Sida 1 av 1

Sveaskog underpresterar och borde likvideras?

Postat: tor 28 apr 2022, 09:37
av Torbjörn Johnsen
Sveaskog är i hetluften. I går hade de bolagsstämma och delårsrapporten för Q1 2022 kom alldeles nyss. Mer om detta på annan plats här på Skogsforum.

Ekonomijournalisten Per Lindvall har skrivit en lång artikel om Sveaskog på iskogen.se. Det är ingen vacker bild han målar upp: ett statligt ägt bolag som saknar transparens i sin redovisning och vars viktigaste syfte verkar vara att förse svensk skogsindustri med stor volym av billig råvara. På bekostnad av både ekonomisk avkastning och naturmässig hållbarhet. Han går så långt som att föreslå att Riksrevisionen bör granska Sveaskog och att en rimlig åtgärd vore likvedring av bolaget.

Det är en lång men mycket intressant läsning och det ligger mycket grävande i årsredovisningar och rapporter bakom texten. Några exempel:

Vill man veta vilket uppdrag som Sveaskog anser sig ha så räcker det med att läsa en mening i bolagets årsredovisning för 2021 från bolagets ordförande, ”massadrottningen”, Eva Färnstrand – ”Sveaskogs grundläggande uppdrag är att leverera virke och annan vedbaserad råvara till den svenska industrin, som är en viktig del av ryggraden i Sveriges ekonomi och välfärd.”


Sveaskog skulle naturligtvis kunna vara den aktör som ser till att vi får en transparent och tydlig och väl fungerande svensk virkesmarknad. De har tillräcklig storlek och borde ha tillräckligt oberoende för det. De står för cirka 15 procent av leveranserna till svensk skogsindustri. Sveaskog är något mindre än Södra, men de senare faller ju lite utanför den öppna ”marknaden” genom att de har sitt eget massakokande att tänka på och där skogsägarna, på sikt och eventuellt, ska få del av vinsterna som skapas.


Men Sveaskog lyckades under detta år (det skogsindustriella rekordåret 2021, skogsforums kommentar) bara få upp virkespriserna marginellt jämfört med 2020, eller vad sägs om en prisökning på 0,4 procent. Ni kan studera not 14 i årsredovisningen (men det ska sägas att det är oklart om detta är de priser som Sveaskog erhållit eller om det är något slags ”marknadspris”). Sveaskog redovisar visserligen ett bättre rörelseresultat för 2021 än 2020, 1341 miljoner kronor jämfört med 1120 miljoner kronor. Men detta resultatlyft förklaras till sin helhet av ”omklassificering av kostnader för återbeskogning”. Det vill säga man har nu valt att trycka upp mer av skogsvårdskostnaderna i balansräkningen.


Sveaskogs bidrag till transparensen i prisbildningen på den svenska virkesmarknaden är i stället närmast negativ. De redovisar inte tydligt vilka priser de får för sitt virke. Och de har blandat in verksamheter som gör att det för en utomstående är omöjligt att veta vad de verkligen tjänar på sin skog.


Läs hela artikeln här:
https://iskogen.se/kuriosa/sveaskog-red ... skt-moras/

Re: Sveaskog underpresterar och borde likvideras?

Postat: tor 28 apr 2022, 13:22
av Sörlänningen
Tog bort allt annat jag skrev. Men faktum kvarstår: Man kan inte ta Per Lindvall på allvar när han pratar om skog, för han ser bara negativa saker. Alla som jobbar med skog är idioter. Alla som äger skog är idioter. Ingen skog som finns i Sverige har något värde. Inget skogsföretag har något värde. En så ensidig syn skall inte tas på allvar.

Re: Sveaskog underpresterar och borde likvideras?

Postat: fre 29 apr 2022, 18:38
av Orsa
Vet inte om föregående talare har tillgång till och analyserat en eventuellt existerande journal. Uttalandena om person är anmärkningsvärda i vilket fall. Antingen brott mot sekretess eller förtal.
Skribenten har ju i alla fall redogjort för en djupgående och strängt kvalificerad faktaanalys av Sveaskogs årsredovisningar, klarlagt anmärkningsvärda bluffmakerier. Brister gentemot AbL/ bokföringslagen, åtminstone sett till andemeningen om konsistent följbarhet och transparens, som det ser ut. Gravt för ett statligt ägt bolag.
Det vi bör slita i tråden är väl det skandalösa som skribenten dragit fram i ljuset. Nu när det ligger nedlagt.
Hur ska vi få ännu mer sådan här grävande journalistik som letar bakom kulisserna, undrar jag också.
Och var f-n skulle vi hitta en grävande journalist som rotar fram motsatsen till det som är unket? Finns det ens? Då kallas det väl lobbyist & pr-makare. Vill man styrka sej med det får man hålla sej skogsbolagens högglansiga gratistidningar. Och nu tydligen deras årsredovisningar också.

Re: Sveaskog underpresterar och borde likvideras?

Postat: fre 29 apr 2022, 23:00
av JörgenO
Sörlänningen skrev:
Jag tycker att det finns ett problem i att Lindvall fortsätter att publiceras trots att han så uppenbarligen lider av mental ohälsa och grova vanföreställningar.


Det var grovt och utan synbara belägg.
Kan det månne röra sig om projicering? 😵‍💫
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection