Skogsnyheter

Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

12 inlägg 3955 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Badbollen  
#761513 Intressant artikel i DN idag om hur Sveriges regering arbetar inom EU i skogsfrågan. Hoppas att MP försvinner i nästa val.

Länk: https://www.dn.se/sverige/efter-patryck ... kogsskydd/

Vid klimattoppmötet i Glasgow i fjol gick Sverige tillsammans med 100 länder ihop om ett löfte: avskogningen i världen skulle stoppas innan 2030.

Nu har EU-kommissionen kommit med ett lagförslag som ska bidra till att infria löftet, genom att säkerställa att varor som trä, kakao, nötkött, kaffe och palmolja inte bidrar till avskogning i exempelvis Amazonas.

Regnskogar är enligt en samlad forskarvärld bland jordens viktigaste kolsänkor och ekosystem, och oersättliga för att klara klimatkrisen och den lika allvarliga krisen som handlar om biologisk mångfald: att arter dör ut i snabb takt. Även den svenska skogen är en viktig kolsänka med känsliga ekosystem.

Men Sverige är en bromskloss i arbetet med EU:s nya avskogningsförordning, som Sveriges Radio rapporterat.

DN kan nu avslöja hur den svenska regeringen aktivt motarbetat hårdare regler och instruerat förhandlare att fördröja lagstiftningen med flera år. Det sker efter påtryckningar från industrin.

I december skickade Ikea in kritik till näringsdepartementet om att definitionen av skogsförstöring är för luddig, och att krav på full spårbarhet av råvaror är för svårt att uppfylla. Även branschorganisationen Svensk Handel har i brev till Regeringskansliet varit kritisk mot att lagen skulle bli krånglig att följa.

Skogsindustriernas näringspolitiska utredare varnade i en skrivelse till näringsdepartementet den 3 mars för hur lagen skulle kunna slå mot svenskt skogbruk – som av branschen beskrivs som världens mest hållbara. Branschorganisationen vill att regler mot ”skogsförstöring” ska tas bort från lagförslaget, och ifrågasätter definitionen av ”hållbart skogsbruk” som finns i förslaget. Man motsätter sig att stora kalhyggen inte ska ses som hållbara, och har beställt en analys från forskningsinstitutet Skogforsk som tagit fram siffror på att det skulle kosta svensk skogsindustri 4 miljarder kronor om man skulle sätta en övre gräns för ett hygge på en hektar.

DN:s granskning visar hur näringslivets synpunkter påverkat väsentliga delar i Sveriges förhandlingar om förordningen mot avskogning. I en skrivelse i april från näringsdepartementet till det franska ordförandeskapet för EU, framhålls tydligt: ”Sverige föreslår att ”forest degradation” (skogsförstöring, reds anm) exkluderas från förslaget”.

Näringsdepartementet vädjar om att begreppet skogsförstöring, forest degradation, ska tas bort ur lagförslaget om bojkott mot varor som bidrar till avskogning.
Näringsdepartementet vädjar om att begreppet skogsförstöring, forest degradation, ska tas bort ur lagförslaget om bojkott mot varor som bidrar till avskogning.
EU vill ha en gemensam, internationell mätning och övervakning av tillståndet i skogarna. Enligt instruktioner den 6 juni från näringsdepartementet till de svenska förhandlarna är det något Sverige inte vill se – det bör skötas inom landet, uppmanas de svenska förhandlarna argumentera för. ”Sverige kan framföra att stöd av satellitdata och annan fjärranalys för uppföljning öppnar upp för många möjligheter och har en framtida potential, men att dess begränsningar måste beaktas”.

De svenska förhandlarna ska också framföra att den nya lagen ska vara ”minimalt handelsstörande”. Sverige driver bland annat också på för:

* Att det ska ta tre år i stället för ett år innan lagen träder i kraft.
* Att ta bort krav på företagen som importerar från länder med avskogning att genomföra ett visst antal kontroller.
* Försvagningar i reglerna för spårbarhet.

Även miljöorganisationer har kommit med förslag till den svenska regeringen inför förhandlingarna, men till skillnad från industrin har de inte fått gehör. Sverige har valt att inte framföra förslag från miljöorganisationer som bland annat önskat att även andra naturliga ekosystem som savanner och våtmarker borde ingå, och att reglerna ska inbegripa fler grödor som driver avskogning, som exempelvis gummiträdsodlingar.

Miljörådet, alltså EU:s miljöministrar, väntades komma överens om den den nya lagen i slutet av juni. Men eftersom vissa länder vill genomföra stora förändringar i förslaget kan det komma att försenas och lagstiftningen kan försvagas. Sverige tillhör, enligt en källa med insyn i förhandlingarna, de länder som är mest negativa.

