Hugg inte ner allén!

 Svara  5 inlägg  2729 visn.  3 följer
Användarvisningsbild

Hugg inte ner allén!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#92602 Hugg inte ner allén, om du inte vill ha Länsstyrelsen efter dig. Ty alléer är skyddade enligt lag. http://www.ja.se/?p=34385&pt=105&m=3433
/Niklas   TS
Nolia 2019
Avatar Fallback

Re: Hugg inte ner allén!

 
#92699 Detta följer av "Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. "

Enligt denna är alla områden av följande typer automatiskt skyddade som biotopskyddsområden:

1. Allé
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.

2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.

3. Odlingsröse i jordbruksmark
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.

4. Pilevall
Hamlade pilar i en rad som består av antingen
a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller
b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred.
Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.

5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark
Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.

6. Stenmur i jordbruksmark
En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.

7. Åkerholme
En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

Avatar Fallback

Re: Hugg inte ner allén!

 
#92700 Se särskilt upp med Alléer, Åkerholmar och öppna diken.

Det är många markägare som blivit dömda för miljöbrott och fått skylta i lokalpressen som brottslingar bara pga att de tagit ned några träd i en åkerholme, sågat ner en alle, eller lagt igen diken, helt utan att ha varit medvetna om att de haft ett biotopskyddsområde på sin mark.

Det står i artikeln att man kan rådfråga sin länstyrelse. Inte nog med det, man måsta ansöka om dispens, vilket inte är billigt.

Avatar Fallback

Re: Hugg inte ner allén!

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#92726 Så tex de två holmarna som är ljusare i den här bilden är alltså per automatik skyddade och banne mig om jag skulle råka fälla några träd där? Eller för all del gallra ur och göra snyggt i dem? :???:
I sådana fall så slipper jag tänka mer på det då i alla fall...
Bild

Avatar Fallback

Re: Hugg inte ner allén!

 
#92839 Är de störrre än 0,5 ha så omfattas de inte av biotopsskyddet.

Om gallring är tillåtet vet jag inte, men jag tvivlar på det.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
flisförråd, kastlängd hugg av Mojjemannen - ons 04 feb 2015, 19:42
i Uppvärmning
1 svar
2144 läst
av ATK     
lör 07 mar 2015, 07:55
Danske Bank: Ut och Hugg (hösten 2017)! av Fredrik Reuter - sön 17 sep 2017, 21:20
i Avverkning (slutavverkning)
5 svar
6971 läst
av surjämten     
fre 22 sep 2017, 22:01