Öppna kategorin

Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

59 inlägg 18315 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

teinarsson  
#387258 Min dröm skulle för det första vara tillräckligt enkla regler för att det ska vara möjligt för en vanlig människa att överblicka dem. Idag är det uppenbart att det inte är så eftersom vi behöver ha en mängd specialistmyndigheter som Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen samt olika förvaltningar på kommunal nivå som t ex miljö och samhällsbyggnad. Alla dessa myndigheter har dessutom inom sig en mängd anställda med olika specialistkompetens för att klara av att lösa sina uppgifter.

För det andra så skulle jag drömma om att i normalfallet endast ha en dags myndighetskontakt per år vilket också skulle vara möjlig med regler som en vanlig människa klarar av. Då skulle vi kunna ha en person som kommer ut till gården varje år, går igenom jordbruks- och skogsmark med hjälp av flygfoton och vanligt hederligt traskande vid behov, går igenom stallar och liknande för att titta på djurhållning och arbetsmiljö och dessutom tillsammans med markägaren ordnar återkommande pappersarbete t ex för jordbruksstöd. Slutligen borde personen i fråga klara av att ge lite grundläggande orientering kring mer specialiserade saker som t ex ansökningar för bygglov eller investeringsstöd för att sätta markägaren på rätt kurs direkt. Dessa myndighetspersoner ska då förstås också känna att deras huvuduppgift är att hjälpa folk att göra rätt. Dvs om en brist upptäck som inte uppenbart är medvetet gjord så ska första steget vara att berätta hur det borde gå till snarare än att direkt hota med sanktioner.

En tredje dröm jag har, men som man kan prioritera ner då den förmodligen inte är riktigt lika relevant för den stora massan av markägare, är att alla markintrång av olika slag ska samordnas på något vettigt sätt både administrativt och ersättningsmässigt. Trots att vi har en relativt liten fastighet så sitter vi med en statlig väg rakt genom gårdscentrum (som Polisen dessutom har tyckt är en jättebra övningsbana för utryckningfordon), en luftledning från Svenska Kraftnät, en luftledning från det lokala elnätsbolaget, en luftledning från Skanova, en markledning från Swedavia och en markledning från Telenor, åtminstone tretton registrerade fornminnen, landskapsbildsskydd samt bullermatta från flygplats och inget av detta har vi eller tidigare ägare fått någon ersättning för. Till detta får man lägga till eventuella restriktioner som kan komma att läggas på skogsbruket den dagen det är dags för avverkningar. Något sådant här intrång kan man kanske tycka att det nästan är skit samma men när det är så här mycket så vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Det underlättar i alla fall inte då man försöker driva jord- och skogsbruk. Dessutom tar det en massa tid då det varje år åtminstone är några av alla dessa intressenter som vill ut och titta på något för en kraftledningsröjning, krafsa på fornminnen utan att bli antastad av djuren eller något liknande.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387530 Jag har tittat på Naturskyddsföreningens önskade politik runt skogen, och ett intryck jag får är att det handlar om ännu mer regler och pålagor.

Vad jag får intrycket av - från att läsa era svar - är att ökade regler i längden får motsatt effekt: den gör att fler säljer bort sin skog till stora skogsbolag som inte har en promille av samma intresse att långsiktigt bruka skogen. Dessa har ju dessutom mycket större incitament och möjligheter att kringgå just regler och pålagor. Dvs i slutändan så får den inskränkta äganderätten följden att de som är sämst på att vårda skog och natur kommer över allt mer av svensk skog.

Är detta rätt beskrivet?

(P.S. Tackar för alla idéer och tankar, skriver upp och tar med mig)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387532
lerno skrev:Jag har tittat på Naturskyddsföreningens önskade politik runt skogen, och ett intryck jag får är att det handlar om ännu mer regler och pålagor.

Vad jag får intrycket av - från att läsa era svar - är att ökade regler i längden får motsatt effekt: den gör att fler säljer bort sin skog till stora skogsbolag som inte har en promille av samma intresse att långsiktigt bruka skogen. Dessa har ju dessutom mycket större incitament och möjligheter att kringgå just regler och pålagor. Dvs i slutändan så får den inskränkta äganderätten följden att de som är sämst på att vårda skog och natur kommer över allt mer av svensk skog.

Är detta rätt beskrivet?

