Sida 1 av 1

BillerudKorsnäs och Viken Skog startar massabruk i Norge

Postat: tor 03 mar 2022, 15:03
av Fredrik Reuter
Den svenska skogsindustrikoncernen BillerudKorsnäs meddelar idag att startar ett samarbete med den norska skogsägarföreningen Viken Skog. Samarbetet, om det faller ut enligt plan, ämnar starta massatillverkning vid Follums bruk i Hönefoss i Norgen. Detta med en årlig kapacitet på 200000 ton per år.

Follums bruks ägs idag av Viken Skog genom “Treklyngen” och köptes av Viken Skog från Norske Skog. Bruket har idag ingen tillverkning av massa och om samarbetet förlöper enligt plan så kommer investeringar krävas innan tillverkningen kan starta. BillerudKorsnäs spår i så fall en investering från deras sida i spannet 600 - 800 MNOK.

BillerudKorsnäs VD kommenterar samarbetet såhär:

– Detta initiativ är ett led i BillerudKorsnäs strategi för en hållbar och lönsam tillväxt och stödjer vår ambition att växa inom kartong. För att täcka det ökande behovet av BTCM-massa för vår växande kartongverksamhet vill vi utreda möjligheterna att tillverka denna massakvalitet i Follum tillsammans med Viken Skog. Som en del av partnerskapet avser vi ingå ett långsiktigt försörjningsavtal med Viken Skog. Vi ser initialt goda förutsättningar för att skapa en effektiv försörjningskedja och konkurrenskraftig tillgång till råmaterialet som behövs för att tillverka framtidens förpackningsmaterial, kommenterar Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.


Skogsforum har pratat med BillerudKorsnäs ekonomidirektör Ivar Vatne som ser mycket positivt på samarbetet. Om/när väl produktionen startar så kommer massan (BTCMP) bland annat kunna förse Gruvöns bruk i Värmland med massa. Detta är idag en produkt som BillerudKorsnäs köper in för sin verksamhet idag. BillerudKorsnäs kommer dock fortsätta köpa in BTCMP även om Follum startas.

BTCMP-massa är en blekt massa som framställs både på kemisk och mekanisk väg. Massan används sedan i särskilda skikt i kartongtillverkningen. BTCMP kan göras av både barr- och lövved. Vid Follum ska 100 % barrved användas.

Genom att processen är både kemisk och mekanisk så sker ett större utbyte av veden än vid ex. sulfatbruk. Om produktionen når 200000 ton per år så kan man anta att det kommer behövas ~500000 m3fub barrmassaved per år vid Follum.

Viken Skog är en skogsägarförening i Norge som sedan tidigare är huvudägare i sågverkskoncernen Moelven. Viken Skog ägs idag av ca 10000 privata skogsägare i Norge.

Re: BillerudKorsnäs och Viken Skog startar massabruk i Norge

Postat: tor 03 mar 2022, 17:59
av 80-90
Blir spännande å se hur detta blir

Re: BillerudKorsnäs och Viken Skog startar massabruk i Norge

Postat: tor 03 mar 2022, 18:42
av alias
Undrar om detta kommer att påverka prisbilden på massaved i det mellansvenska prisdiket?

Norge är väl det land som Sverige importerar mest rundvirke ifrån, tror det legat på i storleksordningen 2,5-3 milj ton/år.

Med dagens osäkerhet kring energipriser så vore det intressant att veta om man kommer att vara nettokonsument eller nettoproducent av bl.a. el?

MVH
Alias