Skogsnyheter

Många skogsägare vill testa hyggesfritt

42 inlägg 7091 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Knagge  
#777911 Rotnetto, det är det viktigaste för skogsägaren om han inte vill bedriva välgörenhet för skogsindustrin.
Sedan måste man ha en plan på hur nästa åtgärd skall bli i tex ett sönderhugget lövbestånd sk naturvårdshuggning N/S.

Är planen massvis med vindfällen lågor och djungeltätt underbestånd sly och smågranar vilket ofta blir resultatet.

Hade man istället lämnat fröträd och högstubbar av diverse lövträdslag så hade man fått ett mycket mer lättskött bestånd att göra något bra av i framtiden.

Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

r93  
#777915
Älgfoderodlare skrev: Har den turen att vi inte behöver avverka för att stödja vår eko., vilket gör det mycket lättare att kunna investera mer tid i skogstillväxten..


Så är det ju givetvis!

Men verkligheten för dom flesta är annorlunda, mig själv till exempel, nu hade jag turen att lyckas få avverka några hektar och skapa ny skog, lån ska ju räntas och betalas och hade denna avverkning blivit stoppad så hade jag troligtvis fått sälja skogen, så jäkla kul är det inte att jobba övertid på lönearbete för att skyffla in pengarna i skogen.

För övrigt med skötselmodeller så tittar jag på dom som är mest framgångsrika i sitt skogsägande, här på forat av dom som är kvar så är det vedproducent!

Förr fanns det många fler!

Jag har inte sett någon annan som bedriver ”hyggesfritt” eller liknande och kan leva på det?

På den sidan har vi ju Ulf och han är verkligen inget föredöme!

Du kör ju din modell, men eftersom du inte behöver inkomster från skogen så är det inte intressant heller.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Sjögården  
#777923 Vi är fortfarande några skogsägare som behöver göra ordentliga slutavverkningar för att finansiera förvärv, amortera lån, investera i ny produktion, reparera ekonomibyggnader, bygga skogsbilvägar, underhålla och utveckla bostäder.
Hur allt detta skulle klaras med någon form av plockhuggning eller kontinuitetsskogsbruk förstår jag bara inte.
Man klarar nog lite försäkringar, rödfärg, röjning och väggrus för det som går att plocka ut med lite försiktiga avverkningar av några timmerträd.
Men uthålligt är det inte… 😉

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

jannee  
#777929 Hur har det kunnat gå så långt att BAKÅTSTRÄVANDE ska styra något så viktigt som skogsbruket.
Sverige har en gång varit mer eller mindre självförsörjande inom jordbruket (livsmedelsproduktionen) - visst utbyte förekommer alltid.
Hur ser det ut idag, nu när EU och de s.k. marknadskrafterna fått bestämma?
Ska det bli likadant inom skogsnäringen?
Vart blir det av förädlingen och förbättringen, ska det gå så långt att vi går tillbaka att all körsel ska ske med häst o vagn.
Börjar man bläda för att avverka det som är så att säga moget för att sedan satsa på det smånna, det med den något sämre genetiken blir det till slut bara skit av allt.
Hyggen i all ära är just det som gör att vi kan förbättra våra skogar, sedan kanske det är onödigt med bautastora hyggen.
Bättre att då införa en maxstorlek på varje hygge, men även en minimiålder på slutavverkningar om nu inga särskilda skäl yppas.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Emanuel90  
#777954 Att skogsägare är fria att sköta sin skog på det sätt dom vill är nånting som brukar framhållas av skogsägarsidan i debatter.
Att det ger diversitet och biologisk mångfald när skogen sköts på många olika sätt.
Så jag blir lite förvånad när det ska kastas skit på dom som vill testa detta, om en del av skogen sköts på detta sätt kommer det antagligen gynna alla skogsägare då fler miljömål uppnås mm.

