Skogsnyheter

Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

8 inlägg 1437 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Fredrik Reuter  
#766469 Den 29 juli 2022 skrev Lars-Erik Liljelund ett debattinlägg i DN som handlar om skogen. Övergripande anser han att vi i Sverige nu är inne på fel spår då hela tillväxten avverkas och svensk skogslagstiftning är inte anpassad för EU:s regelverk. Kontentan är att han förespråkar en ny parlamentarisk skogsutredning och att den startas av den nya regeringen efter valet nu i september.

Lars-Erik Liljelunds röda tråd verkar vara att det gått 30 år mellan varje skogsutredning och att den senaste föranledde förändringen i skogsvårdslagen 1993 med "Frihet under ansvar" som paroll. Nu har vi ju i princip redan genomgått en skogsutredning som efter ganska stor möda gick igenom riksdagen i våras. Liljelund verkar inte nämna denna och det är oklart varför. En teori kan vara att Skogsutredningen från 2020 aldrig riktigt träffade någon nerv och att propositionen som Skogsutredningen mynnade ut (och senare antogs) var en ganska urvattnad historia som egentligen inte innebar några ändringar?

Förutom det intressanta med att starta ännu en skogsutredning så kan man inte annat än slås av vad som hände i kölvattnet av debattartikeln. Liljelunds debattartikel tar för visso upp att skogsbruket i Sverige är en viktig bransch. Men den är också starkt kritisk till dagens skogsbruk, bland annat att vi avverkar hela tillväxten och att kalhyggen och markberedningar inte faller i god jord hos många av svenskarna.

Tidigare när det kommit denna typ av kritik så har det varit kraftiga debattsvar, oftast med svar från både näring och forskare. Twitter har då också tidigare "kokat" med starka försvar till dagens skogsbruk. Det verkar annorlunda denna gång. LRF Skogsägarna med de tre största skogsägarföreningarna skrev ett (o)debattsvar och håller med Liljelund(!). Stämmer deras svar så verkar man definitivt påbörjat en ny skogsresa. Skogsnäringens försvar uteblev tillsammans med svar från forskarvärlden.

Det man kan förledas att tro är att Lars-Erik Liljelund är en person med sådan pondus att man helt enkelt inte bråkar med honom?

Tänkte vi kunde diskutera vidare detta i tråden då det är intressant både med debattklimatet efter Liljelunds debattartikel men också om det är dags för en skogsutredning som föranleder en ny skogsvårdslag. Vad tycker du?
Foto: Wikipedia/Ondřej Holub - Eget arbete, CC BY-SA 4.0
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Bosse1  
#766477 Är han 75 år har han säkert satt plant och även hunnit med att avverka "finskogen" sin 🙃
Eller inte.

Användarvisningsbild

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Lars Lundqvist SLU  
#766491 Skogsägarrörelsen höll med om detta:
"Därför står vi från skogsägarrörelsen bakom Liljelunds förslag om att tillsätta en bred parlamentarisk utredning om skogspolitiken och skogsvårdslagens mål efter valet 2022."

Man avstod från att alls kommentera hans påstående om avverkning kontra tillväxt, vilket var klokt. Trakthyggesbruk styrs av förhållandet areal och omloppstid, inte av tillväxt. Avverkningen kan vara både större och mindre än den löpande tillväxten utan att det säger nånting om uthålligheten i systemet, eftersom den löpande tillväxten beror på skogens ålder och bonitet.

Dessutom hade Liljelund fel i sak när han påstod att avverkningen översteg tillväxten.

Notera också följande från skogsägarrörelsen:
"En parlamentarisk utredning bör därför ta fram nya mål för såväl produktion och miljö, som går att förena med varandra."

Man betonar vikten av att värna produktion, alltså motsatsen till det Liljelund skrev.

Avatar Fallback

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766494 En utredning behövs för att fastställa vad politiken egentligen vill när motstridiga intressen surrar i luften och politikerna vill både äta alla kakor och ha dem kvar.

Användarvisningsbild

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Fredrik Reuter  
#766560
Lars Lundqvist SLU skrev:Skogsägarrörelsen höll med om detta:
"Därför står vi från skogsägarrörelsen bakom Liljelunds förslag om att tillsätta en bred parlamentarisk utredning om skogspolitiken och skogsvårdslagens mål efter valet 2022."


Huruvida detta är det enda de håller med om låter jag vara osagt. Faktum kvarstår dock att tonen i repliken vittnar om något nytt, alternativt att man inte vågar kritisera Liljelund.

Lars Lundqvist SLU skrev:Man avstod från att alls kommentera hans påstående om avverkning kontra tillväxt, vilket var klokt. Trakthyggesbruk styrs av förhållandet areal och omloppstid, inte av tillväxt. Avverkningen kan vara både större och mindre än den löpande tillväxten utan att det säger nånting om uthålligheten i systemet, eftersom den löpande tillväxten beror på skogens ålder och bonitet.

Dessutom hade Liljelund fel i sak när han påstod att avverkningen översteg tillväxten.


Det kanske stämmer rent skogstekniskt. Men det ställer till det rejält vid Sveriges rapportering till LULUCF. Det märks även i den senaste rapporten där Sverige öppnar upp för att använda typ "force majeure" i framtiden då de redan nu ser att det kan bli otroligt svårt att skapa en kolsänka i skogen, risken är överhängande att den svenska skogen blir en kolkälla. Här påverkar avverkningsnivån givetvis.

Lars Lundqvist SLU skrev:Notera också följande från skogsägarrörelsen:
"En parlamentarisk utredning bör därför ta fram nya mål för såväl produktion och miljö, som går att förena med varandra."

