SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsnyheter

Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kvar

134 inlägg 30502 visningar 34 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Höglandserik  
#756244
Könstmäster skrev:
Bilagan $matches[2] finns inte längre
I senaste Land


Skogsägarrörelsen tar inte upp att man kan sälja kolsänkor i sin 30-åriga, gallrade tallskog. Borde inte det vara bästa sättet för dem att sälja kolsänkor? Äta kakan och ha den kvar, som rubriken lyder

Elmia Wood 2022
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Martin Växjö  
#756246 Sitter och läser skogsland nu. LRF skog bör vara med och hålla koll på detta och driva en egen linje. Det kanske de redan gör. Men att skogsägareföreningarna driver denna frågan känns som något de kommer slå dig för bröstet för men som man som skogsägare inte har någon större påverkansmöjlighet över. Och när priset är satt på bred front så blir det nog ganska cementerat. Vill södra mellanskog och norra verkligen krama ur max ur denna möjlighet??

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Torbjörn Johnsen  
#756257 Risken finns ju att man går på SLUs rapport om kolsänka i växande skog som nyligen presenterades. Fredrik har såg... förlåt skrivit om den här rapporten på iskogen.se

Den lägst hängande frukten av kollagring i växande skog är att minska gallringsuttagen för att bygga förråd. Det behöver inte innebära ett gallringsfritt skogsbruk men absolut lägre virkesuttag i gallringar och inga sena gallringar. Det ger ett högre växande förråd = högre kolinlagring. Och så småningom mer timmer i slutavverkningen för skogsägaren. Dubbelt bingo med andra ord. Problemet med den här åtgärden (som SLU inte ens nämner i rapporten) är att massavedsflödet till bruken minskar samtidigt som skogsägarna får mer betalt i sina medelålders skogar än någonsin tidigare.

SLUs rapport föreslår även en centraliserad och styrd modell för pris och betalning. Trots att det finns tydliga marknadspriser för CO2-utsläpp som ju skulle vara bra riktlinjer.

Vi har i våra poddar flera gånger tagit upp att Mellanskog borde ha allt att vinna på att jobba fram en affärsmodell för kollagring för sina medlemmar. De har ingen egen industri som använder massaved och därmed ingen direkt intressekonflikt. Men med det upplägg som beskrivs i Land-artikeln i tidigare inlägg kommer massaindustri-styrda Södra och sulfatkokar-delägaren Norra säkert se till så att eventuell kolsänkeaffär inte riskerar att inkräkta på massavedsflödet. Jag hoppas jag har fel...

Det hade varit bättre att Mellanskog hade jobbat självständigt och fristående från andra SÄF. De har dessutom flera stora tech-bolag med serverhallar i sitt verksamhetsområde. Jag håller det inte för osannolikt att i alla fall någon av dessa aktörer skulle gilla idén med kolsänka i svensk privatägd skog.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Vedproducent  
#756637 Lägger in det här som handlar om att ta bort kol ur atmosfären. Handlar ju inte om skogsägare men passar ändå in tycker jag då det handlar om ersättning. Nu börjar man med en form av marknad på Nasdaq Stockholm för att ta bort kol ur atmosfären.
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/n ... mbitioner/

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Thomas13  
#757305 förstår inte vad ni är så negativa om. Ett företag som vill visa att dom tar sitt miljöansvar via att betala marknadspriset för co2 och ta det fullt ut mot en markägare som vill visa att en bra och välskött skog med kanske mera div skogsinblandning som sänka. Företaget vill visa för kunder och andra aktörer att dom tar sitt ansvar fullt ut och då är det faktisk väldigt reko istället för att snika på allas inlagring naturligt. Svensk skog har x tusen ton per år totalt och utsläppsrätterna minskar. Så teoretiskt så finns det bara en viss mängd kolsänka eller utsläppsrätt. När dom är slut så ska företagen ha noll i utsläpp eller kunna kompensera.. Går inte det så är företaget finito. Kan inte växa eller leva kvar.. Så vad är det dåliga i detta. Läs på om hur det funkar.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

gurka  
#757310
Thomas13 skrev: Ett företag som vill visa att dom tar sitt miljöansvar via att betala marknadspriset för co2 och ta det fullt ut mot en markägare
Läs på om hur det funkar.


