Öppna kategorin

Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

59 inlägg 16739 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Skogstomte  
#365655
lerno skrev:Just biotopskydd odyl är egentligen tänkt lite som när man K-märker hus, eller att man skyddar upphittade fornlämningar - dvs man ser ett allmänintresse i att bevara något, och då går det allmänna in och stoppar. Samtidigt har jag också full förståelse för att detta ofta och gärna går överstyr och missbrukas, vilket självklart ger en god känsla av maktlöshet, ilska och förtvivlan.

NÅGON form av naturskydd och biotopskydd behöver ju alltid kunna finnas för speciella områden, och att man kanske inte skall ge stora skogsbolag fri lejd vad det gäller att avverka är ganska klart. Samtidigt brukar det ju alltid - och jag antar att skogsägande inte är ett undantag - stora företag vara duktiga att strunta i eller gå runt lagen. (Stora branden i Västmanland var det ju som väntat ett stort skogsbolag som skickade ut folk när det var som absolut torrast.)

Alltså behöver det finnas inskränkningar på någon nivå, samtidigt som jag gärna skulle vilja ge folk så mycket frihet som möjligt att förvalta sin skog.

Finns det några praktiska sätt man skulle kunna skilja ansvarsfulla och oansvariga ägare åt? Skall man dela på skogsstorlek, hur mycket man avverkar per år, eller finns det någon annat sätt?


Ok att det allmänna känner sig manat att stoppa ibland, men då ska skogsägaren också hållas skadeslös av det allmänna.

Biotopskydd, samma som ovan.

Ett exempel: lillebror som nu äger gården lät avverka intill en mosse. Enligt generell hänsyn skall det lämnas en kantzon mot våtmark, vilket också gjordes. Några veckor senare när maskinerna har flyttat från platsen har de flesta träden blåst omkull (vilket var väntat) och skall nu tas bort för de överstiger mängden färsk ved som får ligga enligt skogsskyddsparagrafen (5fub/ha). Detta orsakar kostnader och besvär som varje normalt begåvad människa kunnat förutse men likväl är det så här det ska vara för så står det i lagen.

Naturskydd behöver nog finnas för alla, finns även en och annan mindre skogsägare som är relativt hämningslös.

Det ligger i alla företags natur att klara sig "med darr på ribban" fast det verkar bli mer uttalat ju större och längre bort ägarna befinner sig från verksamheten. Verkar som endast hotet från dålig publicitet kan få dessa att lyfta från miniminivån.

Hur stor skog man äger säger egentligen ingenting om hur ansvarsfull man är, ej heller hur mycket skog man kapar ner. Snarare hur man planerar åtgärder för att minimera skador, hur man ligger i fas med återplantering, listan kan göras lång med bedömningspunkter och här har vi nog pudelns kärna, det finns inte en lätt mätbar parameter som fäller avgörandet utan en samlad bedömning som i sin natur blir subjektiv.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#365661 Framför allt måste s.k. naturskydd ske i samklang med markägaren, d.v.s. frivilliga avtal som Komet. Den traditionella metoden där staten roffar åt sig avverkningsmogen skog av den i sammanhanget närmast rättslösa markägaren måste upphöra omedelbart.

Det snackas vitt och brett om jämställda mål i skogsbruket mellan produktion och naturvård. Men då måste även inkomsterna från respektive gren vara jämställda. Det är ingalunda fallet idag, vilket är en stor skam för staten Virkesköpares betalar hederligt (nåja) för virket, medan naturvården ska ha sin skog gratis! Naturvården borde skämmas över sitt rovgiriga agerande!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#366118
Skogstomte skrev:Hur stor skog man äger säger egentligen ingenting om hur ansvarsfull man är, ej heller hur mycket skog man kapar ner. Snarare hur man planerar åtgärder för att minimera skador, hur man ligger i fas med återplantering, listan kan göras lång med bedömningspunkter och här har vi nog pudelns kärna, det finns inte en lätt mätbar parameter som fäller avgörandet utan en samlad bedömning som i sin natur blir subjektiv.


Är det med andra ord dödsdömt att försöka avreglera, eller skall man angripa det på andra sätt som att göra det lättare att utdöma straff post-facto t.ex.?

