Öppna kategorin

Ny instutition ska skydda de mänskliga rättigheterna

3 inlägg 2583 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ny instutition ska skydda de mänskliga rättigheterna

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#335557 http://www.dn.se/debatt/ny-institution- ... igheterna/

Ska denna institution även omfatta äganderätten?
/Niklas   TS
Användarvisningsbild

Re: Ny i nstutition ska skydda de mänskliga rättigheterna

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#335570 Den grundlagsskyddade äganderätten är närmast ett hån mot äganderätten idag...

För de fastighetsägare som konfronteras med dagens regler för ingrepp i deras äganderätt kan det bli en närmast chockerande upplevelse att upptäcka hur svag deras ställning fortfarande är. Den har under senare år i viktiga avseenden blivit avsevärt sämre än förut.

Förr var det vid egendomsberövanden av fast egendom ofta fråga om expropriation. För det krävdes regeringens tillstånd. Det gavs bara om det fanns mycket starka skäl – viktiga allmänna intressen.
För handläggningen i domstol var expropriationslagen normerande. Även vid intrång t.ex. för ledningar, vägar och naturvård. Det gav fastighets¬ägaren den tryggheten att han alltid, om han tvingades till process, i första instans hade rätt till ersättning för sina egna rättegångskostnader och aldrig behövde riskera att ersätta motpartens.

Numera sker de flesta ingreppen i äganderätten till fast egendom i form av lantmäteriförrättningar typ anläggningslagen.

I verkligheten är det fråga om en omfattande affärsverksamhet som lantmäteriet bedriver bakom sin fasad av myndighet.

I förrättningarna handlar det ofta om att tillgodose en annan privat ägares, t.ex. ett privat företags, intresse eller en fritidshusägares intresse på bekostnad av en annan privat företags jord-/skog-/-fastighetsägare.

Lantmäteriet genar och vantolkar oftast i jordabalken eller anläggningslagen till den sökandes fördel
Om fastighetsägaren skulle drista sig till att överklaga det beslut som förrättningslantmätaren fattar på uppdrag av sin kund så finner han sannolikt att domstolens viktigaste ledamot är en f.d. lantmätarekollega till den lantmätare vars förrättning överklagas. Ibland kan domaren ha någon annan solid förankring hos det allmänna än just lantmätarens.
Ett överklagande av utslaget i första instans har inneburit en risk att processen övergår från det muntliga till ett skriftligt förfarande. Då slipper domarna att träffa honom och att lyssna på honom. Men själv får han (och hans advokat) då lägga ned ett omfattande arbete (= kostnader) på att skriva allt det som han tidigare kunnat framföra muntligen. Skulle han, till exempel på grund av sjukdom, ha svårt att hinna med att skriva allt inom den snävt förelagda tiden kan han inte räkna med att rätten bryr sig om det.
Vid ett överklagande så tittar domstolen i många fall mer på det formella i överklagan och dömer på formella fel i överklagan.
Sakfrågan verkar man inte vilja bedöma bland annat för att i den domstol som skall granska lantmätarnas förehavanden i lägre instanser är den tongivande ledamoten vanligen en f.d. lantmätare eller någon annan trotjänare i det allmännas tjänst med "röd" politisk åsikt. rättegångskostnaderna gäller numera att fastighetsägare riskerar att få stå för både sina egna och sin motparts kostnader. Risken är i själva verket betydande eftersom kollegan i domstolen inte gärna underkänner kollegans i lantmäteriet arbete och gärna ger den uppstudsige fastighetsägaren en läxa för att han satt sig upp mot myndigheten genom att överklaga.

Har du tur kan ärendet återförvisas till lantmäteriet för förnyad förhandling.
Med nya affärsvinster för lantmäteriet. lantmäteriet tar saftigt betalt för att göra grova fel .
Man kan fundera vilken marknadsekonomi lantmäteriet lever i.
Ersättningar till markägaren för intrång och skador är oftast löjligt låga, medans lantmäteriet och rättsväsendet tar hutlöst betalt dessutom tar man ännu mer betalt för att systematiskt göra fel och få fortsätta debitera högt i återförvisade backjobb.

Svenska folk vakna ur er dvala..
Reagera på det som händer..

Användarvisningsbild

Re: Ny instutition ska skydda de mänskliga rättigheterna

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#335828 Frihetsportalen genom Mats har skrivit en läsvärd artikel om förslaget....:

https://www.frihetsportalen.se/2015/07/ ... stad-igen/


Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke har i DN en debattartikel där de förklarar regeringens avsikter med att införa en institution för mänskliga rättigheter direkt underställd riksdagen, inte regeringen. De nämner endast de positiva rättigheterna, de som oftast någon annan betalar för. De säger inget om de långt viktigare negativa rättigheterna, de som skyddar individer från tvång och övergrepp, inte minst från staten.

De hänvisar till Parisprinciperna från 1991, men det korrekta årtalet är 1993. Läser man svenska Wikipedia får man en tydlig känsla av socialism i tolkningen. Den finska tolkningen verkar mer neutral.

I alla händelser ser Parisprinciperna ut att vara en del av kugghjulsverkstaden. Det är principer, handlingsberedskap, propaganda och liknande, som är förberedd och ligger i byrålådan i väntan på rätt tillfälle att lyftas fram.

En av de negativa konsekvenserna av DÖ är att borgarna ger socialisterna möjlighet att inrätta myndigheter och institutioner med avsikt att säkerställa fortsatt socialistiskt styre även vid en socialistisk valförlust. Frikortet för socialistiska budgetar är bara en liten del, toppen av ett isberg, av de möjligheter borgarna skänker socialisterna i och med DÖ.

Under valrörelsen förra året markerade inte minst Fi att de ville sätta en tydlig vänsterprägel på tolkningen av begreppet mänskliga rättigheter. De var så tydliga att det var svårt att inte se att de egentligen menade institutionella rättigheter. Alltså rättigheter för institutioner att erhålla tolkningsföreträde över vilka (begränsade) rättigheter individer och medborgare har och måste rätta sig efter.

Är det den sortens MR-institution sossarna, efter ett antal motgångar i internationell domstol, nu ser möjlighet att etablera i Sverige? Ett alibi för förtrycket av de egna medborgarna att visa upp när det inhemska rättsväsendet inte hållit måttet och övergreppen går till internationellt avgörande.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).