Skogsnyheter

Södra gör rekordresultat Q3 2022

37 inlägg 3677 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra gör rekordresultat Q3 2022

Torbjörn Johnsen  
#776001 I går kom Södras delårsrapport för tredje kvartalet 2022 och man redovisar ett rekordresultat. En omsättning på 8,1 miljarder kr och en vinstnivå på 2,5 miljarder vilket motsvarar 31% rörelsemarginal (35% på EBITDA-nivå). Det är det bästa kvartalsresultatet i Södras historia. Med de rekordhöga priserna på avsalumassa och dollar så var det ett väntat resultat. Inte minst efter att både Metsä och UPM i Finland kommit med omvända vinstvarningar den senaste tiden. Jag gissar att SCA kommer med liknande brutalresultat också inom kort då deras produktmix i mångt och mycket liknar både Södras och Metsäs.

Pengamaskinen det här kvartalet har varit avsalumassan. Här står alla stjärnor rätt. Prisnivån och efterfrågan är hög samtidigt som den svaga kronkursen boostat resultatet ytterligare. När det gäller trävarorna ser det tyvärr lite dystrare ut. Vinstmarginalen är fortfarande bra i ett historiskt perspektiv med ca 12% men när den toppade under Q3 2021 var den 41%. Södra skriver i ett pressmeddelande att priset på trävarorna sjunkit med knappt 20% jämfört med toppen under förra kvartalet. Tittar man på affärsområdet Woods siffror så har omsättningen minskat med 800 miljoner jämfört med Q3 2021 men rörelseresultatet har minskat med mer, 896 miljoner kronor. Det här vittnar om att trävarudelen kan vara lite "baktung" med för höga kostnader i förhållande till intjäningsförmågan. En sänkning av trävarupriserna med 20% från historiskt rekordhöga nivåer ska rimligtvis fortfarande ge bra affärer. Och visst, 12% rörelsemarginal för Södras trävarurörelse är fortfarande ett bra resultat.

Södras prognos för framtiden ser tyvärr ganska dyster ut när det gäller trävarorna med sjunkande priser och produktion i kristallkulan. Däremot är efterfrågan på energi fortsatt god.

Vill ni läsa hela delårsrapporten så hittar ni den här. och pressmeddelandet hittar ni här.
Södras Vd Lotta Lyrå presenterar ett rekordresultat för tredje kvartalet 2022. Bild: sodra.com
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#776069 Resultatet är väldigt glädjande. Ett imponerande arbete av dem som arbetar på södra.
Lägg dock märke till balansräkningen. Soliditeten är på 63% vilket skall jämföras med södras mål på 55%. Södra har också en nettokassa och justerar man soliditeten för den så blir den 69%.
För att komma ner till det höga men ändå rimligare målet på 55% behöver södra i dagsläget vinstdela cirka 7 miljarder till oss ägare nästa år. Utöver detta tillkommer givetvis hela vinsten för Q4.

Vad säger då VD Lotta Lyrå?

"Vi står väl rustade för att hantera utmaningarna framåt, men med den ökade osäkerheten kommer vi behöva fokusera på att behålla vår starka balansräkning framåt och vara redo för snabba förändringar."

Behålla balansräkningen? Menar människan detta på riktigt eller driver hon med oss? Lotta Lyrå borde inse att hon är anställd på ett företag och att vinstmedel som inte är nödvändiga att behålla i företaget inte är till för hennes och ledningens höga nöjes skull utan de hör hemma hos södras alla ägare där de gör nytta.

Snälla förtroendevalda och fullmäktiga på stämman, reagera!

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Badbollen  
#776121
RS skrev:
Behålla balansräkningen? Menar människan detta på riktigt eller driver hon med oss? Lotta Lyrå borde inse att hon är anställd på ett företag och att vinstmedel som inte är nödvändiga att behålla i företaget inte är till för hennes och ledningens höga nöjes skull utan de hör hemma hos södras alla ägare där de gör nytta.

Snälla förtroendevalda och fullmäktiga på stämman, reagera!