Problemet att reglera stora företag är ju att de oftast både tjänar mest på att överträda reglerna och sedan mest resurser att undvika straff. Just obligatoriska regler och inspektioner bör ses som ett sätt att försöka hindra deras övertramp, eftersom bevisbördan i många fall blir omvänd om det bryter mot reglerna, dvs "bevisa att vi gav dig tillåtelse till X som du behöver vårt godkännande för att få göra". Samtidigt ger det ju väldigt mycket regler för privatpersoner.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

hfab  
#366122 @lerno
Blir lite nyfiken på vem/vad du är?
Syfte med dessa frågor?
Tycker för övrigt att det blir fel när straff ska utdömmas, dom stora har resurser att ta straffet. Medans det för den lilla markägaren kan ge förödande konsekvenser.
Bättre då att det görs rätt från början.

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

axwell  
#366126
hfab skrev:Blir lite nyfiken på vem/vad du är?
Syfte med dessa frågor?

Bra fråga @hfab, samma tanke efter första inlägget på forumet.

Nöjde mig då med, "här bör man avvakta, kan det vara en infiltratör eller någon som jobbar med ett examensarbete ?

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#366150
hfab skrev:Blir lite nyfiken på vem/vad du är?
Syfte med dessa frågor?
Tycker för övrigt att det blir fel när straff ska utdömmas, dom stora har resurser att ta straffet. Medans det för den lilla markägaren kan ge förödande konsekvenser.
Bättre då att det görs rätt från början.


Jag är bara allmänt politiskt intresserad av att förbättra möjligheterna för Sveriges landsbygd. Just i skogsfrågan så upplever jag att det finns en intressekonflikt mellan de som vill nyttja skogen för sina naturkvaliteter och de som har det som investering och produktion.

Samtidigt så tror (och hoppas) jag att mycket härrör i att den förra gruppen blir skrämd av _dålig_ förvaltning av skog, men att det i slutändan mycket drabbar de som förvaltar sin skog väl.

Min förhoppning är att samla på mig åsikter och tankar från båda hållen och hitta förbättringar som kan omfamnas/accepteras av båda sidor, och genom detta förbättra situationen för alla.

Just nu är det snart slut på motionstiden hos det partiet jag numera tillhör*, och jag vill försöka se om det finns något tillräcklig allmängiltigt men ändå meningsfyllt att lägga till i partiprogrammet.

Vi har förvisso skogsägare som är aktiva inom partiet, men jag uppfattar deras ställningstagande som alltför extremt för att kunna få bredare gehör, och därför försöker jag utbilda mig vidare och se vad det finns för frågor att ta upp.

(* Borgerlig Framtid http://www.borgerligframtid.se)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Skogstomte  
#366458
lerno skrev:
Är det med andra ord dödsdömt att försöka avreglera, eller skall man angripa det på andra sätt som att göra det lättare att utdöma straff post-facto t.ex.?

Problemet att reglera stora företag är ju att de oftast både tjänar mest på att överträda reglerna och sedan mest resurser att undvika straff. Just obligatoriska regler och inspektioner bör ses som ett sätt att försöka hindra deras övertramp, eftersom bevisbördan i många fall blir omvänd om det bryter mot reglerna, dvs "bevisa att vi gav dig tillåtelse till X som du behöver vårt godkännande för att få göra". Samtidigt ger det ju väldigt mycket regler för privatpersoner.


Nej, jag tycker det är meningsfullt att avreglera. Jag är för få regler som är tydliga och därtill hörande sanktioner som också är tydliga. "Det ska vara lätt att göra rätt" tycker jag kännetecknar bra lagar och föreskrifter. Tyvärr är min känsla att det blir värre för varje år att veta vad som är rätt då det hela tiden smetas på nya regler på de gamla, det är alltför sällan det rensas i regelträsket.

Distinkta regler lämnar också mindre utrymme för "de stora" att smita undan.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#366464
Skogstomte skrev:Nej, jag tycker det är meningsfullt att avreglera. Jag är för få regler som är tydliga och därtill hörande sanktioner som också är tydliga. "Det ska vara lätt att göra rätt" tycker jag kännetecknar bra lagar och föreskrifter. Tyvärr är min känsla att det blir värre för varje år att veta vad som är rätt då det hela tiden smetas på nya regler på de gamla, det är alltför sällan det rensas i regelträsket.