(P.S. Tackar för alla idéer och tankar, skriver upp och tar med mig)Nej du har fel!

Vi skogsägare tillika företagare har rättigheter att själva bedöma och sköta våra näringsfastigheter efter våra avsikter och egna resurser. Eftersom äganderätten gäller.
Skogsägaren har äganderätt och brukanderätt och de flesta har skog som ett sätt att överleva och försörja sig på som enskilda företag.
Miljörörelsen kan själva köpa skog om man vill skydda dessa .


Alla regler som strider mot äganderätten i grundlagen skall tas bort!!!!
Äganderätten finns inskriven i grindlagen och i EU:s direktiv

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387537 Dessutom lever även de stora företagen på en världsmarknad och kan således inte missköta sig hur som helst i markägarnas skogar. Det företag som underskattar marknaden får inte mycket sålt och lär snart gå omkull.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

teinarsson  
#387543
lerno skrev:Vad jag får intrycket av - från att läsa era svar - är att ökade regler i längden får motsatt effekt: den gör att fler säljer bort sin skog till stora skogsbolag som inte har en promille av samma intresse att långsiktigt bruka skogen. Dessa har ju dessutom mycket större incitament och möjligheter att kringgå just regler och pålagor. Dvs i slutändan så får den inskränkta äganderätten följden att de som är sämst på att vårda skog och natur kommer över allt mer av svensk skog.


Jag tycker att det är ganska bra beskrivet. Ökade regler och en ökad osäkerhet om hur reglerna kan komma att tolkas leder i första hand till allt fler försöker göra saker under radarn t ex genom att göra mindre avverkningar som inte behöver anmälas och rensar diken utan att anmäla det på förhand. Många sådana saker kan vara korrekta med nuvarande regelverk men en hel del åtgärder kan nog också hamna på fel sida av gråzonen. Att fler försöker komma runt regelverken gör förstås att reglerna blir mindre effektiva.

I andra hand tror jag att den nuvarande trenden med ökad reglering och att allt fler utomstående lägger sig i leder till att en allt större del av de mindre skogsägarna helt slutar sköta sin skog. Om det känns för krångligt och osäkert att avverka så kommer man inte göra det om man inte måste. Och om man inte kommer att göra några slutavverkningar så kommer man inte heller lägga några pengar på andra åtgärder i skogen. Kan i och för sig låta bra för delar av miljörörelsen men den typen av skogar som blir resultatet kommer friluftslivet inte gilla och dessa skogar genererar inte heller någon ekonomisk tillväxt eller skatteintäkter.

I tredje hand kommer nog det du säger också att hända även om det inte kommer att gå till precis som du uttrycker det då förvärvstillståndet förmodligen kommer att hindra en utveckling där privatägd skog säljs till fastighetsbolag. Däremot så kan jag se en utveckling där man skriver långsiktiga avtal med storbolagen om att de får sköta privatägd skog precis som de vill mot en årlig avgift eller del av vinsten. Då blir det som du skriver att det är storbolagens jurister som kommer att avgöra hur (illa) skogarna sköts.

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387613
Niking skrev:Dessutom lever även de stora företagen på en världsmarknad och kan således inte missköta sig hur som helst i markägarnas skogar. Det företag som underskattar marknaden får inte mycket sålt och lär snart gå omkull.


Nu är jag inte säker på hur du menar? Det är väl ganska välkänt att det sker extremt mycket rovdrift globalt. Det enda som tycks bita är när globala ideella organisationer mobiliserar stora mängder folk för att utöva påtryckningar.

Idag är det i de flesta fall omöjligt för den genomsnittliga konsumenten att känna till under vilka förhållanden det virke och den pappersmassa de använder har producerats. Alltså finns då bara bland globala företag endast de två faktorer som ger fördelar: att konkurrera på "kvalitet" och "pris". Produktionssätt kommer inte in i bilden.

Alltså är det de enskilda skogsägarna som kan välja, men här gäller det att det inte finns ett oligopol de får emot sig utan en öppen och välfungerande marknad. Jag tycker mig ha uppfattat att det inte riktigt är så idag?

Jag vet andra branscher i Sverige där överreglering göder de stora företagens oligopol och småleverantörer blir prispressade underleverantörer som lever på konkursens brant - medan alla pengarna hamnar i storföretagens marginaler (hej svensk byggmarknad!)