Som Södramedlem bör man se det hela ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Störst nytta gör pengarna i den höglönsamma industrin och inte på medlemmarnas bankkonto...

Vinsten kommer givetvis återinvesteras i företaget för att skapa och/eller säkra ytterligare värden. Med ökade medel, ökar möjligheten till expansion och ytterligare tillväxt. Detta är såklart till gagn för Södramedlemmen. Som Södramedlem vill man väl att Södra även ska ta marknadsandelar från konkurrenterna och finna nya marknader att expandera i...

Konjunkturen har vänt, och bråda tider är i anträdande. En stark balansräkning är eftersträvansvärt i alla konjunkturlägen. I lågkonjunkturer ökar möjligheterna för snabba förändringar, såsom att öka sina marknadsandelar.

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Sjögården  
#776128 Södra har lärt sig några hårda lärdomar av historien.

- Det behövs en stark balansräkning som dessutom sitter stadigt och inte försvinner vid generationsskiften.
Därav Södramodellen där handel med insatser och emitterade insatser är ett vitalt inslag.
- Insatser måste vara förräntade för att accepteras av medlemmarna.
- En hög andel av det egna kapitalet måste vara kollektivt.Det har gett en stabilitet där halva årsresultatet normalt läggs till det egna kapitalet utan för mycket diskussion.
- Virkespriserna måste vara marknadsmässiga dvs tillräckligt höga för att få in det virke som behövs för att hålla industrin i full gång men tillräckligt låga för att inte behöva kvotera tillförseln av virke från medlemmarna.
Allt detta har fungerat väl men vi börjar komma in i en situation där Södra inte tillräckligt snabbt höjt priserna på i första skedet timmer sedan massaved och energived och grot.
Soliditeten börjar vara utmanande hög samtidigt som en viss försiktighet i investeringstakten märks.
Troligtvis beroende på osäkerhet kring skogs, energi och klimatpolitiken på både EU nivå och i Sverige.
Svängningarna kring inblandningen av biodrivmedel som fordonsbränsle är ett bra exempel.
Utgår från att diskussionen om strategi och framtid måste vara riktigt het i beslutande församlingar i Södra.
Däremot är det inte lätt att vara tvärsäker om var det bör sluta... 🤔

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

PetterJ  
#776153 Ungefär 20 mdkr är fria vinstmedel/kollektivt kapital nu per Q3 2022. Drygt 5 mdkr individuellt insatskapital (inbetalt och emitterat).

Det blir intressant att se styrelsens förslag till beslut i februari.

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Sjögården  
#776161
PetterJ skrev:Ungefär 20 mdkr är fria vinstmedel/kollektivt kapital nu per Q3 2022. Drygt 5 mdkr individuellt insatskapital (inbetalt och emitterat).

Det blir intressant att se styrelsens förslag till beslut i februari.

Borde bli en rejäl överföring från kollektivt kapital till emitterade insatser.Påverkar dock inte soliditeten.Naturligtvis en hög efterlikvid gärna baserad på leveranserna 2021 och 2022. 12 %?
Men en hög likviditet kan vara lite farlig när samtidigt en försiktighet märks i att göra strategiska investeringar.
Lätt att man tappar lite här och där i kostsamma småprojekt bara för att man kan.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

PetterJ  
#776171 Ett bra förslag att premiera både kapital och råvara tycker jag vore 50-60% insatsemission, 20% utdelning. 12 % efterlikvid för 22 samt en ”konjunkturbonus” i form av säg 2-5% på summa levererat virke 21-22. Det sista som ett börsbolags extrautdelning. Inget att räkna med i grundscenariot.

Det borde via ”servettberäkning” bli ca 50% om nettoresultatet blir ca 1,5 mdkr i Q4 och det blir maxvärdena i mina intervall

Frågan om det övriga fria kapitalet är onekligen intressant!

Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#776174 Det går upp och det går ner...