Denna tråden är rätt lik hur det kunde låta från konventionella bönder när dom pratade om ekologiska bönder, under den tiden när ekologiskt framställdes som det rätta i media och när kommuner upphandlade mat.
Och det är ju inte så konstigt att det föder lite ilska, för om det rätta är att odla ekologiskt eller hyggesfritt så blir ju det andra sättet fel sätt att göra det på.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Sjögården  
#777958 Nej
Det är inte fel att man provar och det har vi nog alla gjort på en del av fastigheten.
Men många forskare, debattörer och experter presenterar detta som lösningen för svenskt skogsbruk och det med bibehållen lönsamhet utan att förstå sammanhangen och effekterna för skogsgården och bygden vi verkar i.
Historielöst och utan konsekvenstänk säger jag😉

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

r93  
#777966 Det kan ju vara så med att lönsamheten sjunker för skogsägarna för att flera börjat med hyggesfritt etc.

Som sjögården skriver så har nog alla som har ägt skog i ett tag gjort sina egna experiment.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Ove Lindberg  
#777967 En numera framliden chef på skogsstyrelsen sa till mig en gång för 30 år sedan. Det verkar ibland som varje ny generation vill uppfinna hjulet när det gäller skogsskötsel. Detta utan kunskap gällande långsiktigt hållbart skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Älgfoderodlare  
#778019
Emanuel90 skrev:Att skogsägare är fria att sköta sin skog på det sätt dom vill är nånting som brukar framhållas av skogsägarsidan i debatter.
Att det ger diversitet och biologisk mångfald när skogen sköts på många olika sätt.
Så jag blir lite förvånad när det ska kastas skit på dom som vill testa detta, om en del av skogen sköts på detta sätt kommer det antagligen gynna alla skogsägare då fler miljömål uppnås mm.


Att tillstånden i skogen för de som lever där, är illa, rent ut sagt uselt. Har ju flera myndigheter o org. redan konstaterat. Att det nu finns inskrivet i vissa certifieringars krav att sköta en viss procent som hyggesfritt / - fria metoder, säger ju en del. Att fler behöver göra mer.
På den andra sidan ligger ju EU's, världens krav på att öka CO2 inlagringen i främst våra brukade skogar.
Om, jag säger om det nu kommer restriktioner mot inte bara Sverige, utan EU som helhet. Att öka detta i brukad skog. Oavsett om det handlar o lägre gallringsgrad, högre LSÅ eller rent av ökade dimensioner innan avverkning, för att uppnå den mängd CO2 som varje träd kan antas acc. / uppta under sin växttid. Så kommer det att få konsekvenser. Det kommer att skapas en svacka i möjligt avverkningsbar skog som blir kännbar för industrin.
Men även att det kommer att bli svårare, tillståndsmässigt att få avverka, inte bara i den takt o vid de dimensioner /ålder vi gör idag som skogsägare. Utan även med än större hänsyn till biodiversitet etc., om vi inte visar på att vi kan vända trenden själva !
Skogsbruk är ju en långsiktig plan o OM nu det kommer restriktioner / förbehåll / krav på HUR en framtida skötsel ska få bedrivas. Så har det nog inte bara minus i kanten för räkenskaperna.
Vid ett enl. ovan framtida scenario, kommer ju med all sannolikhet priset på råvaran att gå upp. Vi får grövre skog som står längre. Det vi inte har idag, som kan få en mycket avgörande skillnad. Är att börjar vi i Sverige få / har i framtiden, det som saknas för att vara intressanta för en mer int. handel, så kan vi skapa den själva o inte bli de förlorare vi ser i kristallkulan via / med denna omställning.
Att jag / vi inte avverkar idag ( o inte behöver ) o kan ses som ointressant ur vissa perspektiv. Så har jag ändå en plan om ATT det kommer att ske. Men INTE som vi gör det enl. BAU idag. Mina 60 + Tallar o Granar ska ju inte hamna i en flishög o brännas någon vecka efter avverkningen. De ska ju sitta i en byggkonstruktion i något land o göra nytta i ett antal decennier, kanske sekel. Då har vi också hamnat rätt !
För bortom min stamkvistning ( för kvalitets utveckling, tillväxt i volym / areal ), minimala röjningar ( för dito ), låggallringar ( för dito ), ligger också varje cm. av diametertillväxt på dessa 60 + 'are ( dominanter gör det ) som kommer med tiden. Det är den bästa investeringen jag gör, tid, mot en förbättrad framtid.
Det som skapas under tiden i våra skogar, blir bara en bonus för naturen. O det gör skillnad det kan jag lova !

