Sida 1 av 1

Danske Bank: Ut å Hugg, igen och igen och igen...

Postat: mån 05 sep 2022, 13:34
av Fredrik Reuter
Danske Bank släpper idag sitt tredje nyhetsbrev för i år om skogen. Det är en populär marknadsanalys som snabbt plockas upp av även de större medierna. Skogsforum har återgett nyhetsbreven under en längre tid och vi kan inte sticka under stolen att vi varit kritiska i mångt och mycket till innehållet. Så även denna gång och vi utvecklar varför i denna text.

Kritiken består inte att analysen är dålig som sådan. Den är istället gedigen ur ett industri- och marknadsperspektiv. Råden som ges till svenska skogsägare känns dock snävsynta. Skogsindustrins produkter, som ofta exporteras till andra länder, jämförs i analyserna på en global marknad. Problemet är att de svenska rundvirkespriserna nästan aldrig gör det. Man verkar inte ens reflektera över detta.

Givet att vi lever i global ekonomi där varor tjänster flyter över våra länders gränser så spelar det ingen roll att man nu ser ett kraftigt prisfall för trävaror tillsammans med astronomiska marginaler för en glödhet massaindustri. Råden som ges att det nog minsann är dags att titta på både slutavverkning och gallring (innan en sänkning underförstått) spelar heller absolut ingen roll.

Det som spelar roll är att Finlands skogsägare tillsammans med Norges dito har ett högre virkespris generellt än svenska skogsägare. Oavsett om man har skogen i Finland eller i Sverige så har man samma förutsättningar för sin virkesförsäljning. Att svenska skogsägare har Europas lägsta virkespriser är därför det enda som spelar någon roll. Vi måste få ett slut på detta elände.

Istället är rådet att passa på:

– Har du som skogsägare funderat på slutavverkning är rådet att göra det. Det kan bli ytterligare höjningar på massaved och framför allt energived, men det är timmerpriserna som är avgörande för besluten, säger Johan Freij.


Ett sätt man skulle kunna synliggöra det hela på är att jämföra finska skogsägare som springer på en väg och dividerar om vilka löparskor som är bäst för stunden. Svenska skogsägare befinner sig i diket och argumenterar hur man bäst lagar gummistövlarna så de inte läcker in.

En teoretisk uträkning kan visa att svenska skogsägare kan tappa ikring 10 miljarder kronor per år genom ett lägre virkespris i jämförelse med Finland. Detta är pengar som både skogsägare, landsbygd och statskassa går miste om när de istället omfördelas till skogsbolagens ägare som dessutom inte heller har sin hemvist i Sverige.

Tyvärr kan avsaknaden av detta problem i kommunikation från bland annat Danske Bank cementera marknaden ytterligare. Även om man är ovetande om det kan man alltså bidra till att hålla nere rundvirkespriserna i Sverige - tyvärr kan det finnas tecken på att man är vetande:

I denna upplaga av nyhetsbrevet tar man upp den så kallade taxonomin i ett kapitel. Summa summarum är att den inte är bra för svenska skogsägare och kommer bara kosta mer pengar och kräva att skogsägaren både utbildar sig och är mer aktiv i skogen. Att som bank ta ett sådant ställningstagande är förvånande. Inte ens att kunna få betalt för kolinlagring i skogens tillväxt framställs som något positivt. Det skrivs istället om ett “EU-etablissemang” ofta tillsammans med en miljörörelse som kommer på en den dåliga saken efter den andra. Hyggesfritt skogsbruk är en sådan sak. Det fungerar bara på knappt 1 miljon hektar fjällnära skog i Sverige enligt Lars Lundqvist på SLU som blivit intervjuad.

Vidare kan man faktiskt inte heller i brevet lyfta fram de höga björkmassavedpriserna i Baltikum som något positivt. Att Baltikum tar 3,5 ggr betalt för björk jämfört med Sverige tas inte upp, enbart att den Baltikum har den marknad som de i särklass största prissvängningarna med de lägsta priserna i lågkonjunktur. Vill man läsa mellan raderna som skogsägare så är det en farlig marknad och då bättre att förlika sig med Europas lägsta virkespriser istället. Det är utjämnat och bra.

Vår egen analys av läget är mer av det kortare slaget: Efterfrågan på sågade trävaror kommer genom klimatkrisen och ett ökat byggande i trä att bestå. Den kommer inte dö ut och det kommer inte heller efterfrågan på massaved att göra. Lägg därtill en energikris och ett krig i Europa så ser vi inte heller någon avmattning för biomassan från skogen. Massaindustrin tjänar idag 3200 kr för varje kubikmeter de förädlar. Pellets från svenska sågverk betingar idag ett pris som motsvarar 2000 kr per kubikmeter virke.

Snegla därför mer på vad som händer för skogsägarna i Finland. Troligtvis blir en eventuell lågkonjunktur kännbar även för dem, men inte alls lika mycket som om svenska skogsägare fortsatt har Europas lägsta virkespris.

Här nedan är trådar om några av de äldre analyserna:

Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Danske Bank NB 3 2021: Ut och hugg, gasa tills det rasar

Danske Bank: Ut och Hugg (hösten 2017)!

Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Felaktiga siffror och diagram i Danske Banks nyhetsbrev?

Re: Danske Bank: Ut å Hugg, igen och igen och igen...

Postat: mån 05 sep 2022, 18:03
av Sjögården
Lyssnar på rätt många kloka analyser och räknar för egen del med att vi till vintern snabbt går in i en svår ekonomisk situation för både konsumenter och företag i de flesta av våra grannländer ute i Europa.
Men var och en driver sin egen agenda och jag försöker bara bilda mig en egen uppfattning.
Och handlar därefter. 😉

Re: Danske Bank: Ut å Hugg, igen och igen och igen...

Postat: mån 05 sep 2022, 19:16
av Elis76
Om någon lyssnade på Danske Banks livesändning klockan 19 ikväll den 5 september, fick nu svar på tal varför virkespriserna är så mycket högre i Norge respektive Baltikum.

- Skogsbolagen vill inte driva upp priserna i Finland och Sverige.

Varsågod och se programmet i efterhand. Frågan om virkespriset kom från en lyssnare i slutet av programmet.

https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/nyheter-och-marknad/aktuellt/digital-skogskvall

Re: Danske Bank: Ut å Hugg, igen och igen och igen...

Postat: mån 05 sep 2022, 19:43
av Orsa
Bra arbete Fredrik

Re: Danske Bank: Ut å Hugg, igen och igen och igen...

Postat: tis 06 sep 2022, 11:05
av surjämten
Ut å hugg för bankens o köparnas bästa.
Många skogsägare tjänar nog på en årsring till