SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsnyheter

Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kvar

137 inlägg 48093 visningar 36 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Sjögården  
#753721 Det är nog bara att gratulera, har själv mycket sistagallrad talldominerad skog som skall stå 30 år till utan åtgärd. Hittar jag någon som vill betala det priset är det bara att tacka och ta emot.
Nyckelbiotopen är också för arrende om någon önskar.
Finns nog många konsulenter och entreprenörer som kommer att tjäna pengar på att agera mellanhänder på denna marknad.
Där får skogsägareföreningarna en uppgift att se till att skapa ordning i denna handel med skogsägarens bästa för ögonen.
På kort och lång sikt… 😉

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Johan på hästbacken  
#753783 Skulle detta förfarande att sälja kolinlagring bli allmänt förekommande kommer fastghetspriserna stiga dramatiskt.
Med egna erfarenheter av stormar och granbarkborrar, gremmelia mm ser jag problemen på fastighetsnivå. Något som jag tror att utsläppsrättsköparna snart inser.
Om priset för CCS (insamling och geologisk lagring av koldioxid) faller kommer intresset och prisnivån minska

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Robbie  
#753877 Tillgång och efterfrågan. Skogen är en billig ccs.

Om man begränsar tillgången på rätten till utsläpp. Och säg att varje utsläpp ska vara kompenserat. 1+1=?

Skulle kunna se att man får göra ett avdrag för avverkningar i framtiden. Men endast för kortvariga produkter kanske? Så säg att du landar på 25-50% av det priset/lagringen som vi ser nu. Samtidigt kanske man kan höja priset om man gödslar etc.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Älgfoderodlare  
#753881
Robbie skrev:Tillgång och efterfrågan. Skogen är en billig ccs.

Om man begränsar tillgången på rätten till utsläpp. Och säg att varje utsläpp ska vara kompenserat. 1+1=?

Skulle kunna se att man får göra ett avdrag för avverkningar i framtiden. Men endast för kortvariga produkter kanske? Så säg att du landar på 25-50% av det priset/lagringen som vi ser nu. Samtidigt kanske man kan höja priset om man gödslar etc.


I det där "etc" skulle nog jag vilja lägga en lägre gallringsgrad ( läs "Gallringskatastrofen" ), som den mest avgörande o mest volympåverkande faktorn på kort sikt. Då bör ev. kortare avtalstider kunna behövas / avtalas, samtidigt som den stående volym vid avverkning kunna vara klart högre. Samtidigt som då priset / areal borde kunna bestå alt. vara högre.
Men att tätare bestånd också kan / bör bli en viss säkerhet mot oönskade större avgångar vid ev. stormar o liknande, som kan säkerställa en ökning av den årliga tillväxten i minst lika stor utsträckning som gödsling borde ge.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Brorsan  
#753883 Om det här blir vanligare får skogsindustrierna sluta slå sig för bröstet och hävda att industrin är koldioxidneutral.
In lagringen av kol är ju redan såld av skogsägaren!
Då blir dom tvungna att köpa utsläppsrätter själva av skogsägaren.
Med framtida bättre virkespriser samt försäljning av utsläppsrätter, till skogsindustrin eller annan köpare, kan skogsbruket kanske bli en bra affärsverksamhet så småningom.

En följd av detta kommer tyvärr att innebära att en ny myndighet kommer att bildas för att administrera alltihop i sann socialdemokratisk, EU byråkratisk anda.
Så av ersättningen kommer det nog inte att bli så mycket kvar.
Däremot har det skapats många arbetstillfällen inom den ofantliga sektorn.

Nu var jag kanske onödigt negativ i slutet men troligtvis realist tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

svampbob  
#753891 Jag fattar inte att vuxna människor diskuteras sånt här. Är det inte bättre att vi alla kastar in vårat skräp, sopor och tidningar i våra tomma ladugårdar och låter kolet lagras där.

Jag tycker att Microsofts exempel borde ha övertygat alla som inte förstod det direkt att kollagring bara är ett stort godhetssignalerande lurendrejeri.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Älgfoderodlare  
#753911
svampbob skrev:Jag fattar inte att vuxna människor diskuteras sånt här. Är det inte bättre att vi alla kastar in vårat skräp, sopor och tidningar i våra tomma ladugårdar och låter kolet lagras där.

Jag tycker att Microsofts exempel borde ha övertygat alla som inte förstod det direkt att kollagring bara är ett stort godhetssignalerande lurendrejeri.