Men det är alltså en felaktig bild att de stora skogsföretagen och producenter är i maktposition (som de utnyttjar) jämfört med mindre skogsägare?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387615
Sweden-viking skrev:Nej du har fel!

Vi skogsägare tillika företagare har rättigheter att själva bedöma och sköta våra näringsfastigheter efter våra avsikter och egna resurser. Eftersom äganderätten gäller.
Skogsägaren har äganderätt och brukanderätt och de flesta har skog som ett sätt att överleva och försörja sig på som enskilda företag.
Miljörörelsen kan själva köpa skog om man vill skydda dessa .


Nu är jag lite osäker på vad du menar. Min text diskuterade endast de eventuella negativa/kontraproduktiva konsekvenserna av att fortsätta med ökad reglering av skogsbruk. Jag argumenterade inte i min text för att öka reglering (=inskränka äganderätten mer), utan detta var endast min beskrivning av hur Naturskyddsföreningens förlag kunde summeras.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387618
Niking skrev:Ja, och då har ju dessa bolag och virkesköpare med rätta blivit uthängda här på skogsforum. Precis som det ska fungera.

Men det gäller dessvärre som skogsägare att visa för bolagen vem som bestämmer på skogsägarens mark. Det om något är att ta ansvar som skogsägare. Samma sak borde skogsägaren även göra mot diverse myndigheter.


Jag kan dock tänka mig att även om informationen finns där så är det inte alla som tar del av den. Man skall kolla upp företag man köper saker för över internet, men hur många blir ändå lurade. Man får räkna med att allt händer är jag rädd.


Niking skrev:1 Kravet på avverkningsanmälan.
Motivering är att skogen tillhör markägaren och att avverkningen är den enskilt mest inkomstbringande åtgärden en skogsägare kan göra på sin mark. Det är som om en arbetare skulle tvingas anmäla till det statliga "löneverket" 6 veckor innan denne vill ha sin lön utbetald... "Löneverket" skulle då kontrollera om löntagare verkligen skulle ha skött sitt arbete m.m. och att pengarna inte skulle behövas bättre någon annan stans...


För mycket stora avverkningar så kan jag gissa att det finns rent praktiska saker som landstinget/kommunen måste känna till / ordna om det sker mycket storskalig sådan (tänker på ändrade vatten/vind-förhållanden, grundvatten och andra värden som är av vikt för kommunen/länsstyrelse att ha koll på). Det finns säkert andra saker man också vill kolla upp vid sådan avverkning tänker jag.

Kan man sätta en gräns här? Det finns ju redan idag en gräns för anmälningspliktig avverkning, kunde man helt sonika lösa problemet genom att höja den?

Niking skrev:2 Avskaffa det generella markavvattningsförbudet i södra Sverige + tillståndsplikten för markavvattning i hela Sverige.

Motivering: Vi har ett årligt nederbördsöverskott i hela landet, särskilt under vinterhalvåret, och detta nederbördsöverskott måste kunna ledas bort på ett effektivt sätt. Annars försämras tillväxten radikalt med bl.a. kraftig självgallring som följd, samt att det blir en massa onödiga körskador.

Historiskt sett har ju också samhället varit positivt inställd till dikning sedan åtminstone 1200-talet. Först på 1980-talet började dagens illvilliga attityder få fäste i lagen.

Det här är en sak som jag märker dyker upp gång på gång. Från miljöhåll så ser jag att de vill begränsa dikesrensning med motiveringen att de dels är värdefulla biologiska miljöer, dels att det riskerar släppa ut kadmium, kvicksilver mm samt ge andra negativa effekter som syns längst nedströms. Finns det något sätt att jämka dessa intressen tror du?

Niking skrev:3 Älgjakten måste reformeras i grunden. Släpp älgjakten fri under 4-5 månader och bort med alla idiotiska fällavgifter och älgtilldelning.

Motivering: Vi har idag alldeles för höga älgstammar, vilket resulterar i en kraftig viltbetning och att det sätts mycket gran på tallmark. Det försämrar tillväxten, kvaliteten och den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom gnälls det från friluftslivet sida på att det är för mycket mörka granskogar och för lite trevliga tall och lövskogar att vandra i...

Känns som en svår fråga att bita i. Vilka intressenter kan man förvänta sig sätter emot en sådan förändring?

