Skogsnyheter

Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

72 inlägg 14623 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

Torbjörn Johnsen  
#756808 Skogsbolagens delårsrapporter står nu som spön i backen och alla visar samma sak: Skogsindustrin tjänar grova pengar i alla sina produktsortiment. Så även Södra skogsägarna som nyligen rapporterat sitt resultat för första kvartalet 2022.

Omsättningen steg till drygt åtta miljarder kronor vilket är en ökning med 42 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelseresultatet (EBITDA) landade på 2,3 miljarder vilket är 154% mer än för Q1 i fjol. Det ger en rörelsemarginal på EBITDA-nivå om 28% vilket är en extremt bra vinstnivå för ett producerande bolag.

Förklaringen till den höga vinsten är att priserna på både trävaror och avsalumassa har stigit kraftigt p g a hög efterfrågan och bristande utbud samtidigt som råvarukostnaden (rundvirkespriset) legat mer eller mindre stilla.

Om man översätter vinstnivån (rörelseresultatet) i Södras trävarudel Wood så motsvarar den ca 580 kr/m3fub för varje använd kubikmeter timmer man använt! Översätter man istället rörelsevinsten per m3 sågad trävara så blir den runt 1300 kr/m3sv kvar när alla kostnader för råvara och produktion är tagna.

Tittar man på massverksamheten i Södra Cell och gör motsvarande omräkning av rörelsevinsten så landar man runt 510 kr/m3fub per använd massaveds-kubik i nettovinst. Eller drygt 2800 kr per ton avsalumassa i nettovinst.

Det är extremt bra siffror och positivt på alla sätt, bortsett från ett: Priset som betalas till skogsägaren! Södra har höjt massavedspriserna med någon tjuga i två omgångar (ja, OK, med 50 kr för björkmassaveden nu senast) och gjort någon liten justering av timmerpriserna som i princip faller inom ramen för nuvarande inflationsökning. De stora prishöjningarna och en prisjusteringen så att vi närmar oss de marknadspriser som råder i kontinentala Europa eller Finland har låtit vänta på sig.

I egenskap av sin storlek är Södra prisledande i Götaland när det gäller rundvirkeshandel. Höjer Södra priset så höjer alla andra. Höjer inte Södra så höjer ingen annan heller. Just nu kan man säga att Södras medlemmar tillämpar en extrem affärsmodell där allt utrymme som finns för att höja den direkta lönsamheten i det operativa skogsbruket istället hanteras som mer eller mindre långsiktig kapitalplacering med liten återkoppling till årets skogliga verksamhet.

I slutet av maj är det föreningsstämma och för att inte få allt för dålig stämning bland stämmodeltagarna är det inte helt ovanligt att Södra lägger prishöjningar inför stämman. Den här gången borde det dock inte att räcka med en tjuga eller två på timmerpriset för att medlemmarna ska vara nöjda. Vi återupprepar får fasta övertygelse om att i rådande marknadsläge så är 1200 kr/m3fub för normaltimmer och 600 kr/m3fub för barrmassaved en rimlig prisnivå för en svensk skogsägares högkvalitativa virke. Varför ska vi få så mycket sämre betalt än skogsägare i andra länder?

Om sedan Södras medlemmar väljer en affärsmodell där någon del av detta utrymme hanteras som insatsemissioner eller efterlikvid kan ju givetvis vara rimligt i en ekonomisk förening men en situation som idag där vinsten för massakoket är större per kubik massaved än vad medlemmen får betalt för råvaran så är det något som är fel.

När man läser alla delårsrapporter som hittills publicerats av skogsföretagen så verkar alla vara helt överens om att den goda marknad vi nu ser är här för att stanna. I alla fall hela det här året och troligen även på längre sikt.

Här hittar ni Södras delårrsapportför Q1 2022
   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

Johan på hästbacken  
#756812 Eftersomjag tidigare haft viss insyn hur Södras styrelse arbetar kan jag gissa hur diskussionen går på Skogsudden
Det är inte lätt att hålla virkesbalansen på rätt nivå. Att bara höja massavedspriserna kan sluta med fyllda vedgårdar på massabruken och eventuellt kvotering av medlemmarnas leveranser. Så skedde på mitten av 1980 talet då granmassaveden betalades med 320 kr fpb. Att priserna måste upp är helt klart det är inte rimligt att vi ska betala för en förstagallring. Men det gäller att kubben och klentimmer följer med så råvaran används rationellt.Det är ingen som gynnas att allt blir massaved. I och med höjda massavedspriser höjs även sågverksflisen alltså närmare hälften av råvaran till massabruken. Kan Södra hålla ner massavedspriset och därigenom sågverksflisen ökar Södras vinst och sågverkens vinst hålls lägre. Södra har sedan möjligheter att betala ut överskottet till sina ägare som insatsemissioner och efterlikvider.
Där dyker även nästa problem upp för Södra, de nyblivna medlemmarna som inte har byggt upp sitt insatskapital och därigenom missgynnas mot de gamla medlemmarna. De har oftast stort insatskapital och och får stora utdelningar utan att leverera en pinne till Södra Allt är inte så enkelt som det låter men priserna måste upp utan att förstöra balansen mellan massa och sågbart

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

gurka  
#756815
Johan på hästbacken skrev: Allt är inte så enkelt som det låter men priserna måste upp utan att förstöra balansen mellan massa och sågbart


Enkelt uttryckt så håller ett lågt massapris ner priset på all råvara.