För mig med ett lite annorlunda skogsbrukande, framstår det lika mycket "lurendrejeri", att man säger till skogsägare; "Gallra o skänk skogen till industrin". Och sen stå som skogsägare / råvaruproducent o fundera på varför man har dålig lönsamhet i sitt skogsbruk ?

Idag har vi ett system som värderar / värdesätter många olika formar av "abstrakta" företeelser, som uppfattas olika beroende på vem som drabbas / blir vinnare, men framförallt de som är betraktare / bedömare = värderare av och i detta system. Ex; En villaägare i ett område som med nöd o näppe kan urskilja en liten bäckfåra, avlägsen sjövik etc., får sin fastighet taxerad / värderad till klart högre värde o får därmed högre fast. avgift o men kan också få ett ev. högre pris vid försäljning just av det skälet. Än en i samma område som inte har det, fast de kan ha exakt samma typ av hus o tomt.

Om vi nu inom privatskogsbruket, ges en möjlighet att utnyttja det som ANDRA värdesätter o är beredda att betala för att få del av, utan att vi blir förlorare på kuppen ( likt gallring ). Varför kan / ska inte en sån möjlighet till utveckling, tas till vara o ses som det det är ?

Historien har satt fast för många inom skogsbruket, i så djupa hjulspår så man kanske inte längre kan se över dess kanter. Skaffa er då en stege o kom upp ur ( pris ) - diket o börja se den värld som är i förändring, även för oss !
Senast redigerad av Älgfoderodlare sön 27 mar 2022, 15:48, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Höglandserik  
#753913 Klimatkompensation bygger på tre principer: additionalitet, varaktighet och spårbarhet.

Additionalitet betyder att åtgärden inte skulle skett om kompensation inte hade betalats ut. Varaktighet betyder att åtgärden måste vara bestående och spårbarhet betyder att en utomstående kan granska åtgärden. Eftersom markägaren givetvis hade låtit beståndet stå kvar i 30 år till och markägaren kan hugga ner beståndet samma dag som avtalet går ut finns varken additionalitet eller varaktighet. Köparen av lagringen är inte insatt i hur skogsbruk fungerar och säljaren uppenbarligen inte i hur klimatkompensation fungerar. Nyttan för klimatet är noll och intet, köparen tror sig ha köpt klimatnytta men har inte uppnått någonting.

Sjukt oseriöst att kalla detta för kolinlagring. Skärpning skogsforum, sånt här ger dåligt rykte åt skogsbrukare.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Bosse1  
#753914 Maken till missunnsamhet, är det konstigt att vi ligger på botten med virkespriserna 🤣
Jag gratulerar smålänningen till en bra affär !!

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

jannee  
#753915 Höglandserik - du begriper intet.
Tvärtom är det smålänningen gör visserligen något helt nytt men något naturligt = en självklarhet att skogsägaren ska eller bör ha ersättning för vad denne gör.
Används i senare skede produkten = virket till byggnation försvinner ej kollagringen.
M.a.o. är det upp till köparen att förvalta råvaran på rätt sätt.
Skogsägaren har gjort jobbet = inlagringen av kol och ska självklart ha samma ersättning som den som förbrukar kolet har i kostnader.
Slutänden bör det vara ett nollsummespel, inte ska staten har en massa pengar bara för att de hittar på eller kommer med krav.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#753916 Men inte kommer staten (massaindustrin med?) dra sig för att nyttja skog som man inte äger för att framhålla sin andel koldioxidneutraliserade utsläpp på makronivå.
En skogsägare som inte rör sin skog ger ju på sikt ingen kolinlagring öht. Här är ju paradoxen som miljökommunisterna har att diskutera i rampljuset någon gång inom kort. Man ska ha orörda marker i massor som inte kolinlagrar något i ett skogligt tidsperspektiv.
Sett mot bakgrund av detta är det väldigt relevant att betala skogsägare för att aktivt sköta och skörda skogen samt därutöver sälja den därmed förknippade miljönyttan till högstbjudande.
Tänkte jag.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Älgfoderodlare  
#753919
Höglandserik skrev:Klimatkompensation bygger på tre principer: additionalitet, varaktighet och spårbarhet.