Om man tittar på resultat och marginal för Sågat resp Massa, så för två år sedan såg det verkligen inte muntert ut.Så innan man funderar på hur mycket som skall delas ut, hur mycket behövs i reserv för nästa dipp?

Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#776273 Det är ju en klok fråga att ställa sig först.

Man kan ju börja med att titta på hur det såg ut förr i tiden. Om vi till exempel går fem år tillbaka så var de balanserade vinstmedlen, det vill säga eget kapital - insatskapital, 8 miljarder och soliditeten 56 procent. Nu ligger vi på 20 miljarder och 63 procent ojusterad soliditet.
Såvitt jag kan minnas var det inga problem att driva södra 2017 och det var väl knappast någon som tyckte att södra var ett instabilt eller slarvigt skött företag då och finns det nu 12 miljarder mer i vinstmedel så finns det väldigt mycket att ta av.

Vi ägare bör se saken som den är. Vi har ett lönsamt företag tillsammans och vi har så mycket pengar så att vi skulle kunna betala av alla kvarvarande skulder för all vår produktionsutrustning och ändå ha pengar över.

Ledningens intresse för expansion verkar ju också minst sagt begränsad och jag förstår dem. Var skulle extra råvara komma ifrån i någon större mängd.

Angående Petters servettberäkning så skulle man kunna göra så om man bara vill följa södras inriktning att vinstdela 50 proent av vinsten, Man måste dock även tänka på att även om insatsemission är ett mycket bra verktyg som bör användas till det som det passar för, så löser insatsemissioner inte alla problem. En insatsemmission är bara en bokföringsteknisk åtgärd som flyttar en viss summa pengar inom eget kapital, från balanserade vinstmedel till insatskapital. Varken tillgångar, skulder eller eget kapital ändras.

Problemet med att det södra har över 10 miljarder på bank och andra ränteplaceringar blir alltså kvar och därmed även ledningens möjligheter att slarva bort dem på valfritt roligt projekt istället för att koncentrera sig på kärnverksamhet och lönsamhet.

Man skall aldrig lämna en ledning med en nettokassa! På något sätt går det alltid fel.

Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

bgsentr  
#776329 Fullständigt orimliga vinster!
Vilket enbart beror på en dysfunktionell virkesmarknad, där köparen sätter priset och säljaren levererar enligt plan🤦‍♂️

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Mellberg  
#776334 Vad är ditt problem?

Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#776338 Normalt brukar man låta pengarna stå kvar i företaget om man tror det kan ge bra avkastning. Tar man ut det, så tror man ju inte att företaget kan expandera och avkasta lika bra eller bättre än något annat företag.

Litar man inte på att ledningen har en plan, så skall man ta ut pengarna så snart som möjligt. Tror man att företaget man äger skall kunna expandera kan man låta ledningen få göra det.

Sen så kan man förstås diskutera hur mycket som det är rimligt att Södra kan expandera.

Avatar Fallback

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Sandström87  
#776345 Ja misstänker att dom flesta som gnäller på att södra gör för stora vinster, ej har varit leveranstrogna och går misste om vinstdelningen.
Och till ni som inte levererar till södra har ändå södra att tacka för erat fantastiska virkespris. En svag skogsägareförening kan inte hålla uppe priset på vikrke som en stark skogsägarförening har muskler till.

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

Sjögården  
#776350 Södramodellen bygger i grunden på att resultatet skall fördelas på medlemmarna som levererat över lång tid.
Är man inte nöjd med den strategin är det helt Ok att sälja till någon annan.
Kritiken från många bygger nog på att Södra skall lyfta priset på virket så att även de som helt står utanför Södra får del av förädlingsvinsten.
Det kan jag inte tänka mig kommer att hända.. 😉

Användarvisningsbild

Re: Södra gör rekordresultat Q3 2022

halvproffs  
#776353 En svag skogsägareförening kan inte hålla uppe priset på vikrke som en stark skogsägarförening har muskler till.[/quote]

Varför kan inte Mellanskog få upp priserna på virket då när dom är så stora med 10000tals medlemmar som levererar till låga priser?
Är dom så svaga?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).