Skogsnyheter

Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

58 inlägg 12387 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Sjögården  
#759270 Skogsägareföreningar och skogsbolag arbetar på samma marknad och måste nog ha ungefär samma sätt att bedriva handel med virke.
Skillnaden är nog inte så stor men några finns:
- Föreningarna är rätt tydliga idag på att alla medlemmar skall behandlas lika. Har man en avverkning som är jämförbar hos två medlemmar skall bägge ha lika villkor oavsett vem man är.
Bolagen jobbar ofta med ett ” justbarafördigtillägg”vilket alltid attraherar en och annan.
- Oviljan/oförmågan att betala tillräckligt bra för virket är lika men blir förädlingsvinsten bra får medlemmarna del av vinsten i efterhand.
- den del av vinsten som blir kvar i föreningen är trots allt kvar i balansräkningen för att användas för framtidens skogsägares och medlemmars bästa.
Tycker dessutom att föreningarnas arbete med näringspolitik och äganderätt är värdefullt för mig som skogsägare men där har naturligtvis alla nyttan av det utan att bidra.
Men så har det ju alltid varit… 😉

Elmia
Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Torbjörn Johnsen  
#759272
multiw skrev:Gärna så länge dom betalar bäst för posten.... De vi måste förstå är att maktbalansen är fel.... Det är inte industrin (eller föreningen=indutstrin) som ska bestämma över vad du och jag får för vår råvara.... Alltså det är du och och jag som faktiskt äger skogen..... Sätt priset på din produkt....Å du behöver inte vara rädd för att ta i.... Både bolagen å föreningen tjänar fett med deg på dig och mig ..... Vi måste vända maktbalansen mot den tunga industrin....


Vi är, oavsett vad vissa virkesköpare säger sig veta om frsmtiden, på väg mot allt mer av virkesbrist i vår del av Världen. Inte minst när det gäller timmer. Det borde innebära goda möjligheter för skogsägarna att skapa en säljarens marknad. Men det gäller att ha is i magen.

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

r93  
#759278
Torbjörn Johnsen skrev:
multiw skrev:Gärna så länge dom betalar bäst för posten.... De vi måste förstå är att maktbalansen är fel.... Det är inte industrin (eller föreningen=indutstrin) som ska bestämma över vad du och jag får för vår råvara.... Alltså det är du och och jag som faktiskt äger skogen..... Sätt priset på din produkt....Å du behöver inte vara rädd för att ta i.... Både bolagen å föreningen tjänar fett med deg på dig och mig ..... Vi måste vända maktbalansen mot den tunga industrin....


Vi är, oavsett vad vissa virkesköpare säger sig veta om frsmtiden, på väg mot allt mer av virkesbrist i vår del av Världen. Inte minst när det gäller timmer. Det borde innebära goda möjligheter för skogsägarna att skapa en säljarens marknad. Men det gäller att ha is i magen.


Utveckla gärna detta, möjligtvis att det står i någon annan tråd som jag har missat i så fall får du gärna länka den.

Ända sedan jag blev medlem på skogsforum så har jag hört ”skogen kommer inte att räcka”.

Någon gång kanske detta inträffar, men just nu så är jag tveksam om det blir inom de närmsta 10-15 åren?

Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Mellberg  
#759280 Tog fram redovisningen på mitt leveransvirke för år 2021 och beräknade efterlikvid och avkastningen på insatskapitalet. Allt enligt Norras stämmobeslut nu i maj.

Efterlikviden blir i mitt fall 37 kr per kubikmeter. 👍 Beloppet sätts in på det emitterade insatskontot.

Alla medlemmar får en avkastning på 15 % på den inbetalade insatsen, 5 % sätts in på ditt virkeskonto och 10% på ditt emitterade insatskonto.

Avkastningen är 5 % på den emitterade insatsen. 😎 Sätts in på ditt virkeskonto.

Pengarna kommer i juni månad.

Med reservation för eventuella felskrivningar och felräkningar. :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

mappe70  
#759387 Södras utdelning insatt på medlemskontot idag👍

Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i marsk - inga moln

Torbjörn Johnsen  
#759404
r93 skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:
multiw skrev:Gärna så länge dom betalar bäst för posten.... De vi måste förstå är att maktbalansen är fel.... Det är inte industrin (eller föreningen=indutstrin) som ska bestämma över vad du och jag får för vår råvara.... Alltså det är du och och jag som faktiskt äger skogen..... Sätt priset på din produkt....Å du behöver inte vara rädd för att ta i.... Både bolagen å föreningen tjänar fett med deg på dig och mig ..... Vi måste vända maktbalansen mot den tunga industrin....