Niking skrev:4 Markägarna måste ha rätt att effektivt värna sin mark mot personer som missbrukar allemansrätten. Här ligger också kravet på att tillståndsplikten för markägarens övervakningskameror måste bort.

Motivering: Markägaren är i dag närmast rättslös när någon vårdföretag sig på allemansrätten. Det visas om inte annat i de stora problem som uppstår i de s.k. bärplockarlägren och tiggarlägren. Idag måste markägaren först be förövaren att legitimera sig och sedan ansöka hos kronofogden om handräckning. Vägrar då den skyldiga att legitimera sig, så kan markägaren inte göra ett smack. Samma sak med nedskräpning där markägaren ofta oläggs att städa upp efter andra. Görs det inte radikala ändringar, lär vi få se beväpnade medborgargarden.


Det här är nog något som är ganska lätt att få igenom, iom att det inte bara påverkar skogsägarna. Dessutom har detta belysts i media många gånger. Detta tror jag det är lätt även för oinsatta att driva.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

halvproffs  
#387619 Inte direkt skogsbruk men det drabbar oss; Torvbrytningen måste tas bort från minerallagen så banditerna inte kan skövla och förstöra vår mark.
Kraftbolagen borde ta ut avgifter för nätet och ersätta markägarna för intrånget för som det är så är det markägaren som får stå där med riskerna som när dom breddar gatorna och exponerar skogen för stormskador tex.

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387709
lerno skrev:
Niking skrev:Dessutom lever även de stora företagen på en världsmarknad och kan således inte missköta sig hur som helst i markägarnas skogar. Det företag som underskattar marknaden får inte mycket sålt och lär snart gå omkull.


Nu är jag inte säker på hur du menar? Det är väl ganska välkänt att det sker extremt mycket rovdrift globalt. Det enda som tycks bita är när globala ideella organisationer mobiliserar stora mängder folk för att utöva påtryckningar.

Idag är det i de flesta fall omöjligt för den genomsnittliga konsumenten att känna till under vilka förhållanden det virke och den pappersmassa de använder har producerats. Alltså finns då bara bland globala företag endast de två faktorer som ger fördelar: att konkurrera på "kvalitet" och "pris". Produktionssätt kommer inte in i bilden.

Alltså är det de enskilda skogsägarna som kan välja, men här gäller det att det inte finns ett oligopol de får emot sig utan en öppen och välfungerande marknad. Jag tycker mig ha uppfattat att det inte riktigt är så idag?

Jag vet andra branscher i Sverige där överreglering göder de stora företagens oligopol och småleverantörer blir prispressade underleverantörer som lever på konkursens brant - medan alla pengarna hamnar i storföretagens marginaler (hej svensk byggmarknad!)

Men det är alltså en felaktig bild att de stora skogsföretagen och producenter är i maktposition (som de utnyttjar) jämfört med mindre skogsägare?


Det är fritt fram för konsumenter att ta reda på fakta. Idag är det lättare än någonsin, med tanke på internet och sociala forum.

Samma sak gäller mindre skogsägare. Lätt att ta reda på olika fakta. Visserligen har jag en större fastighet än en vanlig skogsfastighet, men då försöker jag också kolla runt med olika virkesköpare i bygden. Det har jag funnit vara väldigt lönsam åtgärd, då prisskillnaden mellan olika virkesköpare kan vara betydande.

Är man intresserad, kan man lägga ner en del tid på att hitta den bästa virkesköparen. Är man inte intresserad, utan tar bara första bästa, ja då får man stå sitt kast.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387714
lerno skrev:
Niking skrev:Ja, och då har ju dessa bolag och virkesköpare med rätta blivit uthängda här på skogsforum. Precis som det ska fungera.

Men det gäller dessvärre som skogsägare att visa för bolagen vem som bestämmer på skogsägarens mark. Det om något är att ta ansvar som skogsägare. Samma sak borde skogsägaren även göra mot diverse myndigheter.


Jag kan dock tänka mig att även om informationen finns där så är det inte alla som tar del av den. Man skall kolla upp företag man köper saker för över internet, men hur många blir ändå lurade. Man får räkna med att allt händer är jag rädd.