Användarvisningsbild

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

Johan på hästbacken  
#756818 Massaveden sätter taket som kubb och klentimmersågverken har att förhålla sig till, så är det. De kämpar ju om samma råvara. Södras gallringar ger ju betydligt mer massaved än tex. en sågverkskoncern med klenlimmerlinjer som ATA som sågar ned till 8 cm. I slutändan blir inte nettot för Södramedlemmen sämre om man räknar in efterlikvid och gallringspremier.
Även om Södra betalade 600 kr för massaveden är det inte säkert att det skulle gynna Södras medlemmar när året har gått. Däremot skulle de fristående sågverken få mer för sågverksflisen som Södra köperin Allt är inte svart eller vitt

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#756820 "en situation som idag där vinsten för massakoket är större per kubik massaved än vad medlemmen får betalt för råvaran så är det något som är fel."

Detta beror på att genom skogsägarnas goda skogsvård under många år finns det nu ett mycket stort utbud av massaved i södras område.

Samtidigt har södras massabruk en viss maximal kapacitet och tar just nu med nuvarande priser emot så mycket den klarar att hantera.
Höjer man priset över denna nivån så innebär det bara att det kommer att ligga oanvänt virke som blir för gammalt på lager. Det skulle verkligen inte gynna oss medlemmar.
Lösningen ligger i stället hos medlemmarna. Vi måste minska utbudet. Exempelvis plantera glesare och gallra svagare, ha större genomsnittligt virkesförråd i ungskogen.

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#756822 "Där dyker även nästa problem upp för Södra, de nyblivna medlemmarna som inte har byggt upp sitt insatskapital och därigenom missgynnas mot de gamla medlemmarna"

Detta är ett samspel där båda grupperna har nytta av varandra.

Gamla ägare har sammanlagt investerat stora summor i massabruk och sågverk under många år, kanske även tidigare generationer.

Självklart kan man inte som nybliven skogsägare tro att man bara kan skriva på ett medlemskap och sedan få samma avkastning som gamla ägare utan att själv ha tillfört kapital.
Det vore som att tro att man skulle få aktieutdelning från ett sågverksföretag för att man har sålt timmer dit.

Samtidigt behöver gamla ägare få in råvara till bruken och kan inte förvänta sig att nya medlemmar ska skicka råvara till södra som en ren välgärning.
Södras pris bör därför vara just så mycket som behövs för att fylla råvarubehovet. Därefter skall det betalas efterlikvid så att det sammantaget blir ett minst lika högt pris för skogsägaren som levererar som om denne hade sålt till någon annan.

Ingen är missgynnad här utan vi har nytta av varandra i våra olika roller.

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#756824 Problemet med södra är istället att man behåller alldeles för mycket kapital I företaget och dessutom gör bokföringsdispositioner som insatsemissioner istället för att betala ut pengar på konto som ägarna kan använda det vill säga efterlikvider och utdelningar.

Detta är ett stort problem. Värdet som finns i södra hade kunnat hjälpa många skogsägare.

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

gurka  
#756826
Johan på hästbacken skrev:. I slutändan blir inte nettot för Södramedlemmen sämre om man räknar in efterlikvid och gallringspremier.


Svensk skogsindustri är enormt duktiga att genom olika betalningsformer placera fokus på vem som får bäst betalt i Sverige och samtidigt göra det omöjligt att jämföra industrins råvarupriser.
Det kan ses på ett exempel på att "härska genom att söndra".
Det är troligen starkt bidragande till att Sverige har Europas lägsta råvarupriser.

