Skogsnyheter

SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

23 inlägg 2700 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Lars Lundqvist SLU  
#777105
Torbjörn Johnsen skrev:Nu finns en artikel om SKA22 uppe på iskogen.se. Den belyser framför allt hur scenariet "Dagens Skogsbruk" i rapporten är är missvisande då det har för låga ingångsvärden när det gäller avverkning:
https://iskogen.se/skogsbruk/ska22-dage ... -historia/

Jag tror att ni missförstår en del.
När man gör den här typen av analyser så utgår man från ett känt skogstillstånd, och om man då väljer att använda Rikstaxens data så bör man utgå ifrån en "komplett" inventering, dvs ett komplett 5-årigt omdrev eftersom det är så Taxen är designad. Statistiskt blir det fel om ett godtyckligt urval av Tax-ytor används. Man bör därför inte använda ett specifikt godtyckligt valt år.

I och med det så har man ett urval av ytor som får representera bestånd, som sen kan skötas enligt olika principer. Det man då rent praktiskt specificerar är framförallt gallringsprogram, slutavverkningsålder och föryngringsmetoder. "Dagens skogsbruk" innebär då att tidpunkt för första gallring, antal gallringar och gallringsstyrka (eller grundyta kvar efter gallring) sätts till värden som motsvarar hur det görs "idag", och samma med tidpunkt för slutavverkning.

"Dagens skogsbruk" försöker alltså fånga hur skogsbruket beter sig idag, inte vad det exakta utfallet i volym blir. De olika scenarierna försöker sen fånga vad resultatet skulle bli om skogsbruket ändrar beteende. När man då tittar på skogsbrukets samlade beteende så kan man inte titta på ett enskilt år utan man måste, av statistiska skäl, titta på en längre period så man verkligen fångar hur beslutsfattandet sett ut i genomsnitt under några år.

Hur mycket virke som totalt avverkas per år blir alltså ett resultat av olika beteenden. Kom också ihåg att SKA22 inte presenterar en prognos utan scenarios som ska jämföras med varandra. Frågan som SKA22 försöker besvara är inte hur mycket virke som kommer att avverkas under kommande år, utan hur ett ändrat beteende hos skogsbruket skulle förändra skogstillstånd och avverkade volymer i förhållande till basscenariot "dagens skogsbruk" som egentligen borde heta "dagens beteende".

Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

r93  
#777519
Älgfoderodlare skrev:Som privat skogsbrukare, har jag allt att vinna på detta scenario. Som ex.; Att gallra sönder sina skogar utan ersättning, skänka råvaran / - bet. för dito, till en skogsindustri som sen använder denna vinst till att minska bet. viljan vid slutavverkningar, utan att man inser HUR detta hänger ihop. Är mer än ologiskt / häpnadsväckande !

Ett paradigmskifte av stora mått / som är behövt, står inför dörren.

De flesta bör nog ha skäl att oroa sig. Vi med rätt agenda / skötselsystem / måluppfyllelse, troligen inte !


Känner du många privatskogsägare som gallrar sönder sina skogar?

Jag känner ingen.

Däremot känner ett flertal som har huggit det som huggas kan nu när dom ser åt vilket håll pendeln far åt, man vill minska risken att få skogen beslagtagen.

Att det hugga för glatta livet är inget konstigt, precis som med vilken investering som helst så vill man minska risken.

Om du tycker det är bra att eu ska in och styra i den svenska skogen med bidrag hit och dit så hör av dig till närmsta bonde (av dom som finns kvar) och kolla med denne om det blev så bra i slutändan.