Tar man inte sitt ansvar och tar reda på fakta, så får man stå sitt kast.


lerno skrev:
Niking skrev:1 Kravet på avverkningsanmälan.
Motivering är att skogen tillhör markägaren och att avverkningen är den enskilt mest inkomstbringande åtgärden en skogsägare kan göra på sin mark. Det är som om en arbetare skulle tvingas anmäla till det statliga "löneverket" 6 veckor innan denne vill ha sin lön utbetald... "Löneverket" skulle då kontrollera om löntagare verkligen skulle ha skött sitt arbete m.m. och att pengarna inte skulle behövas bättre någon annan stans...


För mycket stora avverkningar så kan jag gissa att det finns rent praktiska saker som landstinget/kommunen måste känna till / ordna om det sker mycket storskalig sådan (tänker på ändrade vatten/vind-förhållanden, grundvatten och andra värden som är av vikt för kommunen/länsstyrelse att ha koll på). Det finns säkert andra saker man också vill kolla upp vid sådan avverkning tänker jag.

Kan man sätta en gräns här? Det finns ju redan idag en gräns för anmälningspliktig avverkning, kunde man helt sonika lösa problemet genom att höja den?


Det minskar förvisso problemet för mindre skiften, men problemet som sådant försvinner ju inte.

lerno skrev:
Niking skrev:2 Avskaffa det generella markavvattningsförbudet i södra Sverige + tillståndsplikten för markavvattning i hela Sverige.

Motivering: Vi har ett årligt nederbördsöverskott i hela landet, särskilt under vinterhalvåret, och detta nederbördsöverskott måste kunna ledas bort på ett effektivt sätt. Annars försämras tillväxten radikalt med bl.a. kraftig självgallring som följd, samt att det blir en massa onödiga körskador.

Historiskt sett har ju också samhället varit positivt inställd till dikning sedan åtminstone 1200-talet. Först på 1980-talet började dagens illvilliga attityder få fäste i lagen.

Det här är en sak som jag märker dyker upp gång på gång. Från miljöhåll så ser jag att de vill begränsa dikesrensning med motiveringen att de dels är värdefulla biologiska miljöer, dels att det riskerar släppa ut kadmium, kvicksilver mm samt ge andra negativa effekter som syns längst nedströms. Finns det något sätt att jämka dessa intressen tror du?


Det enda sättet att jämka dessa intressen torde vara att börja tillämpa principen om att den som har båtnad också ska betala. Alltså att de som vill ha mer försumpning måste betala den fulla kostnaden för detta (kraftigt minskad produktion och ofta kraftigt fördyrad produktionskostnader för de som ändå kan produceras och skördas) ur egen ficka. Idag får ju markägaren och/eller verksamhetsutövaren ta hela smällen. Det är ju lätt att leka med andras pengar.

lerno skrev:
Niking skrev:3 Älgjakten måste reformeras i grunden. Släpp älgjakten fri under 4-5 månader och bort med alla idiotiska fällavgifter och älgtilldelning.

Motivering: Vi har idag alldeles för höga älgstammar, vilket resulterar i en kraftig viltbetning och att det sätts mycket gran på tallmark. Det försämrar tillväxten, kvaliteten och den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom gnälls det från friluftslivet sida på att det är för mycket mörka granskogar och för lite trevliga tall och lövskogar att vandra i...

Känns som en svår fråga att bita i. Vilka intressenter kan man förvänta sig sätter emot en sådan förändring?


Turistnäringen, vargkramare och vissa klåfingriga myndigheter?

lerno skrev:
Niking skrev:4 Markägarna måste ha rätt att effektivt värna sin mark mot personer som missbrukar allemansrätten. Här ligger också kravet på att tillståndsplikten för markägarens övervakningskameror måste bort.

Motivering: Markägaren är i dag närmast rättslös när någon vårdföretag sig på allemansrätten. Det visas om inte annat i de stora problem som uppstår i de s.k. bärplockarlägren och tiggarlägren. Idag måste markägaren först be förövaren att legitimera sig och sedan ansöka hos kronofogden om handräckning. Vägrar då den skyldiga att legitimera sig, så kan markägaren inte göra ett smack. Samma sak med nedskräpning där markägaren ofta påläggs att städa upp efter andra. Görs det inte radikala ändringar, lär vi få se beväpnade medborgargarden.


