutkunderna är - direkt eller indirekt - den enskilda konsumenten, byggindustrin, byggmaterialhandeln, bostadsföretagen, offentliga beställare m.fl. i Sverige och på de intressantaste exportmarknaderna

   TS
Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Sunilorblede  
#408401 Jojo, höja statusen på trä generellt visst och självfallet kommer ett bolag som kan få mer betalt för en vara utan ökade kostnader kunna betala mer för råvaran. Men det åligger väl till största delen skogsindustrierna och inte råvaruproducenterna (även om det såklart vore i deras intresse) och är väl rätt svårt att påverka med de "åtgärdsbrister" du radar upp i första inlägget? Jag menar, hur påverkar jag forskning på nya produkter och bearbetning av marknader med röjsågen?

Avatar Fallback

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

r93  
#408408 Precis som med allt annat i samhället så råder "slit och släng".
Det finns ingen som betalar extra för att panelbrädorna ska hålla i hundra år istället för ¨femtio.
Det finns ingen som betalar extra för ett kök i massivträ, som ändå ska rivas ut om tio år, då modet har ändrat sig.
Dom som betalar extra är en försvinnande liten del av marknaden.

varje år kommer det nya rön om vad skogen skall användas till, det finns ingen hejd på vad man kan göra av träfiber, det gröna guldet. MEN sen händer ingenting, för att troligtvis är det för dyrt, annars hade det redan slagit igenom.

Nä jag är skeptisk, Farmor och Farfar överlevde gott och väl på denna gården, jag ser skogen som en billig hobby, samt det är jäkligt kul att jaga. Sedan känns det bra att ha "gratis" ved, kött och potatis.

Som janne skriver så är det bulkvara som gäller! Finns för få som betalar extra för kvalitet på planken!

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408489
Sunilorblede skrev:Jojo, höja statusen på trä generellt visst och självfallet kommer ett bolag som kan få mer betalt för en vara utan ökade kostnader kunna betala mer för råvaran. Men det åligger väl till största delen skogsindustrierna och inte råvaruproducenterna (även om det såklart vore i deras intresse) och är väl rätt svårt att påverka med de "åtgärdsbrister" du radar upp i första inlägget? Jag menar, hur påverkar jag forskning på nya produkter och bearbetning av marknader med röjsågen?


Tja, med röjsåg så danar du ju beståndet och därmed avgör du då vilken råvara som kan komma från det beståndet ca 40-70 år senare.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

skogshare  
#408555
Sunilorblede skrev:Jojo, höja statusen på trä generellt visst och självfallet kommer ett bolag som kan få mer betalt för en vara utan ökade kostnader kunna betala mer för råvaran. Men det åligger väl till största delen skogsindustrierna och inte råvaruproducenterna (även om det såklart vore i deras intresse) och är väl rätt svårt att påverka med de "åtgärdsbrister" du radar upp i första inlägget? Jag menar, hur påverkar jag forskning på nya produkter och bearbetning av marknader med röjsågen?Bland annat genom att så många som möjligt sätter press på i första hand skogsägarrörelsen att vidta efterlysta åtgärder.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Sunilorblede  
#408563
skogshare skrev:Bland annat genom att så många som möjligt sätter press på i första hand skogsägarrörelsen att vidta efterlysta åtgärder.


Jag vill då inte vara med om att sätta press på någon med hjälp av röjsågen. Då kan det gå illa.

Det jag menar är att vad spelar det för roll om jag ägnar mig åt en aktiv och kvalitetsdanande skogsskötsel om jag ändå inte får betalt för det. Det faktum att jag gör det kommer troligtvis inte påverka marknaden i någon större utsträckning. Skulle alla göra det så skulle det väl enligt marknadsteorins regler snarare sänka priset på kvalitetsvirke, tillgång och efterfrågan.

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Sunilorblede  
#408564
Niking skrev:Tja, med röjsåg så danar du ju beståndet och därmed avgör du då vilken råvara som kan komma från det beståndet ca 40-70 år senare.
/Niklas


Självfallet, men med röjsågen har jag väl rätt svårt att påverka någon att köpa den råvaran?

Användarvisningsbild

Re: Underpresterar svenskt skogsbruk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408565
Sunilorblede skrev:
Niking skrev:Tja, med röjsåg så danar du ju beståndet och därmed avgör du då vilken råvara som kan komma från det beståndet ca 40-70 år senare.
/Niklas


Självfallet, men med röjsågen har jag väl rätt svårt att påverka någon att köpa den råvaran?

Tja, det vet du ju först långt senare, som sagt var... Men i välröjda bestånd får du ofta större valfrihet att producera det du vill.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).