Användarvisningsbild

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

Johan på hästbacken  
#756827 Det var stora diskussioner då insatsemmisionerna infördes i Södra. Vissa ville att de skulle beräknas på både inbetalade insatser och på tidigare insatsemmisioner också. Beslutet blev att insatsemmisionerna nu grundas endast på inbetalda insatser Hade det blivit det andra alternativet skulle de nyblivna medlemmarna verkligen missgynnats. Systemet som södra har nu är rimligt och gynnar på sikt alla som levererar allt till föreningen

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#756853 Säger du att det är rättvisast på det sättet så är det säkert så men problemet är inte vilken sorts insatskapital som eventuellt har rätt till insatsemission utan att insatsemission finns överhuvudtaget. Södra är överkapitaliserat till ingen nytta.
Värdena som inte behövs för drift och investeringar i verksamheten behöver betalas ut till medlemmarna och det görs inte genom att boka om fritt eget kapital till insatskapital i balansräkningen.
Anledningen är att man aldrig skall låta en företagsledning ha för mycket pengar att ha lekstuga med. Det blir nästan alltid ineffektivt, projekt som folk tycker är roliga men inte lönsamma, eller för den delen imperiebyggande. Tänk på 2018 till exempel. Då hade man runt tre miljarder över att roa sig med. Man valde då att köpa skog i Lettland för att kunna importera massaved därifrån istället för att köpa mer från medlemmarna vilket hade höjt efterfrågan på den svenska marknaden och därigenom massavedspriset.
De tre miljarderna skulle väl motsvara runt 60 procent av insatskapitaket som man kunde ha delat ut till medlemmarna om man hade velat. Det hade hjälpt många med tillskott till griplastarvagnar, maskinhallar, traktorer eller vad som helst som man vill ha på gården. Jag undrar om ledningen ens tänkte tanken att skicka pengarna till medlemmarna?

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

träis  
#756858 Rs det står väl medlemmen rätt att sälja sina emitterade insatser om vi vill det?

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

RS  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#756860 Självklart är det så.
Hur mycket av likviden som säljaren får kommer från södras balansräkning?

Jag rekommenderar inte någon att sälja södras insatskapital. Det bokförda egna kapitalet är ju mer än fyra gånger så stort som insatskapitalet.
Jag menar istället att pengar som södra inte behöver för verksamheten gör större nytta hos medlemmarna än på södras bankkonto och framför allt att södra inte bör lägga pengar på verksamhet som direkt konkurrerar med medlemmarnas skogsbruksföretag.

Jag

Avatar Fallback

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

träis  
#756864 Jag förstår fortfarande inte hur detta kan vara ett problem att södra binder kapital när medlemmen i princip kan sälja sina insatser till andra medlemmar med ev övervärde inom någon månad. Det finns medlemmar som vill köpa mer insatser om de får!.

Användarvisningsbild

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

JerryH  
#756872 Men det är ju som Johan säger som jag tjatat om i så många trådar om att vi ska ha 1000+ fub för timmer i grundpris. Södra hade tvingats skriva så mycket kontrakt så de hade haft så stora lager så de hade blivit förstörda innan de sågats upp, och när de sista sågats upp kanske marknaden är död så de förlorar stora pengar på sågningen.

Det är inte många år sedan som Södras såg-del gick med minus och det var massabruken som såg till att man gick plus. Nu är det sågdelen som cashar in de stora pengarna.

Som jag ser det finns det 2 saker som stoppar oss ifrån att få de höga priserna:
1: Vi har ett för effektivt skogsbruk i landet och vi får ut för mycket virke till sågverken. Det växer sjukt många granar i Sverige och när vi har så effektivt skogsbruk så finns det sjukt många granar som bara ligger o väntar på att bli uppsliceade till plank.

2: Vi har en stor massa och sågindustri som är medlemsägd av över 50k skogsägare. Södra kan inte sätta ett "för högt" pris, då blir de översvämmade av virke. Alt får de gå in o börja införa ranson hos medlemmarna som bara får leverera x antal fub / produktiv skogsha.. Eller nåt..

Att Tyskland och Österrike får 1200+ för sitt timmer är ju roligt för dem, men det växer inte lika många granar där nere, och många av de som växer där växer på ställen där man har lite mer än 90-95:- / fub i avverkningskostnad.

Sen kan man tycka vad man vill med vinstutbetalningssystemet och hur det gynnar gamla medlemmar.
Jag har varit medlem i 5 år, visst, jag tog över pappas insatser, men han körde aldrig med överinsats och sålde av emmisionerna när de kom upp i 100k.. Han var inte mycket för ränta på ränta tänket. Och på 5 år har jag redan dubblat insatsemmisionen, mao det var inga fyllda konton jag tog över, men med årets utdelning så fick jag 999:- / fub för grantimmret och 445:- för massaveden förra året. Och den avverkningen jag gjorde hade jag en avverkningskostnad på 94:- / fub.

Användarvisningsbild

Re: Södras rörelseresultat Q1 2022 - mer än 500 kr/m3fub

Knagge  
#756879 Min skogsfastighet producerar ett begränsat antal m3 per år .
Jag vill ha ett så högt pris som möjligt för dessa m3 . Svårare än så är det inte att vara skogsägare .
Södra manipulerar den svenska skogsindustrin för de tjänar mest pengar när virkespriset är lågt.
Vill man som skogsägare fortsatt ha ett lågt virkespris är man en duktig idiot som förstör både för sig själv och andra.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).