Distinkta regler lämnar också mindre utrymme för "de stora" att smita undan.


Det håller jag med om. "Regler på regler" är i huvudtaget ganska symptomatiskt för Sverige. Samma gäller så vitt skilda saker som plan och bygglagen och regler för djurhållning. Att rensa och förenkla är en viktig princip.

Förutom detta i allmänhet, finns det specifika punkter man kan få ned det till om man skulle vilja driva det politiskt tycker du?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#366466
lerno skrev:
hfab skrev:Blir lite nyfiken på vem/vad du är?
Syfte med dessa frågor?
Tycker för övrigt att det blir fel när straff ska utdömmas, dom stora har resurser att ta straffet. Medans det för den lilla markägaren kan ge förödande konsekvenser.
Bättre då att det görs rätt från början.


Jag är bara allmänt politiskt intresserad av att förbättra möjligheterna för Sveriges landsbygd. Just i skogsfrågan så upplever jag att det finns en intressekonflikt mellan de som vill nyttja skogen för sina naturkvaliteter och de som har det som investering och produktion.

Samtidigt så tror (och hoppas) jag att mycket härrör i att den förra gruppen blir skrämd av _dålig_ förvaltning av skog, men att det i slutändan mycket drabbar de som förvaltar sin skog väl.

Min förhoppning är att samla på mig åsikter och tankar från båda hållen och hitta förbättringar som kan omfamnas/accepteras av båda sidor, och genom detta förbättra situationen för alla.

Just nu är det snart slut på motionstiden hos det partiet jag numera tillhör*, och jag vill försöka se om det finns något tillräcklig allmängiltigt men ändå meningsfyllt att lägga till i partiprogrammet.

Vi har förvisso skogsägare som är aktiva inom partiet, men jag uppfattar deras ställningstagande som alltför extremt för att kunna få bredare gehör, och därför försöker jag utbilda mig vidare och se vad det finns för frågor att ta upp.

(* Borgerlig Framtid http://www.borgerligframtid.se)


Vad är det då för "extrema åsikter" som dessa skogsägare i Borgerlig Framtid tar ställning för?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#366488 Det allra viktigaste är att äganderätten och den fria näringsverksamheten som gäller övergripande enligt grundlagen respekteras. liksom de EU regler som också Sverige förbundit sig med som berör äganderätt och företagssamhet.

Äganderätt och förfoganderätten inom näringsverksamhet måste beaktas bättre i Sverige.

På allt för många områden som berör markägande och förfoganderätt, pekar utvecklingen mot att Svenska beslutsfattare, myndigheter och allmänhet gärna ignorerar markägarens näringsverksamhet och synpunkter på ekonomi och äganderätt och tolkar med utgångspunkt från deras personliga politiska uppfattning..
En äganderätt som också innebär ett personligt ansvar för näringsidkaren/markägaren juridiskt för ekonomi och skötsel av jord, skogsmark, jakträtt med mera.
Markägaren/näringsidkaren är också ansvarig juridiskt och kan fällas till böter eller fängelse om någon utomstående genom en olycka skadar sig. Eller orsakar skada på miljön, då faller ansvaret tillbaka på markägaren.

Äganderätten är, tillsammans med rätten till liv, fundamentala begrepp för vårt rättsmedvetande.

Äganderätten bygger på att vi själva har det juridiska och ekonomiska ansvaret för vår ärligt ägda fastighet.
Vår ärligt ägda skog odlas, sköts mm av ägaren tillika fastighetsägaren och inte av någon myndighet eller miljöaktivist.

Vill man ha tillgång till skog finns inget hinder för att köpa sig själv på öppna marknaden till marknadsmässiga priser.
Det finns inget hinder heller om man saknar ekonomi att finansera detta med lån upptagna i bank eller likvärdigt som vi alla fastighetsägare också fått göra.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387225
Sweden-viking skrev:Det allra viktigaste är att äganderätten och den fria näringsverksamheten som gäller övergripande enligt grundlagen respekteras. liksom de EU regler som också Sverige förbundit sig med som berör äganderätt och företagssamhet.