Vi är, oavsett vad vissa virkesköpare säger sig veta om frsmtiden, på väg mot allt mer av virkesbrist i vår del av Världen. Inte minst när det gäller timmer. Det borde innebära goda möjligheter för skogsägarna att skapa en säljarens marknad. Men det gäller att ha is i magen.


Utveckla gärna detta, möjligtvis att det står i någon annan tråd som jag har missat i så fall får du gärna länka den.

Ända sedan jag blev medlem på skogsforum så har jag hört ”skogen kommer inte att räcka”.

Någon gång kanske detta inträffar, men just nu så är jag tveksam om det blir inom de närmsta 10-15 åren?


Trä ska allt mer ersätta andra material i byggnation. Behovet av bostädet är stort och i ökande. Sågverken investerar i ny produktion. Enligt WRI (Wood resources international) ökar behovet av sågtimmer i Världen med 100-200 miljoner kubik till 2030 (eller om det var inom en 10-årsperiod). Den uthålliga timmertillgången ganska hårt utnyttjad i Sverige men även i många andra Europeiska länder. Så timmerbrist, ja. Sen beror det ju i den lilla skalan på hur många skogsägare som säljer ändå till för låga priser. I Sverige har virkesköparna varit duktiga på att få fram billigt virke men det är ingen naturlag. Så, håll igen med kontrakteringen om du inte måste ha fram pengar just nu. Det kommer att göra susen😎

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Engelthon  
#800550 Jag har jobbat med olika FoU projekt kopplad till skogen sedan 90-talet, och det är framförallt två delar som överlag spelar in. Ökad fiberproduktion i skogen och högre utbyten inom industrin.

För det första kan man säga att ca: 60% av trädet normalt sätt tas ut från skogen. Resten ca:20% grenar och kvistar samt ca:20% som är stubben blir kvar i skogen under normala fall.

Av de 60% som tas ut från skogen blir ca: 20% sågade trävaror och ca: 20% papper och pappersmassa. Resterande ca: 50-60% eldas upp. Så idag utvinns alltså 25-30% av trädet till säljbara produkter. Resterande blir energi!

Så min fråga var enkel, hur kan man öka utbytet? Det vill säga andelen säljbara produkter i stället för att elda upp skogen. Men intresset från skogsindustrin har ändå varit sval, man upplever att råvaran är så pass billig att man inte har ett stort behov av att förädla den mer än den delen som blir plankor och papper. För att förstå detta måste man titta på den förändring som skedde inom skogsindustrin under 60 och 70-talet. Det första var att oljan konkurrerade ut många skogsbaserade produkter genom lågt pris och högre kvalité, volym och enklare hantering.
Den andra delen var miljöfrågorna som gjorde att skogsindustrin behövde välja en teknik som kunde uppfylla miljöfrågorna samtidigt som egen energiproduktion premieras. Detta kom även att drivas av den maskintekniska utvecklingen som skedde och de allt högre kraven på kvalité på produkterna vilket ledde till fokus på fiberstyrka och ljushet där man hela tiden strävat efter förbättrad produktions effektivitet. Sågverks tekniken kom även den att radikalt utvecklas under 80-talet. Från urminnes tider var ramsågen den sågmaskin som vart standard. Men under 70 och 80-talet kom så genombrottet fullt ut på andra sågtyper som reducer-linjer med band eller klingsågar som ökade kapaciteten flera gånger mot ramsågslinjer. Nu kunde en såglinje producera mer än 10 ramsågar med en bråkdel av personalen. I skogen gick samma väg när mekanisering av skogsbruket skedde vid samma tidpunkt under 60-80-talet. Men från 90-talet tills idag har inte effektivitets förbättringarna vart lika stora som under 60, 70 och 80-talet.

Fast effektiviteten i hela ledet från skogen till färdig produkt kan man se två saker. Ena är att uttaget ur skogen inte ökat i någon större utsträckning men istället har virkessvinnet minskat kraftigt genom att bl.a, flottningen nerlade och förbättrade maskiner genom hela ledet. Från 80-talet ökade användningen av biobränslen kraftigt medan produktutbytet har sunkigt, det vill säga säljbara produkter. Denna utveckling har framförallt varit att man från kund och förädlings leden inte ansett sig villigare att betala ett högre pris för fossilfria produkter. Detta har gjort att energipriset har avspeglat virkesmarknaden och industrin har ändå från sin sida kunnat tjäna pengar på de 25-30% man framställer produkter ifrån.

