Sida 1 av 1

Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 13:12
av Fredrik Reuter
Sveriges största skogsägare, statligt ägda Sveaskog, stoltserar med att de årligen avverkar 70 % av deras skogars tillväxt. Men gräver man djupare i årsredovisningarna så visar dessa att virkesförrådet inte höjts över tid. Trots justeringar för försäljningar av skogsmark. Per Lindvall har gått igenom de 17 senaste årsredovisningarna från Sveaskog och kommer fram till att 50 miljoner kubikmeter skog "fattas". Detta till ett värde av 15 miljarder statliga kronor.

Stämmer Lindvalls genomgång så borde Sveaskog ta sig en funderare på hur hållbart de verkligen driver sin verksamhet med svenskarnas skogar. Inklusive en forna statsminister samt en GD på en statlig skogsmyndighet. Du kan läsa hela krönikan på Realtid och samtidigt kan vi också kanske reflektera över följande:

Om Lindvalls granskning visar sig stämma och Sveaskog hård-avverkar tillväxten varje år. Hur bra är det för virkespriserna? Har de tänkt tanken vad som skulle hända om de gick ner till avverka 50 % av tillväxten. Kanske skulle virkespriset då stiga med 50 % med samma resultat för Sveaskog längst ner i bokslutet men med 50 % mer skog i skogen. Den svenska skogen, som ägs av oss svenskar...

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 13:19
av Camaro1969
som alla skogsbolag gör "reklam för"

vi planterar 5 träd för varje vi avverkar.


att man röjer och gallrar "glömmer" man att ta med :)

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 13:37
av Fenrir
Nä, och det är ju fler som har svårt att se vart Sveaskogs tillväxt tar vägen. Så här skrev ATL i fjol:
"Och något förråd har Sveaskog inte byggt upp. 2006 var det 90 skogskubikmeter per hektar brukad mark, 2019 var det 91 kubikmeter. Samtidigt som förrådet inte ökar uppger Sveaskog att de lämnat mellan 28 och 40 procent av tillväxten på brukad mark de senaste 15 åren.”
Hur får de ihop de siffrorna? Och trots att hela tillväxten uppenbarligen går åt så fortsätter de att hålla avverkningsvolymerna uppe:
"Samtidigt som förråd och tillväxt ligger still fortsätter Sveaskogs avverkningar i samma takt. 2020 var uttaget fortfarande 20 procent större än 2008, trots att Sveaskog hade 8 procent mindre brukad mark. Men Per Matses anser inte att bolaget avverkar för mycket nu."

https://www.atl.nu/hog-avverkningsniva- ... easkogs-vd

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 14:02
av busholle
Tog motorsågskörkortet med en gammal domänhuggare. En sak han sade har stannat ''Sveaskog får aldrig slut på skog, de avverkar den bara tidigare'' När han började på Domänverket så höggs bestånd på 4m3 i medelstam, när han pensionerades så höll avverkningarna under 0,6.

Bor granne med några tusen ha Sveaskog och bilden är tydlig, skogen blir yngre vid avverkning. Kollar man på historiska flygfoton så håller en hel del skog inte ens 60 år vid slutavverkning och det är väl ungt på T22-T24.

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 14:54
av Axl
Pratad med en tjänsteman på Sveaskog för något år sen och då berättade han att de skulle ha ett par sommarjobbare som skulle kontrollera ålder på bestånd för att se om det gick att hitta något mer att avverka… då låter det inte som att man bygger förråd.

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 15:22
av isteskog
Här i mina trakter (Bollnäs) så avverkar Sveaskog 70- åriga växtliga tallskogar som innehåller i snitt 2 stockar..... Ungskogsröjningarna missköts också. De röjs antagligen efter ålder och inte behov. Men Blandskogar blir det .... 😉 hälften löv på tallboniteter är inte ovanligt......
Sveaskog är en skam för skogsbruket enligt mig!

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 19:10
av Axl
Den växande lövandelen i ungskogarna ökar kanske tillväxten på kort sikt men lär väl vara förödande för tillväxten på lång sikt och på värdetillväxten.

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: tor 24 mar 2022, 19:45
av skogshare
Ska någon gå före med att praktisera den rimliga målsättningen om optimala slutavverkningsåldrar och slutavverkningsvolymer/ha ur produktions- och klimatsynpunkt -dvs när den löpande tillväxten = medeltillväxten under omloppstiden- så är det förvisso Sveaskog, som nu äntligen måste ta på sig rollen som svenskt skogsbruks "flaggskepp"!.

Re: Sveaskog har bara skogstillväxt på pappret?

Postat: ons 06 apr 2022, 15:53
av Baggböla
Det är väl ingen hemlighet att Sveaskog har haft och har problem med sin åldersfördelning. Det var väl flera artiklar här om åren som tog upp just detta. Det är nog där i svaret ligger.

Jag har svårt att se att man kan dra några slutsatser från årsredovisningar utan att ha tillgång till mer detaljerat innehav med åldersfördelning, tillväxt och brukade arealer osv.

Jag har inte hittat men Sveaskog som statlig stor skogsägare bör ju ha bättre och lättillgängligare information på sin hemsida. Lite interaktiva grafer över innehav, brukad ,areal tillväxt och ålderfördelnig vore inte orimligt. Och deras strategiska plan som kanske löper 10 år framåt. Det kanske finns men jag har inte hittat något.