Det här är nog något som är ganska lätt att få igenom, iom att det inte bara påverkar skogsägarna. Dessutom har detta belysts i media många gånger. Detta tror jag det är lätt även för oinsatta att driva.


Jå, så länge det gäller tiggare och bärplockarläger. Värre kan det bli med organiserade aktiviteter som inte heller omfattas av allemansrätten. T.ex. organiserade utflykter anordnade av SNF, friluftsfrämjandet etc.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387723
Niking skrev:
lerno skrev:För mycket stora avverkningar så kan jag gissa att det finns rent praktiska saker som landstinget/kommunen måste känna till / ordna om det sker mycket storskalig sådan (tänker på ändrade vatten/vind-förhållanden, grundvatten och andra värden som är av vikt för kommunen/länsstyrelse att ha koll på). Det finns säkert andra saker man också vill kolla upp vid sådan avverkning tänker jag.

Kan man sätta en gräns här? Det finns ju redan idag en gräns för anmälningspliktig avverkning, kunde man helt sonika lösa problemet genom att höja den?

Det minskar förvisso problemet för mindre skiften, men problemet som sådant försvinner ju inte.

Finns det något mellanting som tar vara på hela samhällets intressen här? Känner icke-skogsägare att avverkning sker godtyckligt och utan överblick så kommer det finnas hård press att rullas tillbaka avregleringar.

För att man skal få stabila regler tror jag man behöver sikta på en någorlunda bra kompromiss – så att få har incitament att ändra på lagen. Har du några tankar hur man skulle kunna göra? Värdet i skog är ju inte bara produktionsvärdet, även om det är endast det som skogsägare idag får pengar för (okej, jakt också). Kan man tänka sig att staten/icke-skogsägare på något sätt även kan betala för övrigt värde i skogen? Om jag får associera fritt, så tänk att kommunen betalar en icke-försumbar summa till de som underhåller sin skog för friluftsliv - med de förändringar i avverkning det kan tänkas betyda.

Det vore kanske också bra att samhället i stort tänker över vad det skall betyda att äga skog och mark. Att det finns inskränkningar är naturligt, men man kan definitivt ifrågasätta gränserna. Man kan undra hur bär/svampplockning är okej, men jakträtten bestämmer markägaren över osv. Framförallt när det gäller storskaligt nyttjande av allemansrätten så är gränsdragningen lite skakig. Samtidigt som antagligen ingen vill förbjuda att man stannar vid vägkanten och plockar några blåbär någon meter in i någons skog.

Niking skrev:
lerno skrev:Det här är en sak som jag märker dyker upp gång på gång. Från miljöhåll så ser jag att de vill begränsa dikesrensning med motiveringen att de dels är värdefulla biologiska miljöer, dels att det riskerar släppa ut kadmium, kvicksilver mm samt ge andra negativa effekter som syns längst nedströms. Finns det något sätt att jämka dessa intressen tror du?


Det enda sättet att jämka dessa intressen torde vara att börja tillämpa principen om att den som har båtnad också ska betala. Alltså att de som vill ha mer försumpning måste betala den fulla kostnaden för detta (kraftigt minskad produktion och ofta kraftigt fördyrad produktionskostnader för de som ändå kan produceras och skördas) ur egen ficka. Idag får ju markägaren och/eller verksamhetsutövaren ta hela smällen. Det är ju lätt att leka med andras pengar.

Jag förstår problemet, samtidigt är ju en invändning att ingen skogsägare vill väl bli tvångsutlöst, så då hamnar man i en svår situation:

Ideella sammanslutningar/staten kanske vill se till att dikesrensning inte sker på plats X av naturvårdsskäl. Då är det ju en specifik plats man vill skydda, och antingen tillåter man då tvångsförsäljning av intressanta miljöer, eller så blir ju "betala den fulla kostnaden" endast en tankelek, då inte möjligheten finns.

Jag tror ingen vill ha mer tvång från staten än vad det redan finns idag, så en bättre kompromiss skulle vara att föredra. :|

Niking skrev:
lerno skrev:
Niking skrev:3 Älgjakten måste reformeras i grunden. Släpp älgjakten fri under 4-5 månader och bort med alla idiotiska fällavgifter och älgtilldelning.