Additionalitet betyder att åtgärden inte skulle skett om kompensation inte hade betalats ut. Varaktighet betyder att åtgärden måste vara bestående och spårbarhet betyder att en utomstående kan granska åtgärden. Eftersom markägaren givetvis hade låtit beståndet stå kvar i 30 år till och markägaren kan hugga ner beståndet samma dag som avtalet går ut finns varken additionalitet eller varaktighet. Köparen av lagringen är inte insatt i hur skogsbruk fungerar och säljaren uppenbarligen inte i hur klimatkompensation fungerar. Nyttan för klimatet är noll och intet, köparen tror sig ha köpt klimatnytta men har inte uppnått någonting.

Sjukt oseriöst att kalla detta för kolinlagring. Skärpning skogsforum, sånt här ger dåligt rykte åt skogsbrukare.


Fast det är väl just där, som en förväntad förändring kan o bör komma in till skillnad från den brukningsform som är mest vanlig idag. Och där både tid o åtgärdsform samt graden / intensiteten av den blir att vara avgörande.

Låt säga att man har en planerad andra / tredje gallring i ett halvmoget bestånd med mål om en slutavverkning om ca. 35 - 45 år.
Om man då tecknar avtal som säkerställer en årlig tillväxt på x antal m3, som INTE hade skett / haft samma utveckling som varit fallet efter gallring. Då har man väl uppnått additionalitet via den volymökning som blir en direkt effekt av utebliven tänkt åtgärd.

Spårbarheten / utvecklingsnivån, blir väl att ske i dialog mellan köpare / säljare.

Varaktigheten ligger väl sen på säljaren. För om det kan vara lite som idag, att slutavverkningar sker "lite i förtid" som en effekt av de kostnader / uteblivna intäkter, som kommer av alla åtg. som löper över tid fram till tänkt slutavverkning. Så kan ju denna komma i ett tidigare skede än vad som istället kan bli fallet vid försäljning av kollagring.

Om en "alternativ inkomst" sker under tiden. Kan man hålla på sin tänkta avverkning då det eko. + inflödet över tid, gör detta möjligt. Ett därtill lägre utbud till en efterfrågande marknad, kan ju sen påverka prisbilden vid just slutavverkning.
Samt att den förändring som vi borde ha i en framtid, där "fullvuxna" träd som blir att mer passa en internationell marknad, likväl som en "behövd" förändring på den inhemska, blir att föredra.

Jag ser det som lite "udda", att vilja motarbete en utveckling, som kan gynna de som förstår / kan utveckla innebörden i vad som kan bli en förändrad framtid via dessa avtal.

Vårt synsätt / framtidstro, avgör längden på "stegen" !

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Baggböla  
#753921
Rytter skrev:
Skogsola skrev:Smart man. Han har lurat skjortan av dem. Andra som har "sålt" CO2 har åtminstone erbjudit avverkningsmogen skog.


Fast företaget vill ju ha så stor inlagring som möjligt, det ligger även i markägarens intresse då man kan upplåta mindre areal. 3ha 90årig skog skulle inte ge samma tillväxt och värde.

Att sälja kollagring i skog som nästan slutat växa låter inte som ett bra alternativ för någon, och dessutom en risk för markägare att binda upp denna skog på långa kontrakt. Dessutom betalar ju bolaget för själva inlagringen så för dom blir det samma summa i slutändan.

Så tycker det är fel att påstå att någon har lurat den andra, en deal som bägge parter verkar nöjd med.


En köpa kollagring för skogs som endå enligt både dagens ekonomi och lagstiftining inte tillåter slutavverkning, är ju rätt dumt. Man har ju på inget sätt betalat för någon ökad koldioxidbindning.


Både rapporten av avtalen är ju helt galna.

Det verkar man använda en genrell medeltillväxt för småländka höglandet som baseras på Rikstaxens data, det är helt galet att tillämpa Rikstaxens data som i bästa fall går att använda på länsnnivå allstå på en skala runt några miljoner hektar, inte på 2,9 ha, Ett sådant avtal måste såklart baseras på en skogsbruksplan iallafall. Lite som att att ta världsbefolkningens medianlön som ett argument i sitt löneavtal med chefen.

Vad som är skog är inte ens definierat, produktiv eller internationell skogsmark. Det är inte definierat så enkelt för markägaren att ersättad den med impediment som skogsbeklädd myr.

Åldern definieras inte heller, är det grundutevägd ålder som räknas eller är det medianålder?

Vad är ens volym skog? Skog räknas i yta, och hektar. Stående och växande virke räknas vanligen i volym, men det är inte det samma som skog.