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Bosse1  
#778030 Historien och nymupperiet, det är det som är det som är häpnadsväckande ,skogen växer utan nymupperi och hormoslyr.
Nymupperi = hormoslyr.

"Resultatet från enkäten förvånar och Gunnar Hafmar som genomfört enkäten kallar svaren för häpnadsväckande."
Var det ens 750 som svarade av de 4000?Jag kastar allt gratisjobb + allt från SS river mitt itu. Gillar känslan av frihet när det fräser till 😀

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#778055 tror vi har en klok regering nu. sen är det upp till var och en om man vill testa hyggesfritt eller inte. är rätt säker på att äganderätten är rätt viktig för sittande regering.
Eu ska naturligtvis lägga sig i om brukandet. då är det tur att vi inte har en röd regering.

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Sjögården  
#778063 Förra ägarna på gården arbetade med plockhuggningar fram till mitten av 1970 talet.
När vi köpte gården 1999 var många bestånd flerskiktade och granen bredde ut sig på tallmarken
Grov dålig gran omväxlande med självsådd tall och rätt många fina överståndare av fin tall.
20 ha slutavverkade vi direkt men 20 ha har vi försökt få ordning på genom flera gallringar/ plockhuggningar.
Nu är vi i sista steget av denna operation.
Hugger bort all gran och låter tallen utvecklas i 25-30 år till.
Lite glesa bestånd på T20- T28 marker men kommer att bli fin värdetillväxt.
Allt har tagit tid och kraft men har varit intressant och gett bra intäkter.
I skogsbruksplaner från 1980 talet är en del av dessa bestånd angivna som rest och trasskog.
Men inte kommer jag att göra denna resa på resten av skogen.
Där växer högproduktiva bestånd med rätt trädslag på rätt mark och är effektiva och lättskötta med modern teknik.
Virkesförrådet är fortfarande lågt på fastigheten men tillväxten betydligt högre.
Och under tiden har en betydligt bättre fastighet blivit redo att lämna till nästa ägare.
Tycker mig därför kunna bedöma och se igenom alla konstiga idéer som lyfts fram som nya framgångsrika koncept.
Vi har redan åkt den resan.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

Monark1954  
#778068 Har hållit på med hyggesfritt sen -80 talet där ett syfte är lönsamhet.
Där tidigare ägare plockat ut tallen och lämnat granen på torra marker eller inte gallrat och det växte tätt med höga tallar med en borste grönt i toppen, där har jag börjat om.
Har köpt till mark i flera omgångar med hållit likviditeten ändå med hyggesfritt.
Gynna värdefulla träd och låt de växa klart, plocka bort skadade dåliga träd.

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

r93  
#778070 Det var intressant!
Många frågor blir det dock…

Vart i landet, hur mycket skog har du etc…

Starta gärna en tråd med bilder

Avatar Fallback

Re: Många skogsägare vill testa hyggesfritt

jannee  
#778074 Min morfar bedrev hyggesfritt men även p.g.a.a. orsaker dimensionsavverkade han, var för övrigt inte alls ovanligt på 40 och 50 talet.
När jag övertog fastigheten på 70 talet var virkesförrådet runt 100 m3sk/ha.
Har sedan dess slutavverkat, planterat skifte för skifte.
Började med de minst bra, fick även då s.k.5-3 bidrag.
Undan för undan har jag tills idag arbetat upp ett virkesförråd på i rund slängar 200 m3sk/ha.
Detta trots stormar som Gudrun, Per men även Egon och nu härjar granbarkborren i de hitintills oavverkade restskogen.
Granbarkborren har tyvärr varit så pass aggressiv att jag tvingats avverka granskog som som jag själv varit med om att plantera - knappt 60 årig granskog.
Hyggesfritt - hur ska det då gå med åldern/storleken på träden när borren tar dem redan vid 60 års ålder.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).