Motivering: Vi har idag alldeles för höga älgstammar, vilket resulterar i en kraftig viltbetning och att det sätts mycket gran på tallmark. Det försämrar tillväxten, kvaliteten och den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom gnälls det från friluftslivet sida på att det är för mycket mörka granskogar och för lite trevliga tall och lövskogar att vandra i...

Känns som en svår fråga att bita i. Vilka intressenter kan man förvänta sig sätter emot en sådan förändring?


Turistnäringen, vargkramare och vissa klåfingriga myndigheter?

När du säger turister, tänker du på älgskådare eller något annat? "Vargkramare" kommer påpeka att vargen kan hjälpa till att reglera älgstammen :wink:

Niking skrev:
lerno skrev:Det här är nog något som är ganska lätt att få igenom, iom att det inte bara påverkar skogsägarna. Dessutom har detta belysts i media många gånger. Detta tror jag det är lätt även för oinsatta att driva.

Jå, så länge det gäller tiggare och bärplockarläger. Värre kan det bli med organiserade aktiviteter som inte heller omfattas av allemansrätten. T.ex. organiserade utflykter anordnade av SNF, friluftsfrämjandet etc.

Kan man tänka sig någon kompromiss runt sådana? Förslag?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387726 Äganderätten är skyddad i grundlagen.
Alla inskränkningar i pågående markanvändning skall ersättas enligt grundlagen.
Detta innebär att bedriver vi skogsbruk och vi har gjort som skogsstyrelsen sagt åt oss i alla år tidigare att göra slutavverkning med att kalhygga ett område tidigare därefter markbereda och plantera. Så är detta den pågående markanvändningen.

Alla inskränkningar i den pågånde markanvändningen med skogsbruk ovan, är enligt grundlagen ersättningsgrundande fullt ut.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387740 Vid 2010 års reform av Grundlagen tydliggjorde i alla fall lagstiftaren att ersättningsrätt på grund av rådighetsinskränkningar ska omfattas av grundlagsskyddet.
I likhet med lagmotiven till Grundlagen ligger tyngdpunkten i resonemanget på att
den pågående markanvändningen avsevärt försvårats, vilket är en förutsättning
för ersättning enligt grundlagsregeln. Vidare slår lagstiftaren fast en ersättningsrätt vid naturreservat med
motiveringen att grundlagen uttrycker en rätt till ersättning vid rådighetsinskränkningar,
vilket anses göra det svårt att inta någon annan inställning i frågan.

RF 2:18 andra stycket:

”Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag”.

För de fall skogsägare/näringsfastighetsägare intresset får stå tillbaka finns laglig rätt till ekonomisk kompensation.

Rätten till ersättning blir aktuellt när pågående mark//skogs/närings användning har försvårats genom det
intrång som ett förbud eller en föreskrift innebär.
Hindras skogsägare/näringsfastighetsägare från att vidta åtgärder som framstår som en naturlig fortsättning på
pågående mark//skogs/närings användning har denne rätt till ersättning. Exempel på normal och naturlig mark-/skogs-/närings- markanvändningen är möjligheten att utnyttja tidigare använda metoder men även moderna metoder inom skogsbruket.
Ytterligare exempel på pågående mark-/skogs-/närings- markanvändning är avverkning i olika former och markberedning för att främja tillväxten hos ny skog samt plantering.

Dessutom anses miljöansvaret vara gemensamt för alla och att det av dessa
skäl kan hävdas att det ekonomiska ansvaret ska delas av alla gemensamt i samhället inte bara skogsägaren .

Skogsägaren bör dessutom vara berättigad till ekonomisk kompensation för upptagandet av all koldioxid som vi aktiva skogsägare gör genom ett aktivt och uthålligt skogsbruk med växande träd som tar upp koldioxiden.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387761
Sweden-viking skrev:Äganderätten är skyddad i grundlagen.
Alla inskränkningar i pågående markanvändning skall ersättas enligt grundlagen.
Detta innebär att bedriver vi skogsbruk och vi har gjort som skogsstyrelsen sagt åt oss i alla år tidigare att göra slutavverkning med att kalhygga ett område tidigare därefter markbereda och plantera. Så är detta den pågående markanvändningen.

Alla inskränkningar i den pågånde markanvändningen med skogsbruk ovan, är enligt grundlagen ersättningsgrundande fullt ut.

Hur skall sådan ersättning praktiskt fungera? Och hur bör storleken avgöras?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).