Nu skall jag först be om ursäkt för extremt sent svar. Det har varit för mycket att göra för att ge det här den tiden det är värt.

Först och främst: jag håller med. Det är typiskt för dagens Sverige att vi betynger ägare av skog och mark med enormt många pålagor, och en massa skyldigheter och ansvar, men väldigt lite makt. Detta är en rejäl obalans.

Svårigheten för mig är att finna var den rätta balansen ligger och just vilka lagar/regler som kan tas bort utan problem, och vilka som behöver omformas eller omriktas.

På något sätt har ju samtliga av dagens regler och lagar kommit ur att man försökt få bukt med ett verkligt problem. Vad som ofta händer är att man lägger kaka på kaka, tills man kanske täpper samma hål 3-4 gånger helt i onödan.

Det skulle vara nyttigt att höra var ni tycker man skall börja, samt hur vi undviker två problem:

1. Riktlinjer/hjälp åt skogsägare som inte vet hur man brukar skog. (Ex. nyblivna skogsägare) - Så att de inte gör tanklösa saker som idag man inte kan göra pga regler, men som inte heller en erfaren ägare skulle göra.

2. Rovdrift från storföretag som tvingar köp till underpris, avverkar och säljer vidare utan någon som helst tanke på långsiktig förvaltning.

Tankar?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387248 1 Det är upp till skogsägaren att avgöra hur vederbörande vill bruka sin skog - samt införskaffa erforderlig hjälp, kunskap och ev. utrustning för ändamålet. Tack vare internet är det idag väldigt enkelt att införskaffa erforderlig kunskap.

2 Alla avtal måste bygga på ömsesidig respekt för motparten. Den virkesköpare som missköter sig, lär inte bli långvarig i branschen. Allra minst sedan internet kom, vilket gör det väldigt lätt att hänga ut virkesköpare som inte sköter sig.
/Niklas
Senast redigerad av Niking lör 16 apr 2016, 09:24, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Bosse1  
#387249 Någon form av magsjuka har drabbat myndigheterna tex naturvårdsverket de fullkomligt spyr ur sig remisser som angriper äganderätten. För mej är det obegripligt med den här svaga regeringen.Vem försvarar oss markägare? LRFs remissvar verkar hamna i papperskorgen direkt medans tveksamma organisationers svar höjs till skyarna.Har aldrig förstått detta.Det är dags att ge tillbaka nu på flera plan,går man in i en förhandling nu måste vi ta tillbaka äganderätten som vi tyvärr mistat.
Ograverad naturligtvis :geek:

Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#387251
Niking skrev:2 Alla avtal måste bygga på ömsesidig respekt för motparten. Den virkesköpare som missköter sig, lär inte bli långvarig i branschen. Allra minst sedan internet kom, vilket gör det väldigt lätt att hänga ut virkesköpare som inte sköter sig.


Fast jag har läst här på forumet om hur virkesköpare hållit på med en massa fulsaker. Som att ta ned stora mängder skog runt någons bestånd och sedan säga "skall du inte ta och ta ned din skog också, vi har ju grejerna där, dessutom är det väldigt lite vindskydd nu efter vi tog ned all den där skogen runt din, och det vore ju väldigt oturligt om något skulle hända med din skog............"

Om jag läst rätt så är det redan idag så att de stora skogsbolagen går runt regler och ställer enskilda skogsägare kvar med områden som inte kan avverkas etc.

Detta är ju motsatsen till ansvarsfull hantering av skog. Jag tänker alltså både på de som avverkar (som många gånger en enskild ägare är mer eller mindre rättslös mot), och stora skogsägare (inklusive statliga företag!) som redan idag navigerar sig runt reglerna som småägare skall hålla sig till.

Vad det gäller regler så är det väl många saker som idag regleras och anses självklart (återplantering exempelvis) som kommit till genom lagar och regleringar. Så om man vill formulera åtgärder så behöver man vara mer specifik.

JA äganderätten måste återställas men var persons äganderätt kan inte inskränka en annan persons äganderätt heller. Inte heller får äganderätten äventyra samhällets grundläggande stabilitet, eller permanent äventyra framtida generationers möjlighet att leva. Därför går det ju inte säga "gör som ni vill!". En enskild skogsägare kan knappast äventyra ovanstående, men ett skogsbolag med mångmiljardomsättning har helt andra "förutsättningar" för detta.

