Skogsnyheter

Fråga 9 - Storskalig produktion av biokol?

1 inlägg 2878 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 9 - Storskalig produktion av biokol?

Torbjörn Johnsen  
#768138 9. Hur ser ni på storskalig produktion av biokol?

En intressant förädlingsmöjlighet för skogsindustrin restströmmar skulle kunna vara produktion av biokol. Användningen av biokol ökar inom odling och biokol blir en effektiv kolsänka under lång tid. Svenska värme- och kraftvärmeverk har idag en mycket låg andel fossilt i sin bränslemix och skulle, med något förändrade processer, kunna producera stora mängder biokol samtidig som man genererar både el och värme. Värdet av produkten biokol är stort och marknadsvärdet av kolsänkan den innehåller kanske ännu större.

Vad är er inställning till storskalig produktion av biokol som medel för CO2-reduktion?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Den största andelen utsläpp uppstår när man använder fossilt kol för att reducera järnmalm till järn.
Järn- och stålindustrin är viktig för Sverige, både för export och sysselsättning. Produkterna används inom många områden som till exempel konstruktion av broar och bilar. Samtidigt står järn- och stålindustrin för 7–9 procent av de globala koldioxidutsläppen. I Sverige är motsvarande siffra cirka 12 procent.
Biokol är däremot kol baserat på förnybara råvaror. I Sverige finns ingen storskalig produktion av biokol som uppfyller järn- och stålindustrins krav och därmed kan ersätta det fossila kolet som används idag.
Vi ser att Storskalig biokolproduktion integrerad i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor skulle bidra till fossilfria produkter från järn- och stålindustrin. Med vår politik har nu Energimyndigheten beslutat att ge stöd med 12 miljoner kronor till forskning om produktion av biokol inom ramen för Industriklivet.

Centerpartiet
Centerpartiet ser med intresse på biokol. Det finns flera möjligheter med biokol. Dels produktion av el och värme men även återföring av kol till marker.

Sverigedemokraterna
Se svaret på fråga 6.

Miljöpartiet
Vi är generellt sett positiva till biokol och de storskaliga satsningar som finns behöver definitivt utvecklas. Samtidigt är det största värdet om det finns lokal produktion och därför måste också förutsättningar för småskalig produktion utvecklas.

Liberalerna
Vi är i princip positiva. Det behövs dock mer kunskap om hur länge kolet skulle stanna svensk jordbruksmark. Det avgör hur effektiv metoden är.

Kristdemokraterna
En jättebra idé om man får ekonomi i saken.

----


Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?
   TS
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).