En sak som jag funderar över:
Skogsråvara är idag en bra och 100% klimatkompenserad råvara.
Om ett annat företag köpt klimatkompensation för sina kol/olje/gas-utsläpp så kommer de skogsprodukter som produceras där vara klimatkompenserade i ett annat företag.
Ska man skilja på råvara som kommer från redan klimatkompenserad skog?
Om man ska skilja på råvaran , kommer vi inte att bygga ett system med dubbel administration och logistik, men som inte påverka co2 utsläppen på något sätt?

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Torbjörn Johnsen  
#757315 Det här är en intressant fråga kan jag tycka men den har nog inga enkla svar. Men lite filosofiskt resonemang:

En kubikmeter virke innehåller en mängd lagrad kol. När kolen lagras (genom fotosyntes) görs det genom att koldioxid fångas in av trädet och syreatomer frigörs till luften medan kolatomerna bygger virke. Detta sker i skogen, hos skogsägaren som äger den.

När timret och sedermera virket säljs så finns detta värde (kollagringen) i varje kubikmeter som flödar genom handelsleden.
I vissa fall så sker sedan även en så kallad "substitutionseffekt" när trä som material ersätter andra material med hög CO2-belastning som t ex stål eller betong i byggande. Eller fossilt kol eller olja i värmeverk. Den eventuella substitutionseffekten är ytterligare ett värde utöver den direkta kollagringen.

Frågan är var i hela den här leveranskedjan man ska betala extra för det numera stigande värdet av kollagring (kolsänka för CO2)? Enlihgt min mening borde det vara skogsägaren som odlat skogen som ska ha denna ersättning då det är skogsägaren som har störst möjlighet att påverka hur mycket kol hen lagar in i sin skog. Det finns idag exempel på sågverksföretag som säljer kolsänkan i sina produkter (trävaror/komponenter) till ett tredje företag än det som köper produkterna och i det här fallet är det samma kol som skogsägaren vill ta betalt för att lagra.

Men för att göra allt lite mer komplext så kan man även diskutera den s sk additionaliteten. D v s att om man ska ta betalt för kolsänka så ska det vara en kolsänka som sker utöver BAU (Business as Ususal - normalt skogsbruk). Det här kräver ju i så fall att man tillför mer växande skog genom att t ex plantera igen tidigare öppen jordbruksmark, gödslar sin skog, överhåller innan slutavverkning eller ändrar sin gallringsstrategi så att man mindre uttag och håller högre förråd.

Sågverksföretaget som säljer kolsänka i sina träprodukter gör det ju utifrån allt lagrat kol oavsett om det kommer från additionellt kollagringsskogsbruk eller ej. Det sågverksbolaget kan kapitalisera på är att mycket av produktionen troligtvis byggs in för lång framtid. Speciellt om det handlar om limträ som det gör i ett av de fall jag sett. Vilket ju ger en koppling till substitution även om det inte är det man tar betalt för.

Jag kan tycka att det mest rättvisa är om skogsägaren säljer kolsänkan i växande skog så kan sedan industrin ta betalt för det extra värdet av produkternas substitution när de säljer sina produkter.

Värdet av lagrat kol finns ju med i hela kedjan vilket ju borde innebära (eller kanske redan gör?) att en kubik virke blir värd mer i hela ledet. Det kanske är det vi sett nu med dagens trävarupriser bortsett från att det inte spiller över på skogsägarna ännu?

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

simon.91  
#757320 Skogsägaren borde få betalt för att låta skogen stå kvar länge, sågverket för att tillverka substitutionsprodukten. Och priset på råvaran till brädan borde öka om brädan blir ”långlivad”

Om det är möjligt i praktiken? Vet jag ej 🤔

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

gurka  
#757321
Torbjörn Johnsen skrev:Jag kan tycka att det mest rättvisa är om skogsägaren säljer kolsänkan i växande skog så kan sedan industrin ta betalt för det extra värdet av produkternas substitution när de säljer sina produkter.