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Sjögården  
#777529 Är nog svårt att finna en enskild orsak till sjunkande tillväxt i skogen.
Ser många faktorer i östra Sydsverige.
Torka, granbarkborre och stora betesskador på både plantor och ungskog har stor betydelse.
Men också ett mindre engagemang i återväxten och skötseln i ungskogarna.
Många planteringar ersätts av självföryngrad björk och på tallmark blir det aldrig någon skog av det.
Rädslan för artfynd och avverkningsstopp ger alltmer av underliga gallringar i mogen skog,även av mig, där resultatet ofelbart ger en utdragen föryngringsperiod med sjunkande tillväxt.
Osäkerhet kring skogspolitiken ,nationellt och på EU nivå, har gett känslan av att man hugger det man kan och bryr dig mindre om vad som kommer efter.
Sen är ju alltfler skogsägare allt mindre beroende av inkomsterna från skogen och mycket går in i vänteläge.
Hittills har ju värdestegringen gjort att det varit en bättre affär än att sköta sin skog långsiktigt med produktion som mål.
Fria tankar från mig men ibland räcker det.. 😉

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#777546
Lars Lundqvist SLU skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:Nu finns en artikel om SKA22 uppe på iskogen.se. Den belyser framför allt hur scenariet "Dagens Skogsbruk" i rapporten är är missvisande då det har för låga ingångsvärden när det gäller avverkning:
https://iskogen.se/skogsbruk/ska22-dage ... -historia/


"Dagens skogsbruk" försöker alltså fånga hur skogsbruket beter sig idag, inte vad det exakta utfallet i volym blir. De olika scenarierna försöker sen fånga vad resultatet skulle bli om skogsbruket ändrar beteende.Ja, men det är väl just det dom är grejen? Vi har redan ändrat beteende (jmf med Dagens skogsbruk) i och med att avverkningarna under en längre period har ökat såpass mycket jämfört med den använda nivån i det scenariet. Det innebär ju att vi hellre borde titta på scenariet ”Dagens potential”. Det utgår från samma förutsättningar som Dagens skogsbruk när det gäller allt utom avverkningsnivån. Om vi inte tror att vi de kommande åren snabbt minskar avverkningsnivåerna ner mot 80 miljoner m3sk/år mot dagens dryga 90.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Lars Lundqvist SLU  
#777547 Du resonerar som om SKA22 vore en prognos och det är den inte.

Läs Sten B Nilssons kommentar så blir det förhoppningsvis tydligare.

https://www.skogen.se/nyheter/skilj-pa- ... h-scenario

Den exakta avverkningsnivån är ett utfall givet hur skogsbruket i genomsnitt beter sig, inte ett baskriterium för simuleringarna.

Scenarieanalysen svarar på frågan OM skogsbruket beter sig såhär istället för sådär, hur skulle det förändra A, B eller C. Det är en hypotetisk analys givet vissa basförutsättningar.

Inte en prognos.

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#777554 Just precis! Hur blir skillnaden om vi ändrar från scenario ”Dagens skogsbruk” som baseras på för låga avverkningsnivåer till scenario ”Dagens potential” som motsvarar Dagens skogsbruk men med utnyttjande av den fulla avverkningspotentialen. Det är ju ett scenario som finns i SKA22 och då är det givetvis intressant att jämföra med det som kallas ”Dagens skogsbruk” och som jag antar att de flesta tolkar som fortsatt ”Business as usual”.

   TS
Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Lars Lundqvist SLU  
#777557 Har du läst den rapport som beskriver metoddelen?

"Dagens skogsbruk" är är inte skogsbruket som det ser ut idag, 2 november, eller 2021, utan hur skogsbruket i genomsnitt har betett sig under några år bakåt i tiden. Scenariorna handlar om 100 år framåt, och då är det rimligt att basera beteendet på en genomsnittlig baseline några år bakåt i tiden.

Användarvisningsbild

Re: SKA 2022 presenteras - maxtaket nått?

Torbjörn Johnsen  
#780386 Nu finns presentationerna från SKA22 upplagda på Skogsstyrelsens sajt:
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-sk ... ns-skogar/

De ligger som fyra olika delar i högermenyn på sidan.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).