– Svenska regeringen verkar fokusera på att försena och försvaga EU-kommissionens förslag på flera centrala punkter, vilket kan bli förödande.

Miljöpartiets språkrör och tidigare miljö- och klimatminister Per Bolund säger till DN:

– Det är tydligt att regeringen och oppositionen lyssnar väldigt intensivt på lobbyism och värnar den stora skogsindustrins kalhyggen så till den grad att man faktiskt motarbetar ett förslag som ska stoppa global skogsskövling. Det är väldigt, väldigt upprörande.

Som nytillträdd landsbygdsminister sade Anna-Caren Sätherberg (S) till tidningen Altinget att Sveriges skogsbruk är världens mest hållbara. Per Bolund ifrågasätter resonemanget.

– Om man nu från skogsbrukets och regeringens sida hävdar att svenskt skogsbruk är hållbart borde det ju inte kunna vara i strid med en EU-lag som är till för att motverka avskogning. Här har vi ett exempel på där ord och handling inte stämmer överens, säger han.

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll hänvisar till Anna-Caren Sätherberg, som kommenterar i ett mejl att avskogning är en stor utmaning globalt och det är välkommet att miljö- och klimatfrågorna prioriteras högt av kommissionen.

”Det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt här, som så ofta inom skogsfrågorna. Samtidigt som vi säkrar skyddet för den biologiska mångfalden så måste vi långsiktigt bygga vårt svenska skogsbruk för att med bioekonomin som medel kunna leda klimatomställningen och skapa nya gröna jobb. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.”

På grund av motståndet från Sverige och andra länder är oklart när – och i vilken form – som EU:s lagförslag nu kommer läggas fram.

Regeringens tidigare påtryckningar mot EU
DN har tidigare beskrivit hur svenska regeringen tryckt på för att lätta upp miljökraven på skogsbruket – något som hörsammats av kommissionen.

Frågan ledde till konflikt mellan partierna i den tidigare S-MP-regeringen och den tidigare finansmarknadsministern Åsa Lindhagen (MP) har varit starkt kritisk. ”Sveriges har drivit på för att försämra de krav på skydd av skog som funnits. Sverige har också varit framgångsrika – det har gjorts stora anpassningar i detta”, har hon sagt till DN.

Det svenska motståndet till EU:s avskogningsförordning har stöd av en bred majoritet i riksdagen. I februari gav riksdagens miljö- och jordbruksutskott ett utlåtande där alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville att Sverige skulle motsätta sig lagen.
   TS
Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Skogsvaktaren  
#761526 Miljöpartiet med Bolund / Stenevi mm får vi alla hoppas åker ut i höstens val med mindre än 4% röster......

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

JerryH  
#761541 Sossarna har väl sätt att efter de stödde de sociala pelarna som enligt S inte skulle drabba Sverige då vi redan "var bäst" utan skulle hjälpa upp vissa länder, så gick det ju som oppositionen sa, nu ska EU införa minimilöner även i Sverige o på så sätt slå undan benen för "svenska modellen".

Att stoppa skogsskövling (när man tar ner skog för att göra åker-/betesmark) världen över är ju jättebra, men problemet är att efter några år i Bryssel så har de blandat ihop begreppen och plötsligt är det stopp för kalhyggen (för att återplantera nya träd)...

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Fredrik Reuter  
#761548 Om vi lämnar partipolitiken därhän och fokuserar på grundfrågan så finns några intressanta saker i detta. “Alla” är överens om att avskogningen måste upphöra. De senaste 30 åren har jorden avskogats i en areal som motsvarar mer än hela EU-regionen. Regeringen skriver också i rådets kommenterade dagordning att:

I många delar av världen finns utmaningar med ohållbar markanvändning med avskogning och utarmning av skogar som resultat. Regeringen välkomnar att miljö- och klimatfrågorna prioriteras högt av kommissionen. Regeringen anser att ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle. Regeringen anser att begreppet ”avskogning” har särskilt stor betydelse för att nå lagstiftningens syfte.


Förslaget från EU-kommissionen syftar delvis till att täppa igen ett “kryphål” som funnits i Timmerförordningen. Detta då denna förordningen inte hanterat “avskogning” där skog avverkas och marken ställs om till, primärt i detta fall, “tillverkning” av nötkött, kakao, kaffe, palmolja och soja.

För att “leva som man lär” eller föregå med gott exempel föreslås reglerna givetvis även gälla för producenter inom EU. Det är detta Regeringen nu verkar vilja kringgå. Regeringen skriver i dagordningen:

Det är den globala avskogningen som är det centrala problemet att hantera och fokus bör därför ligga där. Regeringen anser dock att detaljreglering av hållbart skogsbruk på EU-nivån ska undvikas och att enbart nödvändiga och tydliga definitioner och koncept bör finnas med i lagstiftningen.