Dagens co2 hantering enl EU modellen (LULUCF) är som jag förstår den:

För kol/olja/gas betalar slutförbrukaren co2 avgiften och det är fritt att pumpa fram råvara.

För träråvara beräknas utsläppet ske vid avverkningen (enl fördelningsnycklar för bedömd mängd byggnadsvirke toapapper osv.)

Om träråvara behandlats enl samma rutin som kol/olja/gas hade det varit lätt, då skulle slutanvändaren (konsumenten) fått betala en co2 avgift och odlaren fått betalt för inlagringen.

Varför EU kommit fram till olika hantering av co2 utsläpp kommer att skapa problem......

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

Torbjörn Johnsen  
#757327
gurka skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:Jag kan tycka att det mest rättvisa är om skogsägaren säljer kolsänkan i växande skog så kan sedan industrin ta betalt för det extra värdet av produkternas substitution när de säljer sina produkter.


Dagens co2 hantering enl EU modellen (LULUCF) är som jag förstår den:

För kol/olja/gas betalar slutförbrukaren co2 avgiften och det är fritt att pumpa fram råvara.

För träråvara beräknas utsläppet ske vid avverkningen (enl fördelningsnycklar för bedömd mängd byggnadsvirke toapapper osv.)

Om träråvara behandlats enl samma rutin som kol/olja/gas hade det varit lätt, då skulle slutanvändaren (konsumenten) fått betala en co2 avgift och odlaren fått betalt för inlagringen.

Varför EU kommit fram till olika hantering av co2 utsläpp kommer att skapa problem......


Jag får nog kalla in @Fredrik Reuter här för att reda ut begreppen när det gäller EUs olika kollagringsdelar. Han är rejält påläst här jämfört med mig😎

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

HannuRöj  
#758381 Askagödselföretag som säljer kolsläppkompensation. https://svenska.yle.fi/a/7-10016551
Narurligtvis har vänsterlutande YLE valt skeptisk synvikel..🙄

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#758382 Bra och välskriven artikel ändå, men den nämner inte fördelningen av inkomsten mellan skogsägare och pelletstillverkare. Här verkar pelletstillverkaren fungera som mäklare också, alltså hitta köpare.

Certifieringen borde ta höjd för de problem med skador på skogen som artikeln nämner. Om ett tillräckligt stort område innefattas i kompensationen kan man varje år räkna ut tillväxten och få betalt för den. Eventuella minskningar i produktionen kan då kompenseras, skogsägaren kan tom välja att avverka som han vill så länge denne ser till att den totala tillväxten ökar år för år, det är ju ändå tillväxten som ger betalning. Om man som köpare av tjänsten alltså bara vill betala för den additativa effekten. Men för att tillåta avverkningar krävs ett stort område, gärna flera tusen hektar. Hade varit något för låt säga Mellanskog att samordna bland de medlemmar som är intresserade av att upplåta sin skog.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

HannuRöj  
#758385 Det är en nackdel i modellet att en viss bestånd nämns tillhöra med en viss kompensationsköp så skaderisken är inte spridit på någon sätt.
Om systemet vore någon typ av löpande tillväxtökning som gäller hela området medeltalt, blir produktet som en miljöfond och då vore packetet inte lika nära kunden. Att kunden får en bevis vilken exakta skog som binder kol är absolut hela iden. 😀
Kanske kolsänkan bör skyddas med en försäkring. Efter storm eller brand gödslas motsvarande skog med försäkringsersättningspengarna.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare säljer kollagring – äter kakan och har den kv

David S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#758422 Det är en bra försäljningsidé och säkert roligt för köparen att veta exakt vilken skog det är som utgör kompensationen. Ytterligare en dimension i det här med kolinlagring i skog jag inte reflekterat över än :)

Desto viktigare även för köpare av kolinlagring att förstå var pengarna gör mest nytta för klimatet.

Då kan man tänka sig att marknaden kan se olika ut för enskilda företag som tillsamman med sina kunder vill besöka sin kolinlagring ute i naturen och te.x. om EU skulle sjösätta ett program där skogsägare får ersättning för man upplåter skog för kolinlagring.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).