Öppna kategorin

Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

155 inlägg 61760 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#330645 USA slår Sverige på punkt efter punkt http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/us ... 578252.svd
/Niklas

   TS
Swedish Forestry Expo 2021 på Solvalla
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#336455 Vi reder ut begreppen http://www.skogsaktuellt.se/Default.asp ... 108&m=1422
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#340016 Lämna små vattenkraftverk i fred. http://www.atl.nu/ledare/l-mna-sm-vatte ... erk-i-fred

Lätt att instämma.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347212 Ska stora elbolag skapa en fond för att sponsra den småskaliga vattenkraftens påtvingade miljöprövningar? http://www.lantbruk.com/lantbruk/smaska ... iljardfond
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347624 Nu ska länsstyrelsen i Dalarna jäklas med vattenkraftägarna för påstådd miljönytta http://www.atl.nu/skog/l-nsstyrelsen-i- ... tenkraften
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

totte  
#347666 I artikeln står bl a följande:

Länsstyrelsen Dalarna ska i samverkan med bland annat vattenkraftsbranschen, Havs- och Vattenmyndigheten samt energimyndigheten påbörja arbetet med en plan för att prioriterar vilka miljöåtgärder som ger störst nytta i förhållande till energiförlusten.


Det är alltså för det första inte bara länsstyrelsen utan ett samarbete med flera myndigheter och vattenkraftsbranschen. För det andra så är det kanske lite väl tidigt att dra slutsatsen att man är ute efter att "jäklas" för en "påstådd miljönytta".

Det finns ofta skäl att vara kritisk till myndigheters agerande men oavsett vad vi misstänker om utfallet så hoppas jag att vi kan enas om att använda ett neutralt språkbruk för att skriva om såna här saker, tills dess det finns något konkret att kritisera.

Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347712 Allt kan säljas med mördande reklam. Misstänker att det blir den vanliga visan. Myndigheterna pekar med hela handen och den närmast rättslösa verksamhetsplanen får betala kalaset på ett eller annat sätt.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347776
Niking skrev:Nu ska länsstyrelsen i Dalarna jäklas med vattenkraftägarna för påstådd miljönytta http://www.atl.nu/skog/l-nsstyrelsen-i- ... tenkraften
/Niklas


Håller med Länsstyrelsen gör allt i sin makt för att förhindra landsbygdens utveckling.
Strandskyddet är en annan fråga som man gör allt för att stoppa allt sbyggande i attraktiva platser på landsbyggden till och med torrlagda diken. Se exemplet nedan

http://lt.se/nyheter/jarna/1.2872099-fo ... trandskydd

Ett kommunalt beslut om dispens mot strandskyddet och därmed beviljat bygglov för ett förråd och ett upplag vid Maräng väster om Järna har stoppats av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gick helt enkelt emot Järna kommundelsnämnds beslut, och privatpersonens överklagande fick nu inget gehör hos Mark- och miljödomstolen.

Privatpersonen, fastighetsägaren, hävdar att länsstyrelsen beslut ska upphävas då det lilla dike (avrinningen från sjön Stora Gymmeln mot Moraån) oftast är torrlagt och är utgrävt av maskiner.

Domstolen menar dock att begreppet vattendrag inte är tillräckligt definierat i miljöbalken, men att man anser att vattendrag är det som är utsatt som vattendrag på lantmäteriets topografiska kartor. Och det aktuella diket är utsatt.

Trots bygglovet var beviljat, och att kommunen dragit fram elkabel (till en kostnad av 30 000 kronor) är bygget att betrakta som ett svartbygge.

Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347777 Finns även detta fall:

Målet avsåg en ansökan om dispens för enbostadshus vid ett dike som anlagts för markavvattning på 1860-talet och som var blåmarkerat på Lantmäteriets topografiska karta.

Byggnadsnämnden beviljade dispens men beslutet upphävdes av länsstyrelsen som inte ansåg att det fanns särskilda skäl för dispens. MMD ansåg att strandskydd inte gäller vid det i målet aktuella diket och att det därmed inte behövs någon strandskyddsdispens samt avvisade ansökan. Länsstyrelsen överklagade till MÖD som tog upp frågan om strandskydd gäller vid detta markavvattningsdike.

Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347780 Här finns ytterligare ett exempel där länsstyrelsen gör allt för att vantolka och jävlas med fastighetsägaren som då också drabbas av ekonomisk skada då han måste anlita advokat och driva målet mot länsstyrelsens vanföreställningar..

http://www.dagensjuridik.se/2015/08/str ... vattendrag

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun beslutade om strandskyddsdispens för uppförande av ett hus på en fastighet i kommunen. Fastigheten avskildes från vattendraget -– ett så kallade avvattningsdike -– med en väg och en hög bergsformation.

Nämnden konstaterade bland annat även att det rörde sig om ett mycket litet vattendrag och att endast hälften av fastigheten ligger inom strandskyddat område. Enligt nämnden fanns det särskilda skäl att bevilja dispens för husbygget.

Länsstyrelsen i Hallands län upphävde dock beslutet och konstaterade att dispens inte skulle beviljas eftersom särskilda skäl saknades.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg avvisade senare dispensansökan. Domstolen - som hållit syn på platsen - konstaterade att det handlade om ett grävt markavvattningsdike som inte utgör något naturligt vattendrag. Enligt domstolen är det bara naturligt förekommande vattendrag som älvar, åar och bäckar som omfattas av strandskydd.

Domstolen pekade bland annat på det orimliga i att ett nyanlagt avvattningsdike skulle kunna resultera i strandskydd inom 100 meter på ömse sidor.

Mark- och miljööverdomstolen bekräftar nu underinstansens slutsats och avslår överklagande från länsstyrelsen. Domstolen anser i och för sig inte att det går att göra några generella uttalanden kring om "artificiella vattendrag" ska omfattas av strandskyddet och understryker att bedömningen av om ett vattendrag omfattas av strandskydd får göras från fall till fall.

Fram till att strandskyddets syfte utvidgades 1994 framstår det dock som uteslutet att avvattningsdiken skulle ha ansetts ha betydelse för bad- och friluftsliv och därmed omfattas av strandskydd. Inget tyder heller på att lagstiftaren vid reformen 1994 har avsett att utöka tillämpningsområdet, enligt domstolen. En sådan ändring skulle också beröra ”avsevärda arealer” - trots att det bara är själva dikena och närområdet som är skyddsvärt.

Vattenförande diken kan i och för sig sägas bidra till goda livsvillkor för växt- och djurliv men det är ingenting som påverkar bedömning.

Många vattenförande diken i jordbrukslandskapet omfattas dessutom av så kallat biotopskydd, konstaterar domstolen.

Avatar Fallback

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Palakangas  
#347887
Niking skrev:Nu ska länsstyrelsen i Dalarna jäklas med vattenkraftägarna för påstådd miljönytta http://www.atl.nu/skog/l-nsstyrelsen-i- ... tenkraften
/Niklas

Vad då jäklas?

Användarvisningsbild

Re: Sv: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347890
Palakangas skrev:
Niking skrev:Nu ska länsstyrelsen i Dalarna jäklas med vattenkraftägarna för påstådd miljönytta http://www.atl.nu/skog/l-nsstyrelsen-i- ... tenkraften
/Niklas

Vad då jäklas?

Lär ju bli så att länsstyrelsen dikterar villkoren och kraftverksägarna får ta den ekonomiska smällen i form av ökade kostnader, minskad produktion och troligtvis sämre betalt.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Palakangas  
#347931 Läser du i genom artiklarna som fan läser bibeln eller?

Användarvisningsbild

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#347936 En viss erfarenhet över hur det brukar bli när vissa maktfullkomliga byråkrater på t.ex. Länsstyrelsen lägger näsan i blöt. Jag anar oråd.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Förslag hotar småskaligt vattenkraftverk

Palakangas  
#347941
Niking skrev:En viss erfarenhet över hur det brukar bli när vissa maktfullkomliga byråkrater på t.ex. Länsstyrelsen lägger näsan i blöt. Jag anar oråd.
/Niklas

Ser du inte hur föraktfullt du uttrycker dig?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).