Skogsnyheter

Fråga 1 inför valet - Europas lägsta virkespris

1 inlägg 3456 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 1 inför valet - Europas lägsta virkespris

Torbjörn Johnsen  
#768127 1. Varför får Sveriges skogsägare sämst betalt i Europa för sitt virke och hur kan det ändras (om det är önskvärt)?
Trots rekordvinster hos den svenska skogsindustrin under 2021 och hittills under 2022 så får svenska skogsägare Europas lägsta virkespriser när de säljer sitt virke.

Vad beror detta på och hur kan det ändras (om det är önskvärt)?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Virkesmarknaden är en fri marknad, men vi har noterat hur priserna på sågat virke rusat i höjden i byggvaruhusen, men betalningen och priset på sågat verkar inte följa med. Men vi ser det som en fråga för skogsägarna.

Centerpartiet
Jag ser att både på jordbrukssidan och skogssidan så får själva producenterna allt för liten del av vinsten. Vi lever i en marknadsekonomi så att från politiskt håll gå in och reglera priser tillhör en förgången tid. Därför är det viktigt att skogsägare själva är aktiva. Priset är trots allt en fråga om tillgång och efterfrågan. Våra skogsägarorganisationer t.ex. kom till en gång i tiden delvis pga av detta. Centerpartiet och jag vill självklart att producentledet ska få en större del av kakan. Inom jordbruket har vi fått igenom en lagstiftning som reglerar ICA, Axfood och Coops dominerande ställning på marknaden utifrån ett EU direktiv som implementerats.

Sverigedemokraterna
Hur världsmarknadspriset sätts är inget som politiken bör styra. Däremot ser vi att skogsbruket ska värnas och bidra till svensk konkurrenskraft, goda miljöstandarder, svensk självförsörjning och export. Mer än två tredjedelar av Sveriges yta består av skog varför ett framgångsrikt skogsbruk är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Målet med skogspolitiken måste vara att Sveriges skogar ska skötas så att såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala mål tillgodoses. Detta är vad vi menar med en skogspolitik med helhetssyn.

Miljöpartiet
Det är ett stort problem för både skogsvården och naturvården att skogsindustrin gör stora vinster samtidigt som skogsägarna får dåligt betalt. Skogsägarna är för mycket i händerna på skogsbolagens virkesuppköpare och kunskaperna om alternativa sätt att få avkastning på marken är generellt sett mycket låg. Kostnaderna för plantering, markberedning, transporter mm är höga, och marknaden har heller inte varit transparent när det gäller de priser säljaren erbjuds för sin skog, därmed är det svårt för säljaren att kräva högre betalning. Miljöpartiet vill främja hyggesfria metoder skulle ge minst lika avkastning över tid, samt behålla goda markvärden samt dessutom och dessutom högre avkastning för andra aktörer som nyttjar skogen för livsmedel, turism och rennäring. Genom att skifta till en högre andel mer högkvalitativa produkter genom mer naturnära och hyggesfria metoder ser vi en möjlighet för långsiktigt högre lönsamhet för skogsägarna. Skogsägarna ska också ha rätt till oberoende rådgivning.

Liberalerna
Det finns flera förklaringar till de låga priserna som hänger ihop med strukturen i skogs och pappersindustrin. Liberalerna vill se ett ökat förädlingsvärde i skogsindustrin, vilket också skulle ge bättre betalt för virket. Satsningarna på forskning och utveckling behöver öka.

Kristdemokraterna
Tyvärr är det liknande i jordbruket att markägaren som finns först i produktions-/förädlingskedjan ofta har svårt att få ut skälig ersättning. Politiken bör ändå hålla sig utanför det privata affärslivet så mycket som möjligt.

---

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

7. Mer forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?
   TS
Elmia
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).