Men med det teknikval man gjort har inte heller möjliggjort ett högre utbyte för att framställa förnyelsebara produkter som kan ersätta fossila oljan. I stället har efterfrågan skett på energi sidan som pressar upp priset idag på massa och timmer. Detta är inte hållbart i förlängningen att elda upp skogen samtidigt som man behöver den till att ersätta olja i andra produkter.

Ena delen är att oavsett vad man eldar så skapar det utsläpp. Även om man skärper lagar så kostar det att rena utsläppen och någonstans finns det en smärtgräns där det är ekonomiskt att rena utsläppen och tex skicka ner CO2 i jorden.

Detta skapar nya incitament i skogsindustrin där det inte är lika lönsamt att förbränna biobränslen utan att det finns ekonomiska fördelar att framställa försäljningsbara produkter som ersätter fossila oljor och andra mindre hållbara produkter.

Men detta kräver att man kommer att behöva byta produktions teknologi från dagens Sulfat till Sulfit. På så sätt kan man utvinna hela trädet inkl grot och stubbe, förutom den delen som blir plankor. På så sätt kan man omvandla över 90% av trädet till förnyelsebara och säljbara produkter och mindre än 10% blir energi. Se http://www.sund.cz

Vad skulle detta få för konsekvenser för skogsägandet och skogsbruket?

I Norden har vi en långsamväxande skog där tillväxten är runt 120Miljoner m³ per år. För barrträd Tall och Gran av nordiskt ursprung är omloppstiden ca: 80år. Idag avverkas ca: 90Miljoner m3 per år vilket betyder att skogens virkesföråd ökar med ca: 30Miljoner m³ per år. Att öka avverkningen med 30Miljoner m³ är heller ingen vinst för den enskilda skogsägaren även om industrin skulle på sikt öka prisbilden på timmer och ved.

En viktig FoU som jag ägnat mig åt under flera år är optimerad fiberproduktion utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv där ekonomiska incitament har vart starka. Det vill säga att det ska finnas en rejäl morot för skogsägaren och skogsindustrin.
Det finns mycket goda belägg från olika institut att man kan öka produktionen i skogen med 100-200%. Ena delen står för ökad virkesproduktion och den andradelen i halverad omloppstid.

Bi effekten blir dessutom att skogen skulle kunna lagra 3ggr så mycket CO2 mot idag. Byter man till förbränningsfri industriprocess enligt SundFit metoden så minskar man utsläppen med över 90% vilket leder till ännu större miljö vinster i slutändan. Om man skulle omsätta detta i siffror skulle ett bioraffinaderi med SundFit metoden producera ca: 3ggr mer säljbara produkter än ett jämförbar massa fabrik. Ett massabruk som producerar 100.000ton massa idag skulle med SundFit metoden producera ca: 300.000ton produkter vara av 100.000ton är massa men 200.000ton är etanol, bioråolja, vanillin och mycket mer.

En massafabrik som producerar 100.000ton massa förbrukar ca: 500.000m3fub massaved beroende på vilken slutprodukt man vill ha. Skillnaden är att SundFit processen förbrukar utöver massaveden ca: 200.000m3fub till i form av grot, stubbar, sågspån etc. Som normalt blir energi genom förbränning.

Min FoU visar att SundFit processen har flexibilitet i sin bisulfit process när det gäller val av råvara (Trädslag). Men det intressanta är att resultaten av snabbväxande skog som Sitkagran och Hybridasp ger mycket intressanta produkter. Dessutom har vi kunna påvisa att rötskadad gran och i de fall det finns rötskadad tall och lärk har vi kunnat få fram högvärdig massa genom SundFit metoden. Därför får även rötskadade trädslag ett viktigt värde.

Om en industri skulle välja att investera i SundFit processen kommer det finnas goda incitament från industrin att skogsägarna investerar i snabbväxande blandskog av tex, Hybridasp och Sitkagran. För skogsägarens del får den en helt unik möjlighet till så väl biologisk mångfald, högre produktion och räntabilitet.

Slutsatsen är att framtida effektiviseringar i industrin och i skogsbruket kommer vara marginella. Utan i industrin behövs fokus på minskade utsläpp och ökat utbyte från hela biomassan och från skogsägarens sida är att öka produktiviteten av skogen och korta omloppstiden.
För att detta ska lyckas måste man från politiskt håll slakta en del heliga kor för att möta verkligheten vi lever i för en långsiktig hållbart skogsbruk och industri.

Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Bruksarn74  
#800591 En sån fruktansvärd framtid...

😢 😢 😢

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Engelthon  
#800599 Bruksarn74

Förklara vad du menar är en fruktansvärd framtid från ditt perspektiv.

Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Bruksarn74  
#800600 40 års omloppstid. Största träden 10 m höga och 15 cm i brösthöjd, tätt som väggen. 25% av all mark 0-10 år.

Känns väl inte så roligt kan jag tycka....

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Engelthon  
#800611 Bruksarn74

Ja om det var vanlig Picea abies (Gran) den har en omloppstid på +80år. En Picea sitchensis (SitkaGran) har en omloppstid på 40-45år det vill säga den är lika stor som en Svensk gran på halva tiden. Låter du en Sitka växa 80år så skulle alla stammarna vara övergrova, +100cm.

Sitkan tillsammans med Doglas Gran har ungefär samma tillväxt. Sedan har vi Abies grandis (Kustgran) som har helt ofatbar tillväxt och omloppstid 30-40år. Kustgranen är väldigt lik våran gran vad det innebär i för och nackdelar.
Sitkan där emot har många finna fördelar. Bland annat är det det trädet som man byggde och bygger flygplan med. Som det berycktade Mosquito från WW2.

Man kan sätta mellan 4000-5000 plant/ha Sitka och köra 1-2st aggresiva galringar med god timmerkvalite för klentimmer. Detta gör att man får ut mycket volym igalringarna som ger god avkastning.

Efterssom jag förordar blandskog då den ger ännu mer netto samtidigt som man tillför biologisk mångfald och goda förutsättningar. I detta fallet anser jag Hybridasp funkar mycket bra som förkult och har ännu kortare omloppstid 20-25år vilket gör att man vid en glaring kan ta ut god volym asptimmer då aspen är i princip färdig växt.

Gör man dessutom en skogsgödling efter 30-35år (10år innan slutavverkning) kan man öka vedvolymen med 10-15%.

Så din bild av skogen är inte rätt utifrån att du fått för dig att träden endast är halvvuxna. Men det måste tilläggas att detta drivningsättet funkar inte överralt. Men med 700.000ha i England, 50.000ha i norge och 35.000ha i Danmark.

Här har du lite läsning 😎

https://www.skogforsk.se/kunskap/vision ... on-2-2017/
https://pub.epsilon.slu.se/15467/1/rytt ... 180521.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/3293/1/Kris ... 110930.pdf

Användarvisningsbild

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Bruksarn74  
#800612 Tror du kommer få svårt med granarna i norra norrbotten...

Blev ju bara en ännu värre framtid. Hugga ner "inhemska" träd och experimentera med 20-40 åriga omloppstider av införda arter. Nog hemskt att se 40 årig Contorta där dom flesta har mer än 3 toppar av dom som fortfarande står upp.

Vi har lärk planteringar på ca 10 år här i närheten. Med mer än 1 meter snö varje år så har dom haft det rätt tufft. Ska bli intressant att se vad det kommer bli av det.

Avatar Fallback

Re: Produktionsrekord för skogsindustrin i mars - inga moln!

Engelthon  
#800617 Jag tror man måste se detta ur flera olika perspektiv.

Det ena perspektivet är ekonomi. Det klagas många gånger på låga priser, höga kostnader m.m. från skogsägare. Den andra sidan är konservativs men framförallt natur, kultur, miljö och klimatvärden.

I den FoU som bedrivits visar på att ett högproducerande skogsbruk skulle krocka med natur, kultur, miljö eller klimatvärdena. Snarare är det tvärt om har det visat sig att skogen ökar i värde och den biologiska mångfalden bibehålls och även den kan öka. Man bryter även den monokultur med tall och gran och istället får in blandskog. Men för att driva en blandskog krävs mer arbete vilket måste leda till ökade intäckter.

Dock krockar modellen med konservativa och många gånger felaktiga ingångsvärden utifrån okunskap och rädsla. Men ensak är säker och det är att skogsbruket kommer att förändars över tid även här i Sverige. Man får skälv fråga sig som skogsägare vad min skog är? Hobby? Inkomst? Investering? Utsikt? ja det är högst perssonligt. Vill du forsätta att driva din skog utifrån dina preferenser.

När det gäller Lärk så är det framförallt två sorter. Hybridlärk och Sibirisklärk som båda är pionerträd och funkar bra som förkult. I detta fallet är det beroendepå vart i Sverige du bor och vilken lärk som planteras. Lärken är en hejare på virkesproduktion och överlevnad i de fält prov jag vart med och gjort.

Men min uppfattning efter olika studier är den bästa blandningen asp och gran medan lärk och tall funkar bra. Dock är virkesproduktionen betydligt lägre med lärk och tall mot asp och gran.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).