Avtalet verkar ju tillåta markägaren helt och håller kunna byta areal som denne vill bara den har 2,9 ha som den inte rör. Inget verkar vara reglerat där. Markägaren kan då enkelt bara byta ut sin 2,9 ha 50-åriga skog som behövs andra gallras mot en nygallrad 2,9 hektar skog.

Det verkar inte finnas någon som helst hinder att markägaren att sälja sin fastighet. Inte heller verkar han vara på något sättt ersättningsskyldig för om han inte följer avtalet, i värsta fall så uteblir kommande betalningar.

Vad räknas som skadade träd? Ska en tall som i övrigt är frisk men har sprötkvist eller dubbelstam som räknas som en skada inte räknas med i koloxidinlagring, men skadan är totalt oväsentlig ur ett tillväxt och koldoxidperspektiv. Enligt avtalet så de väl räknas bort. Märkligt kan man tycka.

Affären om jag räknat rätt ca 150 000 kr i nuvärde vid 2 procents ränta. Ungefär 50000 kr/ha i nuvärde. Bara för att sköta skogen som vanligt, därtill så får man såklart virket också i slutändan. Kunde de ju lika gärna köpt några hektar själva.

Men ICmeida verkar vara ett reklamföretag så man kan ju anta att de inte har någon koll på någonting. Miljökonsulten kan man undra vad det är för någon.

Men endå hatten av för markägaren, han kan kanske rent av bli en virkesköpare.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Höglandserik  
#753932
jannee skrev:Höglandserik - du begriper intet.
Tvärtom är det smålänningen gör visserligen något helt nytt men något naturligt = en självklarhet att skogsägaren ska eller bör ha ersättning för vad denne gör.
Används i senare skede produkten = virket till byggnation försvinner ej kollagringen.
M.a.o. är det upp till köparen att förvalta råvaran på rätt sätt.
Skogsägaren har gjort jobbet = inlagringen av kol och ska självklart ha samma ersättning som den som förbrukar kolet har i kostnader.
Slutänden bör det vara ett nollsummespel, inte ska staten har en massa pengar bara för att de hittar på eller kommer med krav.


Med ditt sätt att resonera, varför ska företagen gå omvägen via en markägare och inte köpa skogen själva?Skogsägaren har ju redan ekonomiska incitament att odla skog, det vill säga detta sker redan oavsett om manna får betalt för kollagringen eller ej. Hela syftet med att sälja klimatkompensation är ju att kompensera för ett utsläpp, alltså öka kolinlagringen . Annars kompenserar man ju inte. Låt säga att samma skogsägare hade höjt produktionen i skogen från 10 till 12 m3sk/ha/år så skulle markägaren kunna sälja kolinlagring på 2 m3sk/ha/år.

Att markägare ska ha betalt för att de lagrar kol i växande skog är snarare en fråga för samhället, inte marknaden, eftersom att marknaden vill köpa kompensation.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

jannee  
#753937 Om samhället får sin vilja igenom ska de som är miljöovänliga BETALA för sina negativa påverkningar.
Däremot ska de som är positiva för miljön inte får någon ersättning.
Hur rimmar detta ihop?
Är det bara för att skogsägare i alla tiden odlat skog och varit en utmärkt kollagringskälla.
Hur marknaden sedan hanterar skogsägarens vara kan inte vara skogsägarens problem.
Vi kan lugnt börja med att plantera glest, så pass glest att vi ALDRIG behöver gallra.
Som alla vet går ju gallringsved bort, bidrar bara till klimatförsämringar.
Vedbrand och liknade kan vi också glömma, i stället smäller vi bara upp några fler vindkraftverk.
Vi kanske i framtiden kommer att få dåligt betalt för vårt virke - eller inget alls men det kvittar om jag får 8 tkr/ha som inkomst varje år.
Detta kommer även att automatiskt gynna den biologiska mångfalden, "rara" fåglar får leva i fred, alla mossor med alla deras kryp blir fredade.
Detta förslag måste verkligen gillas av MP och deras stödparti S.
Men nu ska säkert staten (skogsvårdsstyrelsen) blanda sig i och ha 90 % av kakan i administrationskostnader.
Staten får när som helst "arrendera" vår mark för 8 tkr/ha/år.
För dessa pengar kommer vi senare att verkligen kunna leva flott, men även vårt barn och barnbarn.
Jag kan t.o.m. ställa upp och röja "gratis" för att tillväxten (kolinlagringen) ska bli optimal.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).