Här kan nog frågan ställas om Regeringen inte anser att Sverige eller EU för den delen inte ingår i den globala ordningen? Vissa skulle nog kunna hävda så kallad “Cherry Picking” där Regeringen genom lagkrav vill klämma åt ex. Brasilien men att reglerna samtidigt inte ska gälla dem själva.

Att då Regeringen i samma anda beskriver sig själv och svenskt skogsbruk som ett föredöme kan kännas lite konstigt, eller?

Svenskt näringsliv är i världsklass och svenskt skogsbruk är erkänt internationellt för att lyckas kombinera god lönsamhet och hög produktivitet med att framgångsrikt stärka sociala och miljömässiga värden.

Avatar Fallback

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

gurka  
#761558
Fredrik Reuter skrev:
Här kan nog frågan ställas om Regeringen inte anser att Sverige eller EU för den delen inte ingår i den globala ordningen? Vissa skulle nog kunna hävda så kallad “Cherry Picking” där Regeringen genom lagkrav vill klämma åt ex. Brasilien men att reglerna samtidigt inte ska gälla dem själva.


"Cherry Picking" användes av alla i skogsdebatten och vad som är viktigast varierar beroende på dagshändelser och intresseorganisation.
På vilken nivå kan man bäst hantera besluten för balansen mellan t.ex följande åsikter?

-Skogsmark som kan användas för matproduktion ska producera mat

-Skogen ska ta upp maximalt av co2 och producera maximalt av nödvändiga förnyelsebara produkter

-Skogen ska lagra maximal mängd co2

-Skogen ska brukas så maximalt antal arter har bra överlevnadsförhållanden

-Skogen ska användas för enbart friluftsliv och turism

-Skogen ska vara helt orörd av människor

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Fredrik Reuter  
#761561
gurka skrev:"Cherry Picking" användes av alla i skogsdebatten och vad som är viktigast varierar beroende på dagshändelser och intresseorganisation.


Det kan så vara och ska kanske till viss del vara så också. Men det är skillnad på "oss" dödliga inkl intresseorganisationer och demokratiskt valda politiker som ska ta politiska beslut. Eller?

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Lars Lundqvist SLU  
#761571
Fredrik Reuter skrev:“Alla” är överens om att avskogningen måste upphöra. De senaste 30 åren har jorden avskogats i en areal som motsvarar mer än hela EU-regionen.

Nja… avskogningen i tropiska områden har minskat, och i EU ökar skogsarealen.

https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-01366-z

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Fredrik Reuter  
#761574 Njo, enligt FAO: https://ec.europa.eu/commission/pressco ... da_21_5919

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#761576 Nja, om man läser det Fact Sheet som finns på EU:s sida så står det inget uttryckligt om avskogning i Europa, men däremot "Guarantee to EU citizens that the listed products they buy, use and consume do not contribute to global deforestation and forest degradation". Dvs. fokus på de nya EU-reglerna verkar vara att minska EU:s förbrukning av varor som resulterar i avskogning utanför EU.

Forskarna som Lars hänvisar till känns trovärdiga.

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Fredrik Reuter  
#761580 Njo, det blir nog lite äpplen och päron. Jag har inte sagt att vi har en avskogning i EU. Det har hela tiden varit i kontexten globalt. Och där känns det som att man kan lite på FAO, eller?

Såg f.ö att jag angett bruttosiffror så en korrektion där. Nettoavskogningen var 178 miljoner hektar mellan 1990 - 2020 globalt. Enligt FAO.

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

th  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#761581 Problemet med FAOs siffror är att de gäller bara totalt för de senaste 30 åren, men säger inget om hur det vad som skett de senaste 5 - 10 åren. Detsamma gäller ju egentligen också forskarnas rapport, som säger att Europas skogar ökat med 1,4% mellan 1992 och 2015. Det är ju troligt att Europa hade avskogning under 90-talet, men att vi lyckats hämta igen det de senaste åren.

Användarvisningsbild

Re: Så arbetar Sveriges regering inom EU i skogsfrågan

Lars Lundqvist SLU  
#761596 En enkel googling på FAO och deforestation gav mig detta som första träff, dvs precis det jag skrev:

"Deforestation has slowed down but still remains a concern, new UN report reveals"

https://news.un.org/en/story/2020/07/1068761

EU-dokumentet som Fredrik hänvisar till handlar om att sluta köpa produkter som kommer från avskogad, tidigare skogsmark, vilket är svårt eftersom all jordbruksmark i princip är tidigare skogsmark, nån gång i tiden.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).