Man betonar vikten av att värna produktion, alltså motsatsen till det Liljelund skrev.


Tvärtemot vet jag inte? Liljelund skriver att:

Hur skall skogen brukas hållbart så att det samtidigt kan leverera lönsamhet till den som äger den, vara en god livsmiljö för den biologiska mångfalden, vara en viktig komponent i en aktiv klimatpolitik – och bjuda på rika naturupplevelser?


Lönsamheten för skogsägarna finns med i tankarna (vilket är otroligt viktigt).
Sedan tycker jag det är spännande vad LRF skriver:

Givetvis ska de nationella målen ta hänsyn till skogsägarens rätt till sin egen mark och möjligheten att välja inriktning för sin verksamhet, oavsett om det är skogsbruk, kolinlagring eller naturvård.


Att inte bara prata skogsindustri känns som något nytt. Frågan är bara hur mycket man kan lita på dessa ord? Idag är ju skogsägarrörelserna inriktade på att generera vinster i egna massabruk och sågverk. Att då blanda lönsamhet i kolinlagring och naturvård kan göra det svårt för dem. Det kan jag tycka är olyckligt.

   TS
Avatar Fallback

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#766564
Lars Lundqvist SLU skrev:
Man avstod från att alls kommentera hans påstående om avverkning kontra tillväxt, vilket var klokt. Trakthyggesbruk styrs av förhållandet areal och omloppstid, inte av tillväxt. Avverkningen kan vara både större och mindre än den löpande tillväxten utan att det säger nånting om uthålligheten i systemet, eftersom den löpande tillväxten beror på skogens ålder och bonitet.

.


Bortser du helt från gallringsuttag? Det går väl att köra ett skogsbruk med långa omloppstider och små årsytor där slutavverkningsbestånden är överåriga sönderhuggna restskogar? Som ett extremt exempel.

Användarvisningsbild

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Lars Lundqvist SLU  
#766567
Skogsola skrev:Bortser du helt från gallringsuttag? Det går väl att köra ett skogsbruk med långa omloppstider och små årsytor där slutavverkningsbestånden är överåriga sönderhuggna restskogar? Som ett extremt exempel.

Nej, både gallring och självgallring är med i analyserna.

Ett exempel:
Om all skog i Sverige vore 30-40 år så skulle vi ha en löpande, årlig tillväxt på 180-200 miljoner m3/år, trots att den genomsnittliga, årliga medeltillväxten i våra skogar ligger på 120-130 miljoner m3/år. För att avverka hela den tillväxten ett enskilt är skulle man vara tvungen att avverka enorma arealer gallringsskog, vilket på sikt skulle sänka både den årliga och den genomsnittliga tillväxten.

Vi avverkar den ackumulerade tillväxten under hela omloppstiden, oavsett hur mycket som tas i gallring respektive slutavverkning, och tillväxten i ett enskilt bestånd är inte konstant över tiden. Tvärtom är den årliga volymtillväxten i princip noll i början, i plantskogen, ökar snabbt under de första 30-40 åren, är som högst ca 1,5 ggr högre än boniteten och faller sen sakta ner till bonitetens nivå, där medeltillväxten når sitt max nånstans bortom 100 års ålder. Därför är den löpande årliga tillväxten irrelevant. Det är den genomsnittliga årliga tillväxten över hela omloppstiden som är det centrala.

Användarvisningsbild

Re: Lars-Erik Liljelund: Hela tillväxten avverkas

Lars Lundqvist SLU  
#766569 Tillägg om årsyta:
Arealen dividerad med omloppstiden ger årsytan, dvs den yta som årligen ska behandlas med en viss åtgärd. Om du har väldigt lång omloppstid och flera gallringar så säger årsytan både hur stor areal som årligen ska slutavverkas/föryngras och hur stor areal som årligen ska förstagallras, andragallras, tredjegallras, osv.

Om du i genomsnitt åtgärdar en yta större än årsytan varje år så kommer du ha hunnit varvet runt och vara tillbaka där du började innan din omloppstid har nått sitt slut. Om du istället i genomsnitt åtgärdar en mindre yta kommer du inte ha hunnit slutavverka all skog när omloppstiden är slut.

Det låter antagligen teoretiskt men får stora praktiska konsekvenser. Den som räknar med 100 års omloppstid men slutavverkar 1,5% av arealen varje år kommer att ha gått varvet runt och slutavverkat all skog efter 67 år, och måste då antingen vänta i 33 år innan det först slutavverkade beståndet har blivit 100 år igen, eller minska omloppstiden till 67 år.

Den som å andra sidan bara slutavverkar 0,5% per år kommer bara ha slutavverkat halva arealen efter 100 år och måste då bestämma om omloppstiden ska förlängas, om den brukade arealen ska halveras, eller om hela den hittills orörda kvarvarande halvan ska avverkas samtidigt, så skogen kommer bestå av 99 små och 1 gigantiskt bestånd.

Hur stora bestånd som slutavverkas påverkar varken omloppstid eller årsyta, men däremot framtida beståndsstorlek. Om hyggen görs stora blir de framtida bestånden stora, och om hyggena görs som små luckor blir de framtida bestånden lika små, och bestånden måste skötas individuellt.

Observera, beståndens storlek måste inte anpassas till årsytan. Med 20 ha skog och 100 års omloppstid kan exv alla 20 ha slutavverkas en gång vart 100:e år, 10 ha vart 50:e år, 2 ha vart 10:e år eller 0,2 ha varje år (fast det sista skulle knappast funka av en massa andra skäl). Den årliga genomsnittliga årsytan blir i samtliga fall 0,2 ha (20/100).

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).