Därför är min personliga inställning att regler och lagar framförallt skall reglera de företag som är såpass stora att de kan åsamka permanent skada. Dessa är också oftast så starka att de kan köpa tystnad från enskilda personer - vilket gör att de inte finns någon jämbördig motpart annat än staten.

Här behövs ER kunskap: vad är relevanta regler? Vilka regler bör tas bort för de inte längre fyller sin funktion? Vilka borde bara appliceras på storföretagen?

Det finns också olika förfaranden: a) du ansöker om lov b) du utför, och myndighet gör efterkontroll c) du utför och endast om det inkommer klagomål till myndighet så kontrolleras utförandet. Detta påverkar i allra högsta grad hur det känns att vara ägare.

Att man skall hålla sig till goda regler är klart, men att hela tiden be om lov hos myndigheter, eller bekosta dyra kontroller hela tiden - det är kostsamt, tidsödande och påfrestande. Kanske är det värt att börja där?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sv: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387257 Ja, och då har ju dessa bolag och virkesköpare med rätta blivit uthängda här på skogsforum. Precis som det ska fungera.

Men det gäller dessvärre som skogsägare att visa för bolagen vem som bestämmer på skogsägarens mark. Det om något är att ta ansvar som skogsägare. Samma sak borde skogsägaren även göra mot diverse myndigheter.

Sedan vilka regler som ska tas bort, så finns det ju en hel drös av dessa. Några av det viktigaste för skogsägarna torde vara:

1 Kravet på avverkningsanmälan.
Motivering är att skogen tillhör markägaren och att avverkningen är den enskilt mest inkomstbringande åtgärden en skogsägare kan göra på sin mark. Det är som om en arbetare skulle tvingas anmäla till det statliga "löneverket" 6 veckor innan denne vill ha sin lön utbetald... "Löneverket" skulle då kontrollera om löntagare verkligen skulle ha skött sitt arbete m.m. och att pengarna inte skulle behövas bättre någon annan stans...

2 Avskaffa det generella markavvattningsförbudet i södra Sverige + tillståndsplikten för markavvattning i hela Sverige.

Motivering: Vi har ett årligt nederbördsöverskott i hela landet, särskilt under vinterhalvåret, och detta nederbördsöverskott måste kunna ledas bort på ett effektivt sätt. Annars försämras tillväxten radikalt med bl.a. kraftig självgallring som följd, samt att det blir en massa onödiga körskador.

Historiskt sett har ju också samhället varit positivt inställd till dikning sedan åtminstone 1200-talet. Först på 1980-talet började dagens illvilliga attityder få fäste i lagen.

3 Älgjakten måste reformeras i grunden. Släpp älgjakten fri under 4-5 månader och bort med alla idiotiska fällavgifter och älgtilldelning.

Motivering: Vi har idag alldeles för höga älgstammar, vilket resulterar i en kraftig viltbetning och att det sätts mycket gran på tallmark. Det försämrar tillväxten, kvaliteten och den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom gnälls det från friluftslivet sida på att det är för mycket mörka granskogar och för lite trevliga tall och lövskogar att vandra i...

4 Markägarna måste ha rätt att effektivt värna sin mark mot personer som missbrukar allemansrätten. Här ligger också kravet på att tillståndsplikten för markägarens övervakningskameror måste bort.

Motivering: Markägaren är i dag närmast rättslös när någon vårdföretag sig på allemansrätten. Det visas om inte annat i de stora problem som uppstår i de s.k. bärplockarlägren och tiggarlägren. Idag måste markägaren först be förövaren att legitimera sig och sedan ansöka hos kronofogden om handräckning. Vägrar då den skyldiga att legitimera sig, så kan markägaren inte göra ett smack. Samma sak med nedskräpning där markägaren ofta oläggs att städa upp efter andra. Görs det inte radikala ändringar, lär vi få se beväpnade medborgargarden.

Det finns ju många fler regler än som berör dessa fyra områden, som behöver ändras. Men att åtgärda dessa fyra områden är en god början i alla fall.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tor 14 apr 2016, 12:04, redigerad totalt 1 gång.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).