Skogsnyheter

Finnarna, industrin och politiken

2 inlägg 1572 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Finnarna, industrin och politiken

anlb  
#116114 Intressant är att trenden bland de finska skogsägarna är exakt densamma som i Sverige där skogsägarna verkar tro att skogsskötseln inte påverkar nettoresultatet positivt med följden att mycket nödvändig skötsel uteblir - är det pga av en ny skogsägargeneration eller minskad aktivitet av myndigheter?

Finska skogsindustrin laddar på se artikel nedan
"Finsk skogslagsstiftning i strålkastarljuset

Den finska regeringen har inrättat en grupp som ser över landets skogslagstiftning.


Det finska Skogsindustrierna (FFIF) har reagerat på nyheten genom att säga att en modernisering av skogsskötselmetoderna måste säkra en god tillväxt och och god tillgång på virke i framtiden.
FFIF sade virkesavkastningen från skogen var inte alltid det viktigaste målet för vissa skogsägare. Det behövs därför alternativa utforskade metoder som ger god tillväxt i skogen för denna skogsägarkategori.
Från Skogsindustrierna säger man också att nya introducerade skogsskötselmetoder inte får leda till att lågavkastande skogar etableras. FFIF varnar också för att skogsbrukets lönsamhet minskar när föryngringsverksamheten i skogen minskar.


Bra som det är
Finlands skogar sköts på rätt sätt, anser Skogsindustrierna, och nuvarande skogsbruksmetoder och deras effekter är väl underbyggda. Detta påverkar positivt på tillväxten i den finska skogen, som konstant ligger över uttaget.
Skogsägarnas beslutsfattande när det gäller införandet av nya metoder bör stöttas av mer information om effekterna samt om fördelar och risker med nya sätt attt sköta skogen.
Hur man till exempel beräknar kostnaderna för olika avverkningsmetoder och hur storleken på den avverkade arealen påverkar ersättningen för virket behöver ytterligare undersökas och empirisk kunskap tillföras till skogsägarna.

Skogsindustrierna anser att ett ökat utbud och marknadsföring av skogsbrukstjänster skulle vara ett bra sätt att förbättra skogsförvaltningen. Under senare år har kvaliteten på ungskogsskötseln sjunkit från den nivå äldre generationer upprätthöll i sin skog. Skogsägarna behöver också intensifiera arbetet med skötseln av sina planteringar.

Efterfrågan på inhemskt virke kommer att öka på lång sikt, vilket ökar vedförbrukningen. Mer och mer biomassa för energianvändning kommer också att samlas in i samband med skörd av industriellt virke, anser Skogsindustrierna.

Ivar Palo
http://www.skogssverige.se "   TS
Avatar Fallback

Re: Finnarna, industrin och politiken

nordtravare  
#116121 Jag har haft förmånen att följa med en kompis och jaga hare i finland i alaahärmi två år och noga tittat på skogen .där jag varit har det mycket platt och myrlänt med stora systemdiken på 30-50 m avstånd med stora utfallsdiken .Dikena är hundratals m i därför upphuggna gator. Områderna är på flera/många tiotals ha .Hur dom skall kunna averka/gallra vet jag ej ,det verkar svårt med ofta 1-1,5 m djupa diken på 30-50 m avstånd. På nästan allt jag sett har skogen varit väl föryngrad väl röjd och gallrad inte dessa enorma o skjötta lövhav som man ofta träffar på i sverige . Älgstammen är mkt låg med svenska mått ,enligt några uppgifter 2,8/1000 ha en del säger mer. Skogsskadorna var mkt små och älgspåren sällsynta 2009 såg jag endast ett par spår under 6 dag jakt på olika områden ,några mer 2010.Skogen är tallmossar och lite högre marker med "pinnmo"som svenska granskogar ca 50/50 trädslagsfördelning.Ägosplittringen är fruktansvärd med i huvudsak 30-50mbreda skiften på flera ställen 4-5 km långa . Mycket skogsbilvägar på en del ställen km långa rakor på lättbyggda marker.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).