Öppna kategorin

Hjälp mot reservat i skogen

25 inlägg 12908 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Hjälp mot reservat i skogen

rokon  
#282122 Tack själv, är det fler fastigheter än din som påverkas av planerna? Är det ett naturreservat som länsstyrelsen har i åtanke?

Användarvisningsbild

Re: Hjälp mot reservat i skogen

rokon  
#292458 Jag lyfter denna tråd igen, då det är en viktig fråga som trådskaparen ställer.

Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

stektlök  
#292470 Jag vill också veta hur det går för honom.

Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

fergusson 6140  
#293289 Det har varit helt tyst förutom en artikel i ATL 26 /8

   TS
Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

fergusson 6140  
#293290 det kan kanske bero på den omfattande skogsbranden i Västmanland

   TS
Användarvisningsbild

Re: Hjälp mot reservat i skogen

rokon  
#293302 Ja Länsstyrelsen har väl fått annat för händerna pga branden, har du klarat dig helt från branden då?

Användarvisningsbild

Re: Hjälp mot reservat i skogen

rokon  
#293304 Läste en kortversion av vad jag förmodar är artikeln i ATL. En djup konflikt med traktens skogsägare verkar det som.
Varför inte ge er lika bra lön som tjänstemännen på länsstyrelsen, ni verkar ju vara duktiga på att odla fram alla kvalitéer som de efterfrågar när det gäller kryp och arter, ni borde dessutom få minst 1000ha var att ansvara för i ert skogsbrukande.

Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

fergusson 6140  
#293580 Jag är inte drabbad av branden men det är samma länsstyrelse . Jag har även gjort förfrågan till skogsstyrelsen om adaptivt skogsbruk eller försök, men de vill inte vara i konflikt med annan statlig myndighet, det interimistiska beslutet ligger fortfarande kvar över skogen och låser all skogsvård samt skötsel av en stor del av skogen. Det är väl mycket enklare att köpa skog för statens pengar än att försöka åstadkomma något själv

   TS
Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

Homo abies  
#293815 Lst och Nv (länsstyrelsen o Naturvårdsverket) svajjar mellan gammal konfiskationsmentalitet och nyare samförståndsinriktad framtoning. För ett par år sedan kom nya regler som skall gälla när stat eller kommun vill åt enskildas mark för reservat eller annan expropiation. Detta gick ut på att betala 25% över gängse vädering för att i viss mån kompesera markägaren för att denne tvingas lämna mark mot sin vilja. I ex L står inget om vid vilka typer av ersättning 25% påslaget gäller och vid separat kontakt med Justitiedep. svarar de klart att Inga undantag finns. Alltså kan man tänka sig Köp med 25%+. Intrångsersättning med 25%+ ( i stort sett marknadsvärde minus jaktvärde och minus ett "restvärde") betyder att man tappar förfoganderätten på marken. eller Markbyte som av Lst kallas "frivillig uppgörelse och med detta tycker dom att de inte behöver betala ut 25% på det dom tar av markägaren.... För det som på flera ställen iex L är klart o tydlig är att 25%påslagen skall tas ur befintliga ekonomiska ramar. Jag har en massa info om detta efter över 10 år och miin ingång var att inte bråka utan försöka komma till en vettig samförståndslösning

Avatar Fallback

Re: Hjälp mot reservat i skogen

Homo abies  
#293817 En märklig sak: ett halvår efter lagen trädde i kraft (25%tillägget) så går en av de högsta juristerna M.J på LRF juridiska byrån ut och talar om att det bara är vid intrångsersättningsalternativet som 25% tillägg kan krävas... ! En av de största representanterna för enskilda markägare som finns !! Detta utan att det finns en rad skrivet om undantag i ex L (expropiatinslagen) eller förarbetena till ds....
Jag har kommit så lågt att jag på god grund skulle kunna fråga mig vad denne tjänsteman avlönad av sveriges lantbrukare har för gemensamma intressen ihop med de ledande tjänstemännen på Nv? För det är en ren ekonomihistoria. Följande punkter sänker intrångsersättning och underlaget till 25% påslaget: I en värdering av intrång på skogsmark för reservatsbildning hävdas Samma jaktvärde som i produktionsskog! ( inga jakttorn, inget viltoder, ingen siktröjning, stor konfliktrisk med reservatsbesökare, begränsning av jaktbara arter) "Restvärde" = upptaget markvärde som är dubbelt så högt / ha som skogsimpediment!! Detta värde är en fiktiv konstruktion som med säkerhet kommit till mellan skatteverket och Nv s värderarkonsulter, och hade det varit så att man kunnat sälja fastigheten för detta värde + jaktvärdet så vore ju allt lugnt. ? Jag ser tyvärr ingen som drar på sig markägaransvar och vägandelar samt beskuren högriskjakt i ett reservat för 10000/ha

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).